A presentation about cross-border journalism took place in Veliko Tarnovo

Iztochna-promishlena-zona-ruse
The Danube Bridge at Rousse-Giurgiu (photo: Yavor Michev)

The blog ”The Bridge of Friendship” was an object of research as part of a journalistic conference in the old capital of Bulgaria

On 8 november 2018 Vladimir Mitev made a presentation in the University of Veliko Tarnovo about the cross-border journalism, which is practiced by the blog ”The Bridge of Friendship”. The presentation discussed about western cross-border journalism, which is known through investigations such as ”The Panama Papers” – the joint work of tens of journalists from different countries and media. An accent from the presentation was how the local application of the western cross-border journalism in Bulgaria – known through the work of the site ”Bivol”, has its limits. It often transforms the journaists in prosecutors or judges, while it convinces the public that ”all (the elite) are the same”, which leads to the apathy of Bulgarians.

Continue reading “A presentation about cross-border journalism took place in Veliko Tarnovo”

Advertisements

O prezentare despre jurnalismul transfrontalier a avut loc la Veliko Târnovo

Iztochna-promishlena-zona-ruse
Podul peste Dunare între Ruse şi Giurgiu (foto: Iavor Micev)

Blogul ”Podul Prieteniei” a fost subiectul cercetării în cadrul unei conferinţe jurnalistice din oraşul bulgăresc

În ziua de 8 noiembrie 2018, la Universitatea din Veliko Târnovo, Vladimir Mitev a făcut o scurtă prezentare despre jurnalismul transfrontalier profesat pe blogul ”Podul Prieteniei”. Prezentarea a făcut referire la jurnalismul transfrontalier occidental, devenit faimos prin investigăţii precum ”Panama Papers”, ce reprezintă munca comună a zecilor de jurnalişti din ţări şi media diferite. În prezentarea lui VM s-a subliniat că aplicarea locală, în Bulgaria, a jurnalismului transfrontalier occidental, un exemplu clasic fiind site-ul Bivol, are limitele sale. Deseori jurnaliştii se transformă în procurori sau judecători, publicul fiind convins (persuasiv) că ”toţi sunt niște ticaloşi”, ceea ce, în definitiv, conduce la o stare de apatie generală.

Continue reading “O prezentare despre jurnalismul transfrontalier a avut loc la Veliko Târnovo”

Презентация за трансгранична журналистика бе показана във Велико Търново

Iztochna-promishlena-zona-ruse
“Дунав мост” при Русе и Гюргево (снимка: Явор Мичев)

Блогът „Мостът на приятелството“ бе обект на изследване в рамките на журналистическа конференция в старопрестолния град

На 8 ноември 2018 г. Владимир Митев представи във Великотърновския университет презентация за трансгранична журналистика, практикувана от блога „Мостът на приятелството“. Презентацията разказа за западната трансгранична журналистика, прочула се с разследвания от типа на „Panama Papers”, които са общо дело на десетки журналисти от различни медии и страни. Акцент в презентацията бе, че приложението на западната трансгранична журналистика в България, класически пример за което е работата на сайта „Бивол“, има своите ограничения. То често превръща журналиста в прокурор и съдия, докато убеждава обществеността, че „всички са маскари“, което води до нейната апатия.

Continue reading “Презентация за трансгранична журналистика бе показана във Велико Търново”

Maria Cernat: Today it is easier to criticize Liviu Dragnea than Coca-Cola

maria-cernat-cropped-700x350
Maria Cernat (photo: YouTube)

Video from Maria Cernat`s presentation about the danger of concentration of media ownership

Why is it easier to criticise Dragnea in Romania than to criticise some corporation, such as Coca-Cola? Maria Cernat – lector Phd in the Department for Communication and Public Relations of the Titu Maiorescu University answers, presenting her report on „Economic censorship and concentration of capital on the market of information“. The presentation was made as part of the conference „Massmedia and democracy“, which took place on 6th Noveber 2018 in the Hyperion University in Bucharest.

Continue reading “Maria Cernat: Today it is easier to criticize Liviu Dragnea than Coca-Cola”

Maria Cernat: Astăzi e mai uşor să-l critici pe Dragnea, decât să critici Coca-Cola

maria-cernat-cropped-700x350
Maria Cernat (foto: YouTube)

Un discurs video despre modul în care concentrarea proprietăţii în sectorul media poate reprezenta un pericol

De ce astăzi în România este mai uşor să-l critici pe Dragnea, decât să critici o corporaţie precum Coca-Cola? Maria Cernat – lector doctor la departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice din Universitatea Titu Maiorescu, răspunde, prezentând cazul despre ”Cenzura economică şi concentrarea capitalului pe piaţa informaţiei”. Prezentarea a fost făcută la conferinţa ”Mass-media şi democraţia”, care a avut loc în data de 6 noiembrie 2018 la Universitatea Hyperion.

Continue reading “Maria Cernat: Astăzi e mai uşor să-l critici pe Dragnea, decât să critici Coca-Cola”

Мария Чернат: Днес е по-лесно да критикуваш Ливиу Драгня, отколкото Кока-Кола

maria-cernat-cropped-700x350
Мария Чернат (снимка: YouTube)

Видео от презентация за опасността, която носи концентрацията на собствеността над медиите

Защо днес в Румъния е по-лесно да критикуваш Драгня, отколкото някоя корпорация като Coca-Cola? Мария Чернат – лектор в департамента по комуникация и връзки с обществеността в Университета „Титу Майореску“  – отговаря, като представя своя доклад за „Икономическата цензура и концентрацията на капитал на пазара на информация“. Презентацията бе направена в рамките на конференцията „Масмедии и демокрация“, провела се на 6 ноември 2018 г. в Университета „Хиперион“ в Букурещ.

Continue reading “Мария Чернат: Днес е по-лесно да критикуваш Ливиу Драгня, отколкото Кока-Кола”

Angajații firmelor Call Center din Bulgaria – ”croitoresele” modernității noastre

business-businessmen-700x350
(foto: Pexels, CC0)

Tablete care controlează lucratorii în fabricile de textile; algoritmi de calcul care setează tempo-ul din birouri; oameni de pază, oameni simpli, în căutare de adapost. Acestea, şi alte forme de sclavie modernă, au fost devoalate de o nouă cercetare despre specificul outsourcing-ul bulgăresc

Acest articol a fost publicat pe 1 noiembrie pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Există aspecte comune între condiţiile muncii din fabricile de textile şi centrele pentru deservirea la distanţă a clienților, bine-cunoscutele Call-Centre?

Răspunsul este dat de studiul ”Exploatare şi rezistenţă: munca în trei sectoare economice de subcontractare”, studiu ce-i are ca autori pe Gheorghi Medarov, Jana Ţoneva şi Madlen Nikolova de la Colectivul pentru Intervenţii Sociale. Recent ei au participat la o iniţiativă globală, ”Campania pentru îmbrăcăminte curată”, scoțând la iveală cazuri dure de exploatare în fabricile din Bulgaria, cum sunt cele de confecţii pentru brandurile populare globale. Zeci de lucratori au fost intervievaţi în noul studiu de teren. Analiza dezvăluie practici comune pentru cele două sectoare.

Continue reading “Angajații firmelor Call Center din Bulgaria – ”croitoresele” modernității noastre”