One thought on “Мостът на приятелството и Велика Румъно-България

  1. За жалост, кирилицата е отменена като официална писменост в Румъния в средата на 19 век. Но благодарение на спасяването във Влашко на много наши реликви, сега те са запазени като румънски дарове в манастирите на Атон.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s