Блогът “Мостът на приятелството” навърши седем години

Владимир Митев (източник: Мостът на приятелството)

Съобщение по повод годишнината на българо-румънския блог

Владимир Митев

19 септември 2022 г. ознаменува седмата годишнина от появата на българо-румънския блог “Мостът на приятелството”. Равносметка обаче няма да правя или ще е съвсем кратка. Посрещам тази годишнина, гледайки напред към нови проекти или към завършване на започнати неща през последните години. Моментът е преходен и иска повече работа и по-малко декларации или обобщения.

Със сигурност нещо ново и тематично свързано с блога е, че от септември 2022 г. съм служител на румънската секция на Радио “България”, част от Българското национално радио. До броени дни ще заработи сайта на тази секция, който ще съдържа както много интересни преводни информации от сайта на радиото (новини, мнения, интервюта), така и авторски публикации на екипа на румънската секция – моя милост и Юлия Баховски, създател на другия румъно-български блог MyRo.Biz

Очакванията ми са тази секция да привлече интереса на румънската публика. Тя ще бъде насочена към румъноговорящите по целия свят и ще може да интензифицира румънското опозноване на българските реалности, както и на българо-румънските отношения.

Тази есен и зима би трябвало да приключа докторантското изследване за иранската предреволюционна проза, което започнах през 2020 г. То доведе до появата на блога “Персийският мост на приятелството” – по-малък брат на българо-румънския блог с фокус върху българското, румънското и персийското културно пространство. Намеренията ми са да продължа с дейността и в това отношение. Мисля, че докторантурата ми отвори очите за важни явления и особености в иранското модерно общество. А персийският блог ми позволява в скромни граници също да бъда мост между пространства, които не се познават добре, но заслужават повече удовлетворение от взаимните си контакти.

Тази есен ще е важна и защото трябва да завърша изследване, поръчано от Българския дипломатически институт и посветено на румънската външна политика, глобалният контекст и българо-румънските отношения. В контекста на това изследване на блога се появяват редица интервюта с румънски външнополитически и икономически експерти.

Днес “Мостът на приятелството” има 1277 статии. 189 абоната по мейл или през WordPress.com. Над 1500 последователи във Facebook. 152 абоната на своя YouTube канал. 84 абоната на канала си в Telegram. 138 последователя в Twtitter. 

Според мене, а и според читатели, блогът играе позитивна роля в българо-румънското пространство. В степента, в която това е възможно, ще продължа да го развивам и утвърждавам, защото смятам, че от него печелят всички. 

Българо-румънските отношения са белязани от липсата на доверие между българи и румънци, което се дължи и на недостатъчното им взаимно опознаване или искрено любопитство едни към други. За мене и двата народа са интересни сами по себе си и в пакет. Именно благодарение на блога мисля, че успявам да намеря понятия и подходи, така че да открия в българите и румънците неща, които водят до промяна – в мен и в тях. Така че в деня на седмата годишнина от съществуването на блога мисля какво предстои и очаквам започнатите дела да продължат. 

В контекста на актуалните събития в света мисля, че ако някой иска да промени света, трябва да направи блог. Правете блогове, а не война!

Снимка: Мостът при Русе-Гюргево (източник: Явор Мичев)

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Последвай канала на блога “Мостът на приятелството” в YouTube, където са публикувани много видео и аудио интервюта! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter. Каналът му в Telegram е тук.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s