Which is the Bulgarian answer to the changes in the EU?

presentation-en-700
The opening page of the presentation (photo: Vladimir Mitev)

Vladimir Mitev showed at a conference inside the Romanian parliament a presentation about Sofia’s searches for a road ahead in the Europe of the speeds

The changes in the EU, called with the formula “Europe of the speeds” lead to debates in Bulgaria and in Romania. On 29 May 2017 the Romanian parliament hosted the conference “Quo vadis, European public space? The EU reform and its implications with regard to security and public communication”, which was organized by the Cristian University “Dimitrie Cantemir, by the Institute for Political Sciences and International Relations at the Romanian Academy and the Commision for Defense, Public Order and National Security at the lower chamber of the Romanian parliament. Researches from both scientific institutions participated and analyzed problems such as Brexit, populism in the EU, the informational war, the rusophobic discourse and other issues such demography and fiscal policy.

Continue reading “Which is the Bulgarian answer to the changes in the EU?”

Care este răspunsul bulgăresc la schimbările din UE?

presentation-ro-700
Prima pagina a prezentării (foto: Vladimir Mitev)

Vladimir Mitev a arătat la o conferința în parlamentul român o prezentare privind căutarea Sofiei al unui drum în Europa Vitezelor

Schimbările din UE, chemate prin formula ”Europa Vitezelor” provoacă dezbateri și în Bulgaria, și în România. La 29 mai 2017 în parlamentul român a luat loc conferința ”Spațiul public european – încotro? Reforma Uniunii Europene – implicații în planul securității și al comunicării publice”, organizată de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, de Institutul pentru Științe Politice și Relații Internaționale de pe Academia Română și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională de pe Parlamentul României. Au participat cercetători din ambele instituții științifice, care au analizat probleme precum Brexit-ul, populismul din UE, războiul informațional, discursul rusofobic și alte teme precum demografia și politică fiscală.

Continue reading “Care este răspunsul bulgăresc la schimbările din UE?”

Какъв е българският отговор на промените в ЕС?

presentation-bg-700
Титулната страница на презентацията (снимка: Владимир Митев)

Владимир Митев показа на конференция в румънския парламент презентация за търсенията в София на път в Европа на скоростите

Промените в ЕС, наричани с формулата „Европа на скоростите“ предизвикват дебати, както в България, така и в Румъния. На 29 май 2017 г. в румънския парламент се състоя конференцията „Европейското публично пространство – накъде? Реформата на ЕС и нейните измерения по отношение на сигурността и публичната комуникация“, организирана от Християнския университет „Димитрие Кантемир“, от Института за политически науки и международни отношения към Румънската академия и от Комисията за отбрана, обществен ред и национална сигурност към долната камара на румънския парламент. Участваха изследователи от двете научни институции, които анализираха проблеми като Брекзита, популизма в ЕС, информационната война днес, русофобския дискурс и други теми като демография или данъчна политика.

Continue reading “Какъв е българският отговор на промените в ЕС?”

Parcul natural Rusenski Lom îi întâmpina pe turiști cu mediu bine păstrat și trecut mistic

natura_700
Natura a avut ”imaginație” lânga râului Rusenski Lom (foto: Mihail Mihov)

Velotraseele din regiunea îi atrag pe bicicliști din România, Bulgaria și din tările Europei Centrale

Mihail Mihov

mihail-mihov-400-2
Mihail Mihov (foto: Mihail Mihov)

Mihail Mihov este un călător, ghid de turism și ghid de munte professional. Organizează acțiune diverse de voluntariat și de ecologie în Bulgaria. Este coautor al unor cărți de turism de sat și de responsabilitate ecologică. În mai mare partea a anulului trăiește din orașul Ruse unde lucrează la proiecte despre dezvoltarea regiunii ca destinație de aventuri în natura și turism sustenabil. Iubește să meargă în parcul natural Rusenski Lom, lângă Dunare și în orașul frumos Ruse.

Autorul a dat acest articol blogului ”Podul prieteniei”, dorind de a promova regiunea parcului natural Rusenski Lom și posibilitățile pentru turism în el înainte de cititorii blogului din România și Bulgaria.

Ultimul afluent de dreapta al Dunării este râul Rusenski Lom (din orașul Ruse). Dar gura ei  stă la o distanța de peste 500 km de la Delta râului mare european. Ce face Dobrogea atât anhidru că niciun râu nu ajunge lânga suprafața pământului până la Dunare? Răspunsul ar putea fi ascuns în lipsa de păduri care țin apa mai aproape de suprafața pământească sau în carcateristica pietrele locale și straturile geologice…

În Dobrogea există canioane frumoase și văi deplini cu biserici de piatra sau sanctuare trace care ar fi imposibil de existat fără surse de apa, dar astăzi sunt toate anhidre și uscate. Dar râul Rusenski Lom ia apa din locuri mai distante – Deliormanul și înâlțimele în jurul orașului Popovo. De fapt el are un bazin de captare enorm.

Râul are patru afluente de baza care trec prin stratele carstice și de loess Valei Dunarene. Fiecare dintre aceste afluente trece prin orașe și saturi diverse. Dar când ei se apropriează la Dunare peizajul devine atât salbatic și stâncos că o alta lumea este creată. Este o lume în care ar putea fi văzute tot feluri de animale sălbatice, păsăre și plante rare. În acestă lume ani de zile pustnici și călugări au căutat legatură misitcă cu Dumnezeu afară de orice dependențe de vanitate și de lume ale viața zilnică cunoscută cu ipocrizie și grosolănie.

Continue reading “Parcul natural Rusenski Lom îi întâmpina pe turiști cu mediu bine păstrat și trecut mistic”

Природният парк „Русенски Лом“ посреща туристите с добре запазена околна среда и мистично минало

natura_700
Природата има “въображение” в парка “Русенски Лом” (снимка: Михаил Михов)

Велоалеите в района му привличат колоездачи от Румъния, България и централноевропейските държави

Михаил Михов

mihail-mihov-400-2
Михаил Михов (снимка: Михаил Михов)

Михаил Михов е пътешественик, екскурзовод и професионален планински водач. Организира различни доброволчески и екологични инициативи в България. Съавтор е на книги за селски и екологично отговорен туризъм. През голяма част от годината живее в Русе, където работи по проекти за развитието на региона като дестинация за приключения сред природата и устойчив туризъм. Сред основните му дестинации тук са природен парк “Русенски Лом”, река Дунав и красивият град Русе.

Авторът предостави тази статия на блога „Мостът на приятелството“, искайки да представи района на парка „Русенски Лом“ и възможностите за туризъм в него пред читателите на блога от двете страни на Дунава.

Последният десен приток на Дунав е река Русенски Лом. Нейното устие отстои обаче на почти 500 км от делтата на втората по дължина европейска река. Какво прави Добруджа толкова безводна, до степен, че нито една нейна река не стига до Дунава? Отговорът може би се крие в липсата на горска растителност, която да задържа водата близо до земната повърхност, или в характера на местните скали и геоложки слоеве…

В Добруджа има красиви каньони и долини, пълни със скални църкви и тракийски светилища, които е било немислимо да съществуват без водоизточници, но днес всички те са сухи и безводни. Река Русенски Лом обаче довежда водите си от по-далеч – Лудогорието и Поповските възвишения, и на практика има огромен водосборен басейн. Реката е формирана от четири основни притока, минаващи през льосовите и карстовите пластове на Дунавската равнина.  Всеки от тях пресича множество села и дори градове, но приближавайки Дунав, техният пейзаж става толкова див и скалист, че в него се обособява един съвсем друг свят. В него могат да се видят всякакви диви животни, птици и редки растения. Тук скални отшелници и монаси са намирали дълготърсената мистична връзка с Бога, далеч от всички суетни и светски обвързаности на грубото и лицемерно ежедневие.

Continue reading “Природният парк „Русенски Лом“ посреща туристите с добре запазена околна среда и мистично минало”

În Liceul englezesc din Ruse a avut loc o discuție despre protestele și lupta împotriva corupției din România

800px-els-geo-milev-ruse-dnes
Liceul englezesc “Geo Milev” Ruse (sursă: Wikipedia)

Blogger-ul Vladimir Mitev a arătat contradicțiile care creează ordinul de zi al societății românești

Protestele și lupta împotriva corupției din România au fost tema centrală la o discuție care a luat loc între fondatorul blogului ”Podul prieteniei” și elevii de la clasa XII a Liceului englezesc ”Geo Milev” din Ruse, după o invtație a profesoarei de filosofie Zdravka Demirova.

Continue reading “În Liceul englezesc din Ruse a avut loc o discuție despre protestele și lupta împotriva corupției din România”

В русенската Английска гимназия се проведе дискусия за протестите и борбата с корупцията в Румъния

800px-els-geo-milev-ruse-dnes
Английска гимназия “Гео Милев” Русе (източник: Уикипедия)

Блогърът Владимир Митев представи противоречията, които задават дневния ред на румънското общество

Протестите и борбата с корупцията в Румъния бяха централна тема на среща, която основателят на блога „Мостът на приятелството“ проведе с ученици от ХІІ клас в група по задължително избираема подготовка на Английска гимназия „Гео Милев“ Русе по покана на преподавателката им по философия Здравка Демирова.

Continue reading “В русенската Английска гимназия се проведе дискусия за протестите и борбата с корупцията в Румъния”