The book „Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)” can be bought in Bulgaria

The volume represents the soft cover version of Spaska Shumanova’s Ph.D. work, which she defended in October 2019 in the University of Veliko Tarnovo (photo: The Bridge of Friendship)

Its author – the historian Spaska Shumanova contributes significantly to the understanding of the bilateral relations in the second half of the 20th century

Vladimir Mitev

It is rare that in-depth studies on the bilateral relations are published in Bulgarian-Romanian space. There is an evident deficit of experts, who combine curiosity towards neighbour and towards the relations with it and professionalism and systemic approach in their studies. This void is being filled now by the historian Spaska Shumanova with her freshly-published book “Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)”.

Continue reading “The book „Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)” can be bought in Bulgaria”

Cartea ”Relaţii politice bulgaro-române (1944-1989)” se vinde deja în Bulgaria

Cartea reprezintă o teză de doctorat apărată în octombrie 2019 la Universitatea din Veliko Târnovo (sursă: Podul Prieteniei)

Autorul ei – istoricul Spaska Şumanova, a adus o contribuţie valoroasă la înţelegerea relaţiilor bilaterale din cea de-a doua jumătate a secolului XX

Vladimir Mitev

În spaţiul intelectual româno-bulgar rar sunt editate studii aprofundate despre relaţiile bilaterale. Există un deficit evident al specialişilor, care îmbină curozitatea față de vecini şi față de relaţia cu aceștia şi profesionalism şi sistematizare în cercetare. Acest spaţiu gol, la nivel de expertiză, este completat de istoricul Spaska Şumanova şi de cartea ei recent tiparită ”Relaţii politice româno-bulgare (1944-1989)”.

Continue reading “Cartea ”Relaţii politice bulgaro-române (1944-1989)” se vinde deja în Bulgaria”

Книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)” вече се продава в България

Книгата представлява докторантско изследване, защитено през 2019 г. във Великотърновския университет (снмика: Мостът на приятелството)

Авторът й – историкът Спаска Шуманова, прави особено ценен принос за разбирането на двустранните отношения през втората половина на ХХ век 

Владимир Митев

В българо-румънското пространство рядко се публикуват задълбочени изследвания на двустранните отношения. Явен е недостигът на специалистите, които съчетават любопитство към съседите и към отношенията с него с професионализъм и системност в проучванията. Именно тази празнина на нивото на експертизата запълва историкът Спаска Шуманова със своята новоизлязла книга “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”. 

Continue reading “Книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)” вече се продава в България”

Culegerea de poveşti ”După comunism” a ieșit de sub tipar în Iran

Cărţile sunt ceva sfânt pentru iranienii (foto: Pixabay, CC0)

Cartea prezintă faţa nouă a literaturii bulgare

Mohammad Asiabani

Acest articol a fost publicat pe 13 iunie 2020 pe agenţia iraniană de ştiri Mehr.

O culegere de povești, semnate de scriitori contemporani bulgari, a fost editată în limba persană. Ea prezintă noua faţă a literaturii bulgare. Titlul cărții este ”După comunism” și este tradusă de Farid Ghadami.

Continue reading “Culegerea de poveşti ”După comunism” a ieșit de sub tipar în Iran”

Сборникът с разкази „След комунизма“ бе отпечатан в Иран

В Иран книгата от край време е нещо свещено (снимка: Pixabay, CC0)

Той представя новото лице на българската литературата

Мохамад Асиябани

Тази статия бе публикувана на 13 юни 2020 г. на сайта на иранската новинарска агенция “Мехр”.

Сборникът с разкази на съвременни български писатели „След комунизма“ бе отпечатан на персийски език. Неговият преводач е Фарид Гадами.

Новинарска агенция „Мехр нюз“ съобщава, че „След комунизма“ може да бъде закупен за 35 000 тумана (5 евро) в книжарниците в цялата страна.

Continue reading “Сборникът с разкази „След комунизма“ бе отпечатан в Иран”

Un chef literar la ajunul epidemiei de corona virus

boevi-700x350
Diana şi Hristo Boevi (foto: Vladimir Mitev)

Hristo şi Diana Boevi au prezentat şase autori români în Ruse la o săptămână înainte de a fi anunţată starea de urgenţă din Bulgaria din cauza epidemiei

Vladimir Mitev

Traducătorul literaturii române Hristo Boev şi soţia sa conferenţiar Diana Boeva au prezentat pe 6 martie 2020 la Libraria Regională ”Liuben Karavelov” din Ruse şase scriitori români şi opt romane: ”Inocenţii” de Ioana Pârvulescu (2018), ”770” de Bogdan Boeru (2018), ”Escroc Srl” de K.G.Bălan (2019), ”Defect” de Florin Irimia (2017)”, ”Femei” şi ”Oraşul salcâmilor” de Mihail Sebastian (2019), ”O moarte care nu dovedește nimic” şi ”Ioana” de Anton Holban (2019).

Continue reading “Un chef literar la ajunul epidemiei de corona virus”

Литературно парти в навечерието на епидемията от корона вирус

boevi-700x350
Диана и Христо Боеви в Русе (снимка: Владимир Митев)

Христо и Диана Боеви представиха шестима румънски автори в Русе седмица преди да бъде обявено извънредното положение в България заради епидемията

Владимир Митев

Преводачът на румънска литература Христо Боев и неговата съпруга и конферансие Диана Боева представиха на 6 март 2020 г. в регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе шестима румънски автори и осем романа: „Когато светът беше невинен“ от Йоана Първулеску (2018 г.), „770“ от Богдан Боеру (2018 г), „Мошеник ЕООД“ от К.Г.Балан (2019 г.), „Дефект“ от Флорин Иримия (2017 г.). „Жени“ и „Градът на салкъмите“ от Михаил Себастиан (2019 г.), „Една напразна смърт“ и „Йоана“ от Антон Холбан (2019 г.).

Continue reading “Литературно парти в навечерието на епидемията от корона вирус”