Johan Galtung: The America First Doctrine becomes ”America Last”

galtung-900-450
Johan Galtung (foto: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

The Peace Studies scholar speaks with Baricada about how conflicts are resolved, and what are the perspectives of peace and war in the Middle East, on the Korean peninsula, in the USA, the EU, Romania, Bulgaria and what is ”Peace Journalism”

Vladimir Mitev

This article was published on 4 April 2018 on the site ”Baricada”. 

The succesive anti-Russian instigation in western countries, the Turkish intervention in Syria, the war in Yemen and many other escalating conflicts seem to convince that we are living in times of rising contradictions, where ”no hope lurks around the corner”. Even if the evening news stream occasionally fails to report about new air strikes or chemical weapons use in Syria, they feed us abudantly with stories about violence and domination through agression. There are not many people in Romania or Bulgaria, who know that just as there are military schools, there are also schools, institutions and media that fight for peace. They don`t deal with Buddhist mediation or peace runs under the guidance of the teacher Sri Chinmoy. These are organisations that develop and apply systematically the theory for conflict resolution. In March 2018 I contacted one of the founders of such structures – the 87-year old Norwegian Johan Galtung, on behalf of Baricada.

Continue reading “Johan Galtung: The America First Doctrine becomes ”America Last””

Advertisements

Johan Galtung: Doctrina ”America înainte de toate” se transformă în ”Amerca rămasă în urmă”

galtung-900-450
Johan Galtung (foto: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Specialistulul în cercetarea problemelor păcii a stat de vorba cu Baricada despre cum se rezolva conflictele, care sunt perspectivele păcii şi ale războiului în Orientul Mijlociu, în Peninsula Koreană, în SUA, UE, România şi Bulgaria şi ce înseamnă ”Jurnalismul Păcii”

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 3 aprilie 2018 pe site-ul Baricada. 

Noua îndârjire anti-rusă în ţările occidentale, intervenţia turcă în Siria, războiul din Yemen şi încă multe alte conflicete în escalădare, se pare că confirmă că trăim în timpuunor antagonizme înverşunate, unde ”speranţa nu pândeşte de nicăieri”. Chiar dacă întâmplator ştirile de seară omit să informeze despre atacurile aeriene sau folosirea armelor chimice în Siria, ele ne prezintă abundent poveşti despre violenţă, despre înfaptuirea dominaţiei prin agresiune. Nu sunt mulţi oameni în România şi Bulgaria, care ştiu că aşa cum există şcoli militare, există şi şcoli, instituţii şi medii, care s-au dedicat înfaptuiriipăcii. Şi aici nu este vorba de meditări budiste sau alergare în numele păci sub ghidarea spirituală gurului Şri Chinmoy. Sunt organizaţii care dezvoltă şi aplică într-un mod sistematic ştiinţă de depăşire a conflictelor. În martie 2018, în numele Baricadei am intrat în legătură cu unul dintre fondatorii unei astfel de structuri – norvegianul Johan Galtung.

Continue reading “Johan Galtung: Doctrina ”America înainte de toate” se transformă în ”Amerca rămasă în urmă””

Йохан Галтунг: Доктрината „Америка преди всичко“ се превръща в „Америка на опашката“

galtung-900-450
Йохан Галтунг (снимка: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Специалистът по изследвания на мира Йохан Галтунг разговаря с „Барикада“ за това как се разрешават конфликти, какви са перспективите на мира и войната в Близкия изток, на Корейския полуостров, в САЩ, ЕС, Румъния и България и какво означава „журналистика на мира“

Владимир Митев

Този текст бе публикуван на 2 април 2018 г. на сайта “Барикада”.

Поредното антируско ожесточаване в западните държави, турската намеса в Сирия, войната в Йемен и още много други ескалиращи конфликти като че ли убеждават, че живеем във време на ожесточаващи се противоречия, в които „надежда не дебне отникъде“. Дори и ако по случайност вечерните новинарски емисии пропуснат да съобщят за поредни въздушни удари в Сирия или твърдения за употреба на химическо оръжие, те ни поднасят обилно истории за насилие, за постигане на превъзходство чрез агресия. Не са много хората в Румъния и България, които знаят, че както съществуват военни училища, така има и школи, институции и медии, които са се посветили на постигането на мир. И тук не става въпрос за будистки медитации или за бягане в името на мира под водачеството на учителя Шри Чинмой. Това са организации, които системно разработват теория и прилагат методика за преодоляването на конфликтите. През март от името на „Барикада“ се свързах с един от учредителите на подобни структури – норвежеца Йохан Галтунг.

Continue reading “Йохан Галтунг: Доктрината „Америка преди всичко“ се превръща в „Америка на опашката“”

Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu luptă pentru schimbare socială

conferinta-giurgiu-700
Directorul teatrului Cosmin Creţu (în mijloc), omul responsabil pentru legăturile internaţionale Călin Şabac (în stângă) şi actorul Vlad Bînzoiu (foto: Open TV Giurgiu via YouTube)

Conferinţă de presă a teatrului a dezvăluit munca realizată şi cea plănuită de către Cosmin Creţu şi echipa lui

La 13 martie 2018 teatrul ”Tudor Vianu” Giurgiu în persoana directorului teatrului Cosmin Creţu, al responsabilului pentru relaţiile internaţionale Călin Şabac, şi al actorului Vlad Bînzoiu vizine sa pentru activităţile până la sfârşitul anului.

Continue reading “Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu luptă pentru schimbare socială”

Театър “Тудор Виану” от Гюргево се бори за социална промяна

conferinta-giurgiu-700
Директорът на гюргевския театър “Тудор Виану” Козмин Крецу (в средата), завеждащият международните връзки Калин Шабак (вляво) и актьорът Влад Бънзою (снимка: Open TV Giurgiu via YouTube)

Пресконференция на театъра разкри свършената работа от екипа на Козмин Крецу и предстоящите дейности

На 13 март 2018 г. театър „Тудор Виану“ в лицето на своя директор Козмин Крецу, на отговарящия за международните връзки Калин Шабак и на актьора Влад Бънзою представи своята визия за дейностите до края на годината.

Continue reading “Театър “Тудор Виану” от Гюргево се бори за социална промяна”

Emil Talianu: Giurgiu şi Ruse realizează o punte durabilă peste Dunare

EMIL TALIANU-new
Emil Talianu (foto: Emil Talianu)

Intelectualul giurgiuvean stă de vorba cu blogul ”Podul Prieteniei” pe ocazia Zilei Culturii Române, discutând despre realizările culturale ale românilor din Giurgiu şi despre legăturile stravechi cu bulgarii

Vladimir Mitev

Emil Talianu a văzut lumina zilei în satul giurgiuvean Remuș, în ziua a patra a lunii august, din anul 1946. El și-a început studiile în satul natal, apoi la Scoala nr. 1 din Giurgiu, fiind determinat, încă din clasa a V-a, să facă  naveta, zilnic,  7 km. A urmat, apoi, pe atunci, Școala Medie nr.1, astăzi Colegiul Național “Ion Maiorescu”, din Giurgiu, având profesori de excepție. A fost admis la Institutul Pedagogic din Suceava și a urmat cursurile Facultății de limba și literatura română. Anii petrecuți în Bucovina l-au legat sufletește de oameni, de locuri. Își completează studiile, la București. A devenit profesor, învățând elevii dulcele grai românesc.

În paralel cu activitatea didactică – la Școlile generale Albești-Buzău, apoi, în ținutul natal,  Remuș, Școlile nr. 5 și 4 din municipiul Giurgiu, a desfășurat și o bogată activitate publicistică, colaborând la mai multe publicații locale și centrale. În perioada 1992-1996 a condus ziarul  ”Vlașca” și a inițiat revista literară ”Valahia”.  În anul 1993 a înființat prima editură giurgiuveană după Revoluție, Pressco, unde au văzut lumina tiparului creații ale membrilor cenacului giurgiuvean “Luceafărul”.

De peste două decenii giurgiuveanul este correspondent al posturilor naționale Radio Romania Actualități și Antena Satelor, dar și al postului teritorial  Radio Oltenia-Craiova. Emil Talianu a realizat și realizează emisiuni consacrate școlii și fenomenului cultural din Giurgiu la posturile locale de televiziune.

A scris, rezultat al unor îndelungate cercetări, două valoroase studii de istorie literară – ”Eminescu și Giurgiu Aproape de Luceafăr” (Viața și activitatea literară a colegului de Gimnaziu al lui Eminescu, Vasile Bumbac) și ”Nicolae Bălănescu, scriitorul”. În prezent lucrează la alte studii de istorie literară. În anul 2017 a publicat cartea ”Personalităţi din localităţi giurgiuvene” unde prezintă faptele importante din viaţa multor creatori şi oameni de cultură din judeţul Giurgiu. Participă de fiecare dată la evenimentele cu care giuriguveni îl onorează pe Mihai Eminescu și povestește despre legăturile importante ale poetului național român cu orașele dunărene, Giurgiu, și Ruse, dar şi viziunea lui Eminescu despre un pod al prieteniei între cele două maluri ale Dunării.

Continue reading “Emil Talianu: Giurgiu şi Ruse realizează o punte durabilă peste Dunare”

Емил Талиану: Гюргево и Русе градят стабилен културен мост над Дунава

EMIL TALIANU-new
Емил Талиану (снимка: Емил Талиану)

Във връзка с Деня на румънската култура (15 януари) гюргевският интелектуалец говори пред блога “Мостът на приятелството” за културните постижения на румънците от Гюргево и за старите връзки с българите

Владимир Митев

Емил Талиану е роден на 4 август 1946 г. в гюргевското село Ремуш. Завършва националния колеж “Йон Майореску” в Гюргево. Учи румънски език и литература в Педагогическия институт в Сучава. После започва работа като учител.

Паралелно с педагогическата си дейност Талиану развива и богата публицистична дейност, като пише за много местни и национални медии. В периода 1992-1996 г. ръководи вестник „Влашка” и основава литературното списание „Валахия”. През 1993 г. създава първото гюргевско издателство след Революцията – „Преско“, където се печатат книгите на авторите от гюргевския кръжок „Зорница”. Повече от две десетилетия Талиану е кореспондент на програмите на националното радио „Новини” и „Антена на селата”, както и на регионалното радио на Олтения – Крайова.

Емил Талиану е водещ на предавания за културните събития на Гюргево в местните телевизии. Автор е на книгите за литературна история „Еминеску и Гюргево близо до Вечерника” (Животът и литературната дейност на съученика на Еминеску Василе Бумбак) и „Николае Баланеску, писателят”. През 2017 г. Талиану публикува книгата „Личности от гюргевския край”, където представя важни факти от живота на творци от окръг Гюргево. Авторът разказва за важните връзки на румънския национален поет с дунавските градове Гюргево и Русе в предишно свое интервю за блога „Мостът на приятелството”.

Continue reading “Емил Талиану: Гюргево и Русе градят стабилен културен мост над Дунава”