Bulgaria şi România în Blocul Estic: cum se rezolvă disputele între aliaţi

jivcov-ceausescu-700x350
Liderul socialist român Nicolae Ceauşescu şi omologul lui bulgar Todor Jivcov (foto: Arhivele Naţionale Române, Fototeca online a comunismului românesc, ID 35070X4X6, 17.01.2019, 12/1979)

O privire către poziţionarea diferită a României şi Bulgariei în a doua jumătatea a secolului XX

Iskra Baeva

Acest articol a fost prezentat la conferinţa ”Bulgaria şi Balcanii în secolul XX: politică externă şi diplomaţie publică”, care a avut loc pe 26 octombrie 2018 la Galeria de Artă a oraşului Sofia.

Balcanii ocupă un loc de mijloc între cele trei coninente, unde au аpărut civilizaţiile care au format chipul lumii moderne. Importanţa acestei regiuni, precum şi a fiecărei alte, se modifică în decursul evoluţiei Europei, dar în toate timpurile ea îşi păstrează rolul de element de legătură între Europa şi Asia, iar de acolo şi importanţa ei pentru Marile Puteri de pe continent. Prin această succintă afirmare introductivă, aş dori să vă îndrept atenţia către două dintre ţările balcanice, pe care probabil ar trebui să le numim Balcanii de Nord, dacă asta ar fi avut mai mult sens decât actuala noţiune de Balcanii de Vest. Este vorba de Bulgaria şi Româniia, care după Al Doilea Război Mondial întră în sfera de influenţă sovietică cu poziţii foarte diferite, şi care la scurt timp după primele tulburări, devin singurele ţări balcanice din Blocul Estic. Faptul acesta însă nu le apropie cine ştie cât, şi nici nu le face să fie la fel. Relaţiile între România şi Bulgaria în Blocul Estic sunt pline de tensiuni, contradicţii şi divergenţe, deşi se ascund în spatele multiplelor întâlniri la cele mai diferite nivele.

Voi prezenta aceste relaţii prin câteva exemple caracteristice.

Continue reading “Bulgaria şi România în Blocul Estic: cum se rezolvă disputele între aliaţi”

България и Румъния в Източния блок: как се решават спорове между съюзници

jivcov-ceausescu-700x350
Румънският социалистически лидер Николае Чаушеску и българския му колега Тодор Живков (снимка: Румънските национални архиви, Онлайн фототека на румънския комунизъм, ID 35070X4X6, 17.01.2019, 12/1979)

Поглед към различното позициониране на Румъния и България през втората половина на двайсти век

Искра Баева

Тази статия бе представена на конференцията “България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация”, която на 26 октомври 2018 г. в Софийската градска художествена галерия.

Балканите заемат средищно място между трите континента, където са възникнали цивилизациите, оформили облика на съвременния свят. Важността на този регион, както и на всеки друг, се променя с еволюцията на Европа, но през цялото време той запазва ролята си на свързващо звено между Европа и Азия, а оттам и значението си за великите сили на континента. С това по-общо въвеждащо твърдение искам да насоча вниманието ви към две от балканските страни, които може би трябваше да наричаме Северните Балкани, ако това би имало повече смисъл от сегашното Западни Балкани. Става дума за България и Румъния, които след Втората световна война влизат в съветската сфера на влияние с много различни позиции, а скоро след първите сътресения остават и единствените балкански страни в Източния блок. Това обаче нито ги сближава особено, нито ги прави еднакви. Отношенията между България и Румъния в Източния блок са изпълнени с напрежения, противоречия и спорове, макар и скрити зад многобройните срещи на най-различно равнище.

Ще представя тези отношения чрез няколко характерни примера.

Continue reading “България и Румъния в Източния блок: как се решават спорове между съюзници”

Vladimir Zlatarsky: Auf dem Balkan ist das Misstrauen zwischen den Völkern groß, doch heute lernen sich Rumänen und Bulgaren auf natürlichem Wege ohne Vermittler kennen

nesinceri-700x350
Das Buch von Vladimir Zlatarsky ging 2018 in Druck (Foto: Vladimir Mitev)

Ein Interview mit dem Wissenschaftler am Institut für Geschichtsforschung bei der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften zu seinem Buch “Die Unaufrichtigen”, das die Beziehungen zwischen Rumänien, Bulgarien, Deutschland und Österreich-Ungarn am Vorabend des Ersten Weltkriegs und die gegenwärtigen rumänisch-bulgarischen Beziehungen widerspiegelt

Vladimir Mitev

zlatarsky-250x350
Vladimir Zlatarsky (Foto: Vladimir Zlatarsky)

Dozent Dr. Vladimir Zlatarsky ist Wissenschaftler am Institut für Geschichtsforschung bei der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. Er untersucht die Geschichte Bulgariens ab Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts unter dem Blickwinkel der internationalen Beziehungen. Er ist Experte auf dem Gebiet der Geschichte der bulgarisch-deutschen und bulgarisch-österreichischen Verbindungen sowie der Balkanistik. Er ist Autor der Monographien „Das Reich und das Königreich. Die deutsche Präsenz in Bulgarien 1933-1940“ (2014) und „Die Unaufrichtigen. Bulgarien, Rumänien und die Mittelmächte 1913-1914“ (2018).

Continue reading “Vladimir Zlatarsky: Auf dem Balkan ist das Misstrauen zwischen den Völkern groß, doch heute lernen sich Rumänen und Bulgaren auf natürlichem Wege ohne Vermittler kennen”

Vladimir Zlatarsky: On the Balkans distrust between nations is great, but today in a natural way Romanians and Bulgarians get to know one another without mediator

nesinceri-700x350
The book ”The insincere ones” was published in 2018 (photo: Vladimir Mitev)

Interview with the researcher from the Institute for Research of History at the Bulgarian Academy of Sciences about his book “The insincere ones”, which researches the relations between Romania, Bulgaria, Germany and Austro-Hungary on the eve of World War I and about the Romanian-Bulgarian relations today

Vladimir Mitev

zlatarsky-250x350
Vladimir Zlatarsky (photo: Vladimir Zlatarsky)

Associate professor doctor Vladimir Zlatarsky is a researcher at the Institute for Research of History at the Bulgarian Academy of Sciences. He studies the history of Bulgaria from the end of the 19th century until the middle of the 20th century through the prism of the international relations. He is a specialist in history of Bulgarian-German and Bulgarian-Austrian relations and in Balkan Studies. He is the author of the monographs “The Reich and the Kingdom. The German presence in Bulgaria (1933-1940) (published in 2014) and “The insincere ones. Bulgaria, Romania and the Central Forces (1913-1914) (published in 2018).

Continue reading “Vladimir Zlatarsky: On the Balkans distrust between nations is great, but today in a natural way Romanians and Bulgarians get to know one another without mediator”

Владимир Златарски: На Балканите недоверието между народите е силно, но днес по естествен път румънци и българи се опознават без посредник

nesinceri-700x350
Книгата на Владимир Златарски бе отпечатана през 2018 г. (снимка: Владимир Митев)

Интервю с учения от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките за книгата му “Неискрените”, отразяваща отношенията между Румъния, България, Германия и Австро-Унгария в навечерието на Първата световна война, и за румъно-българските отношения днес

Владимир Митев

zlatarsky-250x350
Владимир Златарски (снимка: Владимир Златарски)

Доцент д-р Владимир Златарски е учен от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките. Той проучва историята на България от края на 19 до средата на 20 век през призмата на международните отношения; специалист по история на българо-германските и българо-австрийските връзки, както и по балканистика. Автор е на монографиите „Райхът и царството. Германското присъствие в България 1933-1940 г.“ (2014) и „Неискрените. България, Румъния и Централните сили 1913-1914 г.“ (2018)

Continue reading “Владимир Златарски: На Балканите недоверието между народите е силно, но днес по естествен път румънци и българи се опознават без посредник”

Vladimir Zlatarski: Pe Balcani există o puternică lipsă de încredere între popoare, însă astăzi într-un mod natural românii şi bulgarii se cunosc fără mijlocitor

nesinceri-700x350
Cartea ”Cei nesinceri” a fost editată în anul 2018 (foto: Vladimir Mitev)

Interviu cu cercetătorul de la Institutul de Studii Istorice al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria despre cartea lui ”Cei nesinceri”, care studiază relaţiile între România, Bulgaria, Germania şi Austro-Ungaria la începutul Primului Război Mondial şi despre relaţiile româno-bulgare astăzi

Vladimir Mitev

zlatarsky-250x350
Vladimir Zlatarski (foto: Vladimir Zlatarski)

Docent doctor, Vladimir Zlatarski, este cercetător de la Institutul pentru Studii Istorice al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria. El studiază istoria Bulgariei de la sfârşitul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului XX, prin prisma relaţiilor internaţionale. Este specialist în istoria relaţiilor bulgaro-germane şi bulgaro-austriece şi este expert de Studii Balcanice. Este autorul monografiilor ”Reich-ul şi Regatul. Prezenţa germană în Bulgaria (1933-1940) (2014) şi ”Cei nesinceri. Bulgaria, România şi Forţele Centrale 1913-1914” (2018).

Continue reading “Vladimir Zlatarski: Pe Balcani există o puternică lipsă de încredere între popoare, însă astăzi într-un mod natural românii şi bulgarii se cunosc fără mijlocitor”

Bulgaria – o democrație de fațadă, în stil autoritar

bulgaria-facade-700x350
Faţada unui bloc vechi din Bulgaria (foto: Pixabay, CC0)

O vedere către dezvoltarea politică a ţării din ultimii 28 de ani

Iskra Baeva

Acest articol a fost publicat pe 30 octombrie 2018 pe site-ul revistei Timpul. Este al treilea articol al profesoarei de istorie din Universitatea din Sofia Iskra Baeva, care a fost publicat acest an pe Timpul. Celelalte articole pot fi citite aici şi aici. Traducerea tuturor trei articole apărţine fondatorului blogului ”Podul Prieteniei” Vladimir Mitev. 

Atunci când, cu aproape trei decenii în urmă, pe 10 noiembrie 1989, în Bulgaria a fost dat jos de la putere dictatorul Todor Jivkov, asta a provocat un entuziasm în masă. Speranța era că în curând la noi va fi o democrație care, într-adevăr, va da puterea în mâinile celor care știu și pot și în care vom trăi în bogăție și demnitate „ca în Occident”. Atunci prea puțini bulgari înțelegeau că schimbarea nu are cum să se întâmple repede pentru că și în societate, și în economie există o inerție mare, ce cu greu va fi depășită.

Continue reading “Bulgaria – o democrație de fațadă, în stil autoritar”