New protests in Iran

bbc-protests-700x350
Protesters in Iran have set buildings and cars on fire (photo: YouTube, BBC Persian)

The raise in the price of gasoline and the stricter limit to its consumption have provoked demonstrations, which take place in small towns and in the poor quarters of the big cities

Vladimir Mitev

This article was published on 17 November 2019 on the Bulgarian section of the site ‘The Barricade”. 

Protests against the raise in the price of gasoline and the against the lowering of the allowed subsidised consumption amount of gasoline have erupted in various parts of Iran. On Saturday, 16 November 2019, it was announced that the first deaths have taken place during the protests, in which the security forces clash with the demonstrators. The protesters blocked important boulevards in the big cities, which lead to the announcement that Sunday will not be a school day in Shiraz and Isfahan. BBC Persian has reported that the speed of Internet has fallen in various parts of the country over the weekend. The greatest mobile networks in the country – MCI, Rightel and IranCell have lost their signal around 18 o’clock Iranian time (16:30 Bulgarian/Romanian time) on 16 November 2019.

Continue reading “New protests in Iran”

Noi proteste în Iran

bbc-protests-700x350
Protestatarii au dat foc unor clădiri şi autoturisme (foto: YouTube, BBC Persian)

Scumpirea şi limitarea consumului benzinei au dus la izbucnirea protestelor în oraşele mici dar şi în cartierele sărace ale marilor orașe

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 17 noiembrie pe secţia bulgărească a site-ului Baricada.

În Iran au izbucnit proteste împotriva scumpirii preţului la benzină şi a reducerii consumului dotat. Sâmbăta, 16 noiembrie 2019, s-a anunţat că și-au piertut viața unii dintre protestari, având loc confruntări stradale cu forţele de ordine. Protestatarii blochează bulevardele din marile oraşe, lucru care a dus la la închiderea școlilor duminică în Şiraz şi Isfahan (în Iran echivalentul dumunicii pentru Europa este vineri, în timp ce sâmbătă şi duminică sunt zile lucrătoare). BBC Persian a relatat că week-end-ul acesta viteza internetului s-a redus în mai mult locuri. Cele mai mari reţele mobile din ţară – MCI, Rightel şi IranCell au pierdut semnalul în jurul orei locale 18.00 (16:30 ora română) pe data 16 noiembrie 2019.

Continue reading “Noi proteste în Iran”

Нови протести в Иран

bbc-protests-700x350
Протестиращите иранци запалиха сгради и автомобили (снимка: YouTube, BBC Persian)

Поскъпването на цената на бензина провокира демонстрации, които засягат основно малките градове и бедните квартали

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 17 ноември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.
В Иран избухнаха протести срещу повишението цената на бензина и срещу намаляването на субсидираните квоти за потребление на гражданите. В събота, 16 ноември 2019 г., бе съобщено за първите смъртни случаи по време на протестите, в резултат на сблъсъци на демонстрантите със силите за сигурност. Протестиращите блокират булеварди в големите градове, което доведе до отмяната на учебните часове в неделя в Исфахан и в Шираз (в Иран еквивалентът на неделята за Европа е петък, докато събота и неделя са работни дни). BBC Persian съобщава, че скоростта на интернета е спаднала на много места в страната през уикенда. Освен това най-големите мобилни мрежи в страната MCI, Rightel and IranCell са изгубили сигнала си в събота вечерта.

Continue reading “Нови протести в Иран”

Romania heads to new five years of Iohannis

iohannis-trump-700x350
When the Romanian president Klaus Iohannis (left) was in the White House in the summer of 2019, he asked for more American troops in Romania (photo: YouTube)

The euroatlantic candidate got a convenient opponent for the second round of the presidential elections after a campaign, which was likened to selection of a monarch, not of a president

Vladimir Mitev

This article was published on 11 November 2019 on the Bulgarian section of the site “The  Barricade”. 

Romania heads to new five years of Klaus Iohannis as head of the state. On the first round of the presidential elections after 99,96% of the votes were counted, the representative of the National Liberal Party received 36,65%, while his main opponents received respectively: the former prime minister of the Social Democratic Party Viorica Dăncilă – 23,8%, Dan Barna – the leader of the Union Save Romania, which raced in an alliance with the party of Dacian Cioloş ”Plus” – 13,99% and the actor and former member of the European Parliament Mircea Diaconu – 9,25%. In the next round it is expected that Barna’s voters, the voters of the candidate of the Hungarian minority and the voters of Teodor Paleologu, who was supported by the former president Traian Băsescu, to vote for Iohannis. Dănciă will probably receive a part of the voters of the people who stood behind Mircea Diaconu, but not of all of them. That is how Dăncilă has no chances to win again Iohannis.

Continue reading “Romania heads to new five years of Iohannis”

Румъния се насочва към нови пет години начело с Йоханис

iohannis-trump-700x350
Румънският президент Клаус Йоханис (вляво) поиска повече американски войски в Румъния при визитата си в Белия дом през лятото (снимка: YouTube)

Евроатлантикът получи удобен противник за втория тур на президентските избори след кампания, оприличена на избиране на монарх, а не на президент

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 11 ноември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Клаус Йоханис по всяка вероятност ще остане държавен глава на Румъния още пет години. На първия тур на президентските избори според преброени 99,96% от гласовете представителят на управляващата Националнолиберална партия получава 36,65%, с което има значителна преднина пред основните си опоненти. Бившият премиер от Социалдемократическата партия Виорика Дънчила събира 23,8% от гласовете, Дан Барна – лидерът на Съюза „Спасете Румъния“, който се състезаваше в съюз с партията на Дачиан Чолош „Плюс“, получи 13,99%, а актьорът и бивш евродепутат Мирча Дякону събра 9,25%. На следващия тур се очаква Йоханис да получи подкрепа от избирателите на Барна, на кандидата на унгарското малцинство Келемен Хунор, както и на кандидата, подкрепен от Траян Бъсеску – Теодор Палеологу. Дънчила вероятно ще привлече част от гласовете, застанали зад Мирча Дякону на първия тур, но не всички. Така че тя няма реалистични шансове да победи Йоханис.

Continue reading “Румъния се насочва към нови пет години начело с Йоханис”

Close to 80% of the income in Bulgaria is less than 460 euro

income-bulgaria-2018-700x350 (1)
(photo: Baricada)

More than half of Bulgarians gain monthly net income below 256 euro, and close to 80% – below 460 euro, show the official data from the Ministry of Finance, which were presented by the minister Vladislav Goranov in the National Assembly. These figures don’t include the big part of around 2 million pensioners who have medium pension of around 189 euro

Nikolai Draganov

This article was published on 16 October 2019 on the site ”Baricada”. 

Close to 80% of people in Bulgaria, which are located in “the visible” part of the economy and declare their income, make net income below 460 euro per month. More than half of Bulgarians work for an imposable income below or equal to the minimal salary.

This is what data from the Ministry of Finance show for the paid tax on the income of physical persons for 2018, which were presented by minister Vladislav Goranov in an answer to a parliamentary question by the Bulgarian Socialist Party.

Continue reading “Close to 80% of the income in Bulgaria is less than 460 euro”

Aproape 80% din veniturile din Bulgaria sunt sub 460 de euro

venituri-bulgaria-2018-ro-700x350
Datele privind veniturile din Bulgaria în 2018 (sursă: Ministerul Finanţelor din Bulgaria)

Peste jumătatea din bulgari câştigă net până la 250 de euro pe lună, iar aproape 80% până la 460 de euro lunar, arată statistica oficială a Ministerului Finanţelor, prezentată de ministrul Vladislav Goranov în Parlament. Aceste cifre nu includ însă o mare parte dintre aproape cei 2 milioane de pensionari care au o pensie medie lunară de 189 de euro

Nikolai Draganov

Acest articol a fost publicat pe 17 octombrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Apoape 80% dintre oamenii din Bulgaria, care se află în zona ”albă” a economiei şi îşi declară veniturile, fac net până la 460 de euro lunar. Peste jumătate din bulgari continuă să lucrează pentru un venit impozitat sub sau pentru salariul minim la noi.

Astfel arată datele ministerului finanţelor pentru taxe plătite pe veniturile persoanelor fizice în anul 2018, prezentate de ministrul Vladislav Goranov în răspuns la întrebare, pusă de Partidul Socialist Bulgar în parlament.

Continue reading “Aproape 80% din veniturile din Bulgaria sunt sub 460 de euro”