Competition vs. Cooperation: Romania and Bulgaria on the road to the eurozone

coins-700x350
The  euro (photo: Pixabay, CC0)

Two states fight over the last two places in the EU`s rankings, but yearn for a better outcome

Vladimir Mitev

This article was published on 26 October 2018 on the Bulgarian section of the site ”Baricada”. 

Even before their accession to the EU it was a tradition in Bulgaria and Romania to compare the progress of the two countries` advance together along the common European road. These comparisons were irritating to some people – not only because of the results that were announced, but also because of the very idea that the countries are two of a kind, without distinctive characteristics. But there were also opinions that neither Romania, nor Bulgaria would ever become another Germany and that if we wanted to achieve some kind of recognition in the world, it might be based on the neighbour with whom we are grouped together by Brussels.

Continue reading “Competition vs. Cooperation: Romania and Bulgaria on the road to the eurozone”

Advertisements

Competiţie vs. Colaborare: România şi Bulgaria pe drumul spre eurozonă

coins-700x350
Moneda euro (foto: Pixabay, CC0)

Ambele state îşi contestă reciproc ultimul loc în clasamentele UE, fiecare visând la o mai mare dezvoltare și bunăstare

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 28 octombrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Încă înainte de a intra în UE, în Bulgaria şi România a fost o tradiţie mediatică de a se compara progresul ambelor state în drumul lor comun spre Europa. Aceste comparaţii deranjau pe unii cetăţeni din părți nu numai prin prisma rezultatelor anunţate, ci şi în ideea că în profunzime ambele state sunt similare, lipsite de specificități. Nu lipseau nici opiniile conform cărora nici România, nici Bulgaria nu vor deveni vreodată Germania, dar dacă doresc să urmeze o axă coordonatoare pentru poziţia lor pe tabloul mondial, acesta nu ar putea veni decât din vecinătatea imediată, ambele țări fiind oricum plasate de Bruxelles în aceeaşi barcă.

Continue reading “Competiţie vs. Colaborare: România şi Bulgaria pe drumul spre eurozonă”

Конкуренция vs. сътрудничество: Румъния и България по пътя към еврозоната

coins-700x350
Евромонети (снимка: Pixabay, CC0)

Двете държави спорят от години за последните две места в класациите на ЕС, но жадуват по-добро развитие

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 26 октомври 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Още отпреди влизането в ЕС в България и Румъния е традиция да се сравнява напредъкът на двете страни в пакетното предвижване по общия европейски път. Тези сравнения дразнеха някои не само с обявяваните резултати, но и със самата идея, че двата страни са нещо еднакво, без собствена специфика. Но не липсваха и мнения, че нито Румъния, нито България някога ще стане Германия и ако искаме да имаме ориентир за позицията си в света, той може да дойде от съседа, с когото сме поставени от Брюксел в една група.

Continue reading “Конкуренция vs. сътрудничество: Румъния и България по пътя към еврозоната”

În Bulgaria, peste jumătate dintre cei ocupaţi au venituri sub salariul minim

bulgaria-700
(foto: Pixabay, CC0)

Şomajul nu mai este marea problemă a Bulgariei. Problema este că în timp ce aproape toţi lucrează, puţini culeg roadele acestei munci

Ivailo Atanasov

Acest articol a fost publicat pe 12 octombrie pe secţia bulgărească a site-ului Baricada. Versiunea românească lui poate fi citită şi aici

În ultimii ani Bulgaria se poate lăuda cu unul dintre cele mai reduse niveluri ale şomajului din UE, oferind argumente premierului Boiko Borisov, acesta afirmând, în stilul-i specific, că țara (practic) se apropie de situaţia ocupării totale a forței de muncă. Are și motive să spună asta, chiar dacă piața muncii este mult mai complexă. Dacă avem o ocupare aproape completă a forţei de muncă, atunci ar fi logic să ne gândim la calitatea locurilor de muncă, la valoarea adăugată a lor pentru economie şi la posibilităţile de dezvoltare oferite lucrătorilor.

În acest cadru, lucrurile nu arată deloc bine. Datele ministerului finanţelor pentru anul 2017, publicate ca răspuns la întrebărea deputatului Jelio Boicev, arată că 1,66 milioane de angajați declară o bază fiscală anuală (după deducerea asigurărilor sociale) de până la 6.120 de leva (3.129 de euro) sau în medie până la 510 de leva (261 de euro) lunar.

Continue reading “În Bulgaria, peste jumătate dintre cei ocupaţi au venituri sub salariul minim”

Над половината заети в България изкарват под минималната заплата

bulgaria-700
(снимка: Pixabay, CC0)

Безработицата вече не е големият проблем за България. Проблемът е, че докато почти всички работят, малцина прибират плодовете на този труд

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 12 октомври на сайта “Барикада”. 

В последните години България може да се похвали с едно от най-ниските равнища на безработица в ЕС, което дава поводи на премиера Бойко Борисов да твърди, по своя специфичен начин, че страната на практика се доближава до пълна заетост. Той има основания да говори подобни неща, макар че картината на пазара на труда е много по-сложна. Но ако имаме почти пълна заетост, то би било логично да се замислим за качеството на работните места, тяхната добавена стойност за икономиката и възможностите за развитие, които те предоставят на работниците.

В този аспект нещата не изглеждат никак добре. Данни на финансовото министерство за 2017 г., публикувани в отговор на въпрос на депутата Жельо Бойчев, показват, че 1.66 милиона заети декларират годишна данъчна основа (след удържането на осигуровките) до 6120 лв., или средно до 510 лв./месец.

Continue reading “Над половината заети в България изкарват под минималната заплата”

Introducere în autoindustria românească

dacia-700x350
Dacia se fabrică la Mioveni, aproape de Piteşti (foto: Pixabay, CC0)

O prezentare a Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) arată succesele, problemele şi direcţiile de dezvoltare ale autoindustriei româneşti

Vladimir Mitev

Se aşteaptă că în 2018, cifra de afaceri a celor peste 600 de companii din autoindustria românească să se ridice la 28 de miliardе de euro, care va corespunde cu ¼ din cifra de afaceri a întregii industrii din România. Prognoza aparţine Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) – organizaţie reprezentativă a sectorului auto din vecina de nord, care este membră Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

ACAROM a acordat blogului ”Podul Prieteniei” o prezentare proprie despre sectorul auto din România, din care ne putem forma o imagine despre dimensiunile şi strategia de dezvoltare a sectorului. În autoindustria românească lucrează 220 000 de angajaţi. Ea realizează 26% din exportul naţional. 12 dintre cele 15, cele mai mari companii pentru componente auto din lume, sunt active în vecina de nord. În anul 2017, acolo au fost produse peste 360 000 de autoturisme.

Continue reading “Introducere în autoindustria românească”

Въведение в румънската автоиндустрия

dacia-700x350
Dacia се произвежда в град Миовени край Питещ (снимка: Pixabay, CC0)

Презентация на Асоциацията на автомобилопроизводителите в Румъния (ACAROM) показва успехите, проблемите и очертава посоките за развитие на автомобилостроенето в северната ни съседка

Владимир Митев

Очаква се през 2018 г. оборотът на над 600-те компании в румънската автоиндустрия да достигне 28 млрд. евро, което ще съответства на почти ¼ от оборота на цялата индустрия на Румъния. Прогнозата е на Асоциацията на автомобилопроизводителите в Румъния (ACAROM) – представителната организация на автосектора на север от Дунава, която е член на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители (ACEA).

ACAROM предостави на блога „Мостът на приятелството“ своя презентация за автомобилния отрасъл в Румъния, от която се добива представа за мащабите и стратегията за развитие на сектора. В него работят 220 000 служители. Той осигурява 26% от националния износ. 12 от 15-те най-големи компании за автомобилни части в света действат в северната съседка. През 2017 г. там са били произведени над 360 000 автомобила.

Continue reading “Въведение в румънската автоиндустрия”