Introducere în autoindustria românească

dacia-700x350
Dacia se fabrică la Mioveni, aproape de Piteşti (foto: Pixabay, CC0)

O prezentare a Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) arată succesele, problemele şi direcţiile de dezvoltare ale autoindustriei româneşti

Vladimir Mitev

Se aşteaptă că în 2018, cifra de afaceri a celor peste 600 de companii din autoindustria românească să se ridice la 28 de miliardе de euro, care va corespunde cu ¼ din cifra de afaceri a întregii industrii din România. Prognoza aparţine Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) – organizaţie reprezentativă a sectorului auto din vecina de nord, care este membră Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

ACAROM a acordat blogului ”Podul Prieteniei” o prezentare proprie despre sectorul auto din România, din care ne putem forma o imagine despre dimensiunile şi strategia de dezvoltare a sectorului. În autoindustria românească lucrează 220 000 de angajaţi. Ea realizează 26% din exportul naţional. 12 dintre cele 15, cele mai mari companii pentru componente auto din lume, sunt active în vecina de nord. În anul 2017, acolo au fost produse peste 360 000 de autoturisme.

Continue reading “Introducere în autoindustria românească”

Advertisements

Въведение в румънската автоиндустрия

dacia-700x350
Dacia се произвежда в град Миовени край Питещ (снимка: Pixabay, CC0)

Презентация на Асоциацията на автомобилопроизводителите в Румъния (ACAROM) показва успехите, проблемите и очертава посоките за развитие на автомобилостроенето в северната ни съседка

Владимир Митев

Очаква се през 2018 г. оборотът на над 600-те компании в румънската автоиндустрия да достигне 28 млрд. евро, което ще съответства на почти ¼ от оборота на цялата индустрия на Румъния. Прогнозата е на Асоциацията на автомобилопроизводителите в Румъния (ACAROM) – представителната организация на автосектора на север от Дунава, която е член на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители (ACEA).

ACAROM предостави на блога „Мостът на приятелството“ своя презентация за автомобилния отрасъл в Румъния, от която се добива представа за мащабите и стратегията за развитие на сектора. В него работят 220 000 служители. Той осигурява 26% от националния износ. 12 от 15-те най-големи компании за автомобилни части в света действат в северната съседка. През 2017 г. там са били произведени над 360 000 автомобила.

Continue reading “Въведение в румънската автоиндустрия”

A discussion about the causes and reproduction of poverty in Romania

poenaru-stoiciu-900x450
Victoria Stoiciu and Florin Poenaru (photo: The Barricade)

Тopics such as poverty, violation of labour rights and future of labour were in the centre of attention in a discussion, recorded and streamed live by „The Barricade“

Vladimir Mitev

Low income, problematic labour relations and future of labour were among the main topics in the first discussion of the series „Tema“, which took place on 24 April 2018 in the club „Londophone“. The discussion was focused on the causes and reproduction of poverty in Romanian. The special invitee was Victoria Stoiciu from the Friedrich Ebert Foundation Romania. The moderator was Florin Poenaru from the left-wing portal „Critic Atac“. The coordinator was Vasile Ernu. „The Barricade“ streamed live the discussion in YouTube, which gathered around 30 people in this club in the heart of Bucharest.

Continue reading “A discussion about the causes and reproduction of poverty in Romania”

O discuţie despre cauzele şi reproducerea sărăciei în România

poenaru-stoiciu-900x450
Victoria Stoiciu şi Florin Poenaru (foto: Baricada)

Victoria Stoiciu a stat de vorba cu Florin Poenaru, răspunzând şi unor întrebări din partea publicului pe teme precum sărăcia, abuzurile drepturilor muncii şi viitorul muncii

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 27 aprilie 2018 pe secţia românească a site-ului ”Baricada”.

Veniturile mici, relaţiile de muncă problematice şi viitorul muncii au fost subiectele de bază în prima discuţie din seria ”Tema”, care a avut loc pe 24 aprilie 2018 la clubul Londophone din Bucureşti. Discuţia a fost dedicată anume cauzelor şi reproducerii sărăciei în România. Invitatul a fost Victoria Stoiciu de la Fundaţia ”Friedrich Ebert” România, moderator a fost Florin Poenaru de la Critic Atac, iar coordonatorul evenimentului a fost Vasile Ernu. Baricada a făcut live streaming a discuţiei în YouTube, care a strâns un auditoriu de peste 30 de persoane la ”Londophone”.

Continue reading “O discuţie despre cauzele şi reproducerea sărăciei în România”

Разговор за причините и възпроизводството на бедността в Румъния

poenaru-stoiciu-900x450
Виктория Стойчу и Флорин Поенару (снимка: Барикада)

Теми като бедност, нарушения на трудовите права и бъдещето на труда бяха в центъра на вниманието по време на дискусия, записана и излъчена онлайн от „Барикада“

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 1 май 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Ниските доходи, проблематичните трудови отношения и бъдещето на труда бяха основните теми в провелата се на 24 април 2018 г. в клуб „Лондофон“ първа дискусия от поредицата „Тема“. Тя бе насочена именно към причините и към възпроизводството на бедността в Румъния. Събеседник бе Виктория Стойчу от Фондация „Фридрих Еберт“ Румъния, водещ на събитието бе Флорин Поенару от Critic Atac, а координатор бе Василе Ерну. „Барикада“ излъчи на живо дискусията в YouTube, която събра около 30 души в букурещкия клуб.

Continue reading “Разговор за причините и възпроизводството на бедността в Румъния”

Ruse Summer Free Tour returns this summer

liberty-square-700-350
The Liberty Square in Ruse (photo: Ruse Summer Free Tour)

The free tour will take place for a third year in a row

This text is a press release by The Ruse Summer Free Tour

For a third year in a row Ruse Summer Free Tour welcomes the guests of Ruse and the region to show them around the landmarks of the town. The professional guides will be waiting for the curious to reveal the atmosphere of the city every Saturday, including public holidays, at 6 pm with a meeting place at the Statue of Liberty. The free tours are held in English, cover the central city parts and span an hour and a half. The first official tour this summer will take place on May 5th 2018.

Continue reading “Ruse Summer Free Tour returns this summer”

Turul gratuit al oraşului Ruse se întoarce în vară

liberty-square-700-350
Piaţa Libertăţii în centrul oraşului Ruse (foto: Ruse Summer Free Tour)

Si in anul 2018 va avea loc, in limba engleză, turul gratuit pentru oaspetii orasului si regiunii Ruse

Acest text este comunicat de presa dat de Ruse Summer Free Tour.

Pentru al treilea an consecutiv Turul gratuit al oraşului Ruse va întâmpina oaspeţii oraşului şi regiunii Ruse, ca să-i plimbe prin misterele oraşului dunărean. În fiecare sămbâtă, inclusiv în zilele oficiale de sărbătoare, ghizi profesionişti îi aşteaptă pe cei dornici să se scufunde în atmosferă oraşului Ruse. Turul începe la ora 18 de la Monumentul Libertăţii. Tururile grătuite sunt realizate în limba engleză, includ zona centrală a oraşului şi durează ceva mai mult de o ora şi jumătate. Primul tur din programul pentru anul acesta va avea loc pe 5 mai 2018.

Continue reading “Turul gratuit al oraşului Ruse se întoarce în vară”