Ghici care e cea mai productivă țară din UE!

salarii-productivitate
Poate că România și Bulgaria au productivitate muncii redusă, dar ambele țări sunt în top 3 din punct de vedere rândamentul muncii adică de profitul obținut de capital (foto: Riscograma)

O știți pe aia că românii nu sunt productivi deci își merită salariile mici? Hai s-o uităm! Iar dacă ați simțit că e ceva în neregulă cu ea, iată despre ce e vorba

Lucian Davidescu

Acest articol  a fost publicat la 13 iunie 2017 pe site-ul Riscograma.

De ce au românii salarii mici? Pentru că și „productivitatea” este mică, răspund contabilii. Într-adevăr, statisticile așa arată. România este pe penultimul loc în UE la productivitate și tot pe penultimul la salarii, înaintea Bulgariei, într-un top condus de Irlanda.

Pare să aibă sens, nu? Dar hai să mergem cu contabilitatea până la capăt! Pentru că de vreme ce ai 60% din productivitate și doar 25% din salarii, este clar că undeva e o problemă!

Cifra de 60% include ajustarea la paritatea puterii de cumpărare, dar revenim la final, pentru că e practic doar un alt curs posibil al acestei discuții.

Chiar și strict statistic, „productivitatea” este un raport complicat dar puțin relevant. Eurostat o calculează ca raport dintre PIB și numărul de angajați. Ca investitor, prin productivitate înțelegi cu totul altceva: Randament! Sau câtă muncă am obținut de un euro, sau bang for the buck.

În momentul în care facem ajustarea asta, clasamentul se răstoarnă complet. Și, ca să vezi cine e pe primul loc – nici măcar Bulgaria, ci yours truly, România!

Continue reading “Ghici care e cea mai productivă țară din UE!”

Advertisements

Познай коя е най-продуктивната страна в ЕС!

salarii-productivitate-bg
Данните от тази карта са показани в таблица вътре в текста, която показва, че Румъния и България може да имат ниска производителност на труда, но са в топ 3 на страните в ЕС, където трудът носи най-голяма възвращаемост на капитала (снимка: Riscograma, превод на български: Барикада)

Легендата, че румънците и българите имат ниски заплати, защото не са продуктивни, рухва при срещата с фактите, според които трудът в двете държави дава най-висока за ЕС възвращаемост на капитала

Лучиан Давидеску

Тази статия бе публикувана на 13 юни 2017 г. на сайта Riscograma.

Защо румънците имат ниски заплати? Защото производителността им е малка, отговарят хората, които правят сметки. Наистина, това показват статистиките. Румъния е на предпоследното място в ЕС по производителност и на предпоследно по заплати, преди България, докато на върха е Ирландия.

Изглежда, че има смисъл, нали? Но хайде да отидем докрай със счетоводните сметки. Защото, докато има 60% от производителността на европейско ниво и само 25% от заплатите, ясно се вижда къде е проблемът!

Числото 60% включва едно преизчисляване според паритета на покупателната способност. Но на практика тази дискусия би трябвало да тече в съвсем друго русло.

Дори и статистически „продуктивността“ е сложно съотношение, което обаче има малко значение. Евростат я изчислява като съотношение между БВП и броя работещи. Като инвеститор обаче човек разбира под производителност нещо съвсем друго: възвращаемост! Или колко труд получава за едно евро.

В момента, в който направим нужните преоценки, класацията се обръща с главата надолу. На първо място обаче не е дори България, а нашата любима Румъния!

Continue reading “Познай коя е най-продуктивната страна в ЕС!”

The Romanian attempt for abolition of the flat tax is still embryonal

Liviu_Dragnea-PSD-700

Revolutionary fiscal ideas circulate in Bucharest – starting with replacing the profit tax with a tax upon turnover and ending with the nationalization of the obligatory private pension funds. The proposals are not devoid of logic, in principle. However, the scope of their proposal might not be accomplishing change, but offering the public another scene of the political theatre

Vladimir Mitev

This article was published on 3 July 2017 at the site “Baricada”.

Bulgarian media reported on 29 June, basing themselves on an article by Reuters, that Romania has started revoking the flat tax in the same day the new government of social democrats and liberals with Mihai Tudose as a prime minister received parliamentary support and its political life started. The news might have sounded surreal to many. Just a few days earlier the social democrats’ opponents were foreseeing that the biggest party in the Romanian parliament would not be able to vote successfully a vote of no confidence to the former premier Sorin Grindeanu, appointed by the social democrats themselves. But now the articles claimed that Liviu Dragnea’s men were going all in against the most clear symbol of capital’s domination over labour in Romania and Eastern Europe – the flat tax upon the income and the profst, which is 16% in our northern neighbor. What’s going in Bucharest, where in the era of Trump it looks like politics is less and less easy to forecast?

Continue reading “The Romanian attempt for abolition of the flat tax is still embryonal”

Încercarea românească de a scăpa cota unică de impozitare este doar în germene

Liviu_Dragnea-PSD-700
Lideul PSD Liviu Dragnea (foto: Partidul Social Democrat, CC A 2.0, via Wikipedia Commons)

Idei fiscale revoluționare circulă la București – de la înlocuirea impozitului pe profit cu impozit pe cifra de afaceri până la naționalizare fondurilor de pensii obligatorii. Propunerile în principiu nu sunt lipsite de logică. Dar ideea pare că nu e să se realizeze o schimbare, ci să se ofere publicului un act nou din teatrul politic

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 1 iulie 2017 pe site-ul “Baricada”.

La 29 iunie mediile bulgărești au retranslat știrea lui Reuters, stipulând că România a început să respingă cota unică de impozitare în același zi în care guvernul nou al socialdemocraților și liberalilor cu premier Mihai Tudose a primit susținerea parlamenară și a început să trăiască politic. Știrea pare că a  sunat surreal pentru mulți. Doar câteva zile mai devreme oponenții socialdemocraților prevedeau că partidul lui Liviu Dragnea nu va putea găsi numărul suficient de voturi pentru a exprima neîncredere în fostul premier Sorin Grindeanu. Iată că acum oamenii lui Dragnea pare că atacă direct cel mai puternic simbol al dominației capitalului asupra muncii din România și Europa de Este – cota unică a veniturilor și a profitului de 16%. Ce se întâmplă în București unde în era lui Trump politica aparent e din ce în ce mai puțin prognozibilă?

Continue reading “Încercarea românească de a scăpa cota unică de impozitare este doar în germene”

Румънският опит за отмяна на плоския данък е само в зародиш

Liviu_Dragnea-PSD-700
Лидерът на Социалдемократическата партия Ливиу Драгня (снимка: Социалдемократическата партия, CC A 2.0, via Wikipedia Commons)

Революционни фискални идеи циркулират в Букурещ – от замяна на данък печалба с данък оборот до премахване на задължителните частни пенсионни фондове. Предложенията по принцип не са лишени от логика. Идеята обаче не е да се постигне промяна, а да се предложи на публиката нов сюжет от политическия театър

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 1 юли 2017 г. на сайта “Барикада”.

На 29 юни български медии препредадоха съобщение на Reuters, според което Румъния е тръгнала да отменя плоския данък в същия ден, в който новото правителство на социалдемократи и либерали с премиер Михай Тудосе получи парламентарна подкрепа и заживя политическия си живот. Новината навярно е прозвучала сюрреалистично за мнозина. Само няколко дни по-рано опонентите на социалдемократите вещаеха, че те няма да могат да гласуват успешно вот на недоверие на излъчения от самите тях вече бивш премиер Сорин Гриндяну. А ето че сега хората на лидера Ливиу Драгня тръгват „с бутонките напред“ срещу най-яркия символ на доминацията на капитала над труда в Румъния и в Източна Европа – единната ставка за доходите и печалбата, която в северната ни съседка е 16%. Какво ли става в Букурещ, където в ерата на Тръмп политиката като че ли е все по-малко предвидима?

Continue reading “Румънският опит за отмяна на плоския данък е само в зародиш”

Mediile bulgărești au derutat poporul despre creșterea salariului minim din România

leul_lev_ro_bg_700
Cum se trăiește mai bine – cu leul românesc sau cu levul bulgăresc? (foto: Vladimir Mitev)

Un mare număr de site-uri și televiziuni au informat despre o creșterea a salarilor românești, încă neexistantă, și au provocat nefericirea bulgarilor în rețelele sociale

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 6 ianuarie 2017 pe site-ul ”Baricada”.

Sărăcia bulgărească se transformează într-un complex vis-a-vis de vecinii români, complex care se hrănește chiar înainte de a apara argumente pentru existența lui.

”Cum le vom ajunge… pe românii?” (joc în cuvintelor cu cântecul lui Todor Kolev din începutul tranziției când el se întreba cum bulgarii le vom ajunge pe americanii – notă traducătorului) – a întrebat retoric Nova TV la 3 ianuarie 2017 cu ajutorul expertului de chestii românești Vladimir Bereanu. În timp ce specialistul a dat exempli diverse de cazuri în care românii reușesc iar bulgari facem lucrurile ”în felul al nostru”, la ecranul în spatele lui Bereanu se arătau datele despre veniturile românești. A fost anunțat că de la 1 ianuarie salariul minim brut acolo a devenit 319 de euro (1450 de lei), iar până la sfârșitul anului va crește la 800 de leva (1850 de lei).

Creșterea bulgărească a salariului minim până la 235 de euro (460 de leva) de la 1 ianuarie 2017 nu împresionează în acest context și așa nemulțumirea bulgarilor a apărut în Facebook. Știrea despre saltul veniturilor românești a fost publicată la 1 ianuarie în Offnews și la 2 ianuarie în Mediapool și BTV. Unele dintre publicațiile au citat ca sursa Radioul Național Bulgar.

Care este adevărul

Fără îndoială România are reușiri în plan economic. Problema e că toate aceste anunțuri și comentarii mediatice ale unor dintre cele mai citite și respectate medii din Bulgaria sunt bazate pe informație neadevărată. Până la sfârșitul anululi 2016 n-a fost luată nicio decizie pentru creșterea salariului minim din România. „Viitorul Guvern va avea legitimitatea necesară pentru stabilirea unei noi valori (a salariului minim – notă traducătorului) care să se aplice anul viitor”, a spus în sfârșitul 2016 purtătorul de cuvânt guvernului trecut al lui Dacian Cioloș – Liviu Iolu. De fapt, Radioul Național Bulgar a anunțat că salariul minim din România va crește în 2017 fără să stabilească exact când creșterea va lua loc.

Continue reading “Mediile bulgărești au derutat poporul despre creșterea salariului minim din România”

Българските медии подведоха за скока на минималната заплата в Румъния

leul_lev_ro_bg_700
Как се живее по-добре – с румънски леи или с български левове? (снимка: Владимир Митев)

Голям брой водещи сайтове и телевизии съобщиха за несъществуващо все още повишение на румънските доходи и дадоха нови основания за недоволство на българите в социалните мрежи

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 6 януари 2017 г. на сайта “Барикада”.

Българската оскъдица се превръща в комплекс спрямо румънските ни съседи, който се подхранва, дори преди да се появят аргументи за съществуването му.

„Как ще ги стигнем…. румънците?“ – попита реторично Nova TV на 3 януари т.г. в компанията на експерта по румънските въпроси Владимир Береану. Докато специалистът даваше разнообразни примери за сфери, в които румънците успяват, а българите правим нещата „по нашенски“, на екрана зад Береану и водещия се показваха числата за скока в румънските доходи. Беше анонсирано, че от 1 януари брутната минимална работна заплата е станала 319 евро (1450 леи), а до края на годината ще достигне 800 лева (1850 леи).

Българското повишение на минималната заплата до 235 евро (460 лева) от 1 януари 2017 г. бледнее пред тези числа и провокира нерадостни коментари във Facebook. Новината за румънския скок в доходите можеше да бъде видяна на 1 януари в Offnews и на 2 януари в Mediapool и в BTV. Някои от медийните публикации се позоваваха на БНР като източник.

Каква е истината

Няма спор, че Румъния отбелязва успехи в икономически план. В случая обаче всички тези съобщения и коментари в най-авторитетни български медии почиват на невярна информация. Решение за повишение на минималната заплата в Румъния така и не бе взето до края на 2016 г. „Бъдещото правителство ще има необходимата легитимност, за да определи новата стойност на минималната работна заплата, която ще се прилага догодина”, заяви в края на 2016 г. говорителят на управлявалия до началото на 2017 г. кабинет на Дачиан Чолош – Ливиу Йолу. Всъщност, БНР сочи, че минималната заплата ще бъде вдигната в Румъния през 2017 г., без да уточнява кога точно ще стане.

Continue reading “Българските медии подведоха за скока на минималната заплата в Румъния”