Cea de-a 10-a aniversare a Camerei Bilaterale de Comert Bulgaria-Romania

Președintele camerei Doru Dragomir (sursă: Doru Dragomir)

Comunicat de presă al camerei

În acest an, Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria – România (CCBR) își sărbătorește a 10-a aniversare.

Zece ani dedicați susținerii intereselor de afaceri și cooperării între Bulgaria și România.

Pe parcursul acestor ani, scopul Camerei a fost acela de a se impune ca un partener de încredere pentru companii, organizații și instituții, oferindu-le informații actualizate despre mediul de afaceri din România și Bulgaria. Activitatea sa este în principal legată de obiectivul de-a deveni o platformă de comunicare pentru nevoile întreprinderilor de pe ambele maluri ale Dunării.

BCCBR oferă sprijinul necesar organizațiilor și instituțiilor din ambele țări prin intermediul birourilor sale din Sofia, București și Silistra. Activitățile sale vizează promovarea comerțului între companii din diferite sectoare, precum și sprijinirea implementării diferitelor proiecte transfrontaliere. 

BCCBR se concentrează pe participarea activă a întreprinderilor din domenii precum comerțul, industria, serviciile, petrolul și gazele naturale, agricultura și turismul, prin organizarea de reuniuni speciale, forumuri și conferințe.

Continue reading

Десетгодишнина на двустранната търговска камара България-Румъния

Президентът на камарата Дору Драгомир (източник: Дору Драгомир)

Прессъобщение на камарата

Двустранната търговска камара България – Румъния(BCCBR) тази година отбелязва своята  10 – та   годишнина.

Десет години отдадени в подкрепа  на бизнес интересите и сътрудничеството между България и Румъния.

През тези години целта на камарата е да се утвърди като надежден партньор за компании, организации и институции, предоставяйки им актуална информация за биснес средата в Румъния и България. Дейността й е свързана основно с това, да се превърне в комуникационна платформа за нуждите на бизнеса от двете страни на Дунава.

BCCBR  предоставя необходимата подкрепа на организации и институции в двете държави, чрез собствените си офиси в София, Букурещ и Силистра. Дейността й е насочена  към насърчаване търговията между компании от различни сектори, както и подпомагане изпълнението на различни трансгранични проекти. 

BCCBR е фокусирана върху активното участие на бизнеса в области като търговия, индустрия, услуги, нефт и газ, селско стопанство и туризъм, чрез организиране на специални срещи, форуми и конференции.

Continue reading

The Bridge of Friendship blog is seven years old

Vladimir Mitev (source: The Bridge of Friendship)

A message, dedicated to the 7th anniversary of the Bulgarian-Romanian blog

Vladimir Mitev

19 September 2022 marked the seventh anniversary of the Romanian-Bulgarian blog “The Bridge of Friendship”. However, I won’t give a summary or it will be very short. I approach this anniversary with the thought of new projects or thinking about the completion of things started in recent years. The moment is one of transition and requires more work and fewer statements or generalisations.

Definitely something new and thematically related to the blog is the fact that from September 2022 I am employed by the Romanian section of Radio Bulgaria, part of the Bulgarian National Radio. In a few days, the website of this section will be up and running, which will contain a lot of interesting information translated from the radio website (news, opinions, interviews), as well as original posts by the Romanian section team – my blog and that of Iulia Bahovski, creator of the other Romanian-Bulgarian blog MyRo.Biz.

Continue reading

Blogul Podul Prieteniei a împlinit șapte ani

Vladimir Mitev (sursă: Podul Prieteniei)

Mesaj dedicat celui de-al 7-lea aniversar al blogului româno-bulgar

Vladimir Mitev

19 septembrie 2022 a marcat cea de-a șaptea aniversare a blogului româno-bulgar “Podul Prieteniei”. Cu toate acestea, nu voi face un rezumat sau acesta va fi foarte scurt. Abordez această aniversare cu gândul la proiecte noi sau la finalizarea unor lucruri începute în ultimii ani. Momentul este unul de tranziție și necesită mai multă muncă și mai puține declarații sau generalizări.

Cu siguranță ceva nou și legat tematic de blog este faptul că din septembrie 2022 sunt angajat al secției române a Radio Bulgaria, parte a Radioului Național Bulgar. În câteva zile, va fi funcțional site-ul acestei secțiuni, care va conține o mulțime de informații interesante traduse de pe site-ul radio (știri, opinii, interviuri), precum și postări originale ale echipei secțiunii românești – blogul meu și al Iuliei Bahovski, creatoarea celuilalt blog româno-bulgar MyRo.Biz

Continue reading

Блогът “Мостът на приятелството” навърши седем години

Владимир Митев (източник: Мостът на приятелството)

Съобщение по повод годишнината на българо-румънския блог

Владимир Митев

19 септември 2022 г. ознаменува седмата годишнина от появата на българо-румънския блог “Мостът на приятелството”. Равносметка обаче няма да правя или ще е съвсем кратка. Посрещам тази годишнина, гледайки напред към нови проекти или към завършване на започнати неща през последните години. Моментът е преходен и иска повече работа и по-малко декларации или обобщения.

Със сигурност нещо ново и тематично свързано с блога е, че от септември 2022 г. съм служител на румънската секция на Радио “България”, част от Българското национално радио. До броени дни ще заработи сайта на тази секция, който ще съдържа както много интересни преводни информации от сайта на радиото (новини, мнения, интервюта), така и авторски публикации на екипа на румънската секция – моя милост и Юлия Баховски, създател на другия румъно-български блог MyRo.Biz

Continue reading

The Via Pontica cross-border marathon has linked Bulgaria and Romania

Press release of the Green Step Association

The Via Pontica cross-border marathon linked Bulgaria and Romania on Sunday, 4 September 2022. The fifth edition of the event took place on the Bulgarian and Romanian coasts of the Black Sea, after two years of postponement due to the Covid -19 pandemic. The marathon is organised by the “Green Step” club in Razgrad and aims to promote free movement, an active lifestyle and nature conservation. At the start were 138 runners, who were divided into four disciplines – classic marathon (42 km), half marathon (21 km), cross running 13 km and children’s run 2 km.

Continue reading

Maratonul transfrontalier Via Pontica a legat bulgarii și românii

Comunicat de presă al Asociației Pasul Verde

Maratonul transfrontalier Via Pontica a legat Bulgaria și România duminică, 4 septembrie 2022. Cea de-a cincea ediție a evenimentului a avut loc pe coastele bulgărești și românești ale Mării Negre, după doi ani de amânare din cauza pandemiei Covid -19. Maratonul este organizat de clubul “Pasul Verde” din Razgrad și are ca scop promovarea mișcării libere, a unui stil de viață activ și a conservării naturii. La start au luat startul 138 de alergători – împărțiți în patru discipline – maraton clasic (42 km), semimaraton (21 km), cross 13 km și alergare pentru copii 2 km.

Continue reading

Трансграничният маратон Via Pontica свърза българи и румънци

Прессъобщение на асоциация “Зелена стъпка”

Трансграничният маратон Via Pontica свърза България и Румъния в неделя, 4 септември 2022 г.. Петото издание на събитието се състоя по българското и румънското Черноморие след две години отлагане заради пандемията от Covid -19. Маратонът е организиран от разградския клуб “Зелена стъпка” и цели да насърчи свободното движение, активния начин на живот и опазването на природата. На старта застанаха 138 състезатели – разпределени в четири дисциплини – класически маратон (42 км), полумаратон (21 км), крос 13 км и детско бягане на 2 км.

Continue reading