Lucia Kerciova-Pățan: Bulgarii de rând ne ajută cel mai mult

lucia-kerciova-700a
Lucia Kerciova-Pățan (foto: Vladimir Mitev)

Autoarea bucureșteană a unor cărți despre istoria bulgarilor din România a fost nominată să fie ”bulgaroaica anului 2016”, dar cere ajutor din Sofia în legatură cu comunitatea bulgărească din capitală româneacă

Interviu realizat de Vladimir Mitev

Lucia Kerciova-Pățan este o bulgaroaică din România care este una vicepresedinte Uniunii Democrate a Bulgarilor din România- UDBR. Organizația are sediul in strada Doamnei în Centrul Vechi din București. Domnia sa este născută în Banat, iar după cariera sa jurnalistică de mulți ani ea începe să scrie cărți despre istoria bulgarilor din România. Lucia Kerciova a fost nominată să fie ”bulgaroiaca anului 2016” pentru efortul și reușitle ei în păstrarea sufletului bulgăresc în afara de granițelor Bulgariei.

Blogul ”Podul prieteniei” a intervievat-o pe Lucia Kerciova cu ocazia nominației ei, intenționând prin acest interviu să se pune începutul unei succesiuni de convorbiri cu reprezentanți comunităților bulgărești din  România.

Continue reading “Lucia Kerciova-Pățan: Bulgarii de rând ne ajută cel mai mult”

Лучия Керчова-Пъцан: Обикновените българи най-много ни помагат

lucia-kerciova-700a
Лучия Керчова-Пъцан (снимка: Владимир Митев)

Букурещката авторка на книги за историята на българите в Румъния бе номинирана за „българка на годината за 2016 г.“, но очаква помощ от София по отношение на българската общност в румънската столица

Интервю на Владимир Митев

Лучия Керчова-Пъцан е румънска българка, която е една от видните личности в Демократичния съюз на българите в Румъния. Организацията се намира на ул. Доамней в Стария град на Букурещ. Сънародничката е родена в Банат, а след дългогодишна журналистическа кариера в румънската столица започва да пише книги за историята на българите в Румъния. Лучия Керчова бе номинирана за „българка на годината за 2016 г.“, заради усилията и постиженията си в съхраняването на българския дух зад граница.

Блогът „Мостът на приятелството“ интервюира Лучия Керчова по повод номинацията й, като възнамерява с това интервю да постави началото на поредица от разговори с представители на българските общности в Румъния.

Continue reading “Лучия Керчова-Пъцан: Обикновените българи най-много ни помагат”

Georgi Pirinski: Romania and Bulgaria can initiate the development of a macroregional strategy for the Black Sea region

Georgi_Pirinski_2009_350
Georgi Pirinski (photo: Veni Markovski for Wikipedia)

Both EU member states have clearly overlapping interests in the realisation of peace and sustainable development in the region of Black Sea, believes the Bulgarian diplomat and member of the European parliament

Georgi Pirinski is born on 10 September 1948 in New York. He was the Bulgarian deputy minister of foreign trade between 1980 and 1989. He was a member of the Bulgarian parliament in the period 1990-2013. He was the foreign minister of Bulgaria (1995-1996) and president of the National Assembly (2005-2009). He became a member of the European parliament in 2014. 

Mr. Pirinski, at a round table in Sofia in the beginning of April 2017 you presented the idea for the creation of a Black Sea euroregion, which could become a part of the political initiatives of the Bulgarian presidency of the EU in the first half of 2018. What is the essence of your idea? What are the results that you expect to be obtained by the Black Sea countries and by the EU following its realization?

The essence of the idea which was discussed at the conference on 3 April 2017 in Sofia was that an attempt could be made for Bulgaria and Romania as Black Sea member states of the EU to initiate the development of the so-called Macroregional strategy for the Black Sea region. In conformity with the common definition, a macroregional strategy is an integrated framework which is approved by the European Council and aims at the overcoming of challenges in a certain geographical region. These challenges affect member states and third countries which are placed in it. Together all of them collaborate stronger so that they could achieve economic, social and territorial cohesion.

Continue reading “Georgi Pirinski: Romania and Bulgaria can initiate the development of a macroregional strategy for the Black Sea region”

Georgi Pirinski: România și Bulgaria ar putea iniția dezvoltarea unei strategii macroregionale privind regiunea Mării Negre

Georgi_Pirinski_2009_350
Georgi Pirinski (foto: Veni Markovski pentru Wikipedia)

Interesele ambelor țări membre ale UE coincid în realizarea pacii și a dezvoltării sustenabile în regiunea Mării Negre, crede eurodeputatul și diplomatul bulgar

Georgi Pirinski este născut la 10 septembrie 1948 în New York. În 1980-1989 este ministru-adjunct bulgar al comerțului extern. A fost deputat în șase parlamenți bulgarești (1990-2013). A fost ministrul de externe (1995-1996) și președintele parlamentului bulgaresc (2005-2009). Începând cu anul 2014 este membru Parlamentului European.

Domnule Pirinski, la o masă rotundă în Sofia în începutul apriliei 2017 ați prezentat ideea de inființarea unei euroregiune a Mării Negre, care să devină parte din inițiativele politice președinției Bulgariei a UE în prima jumătate anului 2018. Care este esența ideea Dvs.? Ce rezultate pentru țările Mării Negre și UE expectați să fie realizate, dacă este sprijinită?

Esența ideii care a fost discutat la conferința din 3 aprilie 2017 în Sofia a fost Bulgaria și România să încerce în capacitatea sa de țări membre a UE din regiunea Mării Negre să inițieze dezvoltarea așa-numitei strategii macro-regionale pentru regiunea Mării Negre. După o definiție populară strategia macro-regională este un cadru, afirmat de Consiliul Euoprean cu scopul de a depăși provocările comune într-un regiun geografic. Aceste provocări îngrijorează și țări membre regionale ale UE, și țări terțe, care sunt parte din regiunea și colaborează strâns pentru a ajunge la o coezie economică, socială și teritorială.

Continue reading “Georgi Pirinski: România și Bulgaria ar putea iniția dezvoltarea unei strategii macroregionale privind regiunea Mării Negre”

Георги Пирински: Румъния и България могат да задвижат разработването на макрорегионална стратегия за черноморския регион

 

Georgi_Pirinski_2009_350
Георги Пирински (снимка: Вени Марковски за Уикипедия)

И двете държави членки на ЕС имат съвпадащи интереси по реализацията на мира и устойчивото развитие в региона на Черно море, смята българският дипломат и евродепутат

Георги Пирински е роден на 10 септември 1948 г. в Ню Йорк. През 1980-1989 г. е заместник-министър на външната търговия на България. Депутат е в шест поредни български парламента (1990-2013 г.). Бил е външен министър (1995-1996 г.) и председател на Народното събрание (2005-2009 г.). От 2014 г. е член на Европейския парламент.

Господин Пирински, на кръгла маса в София в началото на април 2017 г. представихте идеята за създаване на Черноморски еврорегион, която да стане част от политическите инициативи на българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г. Каква е същността на Вашата идея? Какви резултати за черноморските страни и за ЕС очаквате, ако тя бъде реализирана?

Същността на идеята, която бе обсъждана на конференцията на 3 април в София, е да се направи опит България и Румъния като черноморски страни членки на ЕС да инициират разработката на така наречената Макрорегионална стратегия за региона на Черно море. Съгласно общоприетото определение, Макрорегионалната стратегия е интегрирана рамка, утвърдена от Европейския съвет, за преодоляване на общи предизвикателства пред даден географски ареал. Те засягат държави членки и трети страни, разположени в него, които съответно оползотворяват засилено сътрудничество, спомагащо за постигането на икономическа, социална и териториална кохезия.

Continue reading “Георги Пирински: Румъния и България могат да задвижат разработването на макрорегионална стратегия за черноморския регион”

Dimitar Bechev: It is vital for Bulgaria to avoid its marginalisation in the changing EU

dimitar-bechev
Dimitar Bechev (foto: Dimitar Bechev)

The international relations expert believes the Bulgarian answer to the tendency for ”Europe of the different speeds” should be a faster adoption of the euro and integration into the Banking Union

Vladimir Mitev

Doctor Dimitar Bechev is a university lecturer in the University of North Carolina. He is also a senior researcher at the Atlantic Council, which is headquartered in Washington. His book Rival Power: Russia`s Influence in Southeast Europe is going to be published by the publishing house of the Yale University in August 2017. He is the author of many books, scientific articles, reports, media articles on the topics of the foreign policy of the EU, the Balkans, Turkey and Russia. Doctor Bechev has obtained a doctorate from the Oxford University and has specialised in Harvard and in the London School of Economics.

Continue reading “Dimitar Bechev: It is vital for Bulgaria to avoid its marginalisation in the changing EU”

Dimitar Bechev: Este vital pentru Bulgaria să evite marginalizarea sa într-o UE care se schimbă

dimitar-bechev
Dimitar Bechev (foto: Dimitar Bechev)

Expertul de relații internationale crede că răspunsul bulgar al tendinței de ”Europa vitezelor”  ar trebui să fie o aderare maximal urgentă la eurozonă și la uniunea bancară

Vladimir Mitev

Doctor Dimitar Bechev este profesor în Universitatea din Carolina de Nord și senior cercetător la The Atlantic Council, o organizație cu ședință la Washington. Cartea lui Rival Power: Russia’s Influence in Southeast Europe va fi tiparită de Editura Universității Yale în august 2017. El este autorul mai multor cărți, publicații științifice, rapoarte, comentari mediatice pe temele politicii externe a UE, a Balcanilor, a Turciei și a Rusiei. Doctor Bechev are doctorat de la Universitatea Oxford, a specializat în Harvard și în London School of Economics.

Continue reading “Dimitar Bechev: Este vital pentru Bulgaria să evite marginalizarea sa într-o UE care se schimbă”