Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interview with the Iranian writer and translator on his efforts to translate and promote Bulgarian literature in Iran, his writing plans related to Bulgaria, what “literary communism” means, and why various leftists groups will skip voting in the 2021 presidential elections

Vladimir Mitev

Farid Ghadami is an Iranian professor of mechanical engineering as well as a prolific writer and translator. He has written fiction books, books of literary criticism, science manuals and has translated a number of English-language novels and writers. He is the first translator of a large number of Beat generation books into Farsi.

Farid Ghadami spent August 2019 in Sofia, Bulgaria as part of Next Page Foundation’s residency program. One of the events in his programme took place on 14 August in the Austrian Library in Rousse, where he presented his Farsi translation of the Bulgarian leftist poet Nicola Vaptsarov and discussed with the public his vision of “writing as translation” and “literary communism”.

Farid Ghadami gave an interview with the Barricade where he spoke about his realisations related to Bulgarian literature, about literary theory and practice in Iran, and about the state of the left in the Islamic Republic.

This article was published on 2 September 2019 on the Bulgarian site ”The Barricade”. 

Continue reading “Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing”

Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interviu cu scriitorul şi traducătorul iranian despre eforturile sale în a traduce şi a promova literatura bulgară în Iran, despre planurile sale creative, legate de Bulgaria, despre ce înseamnă ”comunism literar” şi de ce diferitele grupări de stânga din Iran ar putea evita să participe la alegerile prezidenţiale din 2021

Vladimir Mitev

Farid Ghadami este un profesor iranian de inginerie mecanică, care este scriitor şi traducător vestit. El a scris un număr de cărţi de ficţiune, critică literară, manuale de ştiinţă şi a tradus un număr de romane şi scriitori din limba engleză. El este primul traducător al multor dintre cărţile generaţiei beat americană în Iran.

Farid Ghadami a petrecut luna august a anului 2019 în Bulgaria, fiind parte din programul pentru rezidenţe de traducere a fundaţiei ”Pagina Următoare” din Sofia. Unul dintre evenimentele lui din programul lui a avut loc pe 14 august 2019 la Biblioteca Austriacă din Ruse, unde a prezentat traducerea sa în limba persană a poetului bulgar de stânga Nicola Vapţarov şi a discutat cu publicul despre viziunea sa despre ”scriere ca traducere” şi ”comunism literar”.

Farid Ghadami a acordat acest interviu Baricadei, în care el vorbește despre realizările sale, legate de literatura bulgărească, despre teoria şi practică literară în Iran şi despre starea stângii din Iran. Acest articol a fost publicat pe 8 septembrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga”

Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения

ghadami-700x350
Фарид Гадами (снимка: Барикада)

Интервю с иранския писател и преводач за неговите усилия да преведе и популяризира българската литература в Иран и за перспективите пред левите политически движения в Ислямската република

Владимир Митев

Фарид Гадами е ирански преподавател по машинно инженерство, известен писател и преводач. Написал е книги с художествена литература, литературна критика, научни ръководства и е превел редица англоезични романи и автори. Той е първият преводач на много от книгите на бийт поколенито в САЩ на персийски език.

Фарид Гадами прекара август 2019 г. в България като част от програма за превод на българска литература на фондация „Следваща страница“ в София. Едно от събитията в неговата програма се проведе на 14 август 2019 г. в Австрийската библиотека в Русе, където той представи превода си на българския ляв поет Никола Вапцаров на персийски език и дискутира с публиката визията си за „писане като превод“ и „литературен комунизъм“.

Фарид Гадами даде интервю на „Барикада“, в което говори за работата си с българска литература, за литературна теория и практика в Иран и за състоянието на левицата в Ислямската република. Тази статия бе публикувана на 2 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения”

What does Vaptsarov sound like in Persian?

ketabha-farsi-700x350
Nicola Vaptsarov stays on the cover of the persian edition of his poetry book “Motor songs” (photo: Vanya Hinkova)

Farid Ghadami, the Iranian translator of the book of poetry “Motor songs” by Bulgarian poet Nicola Vaptrsarov, met with the public of Ruse at the invitation of the International Elias Canetti Society. Ghadami is in Bulgaria to establish connections with Bulgarian writers and translate a number of their works into the language of Jalaleddin Rumi and Omar Khayyam

Vladimir Mitev

This article was published on 17 August 2019 on the English section of the site “The Barricade”.
The poetry book “Motor songs” by Nicola Vaptsarov is already available in Iran in Persian. News of the translation was announced at the Austrian Library in Ruse with its translator, Farid Ghadami, in attendance. Ghadami is in Bulgaria on a residency to translate Bulgarian literature; the residency was awarded by The Next Page Foundation (in the House for Literature and Translation – Sofia with the support of the State Cultural Institute). The Iranian came to Ruse on an invitation by the International Elias Canetti Society, which hosts the Austrian Library and encourages cultural and literary links between Bulgaria and the world.

Continue reading “What does Vaptsarov sound like in Persian?”

Cum sună poetul bulgar Vapţarov în limba persană?

ketabha-farsi-700x350
Nicola Vapţarov stă pe copertă cărţii sale în limba persană (foto: Vanya Hinkova)

Traducătorul iranian al cărţii de poezii ”Cântecele motoarelor” s-a întâlnit cu publicul din oraşul Ruse după o invitaţie a societăţii internaţionale ”Canetti”. Farid Ghadami se află în Bulgaria pentru a face cunoştinţă şi a traduce un număr mare de autori contemporani bulgari în limba lui Omar Khayyam şi Jalaleddin Rumi

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 18 august 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Cartea de poezii ”Cântecele motoarelor” a lui Nicola Vapţarov a fost editată în Iran în limba persană. Traducătorul cărţii, Farid Ghadami, a comunicat personal publicului vestea la Biblioteca Austriacă din Ruse. Ghadami se află în Bulgaria în cadrul unei rezidenţe de traducere a literaturii bulgare, organizată de fundaţia ”Pagina următoară” (în Casa pentru Literatură şi Traduceri – Sofia, şi cu ajutorul Institutului Cultural de Stat). El a fost prezent în Ruse datorită invitaţiei Societăţii Internaţionale ”Canetti”, care deține Biblioteca Austriacă şi încurajează relaţiile culturale şi literare între Bulgaria şi lume.

Continue reading “Cum sună poetul bulgar Vapţarov în limba persană?”

Как звучи Вапцаров на персийски език?

ketabha-farsi-700x350
Вдясно е стихосбирката “Моторни песни” на Никола Вапцаро в превод на персийски език (снимка: Ваня Хинкова)

Иранският преводач на “Моторни песни” се срещна с русенската публика по покана на Международно общество “Канети”. Фарид Гадами е в България, за да установи връзки и преведе редица съвременни български автори на езика на Омар Хаям и Джалаледдин Руми

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 16 август 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Стихосбирката „Моторни песни“ на Никола Вапцаров вече е отпечатана в Иран на персийски език. Тази вест бе съобщена в Австрийската библиотека в Русе лично от преводача на стихосбирката Фарид Гадами.

Гадами се намира в България по проект за литературен обмен на фондация „Следваща страница“ в София (в Къща за литература и превод – София с подкрепата на Държавен културен институт). Той бе в Русе по покана на Международно общество „Канети“, което стопанисва Австрийската библиотека и насърчава културните и литературни връзки между България и света.

Continue reading “Как звучи Вапцаров на персийски език?”

Ivo Panov: The Department of Iranian Studies contributes to developing ties between the EU and Iran

panov-700x350
Ivo Panov (photo: Ivo Panov)

An interview on the Bulgarian-Iranian cultural relations and how the Department of Iranian Studies at Sofia University works to develop them

Vladimir Mitev

The orientalist and iranologist Ivo Panov was born on October 5th, 1958 in Sofia. His dedication to the East began with study of Persian Philology at the State University of Kabul (1978-1980) and continued graduating Eastern Languages and Literature at the State University of Azerbaijan (1980-1984). In 2001 he defended his doctorate at Sofia University on theme: New Aspects in the Study of the Poetic Heritage of Omar Khayyam.

At present, Ivo Panov is head of the department for Iranian Studies at Sofia University since the department was founded in 1993. He was also a director of the master’s programme Iranian Studies at New Bulgarian University (2000-2004). He is president of the Association of Friends of the Persian Language and Culture in the Republic of Bulgaria since its establishment in 2008. Ivo Panov leaded section Theory, History and Criticism of Translation at the Union of Translators in Bulgaria (2010-2016) and the Union of Translators in Bulgaria (2016-2019).

Continue reading “Ivo Panov: The Department of Iranian Studies contributes to developing ties between the EU and Iran”