Un chef literar la ajunul epidemiei de corona virus

boevi-700x350
Diana şi Hristo Boevi (foto: Vladimir Mitev)

Hristo şi Diana Boevi au prezentat şase autori români în Ruse la o săptămână înainte de a fi anunţată starea de urgenţă din Bulgaria din cauza epidemiei

Vladimir Mitev

Traducătorul literaturii române Hristo Boev şi soţia sa conferenţiar Diana Boeva au prezentat pe 6 martie 2020 la Libraria Regională ”Liuben Karavelov” din Ruse şase scriitori români şi opt romane: ”Inocenţii” de Ioana Pârvulescu (2018), ”770” de Bogdan Boeru (2018), ”Escroc Srl” de K.G.Bălan (2019), ”Defect” de Florin Irimia (2017)”, ”Femei” şi ”Oraşul salcâmilor” de Mihail Sebastian (2019), ”O moarte care nu dovedește nimic” şi ”Ioana” de Anton Holban (2019).

Continue reading “Un chef literar la ajunul epidemiei de corona virus”

Литературно парти в навечерието на епидемията от корона вирус

boevi-700x350
Диана и Христо Боеви в Русе (снимка: Владимир Митев)

Христо и Диана Боеви представиха шестима румънски автори в Русе седмица преди да бъде обявено извънредното положение в България заради епидемията

Владимир Митев

Преводачът на румънска литература Христо Боев и неговата съпруга и конферансие Диана Боева представиха на 6 март 2020 г. в регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе шестима румънски автори и осем романа: „Когато светът беше невинен“ от Йоана Първулеску (2018 г.), „770“ от Богдан Боеру (2018 г), „Мошеник ЕООД“ от К.Г.Балан (2019 г.), „Дефект“ от Флорин Иримия (2017 г.). „Жени“ и „Градът на салкъмите“ от Михаил Себастиан (2019 г.), „Една напразна смърт“ и „Йоана“ от Антон Холбан (2019 г.).

Continue reading “Литературно парти в навечерието на епидемията от корона вирус”

Daniel Stoiciu: I am inspired by the people who act as Bulgarian-Romanian bridges

daniel-stoiciu-pp-700x350
Daniel Stoiciu (photo: Daniel Stoiciu)

An interview on the kuker festival in the Romanian village of Brăneşti and on the Bulgarians in Romania

Vladimir Mitev

Daniel Stoiciu is a Romanian citizen with a complex identity. He speaks Bulgarian language and knows the story of Bulgarians in Valahia. The blog “The Bridge of Friendship” has talked with him about the kuker festival in his village of birth – Brăneşti, and on some principle discords between the Bulgarians in Romania and the Bulgarians in Bulgaria.

Continue reading “Daniel Stoiciu: I am inspired by the people who act as Bulgarian-Romanian bridges”

Daniel Stoiciu: Sunt inspirat de oamenii care activează ca poduri bulgaro-române

daniel-stoiciu-pp-700x350
Daniel Stoiciu (foto: Daniel Stoiciu)

Un interviu despre festivalul cucilor din Brăneşti şi despre bulgarii din România

Vladimir Mitev

Daniel Stoiciu este un cetăţean român cu identitate complexă fiind cunoscător al limbii bulgare şi al istoriei bulgarilor din Vlaşca. Blogul Podul Prieteniei a discutat cu el despre festivalul cucilor din satul lui natal – Brăneşti şi despre unele neînţelegeri principale între bulgarii din România şi bulgarii din Bulgaria. 

Continue reading “Daniel Stoiciu: Sunt inspirat de oamenii care activează ca poduri bulgaro-române”

Даниел Стойчу: Вдъхновяват ме хората, които действат като българо-румънски мостове

daniel-stoiciu-pp-700x350
Даниел Стойчу (снимка: Даниел Стойчу)

Едно интервю за тазгодишния кукерски фестивал в село Брънещ, Румъния, и за българите от Румъния

Владимир Митев

Даниел Стойчу е румънски гражданин със сложна идентичност. Той говори български език и познава историята на българите във Влашко. Блогът “Мостът на приятелството” разговаря с него за кукерския фестивал в родното му село – Брънещ, и за някои принципни неразбирателства между българите от Румъния и българите от България.

Continue reading “Даниел Стойчу: Вдъхновяват ме хората, които действат като българо-румънски мостове”