The remarkable Romanian literature and its Bulgarian translations

Conversation with the translator Hristo Boev, who translated into Bulgarian language a number of novels, some being unknown before in our country

Hristo Boev speaking at an event with the participation of the Romanian writer Bogdan Boeru (left) (source: Hristo Boev)

Elena Vladova

Hristo Boev was born in Plovdiv. He graduated in English philology at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv. In 2013 he defended his Ph.D. research in British and American literature at Ovidius University, Constanta, Romania, on “Modern (ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities.” In 2020 he published a monograph on “The Different Dobrudja in the interwar literature.” He has participated in international conferences on topics such as: “literary urbanism”, “translation issues”, “immigration and relocation” and others. His research interests are in the field of new British and American literature, Romanian literature between the wars, geocriticism, literary urbanism, as well as comparative literature. He teaches British and American literature at the University of Sofia “Bishop Konstantin Preslavski”. He is the winner of the translation award of the Liviu Rebranu Literary Museum (2016) and of Media AwART Varna (2020) for his translation of Cella Serghi’s Spider Web. He has translated a number of classical and contemporary novels from Romanian into Bulgarian.

This article was published on January 17, 2021 on the site “The Urban Magazine”.

Continue reading “The remarkable Romanian literature and its Bulgarian translations”

Remarcabila literatură română și traducerile bulgare

Conversație cu traducătorul Hristo Boev, care a tradus în bulgară o serie de romane, unele fiind complet necunoscute în țara noastră.

Hristo Boev (în dreaptă) la un eveniment literar împreună cu scriitorul român Bogdan Boeru (sursă: Hristo Boev)

Elena Vladova

Hristo Boev s-a născut în Plovdiv. A absolvit filologia engleză la Universitatea Paisii Hilendarski din Plovdiv. În 2013, și-a susținut doctoratul în literatura britanică și americană la Universitatea Ovidius, Constanța, despre ”Portretizarea orașului modern(ist) la Dickens și Dos Passos: similarități, diferențe, continuități”. În 2020 a publicat o monografie despre „Dobrogea cea diferită în literatura interbelică”, care studiază literatura română şi bulgară legată de regiunea aceasta. Participă la conferințe internaționale pe teme precum: „urbanism literar”, „probleme de traducere”, „imigrație și relocare” și altele. Interesele sale de cercetare sunt în domeniul noii literaturi britanice și americane, literaturii române dintre războaie, geocriticismului, urbanismului literar, precum și literaturii comparate. Preda literatură engleză și americană la Universitatea din Sofia „Episcopul Konstantin Preslavski”. Câștigător al premiului de traducere al Muzeului Literar Liviu Rebreanu (2016) și al Media AwART Varna (2020) pentru traducerea cărţii Pânza de păianjen a Cellei Serghi. A tradus o serie de romane clasice și contemporane din română în bulgară.

Acest articol a fost publicat pe 17 ianuarie 2021 pe site-ul „Revista urbană”.

Continue reading “Remarcabila literatură română și traducerile bulgare”

Забележителната румънска литература и нейните български преводи

Разговор с преводача Христо Боев, превел на български език редица романи, някои досега напълно непознати у нас

Христо Боев на представяне на книга заедно с румънския автор Богдан Боеру (снимка: Христо Боев)

Елена Владова

Христо Боев е роден в Пловдив. Завършил е английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2013 г. защитава в Университет „Овидиус“, Констанца, Румъния, докторат по британска и американска литература на тема „Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities“. През 2020 г. публикува монография на тема „Различната Добруджа в литературата между войните“. Участва в международни конференции на теми като: „литературен урбанизъм“, „проблематика на превода“, „имиграция и релокация“ и др. Научните му интереси са в областта на новата британска и американска литература, румънската литература между войните, геокритицизма, литературния урбанизъм, както и сравнителнo литературознание. Преподава английска и американска литература в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Носител на наградата за превод на Литературния музей „Ливиу Ребряну“ (2016) и на Media AwART Варна (2020) за превода си на „Паяжината на паяка“ на Чела Серги. Превел е от румънски на български език редица класически и съвременни романи.

Тази статия бе публикувана на 17 януари 2021 г. на сайта “Градското списание”.

Continue reading “Забележителната румънска литература и нейните български преводи”

25 de ani fără Emil Cioran

Una dintre cărţile lui Emil Cioran, tradusă în limba bulgară de Ognean Stamboliev (foto: Ognean Stamboliev)

Privire retrospectivă asupra vieţii geniului nihilismului

Ognean Stamboliev

Acest text este acordat blogului ”Podul Prieteniei” de traducătorul literaturii române în limba bulgară Ognean Stamboliev.

Un măreț dezrădăcinat, gânditor și moralist, Emil Cioran (1911-1995) a fost ultimul scriitor legendă. A fost unul dintre cei trei giganți din diaspora românească – alături de Eugen Ionesco, tatăl teatrului modern şi Mircea Eliade – filosoful şi istoricul religiilor. Evitând onorăriile şi atenţia publică, Cioran a reuşit să-şi păstreze misterul. Nici măcar nu depună vreun efort să corecteze inadvertențele, pe care enciclopediştii deseori le comiteau atunci cand venea vorba despre el.

Continue reading “25 de ani fără Emil Cioran”

25 години без Емил Чоран

Една от книгите на Емил Чоран в превод на Огнян Стамболиев (снимка: Огнян Стамболиев)

Завръщане към живота на гения на нихилизма

Огнян Стамболиев

Този текст е предоставен на блога „Мостът на приятелството“ от преводача на румънска литература на български Огнян Стамболиев.

Велик безродник, мислител, моралист Емил Мишел Чоран (1911- 1995 г.) беше последният писател-легенда. Беше единият от тримата от великата румънска диаспора, заедно Йожен Йонеско, бащата на модерния театър, и Мирча Елиаде, философът и историкът на религиите. Като отбягваше прожекторите и пренебрегваше почестите, Чоран успя да съхрани своята загадъчност. Дори не си правеше труда да коригира неточностите, които енциклопедиите и справочниците редовно допускаха по негов адрес…

Continue reading “25 години без Емил Чоран”

«پس از کمونیسم» منتشر شد/معرفی چهره تازه‌ای از بلوک شرق

برای ایرانیان کتاب چیزی مقدس است (منفهع: Pixabay, CC0)

مجموعه داستانی از نویسندگان معاصر بلغارستان با عنوان «پس از کمونیسم» به ترجمه فرید قدمی توسط انتشارات هیرمند منتشر شد

محمد آسیابانی

این مقاله به ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ به سایت آژنس خبری مهر چاپ شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، «پس از کمونیسم» گزیده داستان‌هایی است از نویسندگان معاصر بلغارستان به‌تازگی با ترجمه فرید قدمی توسط انتشارات هیرمند منتشر و به بهای ۳۵,۰۰۰ تومان در کتابفروشی‌های کشور توزیع شده است.

Continue reading “«پس از کمونیسم» منتشر شد/معرفی چهره تازه‌ای از بلوک شرق”

The collection of short stories “After communism” was published in Iran

Books are something sacred for Iranians (photo: Pixabay, CC0)

It presents the new face of the Bulgarian literature

Mohammad Asiabani

This article was published on 13 June 2020 on the site of the Iranian News Agency „Mehr”. 

The compilation of stories „After communism“, written by contemporary Bulgarian writers, was published in Persian language. Its translator is Farid Ghadami.

The Mehr News Agency reports that „After communism“ with Bulgarian short stories, can be bought for 35000 Toumans (5 euro) in the bookshops around the country.

Continue reading “The collection of short stories “After communism” was published in Iran”