Стълба до Небето или Марин Сореску на български

Книгата с произведения на Марин Сореску е преведена на български език от Огнян Стамболиев (източник: Огнян Стамболиев)

Една красиво оформена книга на издателство „Авангард принт” с метафизичен пейзаж на един от най-интересните български живописци – Николай Караджов, ни среща с голям световен писател от северната ни съседка

Проф. д-р Ерика Лазарова, БАН – София

Тази статия бе публикувана за първи път в български медии през 2011 г. и бе предоставена на блога „Мостът на приятелството“ от Огнян Стамболиев по повод 85-годишнината от рождението и 25-годишнината от смъртта на Марин Сореску. Огнян Стамболиев е преводачът на български език на книгата, която проф. Д-р Ерика Лазарова от БАН рецензира.

Марин Сореску (1936-1996 г.) е вече познат на нашата културна публика главно от периодичния печат и преводите на Огнян Стамболиев (р. 1947). Сега изтъкнатият наш преводач и познавач на румънската литература ни предлага повече от 400 страници с поезията, драматургията и есеистиката на този безспорно оригинален световен автор. Появил се в литературата на северната ни съседка през 60-те години на ХХ век, заедно с известните и у нас: Никита Станеску, Ана Бландиана, Йоан Александру, той е сред поетите, обновили румънската поезия и достигнали до истински върхове.

Continue reading

What to expect from the Romanian parliamentary elections?

Vladimir Mitev (photo: Vladimir Mitev)

The international news and analysis program of the Bulgarian National Television “The World and Us” invited the founder of the Bulgarian-Romanian blog “Bridge of Friendship” Vladimir Mitev to comment on the upcoming December 6th 2020  parliamentary elections in Romania. How the corona crisis affects their outcome, what is their stake and what is their significance in the context of the Bulgarian-Romanian relations were some of the questions that were raised.

The interview was broadcast in Bulgarian on 3th December 2020 here.

Continue reading

La ce să ne aşteptăm după alegerile parlamentare din România?

Vladimir Mitev (foto: Vladimir Mitev)

Programul de știri și analize internaţionale al Televiziunii Naționale Bulgare „Lumea și noi” l-a invitat pe fondatorul blogului bulgaro-român „Podul Prieteniei” Vladimir Mitev pentru a comenta viitoarele alegeri parlamentare din 6 decembrie 2020 din România. În ce măsură au  fost afectate de criza coronavirusului, care este miza lor și ce semnificație au acestea în contextul relațiilor bulgaro-române au fost câteva dintre întrebările care au fost comentate.

Interviul a fost difuzat pe 3 decembrie 2020 aici

Continue reading

Какво да очакваме от румънските парламентарни избори?

Владимир Митев (снимка: Владимир Митев)

Предаването за международни новини и анализи на Българската национална телевизия „Светът и ние“ покани създателя на българо-румънския блог „Мостът на приятелството“, за да коментира предстоящите на 6 декември парламентарни избори в Румъния. Как им се отразява коронакризата, какъв е залогът на тях и какво е значението им в контекста на българо-румънските отношения бяха някои от въпросите, които бяха коментирани.

Интервюто бе излъчено на 3 декември 2020 г. тук.

Continue reading