Cosmin Creţu: Cultura sparge orice fel de graniţă

cretu-700x350
Cosmin Creţu (foto: Cosmin Creţu)

Interviu cu directorul teatrului din Giurgiu despre misiunea socială a teatrului în zona de periferie, despre colaborările internaţionale ale teatrului care au contribuit la deschiderea către Opera din Ruse, și despre practica şi filosofia managementului cultural din România

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Cosmin Crețu, directorul teatrului Tudor Vianu din Giurgiu, provine dintr-o familie de actori și a terminat Academia de Teatru și Film (azi UNATC) în 1995. A urmat cursuri postuniversitare în comunicare, la SNSPA și urmează să obțină și doctoratul în teatru. A lucrat atât în teatrul din Giurgiu, dar și în București la Teatrul Masca. În primăvara lui 2019 și-a început cel de-al treilea mandat de director în Giurgiu, unde a avut multiple montări și ca regizor. Un caracter energic, Cosmin Crețu a creat în Giurgiu un teatru tânăr, dinamic, îndrăgit de giurgiuveni. 

Continue reading “Cosmin Creţu: Cultura sparge orice fel de graniţă”

Козмин Крецу: Културата разбива границите от всякакъв вид

cretu-700x350
Козмин Крецу (снимка: Козмин Крецу)

Интервю с директора на гюргевския театър за международните сътрудничества на театъра, които го доведоха до отваряне към русенската опера, за социалната мисия на театъра в периферната зона и за практиката и философията на културния мениджмънт в Румъния

Смаранда Шкиопу

Владимир Митев

Козмин Крецу – директор на театър „Тудор Виану“ в Гюргево, идва от семейство на актьори и е завършил Театралната и филмова академия (днес Национален университет за театрално изкуство и кинематография) през 1995 г. Завършил е постуниверситетски курсове по комуникация в Националната школа за политически и административни науки и в скоро време ще завърши докторантура в областта на театъра. Работил е както в гюргевския театър, така и в Букурещ в театър „Маска“. През пролетта на 2019 г. започва третият си мандат като директор на гюргевския театър, където е поставил много пиеси и като режисьор. Пълен с енергия, Козмин Крецу създаде в Гюргево млад и динамичен театър, който е обичан от гюргевчани.

Continue reading “Козмин Крецу: Културата разбива границите от всякакъв вид”

A ballet gala took place on the scene of Theatre Tudor Vianu in Giurgiu

giurgui-ballet-700x350
Mizuki Higashino and Masaki Takada from the Ballet of State Opera Rousse on the scene in Giurgiu (photo: Cornel Calagiu)  

The Ballet of the State Opera Rousse has interpreted classical and contemporary ballet fragments in Giurgiu

This text is a press release by the Theatre Tudor Vianu Giurgiu.

Călin Şabac

I haven’t read any announcements for visits in Giurgiu of classical and contemporary ballet teams in the last 20 years. And now, as a result of an inspiring cultural cooperation between the Theatre “Tudor Vianu” in Giurgiu and the State Opera in Rousse on the day of 22 April 2019 we hosted on the scene of Giurgiu a real ballet gala. Famous fragments from 20 masterpieces of the universal ballet heritage were interpreted by 30 ballet dancers from the Bulgarian neighbouring city. The public of Giurgiu applauded the impressive performances of the Bulgarian dancers numerous times.

Continue reading “A ballet gala took place on the scene of Theatre Tudor Vianu in Giurgiu”

Gală de balet pe scena Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu

giurgui-ballet-700x350
Baletul din Ruse a impresionat publicul din Giurigu în multe feluri – pe poza: Mizuki Higashino (în faţă) şi Masaki Takada (foto: Cornel Calagiu)

Baletul Operei de Stat din Ruse a interpetat fragmente clasice şi contemporane pe scena giurgiuveană

Acest text reprezintă un comunicat de presă al Teatrului Tudor Vianu Giurgiu. 

Călin Şabac

Nu am găsit informaţii din ultimii douăzeci de ani despre prezenţa în Giurgiu a unei trupe de balet clasic sau modern. Şi iată, urmare a unei colaborări culturale inspirate între Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu şi Opera de Stat din Ruse, cu două seri în urmă am avut pe scena giurgiuveană o adevărată Gală de Balet, cu fragmente celebre din douăzeci de capodopere ale patrimoniului clasic universal, interpretate de peste treizeci de balerini din oraşul de peste Dunăre. Timp de mai bine de două ore publicul din Giurgiu a aplaudat la scenă deschisă performanţele artistice impresionante ale balerinilor bulgari.

Continue reading “Gală de balet pe scena Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu”

Балетна гала вечер на сцената на театър “Тудор Виану” в Гюргево

giurgui-ballet-700x350
Балетът на Държавна опера Русе впечатли гюргевската публика по много начини – на снимката Мицуки Хигашино (отпред) и Масаки Такада (снимка: Корнел Каладжу)

Балетът към Държавна опера Русе изпълни класически и съвременни фрагменти на гюргевска сцена

Този текст е прессъобщение на театър “Тудор Виану” Гюргево.

Калин Шабак

Не съм срещал съобщения от последните 20 години за гостуване в Гюгево на трупа за класически и съвременен балет. Но ето че в резултат на сътрудинчество между театър “Тудор Виану” Гюргево и Държавната опера в Русе на 22 април в Гюргево гледахме една истинска балетна гала вечер. Бяха представени известни фрагмемнти от двадесет шедьоври на световното класическо наследство, пресъздадени от 30 балерини и балетисти от съседния град. Публиката в Гюргево аплодира многократно впечатляващите изпълнения на българските балерини.

Continue reading “Балетна гала вечер на сцената на театър “Тудор Виану” в Гюргево”

Behind the gray mask of Giurgiu hides a modern theatre

asediul-700x350
The spectacle ”The Siege of Venice” will be played in Croatia in March 2019 (foto: Theatre ”Tudor Vianu” Giurgiu)

The buildings in the Romanian city on the Danube are influenced strongly by socialism, but culture puts it not only on the Romanian, but also on the European map

Vladimir Mitev

How many citizens of Rousse know that a ”comedia dell’arte” play is directed by an Italian director on the stage of the theatre of Giurgiu? Are we aware that spectacles take place in Giurgiu in the weekend too, which differentiates it from a number of Bulgarian theatres? Do we know that the theatre of Giurgiu gives free tickets for Bulgarians and how many of us have used this opportunity?

A lot of people in Rousse might consider going to theatre in Giurgiu as a sign of pretence. The language barrier really exists. But the Romanian city has more to offer than cheese and meat at its market and memorial plaques, related to Bulgarian history. In the last years namely the theatre is one of the institutions, which realise social change in Giugiu and fight to liberate the citizens of this city from the strong feeling of “provinciality” and “vassalage” in relations with Bucharest and other big cities in Romania.

Continue reading “Behind the gray mask of Giurgiu hides a modern theatre”

În spatele măştii gri a Giurgiului se ascunde faţa unui teatru modern

asediul-700x350
Piesa ”Asediul din Veneţia” va fi interpretată în martie în Croatia  (foto: Teatru Tudor Vianu Giurgiu)

Clădirile din oraşul românesc sunt influenţate puternic de timpurile socialiste, dar cultura îl pune pe harta nu doar a României, ci şi a Europei

Vladimir Mitev

Câţi cetăţeni oraşului Ruse ştiu că un regizor italian a montat un spectacol de ”comedia dell’arte” la teatrul din Giurgiu? Sau că spre deosebire de multe teatre bulgăreşti, în Giurgiu pot merge la spectacole şi în weekend? Ştim în Bulgaria că teatrul giurgiuvean oferă bilete grătuite pentru bulgari şi câţi dintre noi am profitat de acestea?

Poate că mulţi cetăţeni din Ruse ar gândi că să mergi la teatrul din Giurgiu ar fi ceva pretenţios. Bariera lingvistică într-adevăr există. Dar oraşul românesc are mai mult de oferit decât piaţa de brânză şi carne sau plăci comemoriale legate de istoria bulgărească pentru pelerinaj. În ultimii ani, teatrul este una dintre instituțiile care înfăptuiesc schimbarea socială din Giurgiu şi se luptă pentru a-i elibera pe giurgiuveni din simtul puternic de ”provincialism” şi ”vasalitate” în raport cu Bucureştiul şi celelate oraşe mari din România.

Continue reading “În spatele măştii gri a Giurgiului se ascunde faţa unui teatru modern”