I grew up with Romanian dance hits

Screenshot from the video Jokery by Akcent (source: YouTube)

Matey Matev

Matey Matev has never studied Romanian language. But since his school years, he has been captivated by Romanian music. Every summer, when he was a student in the United States, the Netherlands and other European countries, he spent at least a week traveling around Romania. In his relations with Romanians and Romanian music, there are both moments full of positive emotion and disappointment. As in any true love. Matey shared with the blog “The Bridge of Friendship” some Romanian bands and songs that make his life richer and happier.

Continue reading

Am crescut cu hituri pop româneşti

Moment din video-ul Jokero al trupei Akcent (sursă: YouTube)

Matei Matev

Matei Matev nu a studiat niciodată limba română. Dar, încă din anii de școală, a fost captivat de muzica românească. În fiecare vară, când era student în Statele Unite, Olanda și alte țări europene, petrecea cel puțin o săptămână călătorind prin România. În relațiile lui cu românii și muzica românească, există momente pline de emoție pozitivă, dar şi dezamăgire. Aşa cum e în iubirea adevărată. Matei a împărtășit cu blogul „Podul Prieteniei” câteva trupe și melodii românești care îi fac viața mai bogată și mai fericită.

Continue reading

Израснах с румънските денс хитове

Момент от клипа Jokero на Akcent, заснет в Букурещ (снимка: YouTube)

Матей Матев

Матей Матев никога не е учил румънски език. Но още от ученическите си години, той е покорен от румънската музика. Всяко лято по времето, когато беше студент в САЩ, в Холандия и в други европейски държави, той прекарваше поне една седмица в пътуване из Румъния. В отношенията му с румънците и с румънската музика има както моменти наситени с позитивна емоция, така и разочарования – както е във всяка истинска любов. Матей сподели с блога “Мостът на приятелството” някои румънски групи и песни, които правят живота му по-богат и щастлив. 

Continue reading

George Enescu – un compozitor şi muzician genial

Ateneul Român este numit după George Enescu (foto: Mihai Petre, CC BY-SA 3.0 România)

Despre ediţia bulgară a cărţii profesorului Viorel Cosma, care prezintă viaţa şi munca lui George Enescu. 65 de ani fără geniul român

Ognyan Stamboliev,
PEN – Bulgaria

Acest text este un anunţ despre editarea în limba bulgară a cărţii biografice ”George Enescu, un mare muzician”, tradusă de Ognean Stamboliev şi publicată de editura Geia Libris, Sofia. Textul a fost acordat blogului Podul Prietenie de către autorul Ognean Stamboliev.

Continue reading

Джордже Енеску – гениален композитор и виртуоз

Концертната зала на Букурещ – Атенеума, е кръстена на Джордже Енеску (снимка: Михай Петре, CC BY-SA 3.0 România)

65 години без великия румънски композитор и музикант. Завръщане към българското издание на книгата на проф. Виорел Косма, посветена на Енеску

Огнян Стамболиев,
ПЕН- България

Тази статия е отзив за книгата на Виорел Косма „Джордже Енеску, един велик музикант”, преведена на български език от Огнян Стамболиев и издадена от издателство „Гея Либрис” през 2012 г. в София. Статията е предоставена специално на блога “Мостът на приятелството” от автора си.

Continue reading

Mihai Bătrânu: I want to see Bulgaria one day from the Musala peak, at the height of 2925 metres

batranu-700x350

Mihai Bătrânu before a billboard, which promotes a 2018 concert of  the rock groups from the 80s in Sofia (photo: Mihai Bătrânu)

The founder of the Romanian blog “Bulgarikon” speaks with the blog “The Bridge of Friendship” about his adventures with Bulgarian culture and language

Vladimir Mitev

Mihai Bătrânu is the founder of the blog ”Bulgarikon”, which is an effort to help his Romanian conationals to know Bulgaria. It also allows him to develop his curiosity with regard to the southern neighbour of Romania. Bătrânu has started his blog in 2013. His interest about Bulgaria is older. Like many other Romanians he watched the programmes of the Bulgarian National Television in  his childhood and learned different words and phrases in Bulgarian. After many years, while being in Bansko, he discovers that he understands a lot of Bulgarian words and decides to start to learn Bulgarian. The IT specialist travels often as a tourist – not only in Bulgaria, but also in the world. He enjoyes cooking and knowing different cultures through their food and language. He listens to rock music and learns to play the bass guitar. He is married and has one child. 

This interview was published originally on 27 May 2018 in Romanian and Bulgarian on the Bridge of Friendship blog. 

Continue reading

Ivan Kyurkchiev: I work for the close cultural relations with Romania

kyurkchiev-700x350

Ivan Kyurkchiev (photo: The Bridge of Friendship)

The director of State Opera – Rousse discusses the cross-border cultural cooperation and the events which mark the Opera’s 70th anniversary

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev has been the director of State Opera – Rousse since 2017. He comes from a family of musicians and he started playing the violin at the age of 6. He  graduated from the musical high school in Rousse, studying viola and opera singing. He fulfilled his military service in the choir of the construction troops, with whom he had his first concerts abroad. In the last year of his studies of opera singing in the Conservatory in Sofia he was selected to specialise in ”La Scala” in Milano for two years. In his second year he won the competition ”Enrico Caruso” and then he received the chance to stay and work in Italy. Kyurkchiev has sung in many Italian  cities, in South America, in Marsilia, Bordeaux, Montpelier, Budapest, Prague and other European cities. In 1996 he became the director of State Opera – Rousse for the first time. In 2000 he established his events company ”Opera Verdi”, which has organised performances for almost all Bulgarian opera theatres in Europe and the USA. At the end of 2017 Ivan Kyurkchiev became the director of State Opera – Rousse for the second time. 

This text is part of a journalistic project by Smaranda Şchiopu and Vladimir Mitev, through which they try to better understand the Bulgarian-Romanian relations in the cross-border area around the Danube. 

Continue reading

Ivan Kyurkchiev: Lucrez pentru legături mai strânse cu România

kyurkchiev-700x350

Ivan Kyurkchiev (foto: Podul Prieteniei)

Directorul Operei de Stat din Ruse a acordat acest interviu despre colaborarea culturală transfrontalieră şi despre evenimentele prin care opera va marca cel de-al 70-lea aniversar de la înfiinţarea sa

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev este directorul Operei de Stat din Ruse din 2017. El provine dintr-o familie de muzicieni, începând să interpreteze la vioară încă de la vârsta de 6 ani. A absolvit liceul de muzică din Ruse, secția vioară şi canto clasic. în timpul stagiului militar a făcut parte din ansamblul de cor al trupelor de construcţie, cu care a participat la primele sale concerte în străinătate. În ultimul an de studii de canto clasic la Conservatorul din Sofia a fost ales să se specializeze, timp de doi ani, la ”La Scala” din Milano. În cel de-al doilea an a câştigat competiţia ”Enrico Caruso”, după care a rămas să locuiască și să lucreze în Italia. Kyurkchiev a cântat într-un număr mare de oraşe italiene, în America de Sud, în Marsilia, Bordeaux, Montpellier, Budapesta, Praga şi alte oraşe europene.  În anul 1996 devine director al Operei de Stat din Ruse pentru prima dată. În anul 2000 înfiinţează compania de impresariat ”Opera Verdi”, prin care organizează spectacole ale aproape tuturor teatrelor de operă din Bulgaria în Europa şi SUA. La sfârşitul anului 2017 Kyurkchiev a devenit directorul Operei de Stat din Ruse pentru a doua oară. 

Acest text face parte dintr-un proiect editorial al Smarandei Şchiopu şi al lui Vladimir Mitev, prin care cei doi încearcă să înţeleagă mai bine relaţiile bulgaro-române în zona transfrontalieră în jurul Dunării. 

Continue reading

Иван Кюркчиев: Работя за тесните културни връзки с Румъния

kyurkchiev-700x350

Иван Кюркчиев (снимка: Мостът на приятелството)

Директорът на Държавна опера – Русе в интервю за трансграничното културно сътрудничество и за събитията, с които операта ще отбележи 70-годишнината от основаването си

Смаранда Шкиопу

Владимир Митев

Иван Кюркчиев е директор на Държавна опера – Русе от 2017 г. Той е от музикално семейство и започва да свири на цигулка още на 6-годишна възраст. Завършва музикалната гимназия в Русе с виола и оперно пеене. Военната си служба прекарва в хоровия ансамбъл на строителни войски, с който прави първите си концерти в чужбина. В последната година на следването си по оперно пеене в Консерваторията в София е избран да специализира в миланската “Ла Скала”. Специализацията трае две години. През втората година печели конкурса “Енрико Карузо”, след което получава възможност да остане да работи в Италия. Кюркчиев е пял в редица италиански градове, в Южна Америка, в Марсилия, Бордо, Монпелие, Будапеща, Прага и други европейски градове. През 1996 г. за първи път става директор на Държавна опера – Русе. През 2000 г. основава импресарската компания “Опера Верди”, която организира спектакли на почти всички български оперни театри в Европа и САЩ. В края на 2017 г. Иван Кюркчиев става директор на Държавна опера – Русе за втори път.

Този текст е част от журналистически проект на Смаранда Шкиопу и на Владимир Митев, чрез който те се опитват да разберат по-добре българо-румънските отношения в трансграничната зона около Дунава.

Continue reading

Un cuplu bulgaro-român, cântareți de operă, a concertat la Ruse

ruse-700x350

Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea (foto: Podul Prieteniei)

Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea sunt doi artiști tineri si promiţători

Pe 25 septembrie 2019 orașul Ruse a găzduit un concert interesant al unei bulgaroaice şi al unui român, care sunt cuplu nu doar pe scena, ci şi în viaţa personală. Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea se află în ultimul an de studiu la Conservatorul din Bucureşti. Ei au interpretat arii din operele Trubadur de Verdi, Manon Lesco de Puciini, Seri Siciliane de Verdi şi Evgeni Onegin de Tschaykovsky. Celelalte piese interpretate au fost cântece şi canţonete de Rahmaninov, Cavali, Richard Strauss, Tosti şi Falvo. Publicul aflat în sala din demisolul Şcolii Muzicale a aplaudat indelung fiecare dintre piese.

Continue reading