Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?

chess-game-700x350
The word ”checkmate” comes from the Persian ”shah” (king) and mat (dead) (photo: Pixabay, CC0)

The EU, Russia and China work on mechanism through which they could continue developing economic relations with the Islamic Republic

Vladimir Mitev

This article was published on 9 November 2018 on the site ”The Barricade”. 

”Our revolution was not a fundamentalist revolution advocating a return to the past…. The progress we are familiar with was the modernity we experienced before the revolution and we saw that it did not lead to benefits and progress in our society…. Our revolution was not for creating a completed version of new modernity, however, until the time the West starts to crumble from within, not only do we not oppose technology and technological knowledge, but truly embrace this new knowledge.”, says the Iranian philosopher and president of the Iranian Academy Reza Davari in a quote, which has gained prominence among the Iranian Studies scholars in the West. His words sound pointedly in the international context after Donald Trump came to power in the United States and the draconian sanctions against the Islamic Republic returned.

Continue reading “Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?”

Advertisements

Competition vs. Cooperation: Romania and Bulgaria on the road to the eurozone

coins-700x350
The  euro (photo: Pixabay, CC0)

Two states fight over the last two places in the EU`s rankings, but yearn for a better outcome

Vladimir Mitev

This article was published on 26 October 2018 on the Bulgarian section of the site ”Baricada”. 

Even before their accession to the EU it was a tradition in Bulgaria and Romania to compare the progress of the two countries` advance together along the common European road. These comparisons were irritating to some people – not only because of the results that were announced, but also because of the very idea that the countries are two of a kind, without distinctive characteristics. But there were also opinions that neither Romania, nor Bulgaria would ever become another Germany and that if we wanted to achieve some kind of recognition in the world, it might be based on the neighbour with whom we are grouped together by Brussels.

Continue reading “Competition vs. Cooperation: Romania and Bulgaria on the road to the eurozone”

Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?

chess-game-700x350
Şahmat în limba persană înseamnă ”regele este mort” (foto: Pixabay, CC0)

UE, Rusia şi China lucrează asupra mecanismelor, prin care să continue dezvoltarea relaţiilor economice cu Republica Islamică

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 9 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

”Revoluţia noastră nu a fost o revoluţie fundamentalistă, care susţine întoarcerea în trecut… Progresul, pe care noi îl cunoaşteam, a fost legat de modernitatea din timpurile înainte de Revouţia Islamică. Am văzut că el n-a adus beneficii şi progres societăţii noastre… Revoluţia noastră nu căuta crearea unei versiuni noi a modernităţii. Numai că până când Occidentul nu va începe să se descompună pe dinăuntru, noi nu numai că nu ne opunem tehnologiilor şi ştiinţei tehnologice, ci acceptăm pe deplin această noua cunoaştere”, spune filosoful iranian şi preşedinte al Academiei Iraniene, Reza Davari, într-un citat care a devenit celebru printre cercetatorii de Studii Iraniene din Occident. Cuvintele lui sună semnificativ în contextul internaţional după venirea lui Donald Trump la putere în SUA şi în special după întoarcerea sancţiunilor draconice împotriva Republicii Islamice.

Continue reading “Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?”

Кого изолират антииранските санкции – Техеран или Тръмп?

chess-game-700x350
“Шахмат” на персийски език означава “царят е мъртъв” (снимка: Pixabay, CC0)

ЕС, Русия и Китай работят по механизми, чрез които да продължат да развиват икономически отношения с Ислямската република

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 9 ноември 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

„Нашата революция не бе фундаменталистка революция, която поддържа завръщане към миналото… Прогресът, който ние познаваме, е свързан с модерността от времената преди Ислямската революция. Видяхме, че той не донесе ползи и напредък за нашето общество… Нашата революция не търсеше създаване на напълно нова версия на модерността. Само че докато Западът не започне да се разпада отвътре, ние не само не се противопоставямe на технологиите и на технологичното знание, но напълно възприемаме това ново познание“, гласи известен цитат на иранския философ и председател на Иранската академия Реза Давари. Думите му звучат многозначително в международния контекст след идването на власт на Доналд Тръмп в Щатите и завръщането на драконовските санкции срещу Ислямската република.

Continue reading “Кого изолират антииранските санкции – Техеран или Тръмп?”

Angajații firmelor Call Center din Bulgaria – ”croitoresele” modernității noastre

business-businessmen-700x350
(foto: Pexels, CC0)

Tablete care controlează lucratorii în fabricile de textile; algoritmi de calcul care setează tempo-ul din birouri; oameni de pază, oameni simpli, în căutare de adapost. Acestea, şi alte forme de sclavie modernă, au fost devoalate de o nouă cercetare despre specificul outsourcing-ul bulgăresc

Acest articol a fost publicat pe 1 noiembrie pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Există aspecte comune între condiţiile muncii din fabricile de textile şi centrele pentru deservirea la distanţă a clienților, bine-cunoscutele Call-Centre?

Răspunsul este dat de studiul ”Exploatare şi rezistenţă: munca în trei sectoare economice de subcontractare”, studiu ce-i are ca autori pe Gheorghi Medarov, Jana Ţoneva şi Madlen Nikolova de la Colectivul pentru Intervenţii Sociale. Recent ei au participat la o iniţiativă globală, ”Campania pentru îmbrăcăminte curată”, scoțând la iveală cazuri dure de exploatare în fabricile din Bulgaria, cum sunt cele de confecţii pentru brandurile populare globale. Zeci de lucratori au fost intervievaţi în noul studiu de teren. Analiza dezvăluie practici comune pentru cele două sectoare.

Continue reading “Angajații firmelor Call Center din Bulgaria – ”croitoresele” modernității noastre”

Как кол-центрове привличат модерни „шивачки“

business-businessmen-700x350
(снимка: Pexels, CC0)

Таблети, контролиращи работници в текстилни фабрики. Компютърни алгоритми, задаващи темпото в офиса. Охранители, които просто са хора, търсещи подслон. Тези и други форми на модерно робство разкрива ново изследване за особеностите на българския аутсорсинг

Тази статия бе публикувана на 29 октомври 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Има ли общо между условията на труд в шивашки фабрики и в центрове за дистанционно обслужване на клиенти, известни още като кол-центрове?

На този въпрос отговаря изследването „Експлоатация и съпротива: трудът в три подизпълнителски бранша“ с автори Георги Медаров, Жана Цонева и Мадлен Николова от Колектив за обществени интервенции. Наскоро те участваха в глобалната инициатива „Кампания за чисто облекло“ и осветиха драстични случаи на експлоатация в български предприятия, изработващи дрехи за популярни световни марки.

Новото им теренно изследване, в което са интервюирани десетки работещи, разкрива сходни практики, характерни и за двата, иначе твърде различни сектора.

Continue reading “Как кол-центрове привличат модерни „шивачки“”

Bulgaria – o democrație de fațadă, în stil autoritar

bulgaria-facade-700x350
Faţada unui bloc vechi din Bulgaria (foto: Pixabay, CC0)

O vedere către dezvoltarea politică a ţării din ultimii 28 de ani

Iskra Baeva

Acest articol a fost publicat pe 30 octombrie 2018 pe site-ul revistei Timpul. Este al treilea articol al profesoarei de istorie din Universitatea din Sofia Iskra Baeva, care a fost publicat acest an pe Timpul. Celelalte articole pot fi citite aici şi aici. Traducerea tuturor trei articole apărţine fondatorului blogului ”Podul Prieteniei” Vladimir Mitev. 

Atunci când, cu aproape trei decenii în urmă, pe 10 noiembrie 1989, în Bulgaria a fost dat jos de la putere dictatorul Todor Jivkov, asta a provocat un entuziasm în masă. Speranța era că în curând la noi va fi o democrație care, într-adevăr, va da puterea în mâinile celor care știu și pot și în care vom trăi în bogăție și demnitate „ca în Occident”. Atunci prea puțini bulgari înțelegeau că schimbarea nu are cum să se întâmple repede pentru că și în societate, și în economie există o inerție mare, ce cu greu va fi depășită.

Continue reading “Bulgaria – o democrație de fațadă, în stil autoritar”