Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place

The founder of the blog “Bridge of Friendship” analyses the context in which the European Commission published its report for the progress of judicial reform in Romania in an interview for the Bulgarian National Radio

On 18 November 2017 the founder of the blog “Bridge of Friendship” Vladimir Mitev gave an interview for the emission “Saturday 150” of the Bulgarian National Radio. The interview was about  the Mechanism for Cooperation and Verification report of the European Commission on progress of Romania’s judicial reform.

Continue reading “Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place”

Advertisements

Vladimir Mitev: Lua loc o redefinire a luptei împotriva corupției din România

Într-un interviu acordat Radioului Național Bulgar fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” analizează contextul în care Comisia Europeană și-a publicat raportul  privind progresul reformelor judiciare din România

La 18 noiembrie 2017 fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” Vladimir Mitev a dat interviu emisiunii ”Sămbătă 150” a Radioului Național Bulgar. Convorbirea a fost despre raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) al Comisiei Europene privind progresul reformei judiciare din România.

Continue reading “Vladimir Mitev: Lua loc o redefinire a luptei împotriva corupției din România”

Владимир Митев: Тече предефиниране на румънската борба с корупцията

В интервю за БНР основателят на блога „Мостът на приятелството“ анализира контекста, в който Европейската комисия публикува своя доклад за напредъка на правосъдната реформа в Румъния

На 18 ноември 2017 г. основателят на блога „Мостът на приятелството“ Владимир Митев даде интервю за предаването „Събота 150“ на Българското национално радио. Разговорът бе посветен на доклада по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия относно прогреса на съдебната реформа в Румъния.

Continue reading “Владимир Митев: Тече предефиниране на румънската борба с корупцията”

O inițiativă cetățenească din Bulgaria propune o politica fiscală mai justă

informare-700
Coordonatorul inițiativei Mirena Filipova o prezintă în parlament. În spatele stânga este jurnalistul din Baricada Ivailo Atanasov, iar în dreaptă este șeful comisiei parlamentare de plângerile și petițiile cetățenești Anton Kutev (foto: YouTube)

Inițiativa e susținuta de sindicate, grupuri cetățenești și platforme mediatice precum Baricada

Acest articol a fost publicat la 17 noiembrie 2017 pe site-ul Baricada.

La 10 noiembrie 2017 reprezentanții inițiativei cetățenești ”Să stopăm mașina de ineglitate!”, care cere taxe juste, au depus în Parlamentul Bulgar peste 30 000 de semnături pentru susținerea petiției sale. Campania a început acum doua luni și își propune un venit minim neimpozabil și o cotă specială a TVA-ului pentru produsele necesare traiului zilnic precum pâine, apă, hrana pentru copii, manuale, cărți și alte mărfuri.

Continue reading “O inițiativă cetățenească din Bulgaria propune o politica fiscală mai justă”

Гражданска инициатива предлага по-справедлива данъчна политика в България

informare-700
Координаторът на инициативата Мирена Филипова я представя в българския парламент. Вляво от нея е журналистът от “Барикада” Ивайло Атанасов, а вдясно – председателят на парламентарната комисия по жалбите и за гражданските петиции Антон Кутев   (снимка: YouTube)

Инициативата е поддържана от синдикати, граждански групи и медийни платформи като „Барикада“

Тази статия бе публикувана на 17 ноември 2017 г. на сайта “Барикада”.

На 10 ноември 2017 г. представителите на гражданската  инициатива „Да спрем машината за неравенство!“, която иска справедливи данъци, депозираха в българския парламент над 30 000 подписа в подкрепа на своята петиция. Кампанията започна преди два месеца и предлага необлагаем минимум и специална ставка на ДДС за стоки, необходими за живота като хляб, вода, детски храни, учебници, книги и други стоки.

Continue reading “Гражданска инициатива предлага по-справедлива данъчна политика в България”

Pentru cine sunt mici taxele reduse?

look-bancnote-700
Privirea îndeaproape arată că taxele reduse sunt o noțiune de clasă (foto: Pexels)

De ce când ne-au redus taxele în Bulgaria, gospodăriile au început să platească mai multe taxe? Penru că ”taxe reduse” este o noțiune de clasă

Ivailo Atanasov

Acest text a fost publicat pe site-ul  Baricada în limba bulgară în aprilie 2017 și a apărut în limba română pe Baricada la 27 octombrie 2017. În toamnă anului 2017 în Bulgaria s-a realizat o campanie care își propune introducerea unui minimum neimpozitabil când e vorba de taxa veniturilor și introducerea TVA special pentru alimente și alte produse necesare pentru viață. Baricada a susținut campania dorind ca sistemul fiscal din Bulgaria să devină mai european în sensul că cererile campaniei sunt realizate și sunt în vigoare în aproape fiecare țară din UE.

Potrivit mitului notoriu, în 2008 taxele pe veniturile persoanelor din Bulgaria au fost reduse la unul dintre cele mai scăzute niveluri din universul cunoscut. Aceasta afirmație este adevărată doar dacă vine împreună cu o listă persoanelor ale căror cote au fost reduse cu adevărat, deoarece pentru marea majoritate introducerea taxei unice, de fapt, crește povara fiscală.

Motivul pentru acest fenomen este că împreună cu cota unică a fost eliminat minimumul neimpozitabil. Prezența lui a însemnat că veniturile, în limitele salariului minim, nu se impozitează fiind taxate numai veniturile care sunt peste acesta. Așadar dacă în 2007 ați primit un salariu în marime de două salarii minimale, Dvs. trebuia să plătiți impozit doar pe jumătatea din venitul Dvs., acea jumătate care este peste minimumul neimpozitabil. Acest minimum este aplicabil nu doar celor care muncesc pentru salariul minim brut, ci și pentru toți salariații care au venituri minime și medii. În același timp măsura care intră în vigoare în 2008 le avantajează pe cei cu venituri foarte mari, pentru că ea merge împreună cu reducerea cotei lor până la 10%, adică elimină impozitarea progresivă.

Continue reading “Pentru cine sunt mici taxele reduse?”

За кого са ниски ниските данъци?

look-bancnote-700
Близкият поглед показва, че и “ниските данъци” са класово понятие (снимка: Pexels)

Защо когато ни намалиха ставките, домакинствата започнаха да плащат повече данъци? Защото „ниски данъци“ е класово понятие

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 19 април 2017 г. на сайта “Барикда”.

През есента на 2017 г. “Барикада” подкрепи кампания  за въвеждане на необлагаем минимум при данък общ доход и на специална, намалена ставка на ДДС за храните и други продукти от ежедневието. Целта на инициативата е да даде финансова глътка въздух на хората с ниски доходи, но тя ще облагодетелства на практика всички граждани. Данъчните промени биха повишили и потреблението и биха довели до дори още по-голям икономически растеж, заради оставащите повече пари у хората и нарасналата им покупателна способност.

Според известния мит, през 2008 г. данъците върху доходите на лицата в България са били намалени до едни от най-ниските нива в познатата Вселена. Това твърдение обаче е вярно, само ако бъде приложен списък на лицата, чиито ставки са били наистина намалени, защото за огромното мнозинство от работещите на заплата въвеждането на плосък данък всъщност увеличава данъчната тежест.

Причина за това е, че заедно с него е премахнат необлагаемият минимум. Неговото наличие означава, че не се таксуват доходите в размера на минималната заплата (МРЗ), а само тези над нея. Така, ако през 2007 г. получавате заплата в размер на две минимални, вие плащате данък само върху половината от дохода ви, която е над необлагаемия минимум. През 2008 г. обаче вече плащате върху цялата си заплата – данъкът ви се удвоява. По този начин, минимумът засяга не само хората на МРЗ, а всички работещи с минимални и средни доходи. Същевременно, мярката облагодетелства онези с много високи доходи, тъй като тя върви в комплект с намаляването на тяхната по-висока данъчна ставка на 10%, т.е. отмяна на прогресивното данъчно облагане.

Continue reading “За кого са ниски ниските данъци?”