Ghici care e cea mai productivă țară din UE!

salarii-productivitate
Poate că România și Bulgaria au productivitate muncii redusă, dar ambele țări sunt în top 3 din punct de vedere rândamentul muncii adică de profitul obținut de capital (foto: Riscograma)

O știți pe aia că românii nu sunt productivi deci își merită salariile mici? Hai s-o uităm! Iar dacă ați simțit că e ceva în neregulă cu ea, iată despre ce e vorba

Lucian Davidescu

Acest articol  a fost publicat la 13 iunie 2017 pe site-ul Riscograma.

De ce au românii salarii mici? Pentru că și „productivitatea” este mică, răspund contabilii. Într-adevăr, statisticile așa arată. România este pe penultimul loc în UE la productivitate și tot pe penultimul la salarii, înaintea Bulgariei, într-un top condus de Irlanda.

Pare să aibă sens, nu? Dar hai să mergem cu contabilitatea până la capăt! Pentru că de vreme ce ai 60% din productivitate și doar 25% din salarii, este clar că undeva e o problemă!

Cifra de 60% include ajustarea la paritatea puterii de cumpărare, dar revenim la final, pentru că e practic doar un alt curs posibil al acestei discuții.

Chiar și strict statistic, „productivitatea” este un raport complicat dar puțin relevant. Eurostat o calculează ca raport dintre PIB și numărul de angajați. Ca investitor, prin productivitate înțelegi cu totul altceva: Randament! Sau câtă muncă am obținut de un euro, sau bang for the buck.

În momentul în care facem ajustarea asta, clasamentul se răstoarnă complet. Și, ca să vezi cine e pe primul loc – nici măcar Bulgaria, ci yours truly, România!

Continue reading “Ghici care e cea mai productivă țară din UE!”

Познай коя е най-продуктивната страна в ЕС!

salarii-productivitate-bg
Данните от тази карта са показани в таблица вътре в текста, която показва, че Румъния и България може да имат ниска производителност на труда, но са в топ 3 на страните в ЕС, където трудът носи най-голяма възвращаемост на капитала (снимка: Riscograma, превод на български: Барикада)

Легендата, че румънците и българите имат ниски заплати, защото не са продуктивни, рухва при срещата с фактите, според които трудът в двете държави дава най-висока за ЕС възвращаемост на капитала

Лучиан Давидеску

Тази статия бе публикувана на 13 юни 2017 г. на сайта Riscograma.

Защо румънците имат ниски заплати? Защото производителността им е малка, отговарят хората, които правят сметки. Наистина, това показват статистиките. Румъния е на предпоследното място в ЕС по производителност и на предпоследно по заплати, преди България, докато на върха е Ирландия.

Изглежда, че има смисъл, нали? Но хайде да отидем докрай със счетоводните сметки. Защото, докато има 60% от производителността на европейско ниво и само 25% от заплатите, ясно се вижда къде е проблемът!

Числото 60% включва едно преизчисляване според паритета на покупателната способност. Но на практика тази дискусия би трябвало да тече в съвсем друго русло.

Дори и статистически „продуктивността“ е сложно съотношение, което обаче има малко значение. Евростат я изчислява като съотношение между БВП и броя работещи. Като инвеститор обаче човек разбира под производителност нещо съвсем друго: възвращаемост! Или колко труд получава за едно евро.

В момента, в който направим нужните преоценки, класацията се обръща с главата надолу. На първо място обаче не е дори България, а нашата любима Румъния!

Continue reading “Познай коя е най-продуктивната страна в ЕС!”

The Romanian attempt for abolition of the flat tax is still embryonal

Liviu_Dragnea-PSD-700

Revolutionary fiscal ideas circulate in Bucharest – starting with replacing the profit tax with a tax upon turnover and ending with the nationalization of the obligatory private pension funds. The proposals are not devoid of logic, in principle. However, the scope of their proposal might not be accomplishing change, but offering the public another scene of the political theatre

Vladimir Mitev

This article was published on 3 July 2017 at the site “Baricada”.

Bulgarian media reported on 29 June, basing themselves on an article by Reuters, that Romania has started revoking the flat tax in the same day the new government of social democrats and liberals with Mihai Tudose as a prime minister received parliamentary support and its political life started. The news might have sounded surreal to many. Just a few days earlier the social democrats’ opponents were foreseeing that the biggest party in the Romanian parliament would not be able to vote successfully a vote of no confidence to the former premier Sorin Grindeanu, appointed by the social democrats themselves. But now the articles claimed that Liviu Dragnea’s men were going all in against the most clear symbol of capital’s domination over labour in Romania and Eastern Europe – the flat tax upon the income and the profst, which is 16% in our northern neighbor. What’s going in Bucharest, where in the era of Trump it looks like politics is less and less easy to forecast?

Continue reading “The Romanian attempt for abolition of the flat tax is still embryonal”

Încercarea românească de a scăpa cota unică de impozitare este doar în germene

Liviu_Dragnea-PSD-700
Lideul PSD Liviu Dragnea (foto: Partidul Social Democrat, CC A 2.0, via Wikipedia Commons)

Idei fiscale revoluționare circulă la București – de la înlocuirea impozitului pe profit cu impozit pe cifra de afaceri până la naționalizare fondurilor de pensii obligatorii. Propunerile în principiu nu sunt lipsite de logică. Dar ideea pare că nu e să se realizeze o schimbare, ci să se ofere publicului un act nou din teatrul politic

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 1 iulie 2017 pe site-ul “Baricada”.

La 29 iunie mediile bulgărești au retranslat știrea lui Reuters, stipulând că România a început să respingă cota unică de impozitare în același zi în care guvernul nou al socialdemocraților și liberalilor cu premier Mihai Tudose a primit susținerea parlamenară și a început să trăiască politic. Știrea pare că a  sunat surreal pentru mulți. Doar câteva zile mai devreme oponenții socialdemocraților prevedeau că partidul lui Liviu Dragnea nu va putea găsi numărul suficient de voturi pentru a exprima neîncredere în fostul premier Sorin Grindeanu. Iată că acum oamenii lui Dragnea pare că atacă direct cel mai puternic simbol al dominației capitalului asupra muncii din România și Europa de Este – cota unică a veniturilor și a profitului de 16%. Ce se întâmplă în București unde în era lui Trump politica aparent e din ce în ce mai puțin prognozibilă?

Continue reading “Încercarea românească de a scăpa cota unică de impozitare este doar în germene”

Румънският опит за отмяна на плоския данък е само в зародиш

Liviu_Dragnea-PSD-700
Лидерът на Социалдемократическата партия Ливиу Драгня (снимка: Социалдемократическата партия, CC A 2.0, via Wikipedia Commons)

Революционни фискални идеи циркулират в Букурещ – от замяна на данък печалба с данък оборот до премахване на задължителните частни пенсионни фондове. Предложенията по принцип не са лишени от логика. Идеята обаче не е да се постигне промяна, а да се предложи на публиката нов сюжет от политическия театър

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 1 юли 2017 г. на сайта “Барикада”.

На 29 юни български медии препредадоха съобщение на Reuters, според което Румъния е тръгнала да отменя плоския данък в същия ден, в който новото правителство на социалдемократи и либерали с премиер Михай Тудосе получи парламентарна подкрепа и заживя политическия си живот. Новината навярно е прозвучала сюрреалистично за мнозина. Само няколко дни по-рано опонентите на социалдемократите вещаеха, че те няма да могат да гласуват успешно вот на недоверие на излъчения от самите тях вече бивш премиер Сорин Гриндяну. А ето че сега хората на лидера Ливиу Драгня тръгват „с бутонките напред“ срещу най-яркия символ на доминацията на капитала над труда в Румъния и в Източна Европа – единната ставка за доходите и печалбата, която в северната ни съседка е 16%. Какво ли става в Букурещ, където в ерата на Тръмп политиката като че ли е все по-малко предвидима?

Continue reading “Румънският опит за отмяна на плоския данък е само в зародиш”

România merge înainte pe drumul abrupt al afacerilor cooperative

bunataturi_700
În magazinul pentru bunătățuri cooperative (foto: YouTube)

Preotul Tudor Man este motorul în spatele primului magazin al unei cooperative agricole care este deschis în orașul Alba Iulia

Acest articol a fost publicat pe site-ul ”Baricada” la 3 aprilie 2017.

În decembrie 2016 în orașul Alba Iulia a fost deschis primul magazin al unei cooperative agricole din România, care a fost creat după 1989 – Bunătățuri Românești, a povestit site-ul Positive News România. Întreprinderea unește producători din județele Alba, Cluj, Mureș, Sibiu și Hunedoară. Ea este o reușire pentru preoțul ortodox Tudor Man – președintele cooperativei.

Continue reading “România merge înainte pe drumul abrupt al afacerilor cooperative”

Румъния върви напред по стръмния път на кооперативното дело

bunataturi_700
В магазина за кооперативни вкусотии (снимка: YouTube)

Свещеникът Тудор Ман е главната движеща сила зад първия магазин на земеделски кооператив в страната, който се намира в град Алба Юлия (Трансилвания)

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 3 април 2017 г.

От декември 2016 г. в град Алба Юлия работи първият магазин на земеделски кооператив в Румъния, създаден след 1989 г. – „Румънски лакомства“, съобщава сайтът Positive News Romania. В начинанието участват производители от румънските окръзи Алба, Клуж, Муреш, Сибиу и Хунедоара (Трансилвания). То е успех за православния свещеник Тудор Ман – председател на земеделския кооператив.

Continue reading “Румъния върви напред по стръмния път на кооперативното дело”