Greece, Romania and Bulgaria find a common voice, but still need to accomplish ”material” cooperation

zaharieva-melescanu-kotzias-700-350
The Bulgarian foreign minister Ekaterina Zaharieva, her Romanian colleague Teodor Meleşcanu and their Greek counterpart Nikos Kodzias (foto: Vladimir Mitev)

The trilateral meeting of the foreign ministers in Buchrest has created new expectations towards the summit about the Western Balkans in Sofia and the one about the Danube Strategy in Rousse in May 2018

Vladimir Mitev

This article was published on 13 March 2018 on the site ”The Barricade”.

The tenth trilateral meeting of the foreign ministers of Greece, Bulgaria and Romania showed the capability of these three countries to speak with a common voice and the knack for every one of them to announce or receive support for its key initiatives. Such trilateral and quadrilateral formats (together with Serbia) have been backing regional cooperation and infestructural interconnectivity for the last few years. This time, just like before, there were no announcement of concrete data for provided expenditures or for terms, within which certain projects will be completed.

However, the talks are an apparent step on the road towards few forthcoming diplomatic events. One of them is the Western Balkans summit, which will take place on 17 May 2018 in Sofia. The other one is the summit of presidents of Bulgaria, Romania, Austria and Estonia in Rousse, which is planned for the beginning of May 2018. Its focus will have to be the Danubean strategy. Surely, in the list with forthcoming activities have to enter also the three countries` efforts to realise natural gas transmission projects, and the forthcoming Romanian presidency of the EU in the first six months of 2019.

Continue reading “Greece, Romania and Bulgaria find a common voice, but still need to accomplish ”material” cooperation”

Advertisements

România, Grecia şi Bulgaria găsesc o voce comună, însă încă mai caută drumul către colaborare ”materială”

zaharieva-melescanu-kotzias-700-350
Ministrul de externe bulgar Ekaterina Zaharieva, omologul ei român Teodor Meleşcanu şi colegul lor grec Nikos Kotzias (foto: Vladimir Mitev)

Întâlnirea tripatrită a miniştrilor de externe din Bucureşti a creat noi aşteptări de la summit-urile pentru Balcanii de Vest la Sofia şi pentru Strategia Dunăreană la Ruse, în mai 2018

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 13 martie 2018 pe site-ul ”Baricada”. 

A zecea întâlnire tripartită a miniştrilor de externe ai României, Greciei şi Bulgariei a arătat capacitatea celor trei ţări să vorbească într-o voce comună, fiecare dintre ele exprimând, sau primind susţinere pentru iniţiativele sale cheie. Astfel de formaţii tripartite şi patripartite (împreună cu Serbia) timp de câţiva ani declară sprijin pentru colaborarea regională şi interconectarea infrastructurală, însă acum la fel ca şi în trecut au lipsit date concrete pentru finanţarea asigurată şi termenii în care anumite proiecte ar putea fi finalizate.

Convorbirile de la 12 martie 2018, evident sunt un pas necesar pe drumul către câteva evenimente diplomatice ce urmează. Unul dintre ele este summit-ul despre Balcanii de Vest, care va avea loc la 17 mai 2018, în Sofia. Celălalt eveniment este summit-ul preşedinţilor României, Austriei, Estoniei şi Bulgariei în Ruse, progrămat la începutul lunii mai 2018. Focusul ei va fi Strategia Dunăreană. În lista actvitităţilor viiotare cu siguranţă trebuie intre şi eforturile celor trei ţări pentru realizarea proiectelor pentru transportul de gaze naturale, şi preşediniţia română a UE în primele şase luni ale anului 2019.

Continue reading “România, Grecia şi Bulgaria găsesc o voce comună, însă încă mai caută drumul către colaborare ”materială””

България, Румъния и Гърция намират общ глас, но още търсят път към „материално“ сътрудничество

zaharieva-melescanu-kotzias-700-350
Външният министър на България Екатерина Захариева, румънският й колега Теодор Мелешкану и гръцкият дипломат №1 Никос Кодзиас (снимка: Владимир Митев)

Тристранната среща на външните министри в Букурещ натовари с нови очаквания срещата на върха за Западните Балкани в София и за Дунавската стратегия в Русе през май 2018 г.

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 13 март 2018 г. на сайта “Барикада”. 

Десетата тристранна среща между външните министри на България, Румъния и Гърция показа способността на трите държави да говорят с общ глас и всяка от тях да заяви или да получи подкрепа за свои ключови инициативи. Подобни тристранни и четиристранни формати (със Сърбия) вече няколко години декларират подкрепа за регионално сътрудничество и инфраструктурно свързване, но и този път, както и преди липсваха конкретни данни за осигурено финансиране или за срокове, в които дадени проекти ще бъдат завършени.

Разговорите обаче очевидно са необходима стъпка по пътя към няколко предстоящи дипломатически събития. Едно от тях е срещата на върха за Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май 2018 г. в София. Другото е срещата на върха на президентите на България, Румъния, Австрия и Естония в Русе, планирана за началото на май 2018 г. Нейният фокус се очаква да бъде Дунавската стратегия. В списъка с бъдещи дейности със сигурност трябва да влязат още усилията на трите страни за реализацията на проекти, свързани с пренасяне на природен газ, както и с предстоящото румънско председателство на ЕС през първите шест месеца на 2019 г.

Continue reading “България, Румъния и Гърция намират общ глас, но още търсят път към „материално“ сътрудничество”

Bulgaria şi Arabia Saudită – fraţi de arme

0710_pm-saudi1-900-450
Premierul bulgar Boiko Borisov şi prinţul saudit Sultan bin Salan. Primul ministru a avut întâlniri la un nivel chiar mai înalt în Riad (foto: site-ul oficial al lui Boiko Borisov)

Ţara arabă îşi caută furnizatori de echipamente militare, care nu pun întrebări şi îşi închid ochii, când armamentul lor ajunge în unele ”mâini de rea credinţă” de exemplu cele ale Statului Islamic. Bulgaria în frunte cu primul ministru Boiko Borisov şi naţionaliştii, deja se descurcă excelent în acest rol

Ivailo Atanasov

Acest articol a fost publicat pe 28 noiembrie 2017 pe secţia bulgărească a site-ului Baricada, în timpul unei vizite premierului bulgar în Arabia Saudită.

Premierul Boiko Borisov a făcut o ”istorică” prima vizită oficială la nivel atât de înalt în Arabia Saudită. Împreună cu el a călătorit o întreagă cohortă de miniştri – ministrul afacerilor externe, al apărării, al agriculturii, al transportului, al turismului şi… Simeon Saxcobourggotschi (fostul rege şi fost prim minuistru bulgar) ca ”invitat de onoare” – cel mai probabil politicianul cu sânge albastru a venit cu delegaţia oficială pentru a o ajuta cu abilităţíle sale diplomatice, şi ca o aluzie că conducerea medievală a statului arab nu e chiar atât de străină bulgarilor.

Scopul de bază a vizitei a fost semnarea unui acord de evitare a dublei impozitări, şi înfiinţarea unei comisii interguvernamentale pentru colaborare economică. ”Deocamdată relaţiile economice între ambele ţări sunt slab dezvoltate. Schimbul comercial este foarte limitat şi nu corespunde posibilităţilor şi intereselor lor reale”, a anunţat recent site-ul Consiliului de Miniştri al Bulgariei.

Continue reading “Bulgaria şi Arabia Saudită – fraţi de arme”

България и Саудитска Арабия: Братя по оръжие

0710_pm-saudi1-900-450
Българският премиер Бойко Борисов със саудитския прицип Султан бин Салман. Срещите на министър-председателя в Рияд бяха на още по-високо ниво (снимка: официалният сайт на Бойко Борисов)

Арабската страна си търси доставчици на военно оборудване, които не задават въпроси и си затварят очите, когато оръжието им се окаже в „недобросъвестни ръце“, например тези на Ислямска държава. България, начело с Бойко Борисов и националистите, вече се справя отлично в тази роля

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 28 ноември 2017 г. на сайта “Барикада”. 

Премиерът Бойко Борисов е на “историческо” първо официално посещение на толкова високо държавно ниво в Саудитска Арабия. Заедно с него пътува цяла кохорта министри – на външните работи, отбраната, земеделието, транспорта, туризма и… Симеон Сакскобургготски като “почетен гост” – вероятно в помощ на делегацията ни с дипломатическите си умения и като намек, че средновековното управление на арабската държава не ни е толкова чуждо.

Основната задача на посещението е подписване на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и създаване на междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. “Към настоящия момент икономическите отношения между двете държави са слабо развити, като търговският обмен е твърде ограничен и не отговаря на реалните им възможности и интереси”, съобщава неотдавна сайтът на Министерски съвет.

Continue reading “България и Саудитска Арабия: Братя по оръжие”

Cinci mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice din Bulgaria

DSC_1302a
Una dintre mutele construcţii abandonate din Bansko (foto: Baricada)

Muntele Pirin nu va fi salvat nici de vreun concesionar binefăcător şi nici de Leonardo di Caprio, ci de managementul public. Indiferent de ce spune lobby-ul constructorilor de asta va beneficia şi marea majoritate a localnicilor

Ivailo Atanasov

La sfârşitul lui decembrie 2017 guvernul bulgar a aprobat lucrările de construcţii într-o mare parte a Parcului Naţional Pirin, înlesnind construirea unui nou lift care va duce la creşterea impactului uman în teritoriul protejat. Imediat au izbucnit proteste în Sofia şi în oraşele mari, care au fost organizate de către coaliţia ecologică ”Ca să rămână natura în Bulgaria”. Acest articol a fost publicat pe 21 decembrie 2017 pe site-ul Baricada şi încearcă şă demistifice unele mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice.

Înainte de a încerca să rezolvăm indiferent care problemă, noi trebuie să înţelegem cât mai bine esenţa ei, şi eventual să renunţăm la unele mituri consacrate. Un exemplu actual pentru situaţiile absurde la care se poate ajunge în caz contrar, au fost oamenii din Florida, care se pregăteau să întâmpine uraganul Irma cu armele. Un demers similar în anumit sens sunt şi încercările de a se păstra moştenirea naturală a lui Pirin, care are importanţa mondială nu doar după evaluările lui UNESCO. Percepţia publică a acestor eforturi este deseori şi mai lipsită de sens şi dominată de mituri.

Continue reading “Cinci mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice din Bulgaria”

Пет мита за Пирин

DSC_1302a
Един от вероятно стотиците изоставени строежи, оформящи съвременния облик на Банско (снимка: Барикада)

Нито благодетелен концесионер, нито Леонардо ди Каприо ще спасят Пирин, а общественото управление. Независимо какво казва строителното лоби, от това ще има полза и огромното мнозинство от местните жители

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 21 декември 2017 г. на сайта “Барикада”. Повече информация за правителствените решения, които избухналите екопротести отхвърлят, може да бъде прочетена тук

Преди да се опитаме да разрешим който и да е проблем ние трябва да разберем възможно най-добре същността му и евентуално да се откажем от някои вече възприети митове. Актуален пример за това до какви абсурдни ситуации може да се стигне в противен случай, бяха хората от Флорида, готвещи се да посрещнат урагана Ирма с пушки. По подобен начин изглеждат в някои отношения и опитите да се запази природното наследство на Пирин, което има световно значение не само според ЮНЕСКО. Обществената рецепция на тези усилия често е още по-безсмислена и доминирана от митове.

Continue reading “Пет мита за Пирин”