Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interview with the Iranian writer and translator on his efforts to translate and promote Bulgarian literature in Iran, his writing plans related to Bulgaria, what “literary communism” means, and why various leftists groups will skip voting in the 2021 presidential elections

Vladimir Mitev

Farid Ghadami is an Iranian professor of mechanical engineering as well as a prolific writer and translator. He has written fiction books, books of literary criticism, science manuals and has translated a number of English-language novels and writers. He is the first translator of a large number of Beat generation books into Farsi.

Farid Ghadami spent August 2019 in Sofia, Bulgaria as part of Next Page Foundation’s residency program. One of the events in his programme took place on 14 August in the Austrian Library in Rousse, where he presented his Farsi translation of the Bulgarian leftist poet Nicola Vaptsarov and discussed with the public his vision of “writing as translation” and “literary communism”.

Farid Ghadami gave an interview with the Barricade where he spoke about his realisations related to Bulgarian literature, about literary theory and practice in Iran, and about the state of the left in the Islamic Republic.

This article was published on 2 September 2019 on the Bulgarian site ”The Barricade”. 

Continue reading “Farid Ghadami: Most Iranian intellectuals are left-wing”

Advertisements

Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga

ghadami-700x350
Farid Ghadami (foto: Baricada)

Interviu cu scriitorul şi traducătorul iranian despre eforturile sale în a traduce şi a promova literatura bulgară în Iran, despre planurile sale creative, legate de Bulgaria, despre ce înseamnă ”comunism literar” şi de ce diferitele grupări de stânga din Iran ar putea evita să participe la alegerile prezidenţiale din 2021

Vladimir Mitev

Farid Ghadami este un profesor iranian de inginerie mecanică, care este scriitor şi traducător vestit. El a scris un număr de cărţi de ficţiune, critică literară, manuale de ştiinţă şi a tradus un număr de romane şi scriitori din limba engleză. El este primul traducător al multor dintre cărţile generaţiei beat americană în Iran.

Farid Ghadami a petrecut luna august a anului 2019 în Bulgaria, fiind parte din programul pentru rezidenţe de traducere a fundaţiei ”Pagina Următoare” din Sofia. Unul dintre evenimentele lui din programul lui a avut loc pe 14 august 2019 la Biblioteca Austriacă din Ruse, unde a prezentat traducerea sa în limba persană a poetului bulgar de stânga Nicola Vapţarov şi a discutat cu publicul despre viziunea sa despre ”scriere ca traducere” şi ”comunism literar”.

Farid Ghadami a acordat acest interviu Baricadei, în care el vorbește despre realizările sale, legate de literatura bulgărească, despre teoria şi practică literară în Iran şi despre starea stângii din Iran. Acest articol a fost publicat pe 8 septembrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Farid Ghadami: Majoritatea intelectualilor iranieni sunt de stânga”

Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения

ghadami-700x350
Фарид Гадами (снимка: Барикада)

Интервю с иранския писател и преводач за неговите усилия да преведе и популяризира българската литература в Иран и за перспективите пред левите политически движения в Ислямската република

Владимир Митев

Фарид Гадами е ирански преподавател по машинно инженерство, известен писател и преводач. Написал е книги с художествена литература, литературна критика, научни ръководства и е превел редица англоезични романи и автори. Той е първият преводач на много от книгите на бийт поколенито в САЩ на персийски език.

Фарид Гадами прекара август 2019 г. в България като част от програма за превод на българска литература на фондация „Следваща страница“ в София. Едно от събитията в неговата програма се проведе на 14 август 2019 г. в Австрийската библиотека в Русе, където той представи превода си на българския ляв поет Никола Вапцаров на персийски език и дискутира с публиката визията си за „писане като превод“ и „литературен комунизъм“.

Фарид Гадами даде интервю на „Барикада“, в което говори за работата си с българска литература, за литературна теория и практика в Иран и за състоянието на левицата в Ислямската република. Тази статия бе публикувана на 2 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Фарид Гадами: Повечето ирански интелектуалци са с леви убеждения”

Festivalul ”Zilelor Muzicii din Martie” din Ruse s-a încheiat triumfal în Bucureşti

800px-Ateneul_Român_-_Interior_Sala
Ateneul din Bucureşti, pentru construcţia căruia în anul 1886 bulgarul Evloghi Gheorghiev a donat suma de 200 000 de lei de aur (foto: Mihai Petre, CC BY-SA 3.0 România)

Svetlin Rusev, Emil Tabakov şi Orchestra de Festival au câştigat admiraţiile publicului bucureştean

Ognean Stamboliev, Bucureşti

Ediţia a 59-a din anul acesta a celui mai prestigios forum de muzică clasică din Bulgaria, Festivalul Zilelor Muzicii din Martie”, şi-a încântat publicul cu o serie de 30 de concerte, cu un total de 650 de participanţi, la un nivel foarte înalt, cu mari muzicieni şi ansambluri din 17 ţări ale lumii. Festivalul este fondat de neuitatul creator al culturii bulgare, Ilia Temkov (1923- 2002), şi condus dibace şi la scară mare de mizicologul Iva Chavdarova.  Noutatea cea mare a fost că acest an Festivalul s-a încheiat la Bucureşti, unde Orchestra de Festival a fost invitată să prezinte concertul final în cadrul programului cultural cu ocazia Preşedinţiei Române a Consiliului UE.

Continue reading “Festivalul ”Zilelor Muzicii din Martie” din Ruse s-a încheiat triumfal în Bucureşti”

„Мартенските музикални дни” приключиха триумфално в Букурещ

800px-Ateneul_Român_-_Interior_Sala
Атенеумът в Букурещ отвътре. През 1886 г. българинът Евлоги Георгиев дарява 200 000 златни леи за строителството на сградата (снимка: Михай Петре, CC BY-SA 3.0 România)

Светлин Русев, Емил Табаков и фестивалният оркестър спечелиха възторзите на букурещката публика

Огнян Стамболиев – Букурещ

Тазгодишното, 59-то издание на най-авторитетния български форум на голямата класическа музика, „Мартенските музикални дни”, зарадва своята публика с поредица от 30 концерти с общо 650 участници, при това на много високо ниво с големи музиканти и състави от 17 страни на света. Фестивалът е основан от незабравимия градител на българската култура Илия Темков (1923-2002 г.) и е ръководен мащабно и умело от музиковедката Ива Чавдарова. Новото тази година бе, че фестивалът приключи в Букурещ, където Фестивалният оркестър беше поканен да изнесе своя финален концерт в рамките на културната програма по повод румънското председателство на ЕС.

Continue reading “„Мартенските музикални дни” приключиха триумфално в Букурещ”

Ana Blandiana – populată de cuvinte

blandiana-700x350
(foto: Vladimir Mitev)

Recenzia cărţii cu opere ale Anei Blandiana, editată în limba bulgară

Profesor dr. Alexandăr Şurbanov, Universitatea din Sofia

blandiana-350
Cartea Anei Blandiana în traducerea lui Ognean Stamboliev (foto: Vladimir Mitev)

În Bulgaria cunoştinţa noastră cu opera celebrei poete şi laureate a Premiului Herder, Ana Blandiana, (ce nume sonor minunat – ca de clopot! – exact ca pentru ea), a început încă spre mijlocul anilor şaptezeci ai secolului trecut şi continuă deja patru decenii. Acum, în anul de aniversare a şaptezeci şi cinci de ani de la naşterea ei, avem ocazia specială să revenim la această operă, şi să o privim prin diversitatea ei impresionantă şi unitatea ei interioră. Această nouă întâlnire o datorăm entusiazmatului traducător şi popularizator al poeziei române la noi, Ognean Stamboliev, care a redat în limba bulgară creaţia unor nume mari ca: Mihai Eminescu, Ion Luca Carageale, Ioan Slavici, Lucian Blaga, Panait Istrati, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Matei Vişniec s.a. Într-un volum de aproape 500 de pagini o ediţie a editurii „Ghea Libris, intitulat Populată de cuvinte, astăzi, el ne oferă o antologie reprezentativă a Anei Bladiana, a cărei conţinut trece de la eseistică, poezie, interesanta ei proză fantastică, reflecţii şi fragmente aforistice, până la interviuri şi anchete. Ca rezultat, în faţa noastră se conturează imaginea completă a scriitoarei.

Continue reading “Ana Blandiana – populată de cuvinte”

Ана Бландиана – населена от думите

blandiana-700x350
(снимка: Владимир Митев)

Рецензия за книгата с творби на Ана Бландиана

Проф. д-р Александър Шурбанов

blandiana-350
Книгата в превод на Огнян Стамболиев (снимка: Владимир Митев)

В България запознанството ни с творчеството на именитата румънска поетеса и Хердерова лауреатка, Ана Бландиана (какво прекрасно, звънко име – камбанно! – точно като за нея), започна още към средата на седемдесетте години на миналия век и продължава без прекъсване вече четири десетилетия. Сега, през юбилейната седемдесет и пета година от нейното рождение имаме специален повод да се върнем към това творчество и да го погледнем във впечатляващото му многообразието и вътрешното му единство. Тази нова среща с Бландиана дължим на вдъхновения преводач и популяризатор на румънска поезия у нас Огнян Стамболиев, пресъздал на български големи имена като: Михай Еминеску, Лучиан Блага, Йон Лука Караджале, Йоан Славич, Лучиан Блага, Панаит Истрати,Никита Станеску, Марин Сореску, Мирча Динеску, Емил Чоран, Мирча Елиаде, Матей Вишниек и др. В един том от около 500 страници – издание на „Гея Либрис”, озаглавен „Населена от думите”, днес той ни поднася представителна антология на Ана Бландиана, чието съдържание прелива от есеистика през поезия, към нейната интересна фантастична проза, размисли, афористични фрагменти, интервюта и анкети. В резултат пред нас се откроява цялостен портрет на писателката.

Continue reading “Ана Бландиана – населена от думите”