What is not said in Bulgaria about ”the Romanian economic model”?

Floreasca_SkyTower_Bucharest-900
The bright future of Romanian capitalism finds its fans in Bulgaria (photo: CARPATHIANLAND, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia Commons)

After neighbours` economy grew with 8,8% in the third quarter, Bulgarian Economic Chamber came out with a document and explanations about the their success. However the theses of Bulgarian economic experts would surprise their Romanian colleagues

Vladimir Mitev

This article was published on 23 December 2017 on the site ”Baricada”. 

Romanian and Bulgarian have been comparing both countries economically for more than ten years. There is a simple cause for that – their economies and societies are comparable in various dimensions. Romania and Bulgaria will never become what Germany is and comparisons with it could only bring dissatisfaction. But if the neighbouring country is a point of reference, one could get a relatively good idea about his direction of movement.

Continue reading “What is not said in Bulgaria about ”the Romanian economic model”?”

Advertisements

Ce nu se spune în Bulgaria despre ”modelul economic românesc”?

Floreasca_SkyTower_Bucharest-900
Viiotorul luminos al capitalismului românesc îşi găseşte fani în Bulgaria (foto: CARPTAHIANLAND, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia Commons)

După ce economia vecinilor a crescut cu 8,8% în trimestrul al treilea, Camera Economică Bulgară a ieşit public cu un document şi explicaţii despre secretul succesulul vecinilor. Însă tezele experţilor bulgari le-ar surprinde pe colegii lor din România

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 24 decembrie 2017 pe site-ul Baricada. 

Timp de peste zece ani mediile româneşti şi bulgăreşti sunt tentate să compare economiile ambelor ţări. Motivul este simplu – economiile şi societăţile lor sunt comparabile în dimensiuni diferite. România şi Bulgaria nu vor deveni niciodată ca Germania şi comparaţia cu ea nu le poate face decât constant nemulţumite. Dar atunci când ţara vecină reprezintă un reper putem înţelege relativ bine în ce direcţie ne îndreptăm şi ce realizăm.

Continue reading “Ce nu se spune în Bulgaria despre ”modelul economic românesc”?”

Какво не се казва в България за „румънския икономически модел“?

Floreasca_SkyTower_Bucharest-900
Блясъкът на светлото румънско капиталистическо бъдеще озарява и българските последователи (снимка: CARPTAHIANLAND, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia Commons)

След като икономиката на съседите нарасна с 8,8% през третото тримесечие, Българската стопанска камара излезе с документ и обяснения на какво се дължи успехът на съседите. Тезите на българските икономически експерти обаче биха изненадали румънските им колеги

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 23 декември 2017 г. на сайта “Барикада”. 

Вече повече от десет години румънски и български медии сравняват двете страни икономически. Причината е проста – стопанствата и обществата им са съизмерими в различни отношения. Румъния и България никога няма да станат като Германия и сравнението с нея може само да ги прави вечно неудовлетворени. Но ако съседната страна е ориентир, тогава може би ще добием нелоша представа в каква посока се движим и какво постигаме.

Continue reading “Какво не се казва в България за „румънския икономически модел“?”

Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (photo: Vladimir Mitev)

The economic and social expert analyses the causes and the context în which Romania has achieved economic growth of 8,8% for the third quarter of 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga is doctor în sociology (CEU Budapest). He works în Bucharest as an economic and social expert. Together with advocate Camelia Constantin Guga is the author of the report “Analysis on the impact of the new social dialogue legislation, which was adopted in 2011”. Baricada has presented some of report’s findings and data together with those from the report “Atypical labour in Romania” (again by Ştefan Guga) in the article “Romanian economic dream is based on tears”.

This article was published on 13 December 2017 on the site ”Baricada”. 

Continue reading “Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society”

Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (foto: Vladimir Mitev)

Expertul economic şi social analizează cauzele şi contextul în care România a realizat o creştere economică de 8,8% în trimestrul al treilea al anului 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga este doctor în sociologie (CEU Budapesta). Lucrează în București ca expert economic și social. Împreuna cu avocatul Camelia Constantin, Guga este autorul raportului ”Analiza impactului noii legislaţii a dialogului social adoptate în 2011”. Baricada a prezentat unele dintre afirmările şi datele din acest raport şi din raportul ”Munca atipică în România. O perspectivă de ansamblu” de Ştefan Guga în articolul ”Visul economic românesc este bazat pe lacrimi”.

Acest articol a fost publicat pe 12 decembrie 2017 pe site-ul Baricada.

Continue reading “Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate”

Щефан Гуга: Ръстът на румънската икономика не носи прогрес за цялото общество

stefan-guga-2-700
Щефан Гуга (снимка: Владимир Митев)

Икономическият и социален експерт анализира причините и контекста, в който Румъния постигна икономически ръст от 8,8% през третото тримесечие на 2017 г.

Владимир Митев

Щефан Гуга е доктор по социология от Централноевропейския университет в Будапеща. Той работи в Букурещ като икономически и социален експерт. Заедно с адвокат Камелия Константин Гуга е автор на доклада „Анализ на въздействието на новото законодателство за социалния диалог, прието през 2011 г.”, разглеждащ промените в Трудовия кодекс, приети след началото на световната икономическа криза и под натиска на чуждестранния капитал в Румъния. „Барикада” представи част от изводите и данните в документа заедно с доклада„Нетипичен труд в Румъния” (също с автор Щефан Гуга) в статията си„Румънската икономическа мечта се гради на сълзи”.

Тази статия бе публикувана на 12 декември 2017 на сайта “Барикада”. 

Continue reading “Щефан Гуга: Ръстът на румънската икономика не носи прогрес за цялото общество”

Ghici care e cea mai productivă țară din UE!

salarii-productivitate
Poate că România și Bulgaria au productivitate muncii redusă, dar ambele țări sunt în top 3 din punct de vedere rândamentul muncii adică de profitul obținut de capital (foto: Riscograma)

O știți pe aia că românii nu sunt productivi deci își merită salariile mici? Hai s-o uităm! Iar dacă ați simțit că e ceva în neregulă cu ea, iată despre ce e vorba

Lucian Davidescu

Acest articol  a fost publicat la 13 iunie 2017 pe site-ul Riscograma.

De ce au românii salarii mici? Pentru că și „productivitatea” este mică, răspund contabilii. Într-adevăr, statisticile așa arată. România este pe penultimul loc în UE la productivitate și tot pe penultimul la salarii, înaintea Bulgariei, într-un top condus de Irlanda.

Pare să aibă sens, nu? Dar hai să mergem cu contabilitatea până la capăt! Pentru că de vreme ce ai 60% din productivitate și doar 25% din salarii, este clar că undeva e o problemă!

Cifra de 60% include ajustarea la paritatea puterii de cumpărare, dar revenim la final, pentru că e practic doar un alt curs posibil al acestei discuții.

Chiar și strict statistic, „productivitatea” este un raport complicat dar puțin relevant. Eurostat o calculează ca raport dintre PIB și numărul de angajați. Ca investitor, prin productivitate înțelegi cu totul altceva: Randament! Sau câtă muncă am obținut de un euro, sau bang for the buck.

În momentul în care facem ajustarea asta, clasamentul se răstoarnă complet. Și, ca să vezi cine e pe primul loc – nici măcar Bulgaria, ci yours truly, România!

Continue reading “Ghici care e cea mai productivă țară din UE!”