Întâlnirile lui Ivan Stankov cu literatura română

stankov-3-700x350
Ivan Stankov (foto: YouTube)

Fragmente dintr-un interviu cu scriitorul bulgar – despre comunicarea lui cu literatura română şi despre cunoştinţa cu Mircea Cărtărescu

Aceste fragmente sunt preluate din interviul Andreei Apostu, de la site-ul Bookaholic, cu acordul site-ului. Ivan Stankov este istoric literar bulgar, profesor universitar şi traducător de literatură română în limba bulgară. Timp de mulţi ani el întreţine o prietenie apropiată cu scriitorul român Mircea Cărtărescu.

”L-am întânit pe Ivan Stankov la librăria Humanitas Cișmigiu într-o dimineață friguroasă de noiembrie”, povesteşte Andreea Apostu – absolventă a Facultăţii de Litere, secţia de Literatură Universală şi Comparată şi colaboratoare a site-ului Bookaholic. Ivan Stankov a fost la Bucureşti în noiembrie 2018, pentru lansarea volumului său ”Amintiri depre apă (re minor)”, tradus de Mariana Mangiulea Japot – profesoară de limbă bulgară la Universitatea din Bucureşti. Lansarea cărţii a fost o ocazie pentu site-ul Bookaholic şi, pentru Andreea Apostu, să-i dea cuvântul lui Ivan Stankov, să povestească povestea sa de dragoste pentru literatura română.

Continue reading “Întâlnirile lui Ivan Stankov cu literatura română”

Advertisements

Срещите на Иван Станков с румънската литература

stankov-3-700x350
Иван Станков (източник:  YouTube)

Фрагменти от интервю с българския писател за общуването с румънската литература и за запознанството му с Мирча Картареску

Тези фрагменти са препечатани от интервюто на Андрея Апосту от сайта Bookaholic със съгласието на сайта. Иван Станков е български литературен историк, университетски преподавател и преводач на румънска литература на български език. От години го свързва близко приятелство с румънския писател Мирча Картареску.

„Срещнах Иван Станков в книжарница „Хуманитас Чишмиджиу“ в една студена ноемврийска утрин“, разказва Андрея Апосту – възпитаничка на Факултета по литература, секция „Световна и сравнителна литература“ и сътрудничка на сайта Bookaholic. Иван Станков бе в Букурещ през ноември 2018 г., за да представи румънското издание на своята книга „Спомени за вода (ре минор)“ в превод на Мариана Манджуля Жапот – преподавател по български език в Букурещкия университет. Представянето на книгата бе повод за сайта Bookaholic и за Андрея Апосту да дадат думата на Иван Станков, така че той да разкаже за своите срещи с румънската литература.

Continue reading “Срещите на Иван Станков с румънската литература”

Nicolae Dabija: Taie-le căpetele inteligenţiei şi poporul nu va mai exista

nicolae-dabija-700x350
Nicolae Dabija (foto: YouTube)

Traducătorul Ognean Stamboliev vorbeşte cu scriitorul Nicolae Dabija după publicarea romanului ”Tema pentru acasă” în Bulgaria

Ognean Stamboliev

Nicolae Dabija este scriitor, istoric literar şi politician din Republica Moldova. El este membru de onoare al Academiei Române şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova. Dabija а fost deputat în parlamentul moldovenesc. Este autorul unui număr mare de cărţi de poezie, eseuri, istorie literară, etc. Interviul acesta a fost realizat cu ocazia editării în limba bulgară a cărţii lui Dabija ”Tema pentru acasă”, tradusă în bulgară de Ognean Stamboliev, sub titlul ”Basarabia, iubirea mea!” (2015). Alte versiuni ale acestui interviu au fost publicat în site-uri bulgăreşti precum portal ”Cultură”, Arena Media şi Fakel

Continue reading “Nicolae Dabija: Taie-le căpetele inteligenţiei şi poporul nu va mai exista”

Николае Дабижа: Отрежи главите на интелигенцията и народът ще изчезне

nicolae-dabija-700x350
Николае Дабижа (снимка: YouTube)

Преводачът Огнян Стамболиев разговаря с автора на романа-бестселър Бесарабия, моя любов!”

Николае Дабижа е писател, литературен историк и политик от Република Молдова. Той е почетен член на Румънската академия и член-кореспондент на Молдовската академия на науките. Дабижа е бил на два пъти депутат в молдовския парламент. Автор е на множество книги с поезия, есета, литературна история и други. Интервюто е направено по повод излизането на българското издание на книгата на Дабижа „Тема за домашно“, преведена на български от Огнян Стамболиев със заглавието „Бесарабия, моя любов!“ (2015 г.). По-ранни версии на това интервю могат да бъдат прочетени на сайтове като портал “Култура”, “Арена Медия” и “Факел”

Continue reading “Николае Дабижа: Отрежи главите на интелигенцията и народът ще изчезне”

Ana Blandiana – populată de cuvinte

blandiana-700x350
(foto: Vladimir Mitev)

Recenzia cărţii cu opere ale Anei Blandiana, editată în limba bulgară

Profesor dr. Alexandăr Şurbanov, Universitatea din Sofia

blandiana-350
Cartea Anei Blandiana în traducerea lui Ognean Stamboliev (foto: Vladimir Mitev)

În Bulgaria cunoştinţa noastră cu opera celebrei poete şi laureate a Premiului Herder, Ana Blandiana, (ce nume sonor minunat – ca de clopot! – exact ca pentru ea), a început încă spre mijlocul anilor şaptezeci ai secolului trecut şi continuă deja patru decenii. Acum, în anul de aniversare a şaptezeci şi cinci de ani de la naşterea ei, avem ocazia specială să revenim la această operă, şi să o privim prin diversitatea ei impresionantă şi unitatea ei interioră. Această nouă întâlnire o datorăm entusiazmatului traducător şi popularizator al poeziei române la noi, Ognean Stamboliev, care a redat în limba bulgară creaţia unor nume mari ca: Mihai Eminescu, Ion Luca Carageale, Ioan Slavici, Lucian Blaga, Panait Istrati, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Matei Vişniec s.a. Într-un volum de aproape 500 de pagini o ediţie a editurii „Ghea Libris, intitulat Populată de cuvinte, astăzi, el ne oferă o antologie reprezentativă a Anei Bladiana, a cărei conţinut trece de la eseistică, poezie, interesanta ei proză fantastică, reflecţii şi fragmente aforistice, până la interviuri şi anchete. Ca rezultat, în faţa noastră se conturează imaginea completă a scriitoarei.

Continue reading “Ana Blandiana – populată de cuvinte”

Ана Бландиана – населена от думите

blandiana-700x350
(снимка: Владимир Митев)

Рецензия за книгата с творби на Ана Бландиана

Проф. д-р Александър Шурбанов

blandiana-350
Книгата в превод на Огнян Стамболиев (снимка: Владимир Митев)

В България запознанството ни с творчеството на именитата румънска поетеса и Хердерова лауреатка, Ана Бландиана (какво прекрасно, звънко име – камбанно! – точно като за нея), започна още към средата на седемдесетте години на миналия век и продължава без прекъсване вече четири десетилетия. Сега, през юбилейната седемдесет и пета година от нейното рождение имаме специален повод да се върнем към това творчество и да го погледнем във впечатляващото му многообразието и вътрешното му единство. Тази нова среща с Бландиана дължим на вдъхновения преводач и популяризатор на румънска поезия у нас Огнян Стамболиев, пресъздал на български големи имена като: Михай Еминеску, Лучиан Блага, Йон Лука Караджале, Йоан Славич, Лучиан Блага, Панаит Истрати,Никита Станеску, Марин Сореску, Мирча Динеску, Емил Чоран, Мирча Елиаде, Матей Вишниек и др. В един том от около 500 страници – издание на „Гея Либрис”, озаглавен „Населена от думите”, днес той ни поднася представителна антология на Ана Бландиана, чието съдържание прелива от есеистика през поезия, към нейната интересна фантастична проза, размисли, афористични фрагменти, интервюта и анкети. В резултат пред нас се откроява цялостен портрет на писателката.

Continue reading “Ана Бландиана – населена от думите”

The Wisdom of Bachy Kiko

meditation-700x350
The wiseman this time is not from India, but from the student quarter of Sofia (photo: Pixabay, CC0)

When two worlds cofront one another

This article is a short story by Vladimir Mitev, which was written a few years after Bulgaria’s entrance in the EU and represents realities from the times of the first decade of the 21th century in Sofia.

Continue reading “The Wisdom of Bachy Kiko”