Ana Blandiana – populată de cuvinte

blandiana-700x350
(foto: Vladimir Mitev)

Recenzia cărţii cu opere ale Anei Blandiana, editată în limba bulgară

Profesor dr. Alexandăr Şurbanov, Universitatea din Sofia

blandiana-350
Cartea Anei Blandiana în traducerea lui Ognean Stamboliev (foto: Vladimir Mitev)

În Bulgaria cunoştinţa noastră cu opera celebrei poete şi laureate a Premiului Herder, Ana Blandiana, (ce nume sonor minunat – ca de clopot! – exact ca pentru ea), a început încă spre mijlocul anilor şaptezeci ai secolului trecut şi continuă deja patru decenii. Acum, în anul de aniversare a şaptezeci şi cinci de ani de la naşterea ei, avem ocazia specială să revenim la această operă, şi să o privim prin diversitatea ei impresionantă şi unitatea ei interioră. Această nouă întâlnire o datorăm entusiazmatului traducător şi popularizator al poeziei române la noi, Ognean Stamboliev, care a redat în limba bulgară creaţia unor nume mari ca: Mihai Eminescu, Ion Luca Carageale, Ioan Slavici, Lucian Blaga, Panait Istrati, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Matei Vişniec s.a. Într-un volum de aproape 500 de pagini o ediţie a editurii „Ghea Libris, intitulat Populată de cuvinte, astăzi, el ne oferă o antologie reprezentativă a Anei Bladiana, a cărei conţinut trece de la eseistică, poezie, interesanta ei proză fantastică, reflecţii şi fragmente aforistice, până la interviuri şi anchete. Ca rezultat, în faţa noastră se conturează imaginea completă a scriitoarei.

Ştim că Blandiana este legată de rezistenţa poporului român împotriva dictaturii lui Ceauşescu, şi de marea schimbare din decembrie 1989, dar şi de eforturile încordate de mai târziu pentru realizarea acestei schimbări. Ţinem minte această parte importantă din biografia ei, şi ne aşteptăm că în textele ei – de versuri şi proză – vor predomina teme sociale şi politice. Şi ele într-adevăr erup din nou şi din nou, dar aproape niciodată nu apar într-un aspect dezgolit, declarativ. Se simte angajamentul autoarei nu numai pentru problemele vitale ale zilei de azi şi de mâine a ţării sale, ci şi de ale lumii în care trăieşte, dar aceste probleme întotdeauna o conduc spre reflecţii şi îngrijorare pentru om, mult mai ample decât obişnuita viaţă cotidiană.

Yordan Radichkov spunea că, noi, bulgarii, suntem o naţie de monologişti. S-a dovedit, însă, că nu doar bulgarii sunt aşa. În eseul Dialog, Blandiana spune: „Noi toţi mereu monologăm. Şi încheie prin conclizia: „Democratia nu este altceva decât un dialog în care majoritatea ascultă cu atenţie şi respect – un respect din care se naşte respectul de sine – părerile critice ale minorităţii”. Cât de importantă este această observaţie pentru noi, democraţiile, din partea de est a Europei care sunt la prmii lor paşi! Tot timpul găsim în carte noi şi noi revelaţii de acest gen, care luminează calea actualei noastre dezvoltări.

Însă, accentele de bază ale operelor adunate în „Populată de cuvinte sunt mult mai filozofice şi superioare actualului: omul şi natura, etica, arta şi literatura. Si, deşi în fiecare dintre aceste teme se simte nervul contemporanului nostru, în ele se deschid şi imenconsurabilile dimensiuni ale eternităţii. Temporarul răsună în infinitul şi capătă o valoare eternă. Reiese că, răspunderea noastră nu este doar în faţa zilei de astăzi, ci şi în faţa întregii existenţe.

Insuflă respect şi paleta bogată de genuri a operelor incluse: miniaturi lirice, parabole, povestiri, impresii…Proza Blandianei nu este mai puţin poetică, decât versurile ei, iar adesea este şi mai consecventă în căutările sale. Cu certitudine ne putem referi la autoarea cele spuse de ea despre ceilalţi: „În opinia mea nu există nimic mai mişcător şi fără apărare decât proza unui mare poet. O străduinţă tenace de a numi ceea ce nu poate fi denumit. Este ca o aoreolă care incearcă să dobândească forma de pălărie”.

Şi în încheiere, să menţionăm şi ceea ce, de obicei, se omite în ediţiile de traduceri – rolul traducătorului în creerea lor. Limba bulgară în care, Ognian Stamboliev ne oferă această multicoloră selectare din opera poetei române, este admirabil stăpânită, flexibilă, expresivă şi melodioasă. Şi ceva caracteristic pentru adevăratul traducător – în anul aniversării lui, el a preferat, în loc să iasă pe avanscenă, să aducă sub lumina proectoarelor una dintre autoarele lui preferate şi să o prezinte aşa cum ea într-adevăr merită, şi cum el cu siguranţă ştie să o facă. Felicitări pentru amândoi!

————————-

Ana Blandiana, Populată de cuvinte, selectare şi traducere de Ognean Stamboliev, Sofia, 2018.

Citeşte în limba bulgară!

Advertisements

Author: Vladimir Mitev

Жител на град Русе. Румъноговорящ. Locuitor orașului Ruse. Vorbitor de limba română.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s