Un roman de Matei Vișniec a fost publicat în limba bulgară

Matei Vişniec (sursă: YouTube)

“Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă” a fost tradusă de Ognean Stamboliev

Matei Vișniec s-a născut sub semnul spiritual al Vărsătorului – în ianuarie 1956. A studiat filosofia la Universitatea din București. A lucrat ca profesor la ţară. Încă din timpul studenției, a participat la un cerc literar din care se vor desprinde cei mai importanți scriitori români. Aceștia aveau să formeze generația anilor 1980, care a zguduit peisajul literar și politic al României în ultimul deceniu al “Epocii de Aur” a lui Ceaușescu.

Şi Vişniec și-a găsit drumul în literatură. A fost inspirat de Kafka, Dostoievski, Edgar Allan Poe, Dino Buzzati și Lautréamont – moderniști, absurdişti, existențialiști și decadenți. Îi placeau suprarealiștii, dadaiștii. Adora comediile lui Ion Luca Caragiale, considerat de istoricul literar George Călinescu drept cel mai mare dramaturg român. Dar Vișniec a depășit granițele României, și nu doar pentru că a emigrat în anii 1980. În remarcabila sa operă, se simte influența pieselor lui Samuel Beckett, Eugène Ionesco – a teatrului absurdului, a ficțiunii ezoterice a lui Mircea Eliade, a realismului magic al romanului latino-american, a teatrului realist anglo-saxon. Există de toate, mai puțin realism socialist!

Continue reading

Роман на Матей Вишниек бе издаден на български език

Матей Вишниек (източник: YouTube)

“Любов като обувка, любов като чадър” бе преведен от Огнян Стамболиев

Матей Вишниек  е роден под духовния знак на Водолея – през януари 1956 година. Завършва философия в Букурещкия университет. Работи като учител на село. Още като студент участва в литературен кръжок, от който след време ще се произлязат повечето от най-изявените румънски писатели. Те ще сформират поколението от 80-те, разтърсило литературния и политическия пейзаж в Румъния през последното десетилетие от „Златната епоха на Чаушеску”.

Вишниек също намира своя път в литературата. Вдъхновява се от Кафка, Достоевски, Едгар Алан По, Дино Будзати, Лотреамон – модернисти, абсурдисти, екзистенциалисти и декадеднти. Харесва сюрреалистите, дадаистите. Стъпва на комедиите на Йон Лука Караджале, считан от литературния историк Джордже Калинеску за най-великият румънски драматург. Но Вишниек надраства границите на Румъния, не само защото емигрира още през 80-те години. В неговото забележително творчество се усеща влиянието на пиесите на Самюел Бекет, Йожен Йонеско – на театъра на абсурда, на езотеричната фантастика на Мирча Елиаде, на магическия реализъм на латиноамериканския роман, на реалистичния англосаконски театър. Има всичко друго, само не и социалистически реализъм!

Continue reading

Mihai Mălaimare: Teatrul este mai vechi decât capitalismul şi poate schimba lumea în bine

Miţa Biciclistă la Ruse (sursă: Mihai Mălaimare, Facebook)

Interviu cu fondatorul teatrului Masca despre arta statuilor vivante, despre vizita teatrului în oraşul Ruse cu ocazia spectacolul ”Bucureşti, livrator”, ca şi despre faptul că teatrul este prin excelenţă o artă politică, pentru că ia atitudine

Vladimir Mitev

Mihai Mălaimare (n. 27 august 1950, Botoșani, România) este un actor de teatru și film, director al Teatrului Masca, precum şi fost deputat în Parlamentul Român (2000-2008). De 20 ani el dezvoltă în teatrul Masca arta statuilor vivante. 

Teatrul Masca a fost în oraşul Ruse, Bulgaria, pe 26-27 iunie 2021 cu spectacol care a prezentat cele mai bune statui vivante din cei 20 ani de dezvoltare a acestei arte dramatice. 

Continue reading

Михай Малаймаре: Театърът е по-стар от капитализма и може да промени света към по-добро

Мица Велосипедистката в Русе (източник: Михай Малаймаре, Facebook)

Интервю с основателя на театър “Маска” за изкуството на живите статуи, за посещението на театъра в град Русе по повод спектакъла “Букурещ, доставчик”, както и за факта, че театралното изкуство е по дефиниция политическо

Владимир Митев

Михай Малаймаре (роден на 27 август 1950 г., Ботошани, Румъния) е театрален и филмов актьор, директор на театър „Маска“, както и бивш депутат в румънския парламент (2000-2008 г.). В продължение на 20 години развива изкуството на живите статуи в театър „Маска“.

Театърът „Маска“ беше в град Русе, България, на 26-27 юни 2021 г. с представление, което представи най-добрите живи статуи от 20-те години на развитие на това изкуство в Румъния.

Continue reading

Ieşire spre cer sau Marin Sorescu în bulgară

Cartea cu opere ale lui Marin Sorescu este tradusă în limba bulgară de Ognean Stamboliev (sursă: Ognean Stamboliev)

O carte frumos proiectată, publicată de Avangard Print, cu un peisaj metafizic al unuia dintre cei mai interesanți pictori bulgari – Nikolai Karagiov, întâlnește un mare scriitor mondial de la vecinul nostru de la nord

Prof. Dr. Erika Lazarova, Academia Ştiinţelor din Bulgaria – Sofia

Acest articol a fost publicat pentru prima dată în presa bulgară în 2011 și a fost acordat blogului „Podul prieteniei” de Ognian Stamboliev cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la naștere și a 25 de ani de la moartea lui Marin Sorescu. Ognyan Stamboliev este traducătorul bulgar al cărții, pe care prof. Dr. Erika Lazarova de la Academia Ştiinţelor din Bulgaria o recenzează.

Marin Sorescu (1936-1996) este deja cunoscut publicului nostru cultural în principal din periodicele și traducerile lui Ognyan Stamboliev (n. 1947). Acum, proeminentul nostru traducător și cunoscător al literaturii române ne oferă peste 400 de pagini de poezie, dramă și eseuri ale acestui autor mondial şi original. Apărând în literatura vecinului nostru de la nord de Dunăre în anii ‘60 ai secolului al XX-lea, alături de ceilalţi faimoşi intelectuali din țara noastră: Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Ioan Alexandru, el se numără printre poeții care au reînnoit poezia românească și au atins înălțimi reale.

Continue reading

Стълба до Небето или Марин Сореску на български

Книгата с произведения на Марин Сореску е преведена на български език от Огнян Стамболиев (източник: Огнян Стамболиев)

Една красиво оформена книга на издателство „Авангард принт” с метафизичен пейзаж на един от най-интересните български живописци – Николай Караджов, ни среща с голям световен писател от северната ни съседка

Проф. д-р Ерика Лазарова, БАН – София

Тази статия бе публикувана за първи път в български медии през 2011 г. и бе предоставена на блога „Мостът на приятелството“ от Огнян Стамболиев по повод 85-годишнината от рождението и 25-годишнината от смъртта на Марин Сореску. Огнян Стамболиев е преводачът на български език на книгата, която проф. Д-р Ерика Лазарова от БАН рецензира.

Марин Сореску (1936-1996 г.) е вече познат на нашата културна публика главно от периодичния печат и преводите на Огнян Стамболиев (р. 1947). Сега изтъкнатият наш преводач и познавач на румънската литература ни предлага повече от 400 страници с поезията, драматургията и есеистиката на този безспорно оригинален световен автор. Появил се в литературата на северната ни съседка през 60-те години на ХХ век, заедно с известните и у нас: Никита Станеску, Ана Бландиана, Йоан Александру, той е сред поетите, обновили румънската поезия и достигнали до истински върхове.

Continue reading

A ballet gala took place on the scene of Theatre Tudor Vianu in Giurgiu

giurgui-ballet-700x350

Mizuki Higashino and Masaki Takada from the Ballet of State Opera Rousse on the scene in Giurgiu (photo: Cornel Calagiu)  

The Ballet of the State Opera Rousse has interpreted classical and contemporary ballet fragments in Giurgiu

This text is a press release by the Theatre Tudor Vianu Giurgiu.

Călin Şabac

I haven’t read any announcements for visits in Giurgiu of classical and contemporary ballet teams in the last 20 years. And now, as a result of an inspiring cultural cooperation between the Theatre “Tudor Vianu” in Giurgiu and the State Opera in Rousse on the day of 22 April 2019 we hosted on the scene of Giurgiu a real ballet gala. Famous fragments from 20 masterpieces of the universal ballet heritage were interpreted by 30 ballet dancers from the Bulgarian neighbouring city. The public of Giurgiu applauded the impressive performances of the Bulgarian dancers numerous times.

Continue reading