Reading Marx in Bucharest

Karl_Marx-700
Karl Marx (photo: Wikipedia)

The book “Marxian economic theory” by Dan Chiță invites the left people to get to know their roots

Vladimir Mitev

This article was published on 18 June 2017 at the site “Baricada”.

“It’s difficult to read Marx. When I read 50 pages by him, I have the feeling that everything I have ever read in Romanian language hasn’t prepared me in any way to understand this author. His text is so dense, so sublime. Marx is something really different. He has not only been a great economist, but is also probably the only one that has given meaning to the Hegelian dialectics. Marx transforms the whole continental philosophy into arms for the understanding of reality. It is not sufficient for somebody to have studied philosophy in Cluj Napoca or Bucharest, in order to understand him. Marx is something much larger”, said Dan Chiță (Neumann) – the author of the book “Marxian economic theory”, during its presentation on 14 June 2017 in the cultural centre of the left in Bucharest “Macaz”.

The dimensions of his effort upon the volume seem unimaginable. Who reads Marx today? If somebody has ever tried to understand “The Capital”, has he gone beyond the first few pages?

Continue reading “Reading Marx in Bucharest”

Citindu-l pe Marx în București

Karl_Marx-700
Karl Marx (foto: Wikipedia)

Cartea lui Dan Chiță, “Teoria economică marxistă” îi invită pe stângiști să-și recunoască, în sfârșit, rădăcinile

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 16 iunie pe site-ul ”Baricada”.

”E greu să citești Marx. Dacă citesc 50 de pagine din Marx am impresia că tot ceea ce am citit în limba română nu m-a echipat intelectual pentru a-l înțeleg. Textul e atât de dens, atât de sublim în imaginația asta. E altceva. Pur și simplu, în afară de faptul că el a fost mare economist, el a fost, probabil, singurul care a dat sens dialecticei hegeliene. El a transformat toată filosofia continentală într-o armă de înțelegere a realității. Nu e suficient să fi studiat filosofia la Cluj sau la București pentru a-l înțelege. Marx este mai mult decât asta”, așa s-a exprimat Dan Chiță (Neumann) – autorul cărții “Teoria economică marxistă”, în timpul lansării acesteia, de pe 14 iunie 2017, la centrul cultural stângii din București Macaz.

Dimensiunea efortului lui pare inimaginabil. Cine (mai) citește Marx astăzi? Chiar dacă cineva a încercat să înțeleagă și să citească “Capitalul”, câți au trecut de primele pagini?

Continue reading “Citindu-l pe Marx în București”

Да четеш Маркс в Букурещ

Karl_Marx-700
Карл Маркс (източник: Уикипедия)

Книгата „Марксистка икономическа теория“ на Дан Кица кани левичарите да опознаят своите корени

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 19 юни 2017 г.

„Трудно е да четеш Маркс. Ако прочета 50 страници от него, имам чувството, че всичко, което съм чел на румънски език, не ме е подготвило интелектуално никак, за да разбера този автор. Неговият текст е толкова наситен, толкова възвишен. Маркс е нещо съвсем различно. Освен че е бил голям икономист, той е може би единственият, който е дал смисъл на хегелианската диалектика. Маркс трансформира цялата континентална философия в оръжие за разбирането на реалността. Не е достатъчно да си учил философия в Клуж Напока или в Букурещ, за да го разбереш. Маркс е нещо много по-голямо“, каза Дан Кица (Нойман) – авторът на книгата „Марксистката икономическа теория“, по време на представянето ѝ на 14 юни 2017 г. в културния център на левите в Букурещ „Маказ“.

Измеренията на усилието зад тома изглеждат невъобразими. Кой чете Маркс днес? Ако някой е опитал да осмисли „Капиталът“ някога, дали е отишъл отвъд първите няколко страници?

Continue reading “Да четеш Маркс в Букурещ”

Dumitru Borțun: USR are o mare idee – modernizarea României, dar nu ştie să o comunice

dumitru_bortun_700b
Dumitru Borțun (foto: Vladimir Mitev)

Profesorul de comunicare de la SNSPA a explicat de ce tinerii se exprimă politic prin partidul lui Nicușor Dan, de ce în loc de „dușman-din-afară”, George Soros ar putea să fie prezentat ca inspirator pentru modernizarea României, cum naționalismul și autohtonismul arată înapoierea societală românească și care este perspectiva cea mai optimistă asupra acestor alegeri.

Vladimir Mitev

Dumitru Borțun este doctor in filosofie si profesor la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice a scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti – SNSPA, unde preda cursuri precum „Analiza discursului public“, „Semiotica. Teorii ale limbajului“, „Etică în comunicare” si „Responsabilitate Socială Corporativă”. El comentează regulat dezvoltările sociale și politice în diverse emisiuni la posturi de radio și televiziune din România.

Acest interviu a fost acordat la 13 decembrie 2016 – la 2 zile după alegerile parlamentare din România, care au fost câștigate de Partidul Social Demcrat, cu 45,5%. Pe locul al doilea a fost Partidul Național Liberal, cu 20%. O noutate interesantă a fost apariţia pe locul al treilea a unui nou partid – Uniunea Salvați România (8,82%), care exprimă dorințele clasei de mijloc şi ale generaşiei tinere  –  IT-iști, oameni din sectorul civic sau corporatist – care a înclus în programul său revendicările ”Declarației de la Cluj” – document de baza al societății civile din România.

Tinerii  au fost o forță importantă în ultimii ani, cu contribuţii importante în alegerea lui Iohannis sau în căderea guvernului Ponta. Dar nu am observat să fi făcut ceva semnificativ la aceste alegeri. Care este adevărul despre participarea lor?

Absenteismul lor e și o iluzie, dată de faptul că aşteptările au fost mult mai mari; cred că aşteptările nu au fost realiste. M-am întâlnit ieri, adoua zi după alegeri, cu studenţii mei – un amfiteatru de 300 de locuri, plin. I-am întrebat polemic, ca să-i provoc: ”De ce n-ați votat ieri?”. Dar ei votaseră aproape toți, i-am rugat să ridice mâna. Din păcate, studenții nu sunt suficienți. Au votat studenții din SNSPA, dar nu au votat toți studenţii. Chiar dacă ar fi votat toţi studenţii României, nu ar fi votat toţi tinerii.

Principala impresie e că USR le exprimă vârsta, aspirațiile. Și exprimă această atitudine – pe care e normal s-o aibă – dorința de a schimba societatea pe care au primit-o ca moștenire de la bătrâni. În primul rând, tinerilor de azi nu le place relația asta, dominaţie-aservire, de tip feudal – ”Eu sunt șeful, tu ești sluga mea”. Nu le mai place suficiența asta a şefilor – dacă cineva are puterea, crede că le știe pe toate. Nu le mai place lipsa de speranţă că lucrurile se pot schimba –  fie opiniile majoritare, care sunt tradiţionaliste, fie stilul de viața imoral, fie stilul de conducere autoritar. Nu le place nici faptul că în societatea românească nu se aplică meritismul, că decisivă este relația directă cu șeful.

Continue reading “Dumitru Borțun: USR are o mare idee – modernizarea României, dar nu ştie să o comunice”

Думитру Борцун: Съюзът „Спасете Румъния“ има голяма идея – модернизацията на Румъния, но не знае как да я изрази

dumitru_bortun_700b
Думитру Борцун (снимка: Владимир Митев)

Преподавателят по комуникация в Националната школа за политически и административни науки в Букурещ (SNSPA) обяснява защо младите намират политическо представителство в партията на Никушор Дан, защо вместо да е външен враг, Джордж Сорос би могъл да бъде представен като вдъхновител за модернизацията на Румъния, как национализмът и автохтонизмът показват румънската социална изостаналост и коя е оптимистичната теория за тези избори

Владимир Митев

Думитру Борцун е доктор по философия и преподавател във Факултета по комуникация и връзки с обществеността на Националната школа за политически и административни науки в Букурещ – SNSPA, където води курсове като „Анализ на публичния дискурс“, „Семиотика. Теории на езика“, „Етика в комуникацията“и „Корпоративна социална отговорност“. Той коментира редовно политическите и обществените явления в различни телевизионни и радио предавания.

Това интервю бе направено на 13 декември 2016 г. – 2 дни след парламентарните избори в Румъния, които бяха спечелени от Социалдемократическата партия с 45,5%. На второ място остана Националнолибералната партия с 20%. Интересна е появата на нова партия, която е трета по привлечени гласове – Съюзът „Спасете Румъния“ (8,82%). Тя изразява желанията на средната класа и на младото поколение – програмисти, хора от корпоративния или гражданския сектор. Включила е в програмата си и исканията на Декларацията от Клуж – базов документ на румънското гражданско общество.

Господин Борцун, младите румънци бяха важна сила през последните години, като допринесоха за избирането на Клаус Йоханис и за падането на правителството на Виктор Понта. Но като че ли те не направиха нещо значимо на тези избори. Каква е истината за тяхното участие?

Отсъствието на младите от гласуването е една илюзия. Но е факт, че очакванията бяха много по-големи. Смятам, че очакванията не бяха реалистични. Вчера се срещнах с моите студенти в една пълна с хора амфитеатрална зала с 300 места. Попитах ги провокативно: „Защо не сте гласували вчера?“ Те обаче бяха гласували почти всички. Разбрах това, защото поисках пусналите бюлетина да вдигнат ръка. За съжаление студентите не са достатъчно. Гласували са тези от SNSPA, но не и всички. Дори и да бяха гласували всички студенти на Румъния, не биха гласували всички млади хора.

Основното ми впечатление е, че Съюзът „Спасете Румъния“ (USR) изразява техните въжделения. Например показва отношение, което е нормално младите да имат – да променят обществото, което са приели като наследство от възрастните. На първо място, на младежите не им харесва тези отношения на доминация и подчинение от феодален тип: „Аз съм шефът, ти си мой слуга“. Не им харесва самодоволството на шефовете, които смятат, че щом имат властта, знаят всичко. Не им се нрави и липсата на надежда, че нещата могат да се променят – мненията на мнозинството, които са традиционалистки, начинът на живот или авторитарният стил на обучение. Не е по вкуса им и фактът, че в румънското общество не се прилага меритокрация, а е важно в какви преки отношения си с шефа.

Continue reading “Думитру Борцун: Съюзът „Спасете Румъния“ има голяма идея – модернизацията на Румъния, но не знае как да я изрази”

Сорин Йоница: Социалдемократическата партия избра умереността и победи

sorin_ionita_interviu_700
Сорин Йоница (снимка: Владимир Митев)

Румънският политолог и директор на НПО-то Expert Forum говори пред блога „Мостът на приятелството“ за стратегията на трите основни партии на парламентарните избори от 11 декември, за тайната на успеха на социалдемократите, за ролята на националистите и за влиянието на международния контекст върху вота

Владимир Митев

Сорин Йоница е експерт по реформа на публичната администрация, по развитие и по местна политика. Той е съветник на Съвета на Европа, Световната банка и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) за Източна Европа и Балканите. Бил е преподавател в Маастрихтската школа за мениджмънт. Завършил е Политехническият институт в Букурещ. Има магистратура от Централноевропейския университет в Будапеща и е бил стипендиант „Фулбрайт“ в Университета „Джорджтаун“, Вашингтон.

Интервюто с Йоница бе осъществено на 13 декември – два дни след парламентарните избори в Румъния, спечелени от Социалдемократическата партия с 45,5%. Втори резултат показа консервативната Националнолиберална партия – 20%. Трета по брой гласове беше новата формация Съюз „Спасете Румъния“ на алтернативния политик Никушор Дан, превърнал се в изразител на интересите на младата част от средната класа – програмисти, активисти по граждански каузи, хора със свободни професии и от корпоративния сектор.

Господин Йоница, битката срещу корупцията е поддържана от много румънци, а Социалдемократическата партия има проблеми с правосъдието. Защо тогава тя спечели с такъв добър резултат?

Continue reading “Сорин Йоница: Социалдемократическата партия избра умереността и победи”