Dincolo de tăcere, dincolo de violență

DOR_violenta_bleeda-700x350
(foto: Tuan Nini, Dor)

Deși de 20 de ani încercăm să ajutăm femeile să se simtă mai în siguranță, în continuare este mai rușinos să fii victimă decât agresor. Realitatea asta trebuie să se schimbe

De Oana Sandu
Ilustrații de Tuan Nini
16 septembrie 2019

Acest articol a fost publicat în DoR #37 şi este preluat aici cu acordul autoarei. 

Vara aceasta, într-o cafenea din Brașov, intervievam o avocată despre cazurile sale de violență în familie. Îmi povestea că, după ce rezolvă separarea victimei de agresor, de cele mai multe ori printr-un ordin de protecție și divorț, muncește să obțină încredințarea copiilor în mod exclusiv mamei. I-am spus că după divorțul alor mei și mama a devenit, legal, singurul meu părinte.

M-a întrebat dacă a fost vorba de violență domestică. Am răspuns dintr-o suflare:

„A, nu! Tata a renunțat la mine.”

Avocata a continuat discuția și a început să-mi explice despre cum legislația de încredințare a minorilor s-a schimbat în ultimii ani. Nu mai puteam să fiu atentă la ce-mi povestea, pentru că mintea îmi rămăsese la răspunsul pe care i-l dădusem. Așa că am întrerupt-o cu jumătate de zâmbet: „Ba da, a fost, nu fizică, dar a fost. Verbală, emoțională…”

Continue reading “Dincolo de tăcere, dincolo de violență”

Advertisements

Отвъд мълчанието, отвъд насилието

DOR_violenta_bleeda-700x350
(снимка: Туан Нини, Декът о ревиста)

Въпреки че от 20 години в Румъния се опитваме да помогнем на жените да се чувстват по-сигурни, продължава да бъде по-срамно да бъдеш жертва, отколкото насилник. Тази реалност трябва да се промени

Оана Санду

Тази статия бе публикувана в брой 37 и на сайта на „Декът о ревиста“ на 16 септември 2019 г. Статията е препечатана тук със съгласието на авторката си.

Това лято интервюирах в кафене в Брашов адвокатка за нейните казуси за насилие в семейството. Тя ми разказа, че след като уреди разделението на жертвата от насилника, което става след заповед за защита и развод, работи, за да спечели поверяването на децата изключително на майката. Казах й че след развода на моите родители, майка ми стана юридически единственият мой родител.

Попита ме дали е ставало дума за домашно насилие. Отговорих на един дъх:

„А, не! Баща ми се отказа от мене.“

Адвокатката продължи разговора и започна да ми обяснява как законодателството за поверяването на непълнолетни се е променило през последните години. Вече не можех да следя какво ми разказва, защото съзнанието ми остана на отговора, който й дадох. Така че я прекъснах с полуусмивка: „Да, имаше, не физическа, но имаше. Устна, емоционална…“

Continue reading “Отвъд мълчанието, отвъд насилието”

Un cuplu bulgaro-român, cântareți de operă, a concertat la Ruse

ruse-700x350
Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea (foto: Podul Prieteniei)

Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea sunt doi artiști tineri si promiţători

Pe 25 septembrie 2019 orașul Ruse a găzduit un concert interesant al unei bulgaroaice şi al unui român, care sunt cuplu nu doar pe scena, ci şi în viaţa personală. Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea se află în ultimul an de studiu la Conservatorul din Bucureşti. Ei au interpretat arii din operele Trubadur de Verdi, Manon Lesco de Puciini, Seri Siciliane de Verdi şi Evgeni Onegin de Tschaykovsky. Celelalte piese interpretate au fost cântece şi canţonete de Rahmaninov, Cavali, Richard Strauss, Tosti şi Falvo. Publicul aflat în sala din demisolul Şcolii Muzicale a aplaudat indelung fiecare dintre piese.

Continue reading “Un cuplu bulgaro-român, cântareți de operă, a concertat la Ruse”

Българо-румънска оперна двойка изнесе концерт в Русе

ruse-700x350
Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча в Русе (снимка: Мостът на приятелството)

Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча са обещаващи млади творци

На 25 септември 2019 г. Русе стана домакин на интересен, „бутиков“ концерт на българка и румънец, които са двойка освен на сцената и в личния живот. Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча са възпитаници на Консерваторията в Букурещ и са в последната година на своите следвания. Изпълнените арии бяха част от опери – „Трубадур“ от Верди, „Манон Леско“ от Пучини, „Сицилиански вечерни“ от Верди и „Евгений Онегин“ от Чайковски. Другите изпълнения бяха песни и канцонети от останалите композитори Рахманинов, Кавали, Шуберт, Рихард Шраус, Тости и Фалво. Публиката в залата в сутерена на Музикалното училище дълго аплодира всяко от изпълненията.

Continue reading “Българо-румънска оперна двойка изнесе концерт в Русе”

What does Vaptsarov sound like in Persian?

ketabha-farsi-700x350
Nicola Vaptsarov stays on the cover of the persian edition of his poetry book “Motor songs” (photo: Vanya Hinkova)

Farid Ghadami, the Iranian translator of the book of poetry “Motor songs” by Bulgarian poet Nicola Vaptrsarov, met with the public of Ruse at the invitation of the International Elias Canetti Society. Ghadami is in Bulgaria to establish connections with Bulgarian writers and translate a number of their works into the language of Jalaleddin Rumi and Omar Khayyam

Vladimir Mitev

This article was published on 17 August 2019 on the English section of the site “The Barricade”.
The poetry book “Motor songs” by Nicola Vaptsarov is already available in Iran in Persian. News of the translation was announced at the Austrian Library in Ruse with its translator, Farid Ghadami, in attendance. Ghadami is in Bulgaria on a residency to translate Bulgarian literature; the residency was awarded by The Next Page Foundation (in the House for Literature and Translation – Sofia with the support of the State Cultural Institute). The Iranian came to Ruse on an invitation by the International Elias Canetti Society, which hosts the Austrian Library and encourages cultural and literary links between Bulgaria and the world.

Continue reading “What does Vaptsarov sound like in Persian?”

Cum sună poetul bulgar Vapţarov în limba persană?

ketabha-farsi-700x350
Nicola Vapţarov stă pe copertă cărţii sale în limba persană (foto: Vanya Hinkova)

Traducătorul iranian al cărţii de poezii ”Cântecele motoarelor” s-a întâlnit cu publicul din oraşul Ruse după o invitaţie a societăţii internaţionale ”Canetti”. Farid Ghadami se află în Bulgaria pentru a face cunoştinţă şi a traduce un număr mare de autori contemporani bulgari în limba lui Omar Khayyam şi Jalaleddin Rumi

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 18 august 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Cartea de poezii ”Cântecele motoarelor” a lui Nicola Vapţarov a fost editată în Iran în limba persană. Traducătorul cărţii, Farid Ghadami, a comunicat personal publicului vestea la Biblioteca Austriacă din Ruse. Ghadami se află în Bulgaria în cadrul unei rezidenţe de traducere a literaturii bulgare, organizată de fundaţia ”Pagina următoară” (în Casa pentru Literatură şi Traduceri – Sofia, şi cu ajutorul Institutului Cultural de Stat). El a fost prezent în Ruse datorită invitaţiei Societăţii Internaţionale ”Canetti”, care deține Biblioteca Austriacă şi încurajează relaţiile culturale şi literare între Bulgaria şi lume.

Continue reading “Cum sună poetul bulgar Vapţarov în limba persană?”

Как звучи Вапцаров на персийски език?

ketabha-farsi-700x350
Вдясно е стихосбирката “Моторни песни” на Никола Вапцаро в превод на персийски език (снимка: Ваня Хинкова)

Иранският преводач на “Моторни песни” се срещна с русенската публика по покана на Международно общество “Канети”. Фарид Гадами е в България, за да установи връзки и преведе редица съвременни български автори на езика на Омар Хаям и Джалаледдин Руми

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 16 август 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Стихосбирката „Моторни песни“ на Никола Вапцаров вече е отпечатана в Иран на персийски език. Тази вест бе съобщена в Австрийската библиотека в Русе лично от преводача на стихосбирката Фарид Гадами.

Гадами се намира в България по проект за литературен обмен на фондация „Следваща страница“ в София (в Къща за литература и превод – София с подкрепата на Държавен културен институт). Той бе в Русе по покана на Международно общество „Канети“, което стопанисва Австрийската библиотека и насърчава културните и литературни връзки между България и света.

Continue reading “Как звучи Вапцаров на персийски език?”