Ana Blandiana – populată de cuvinte

blandiana-700x350
(foto: Vladimir Mitev)

Recenzia cărţii cu opere ale Anei Blandiana, editată în limba bulgară

Profesor dr. Alexandăr Şurbanov, Universitatea din Sofia

blandiana-350
Cartea Anei Blandiana în traducerea lui Ognean Stamboliev (foto: Vladimir Mitev)

În Bulgaria cunoştinţa noastră cu opera celebrei poete şi laureate a Premiului Herder, Ana Blandiana, (ce nume sonor minunat – ca de clopot! – exact ca pentru ea), a început încă spre mijlocul anilor şaptezeci ai secolului trecut şi continuă deja patru decenii. Acum, în anul de aniversare a şaptezeci şi cinci de ani de la naşterea ei, avem ocazia specială să revenim la această operă, şi să o privim prin diversitatea ei impresionantă şi unitatea ei interioră. Această nouă întâlnire o datorăm entusiazmatului traducător şi popularizator al poeziei române la noi, Ognean Stamboliev, care a redat în limba bulgară creaţia unor nume mari ca: Mihai Eminescu, Ion Luca Carageale, Ioan Slavici, Lucian Blaga, Panait Istrati, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Matei Vişniec s.a. Într-un volum de aproape 500 de pagini o ediţie a editurii „Ghea Libris, intitulat Populată de cuvinte, astăzi, el ne oferă o antologie reprezentativă a Anei Bladiana, a cărei conţinut trece de la eseistică, poezie, interesanta ei proză fantastică, reflecţii şi fragmente aforistice, până la interviuri şi anchete. Ca rezultat, în faţa noastră se conturează imaginea completă a scriitoarei.

Continue reading “Ana Blandiana – populată de cuvinte”

Advertisements

Ана Бландиана – населена от думите

blandiana-700x350
(снимка: Владимир Митев)

Рецензия за книгата с творби на Ана Бландиана

Проф. д-р Александър Шурбанов

blandiana-350
Книгата в превод на Огнян Стамболиев (снимка: Владимир Митев)

В България запознанството ни с творчеството на именитата румънска поетеса и Хердерова лауреатка, Ана Бландиана (какво прекрасно, звънко име – камбанно! – точно като за нея), започна още към средата на седемдесетте години на миналия век и продължава без прекъсване вече четири десетилетия. Сега, през юбилейната седемдесет и пета година от нейното рождение имаме специален повод да се върнем към това творчество и да го погледнем във впечатляващото му многообразието и вътрешното му единство. Тази нова среща с Бландиана дължим на вдъхновения преводач и популяризатор на румънска поезия у нас Огнян Стамболиев, пресъздал на български големи имена като: Михай Еминеску, Лучиан Блага, Йон Лука Караджале, Йоан Славич, Лучиан Блага, Панаит Истрати,Никита Станеску, Марин Сореску, Мирча Динеску, Емил Чоран, Мирча Елиаде, Матей Вишниек и др. В един том от около 500 страници – издание на „Гея Либрис”, озаглавен „Населена от думите”, днес той ни поднася представителна антология на Ана Бландиана, чието съдържание прелива от есеистика през поезия, към нейната интересна фантастична проза, размисли, афористични фрагменти, интервюта и анкети. В резултат пред нас се откроява цялостен портрет на писателката.

Continue reading “Ана Бландиана – населена от думите”

Mihai Eminescu în limba bulgară

eminescu-ro-bg-700
Poetul naţional român Mihai Eminescu şi traducerea prozei lui în limba bulgară, care a fost distinsă în Chişinău (foto: Vladimir Mitev, Wikipedia, Ognean Stamboliev)

Un adres ştiinţific pentru a VII-a ediție a Congresului Internațional al Eminescologilor (1 – 2 septembrie 2018, Chișinău)

Ognean Stamboliev

Pe 1 şi 2 septembrie 2018 în Chişinău, Republica Moldova a avut loc a VII-a ediție a Congresului Internațional al Eminescologilor (1 – 2 septembrie 2018, Chișinău). Congresul l-a distins pe traducătorul şi cunoscător al literaturii române Ognean Stamboliev pentru traducerea lui a primei antologiei bulgare cu proza lui Mihai Eminuescu ”Sărmanul Dionis” (ed. Avangardprint, 2017). Românologul a primit acum premiul pentru traducere al Academiei Ştiinţelor a Moldovei, fiind premiat pentru aceeaşi muncă în 2017 şi la Salonul de Carte, Chişinău.

Blogul ”Podul Prieteniei” publcă cu permisul autorului un rezumat al textului lui Ognean Stamboliev despre traducerile şi recepţia operei lui Mihai Eminescu în Bulgaria. Cunoscătorul literaturii române a pregătit acest text pentru congresul de la Chişinău.

Continue reading “Mihai Eminescu în limba bulgară”

Михай Еминеску на български език

eminescu-ro-bg-700
Румънският национален поет Михай Еминеску и отличеният в Кишинев български превод на прозата му (снимка: Владимир Митев, Wikipedia, Огнян Стамболиев)

Научно съобщение за Седмия международен конгрес на еминесколозите, провел се в началото на септември 2018 г. в Кишинев

Огнян Стамболиев

На 1 и 2 септември 2018 г. в Кишинев, Република Молдова се състоя VII-мият международен конгрес на еминесколозите (изследователите и преводачите на Михай Еминеску). Конгресът отличи преводача и специалист по румънска литература Огнян Стамболиев за неговия превод на първата българска антология с прозата на Михай Еминеску “Бедният Дионис” (изд. “Авангардпринт”). Румъноведът получи сега наградата за превод на Академията на науките на Молдова, а миналата година на Салона на книгата в Кишинев бе отличен за същия труд.

Блогът “Мостът на приятелството” публикува с разрешението на автора съкратен вариант на текста на Огнян Стамболиев за преводите и рецепцията (възприемането) на творчеството на Михай Еминеску в България. Познавачът на румънската литература подготви този текст за конгреса в Кишинев.

Continue reading “Михай Еминеску на български език”

Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

The Barricade talked to Ovidiu Ţichindeleanu, the Romanian philosopher, about the importance of the late Samir Amin’s ideas, the need for Eastern Europe to follow its own path of development, the message of the Telciu Summer School, and the need for a ‘left-wing spirituality’

Vladimir Mitev

Ovidiu Ţichindeleanu is a philosopher and a theorist of culture, a co-founder of the Romanian left-wing site CriticAtac, the Romanian platform Indymedia, and the Eastern European left-wing political platform, LeftEast. He was a member of the Governing Board of the El Taller International NGO. He currently lives in Chişinău, Republic of Moldova. Ţichindeleanu is one of the driving forces behind the Idea Publishing House in Cluj Napoca and the Centre for the Study of Modernity and the Rural World in Telciu, the latter being the organiser of the Telciu Summer Conferences and the Telciu Summer School. His most recent book is Contracultură. Rudimente de filosofie critică (’Counterculture. Thoughts on Critical Philosophy’). He is the Romanian translator of books by Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, and Peter Sloterdijk.

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?”

Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

Un interviu cu filosoful român despre importanţa ideilor regretatului Samir Amin, despre nevoia ca Europa de Est să urmărească un drum propriu de dezvoltare, despre mesajul Şcolii de Vară de la Telciu şi nevoia unei ”spiritualităţi de stânga”

Ovidiu Ţichindeleanu este filosof şi teoretician al culturii, cofondator al site-ului românesc de stânga CriticAtac, al platformei Indymedia România şi a LeftEast. A fost membru în consiliul director al organizaţiei nonguvernamentale internaţionale El Taller Internaţional. În prezent locuieşte în Chişinău, Republica Moldova. Ţichindeleanu este una dintre forţele motrice din spatele Editurii Idea din Cluj-Napoca şi a Centrului pentru Studierea Modernităţii şi a Lumii Rurale din Telciu, ultimul fiind organizatorul Conferinţelor de la Telciu şi a Şcolii de Vară de la Telciu. Ultima carte a lui Ţichindeleanu este ”Contracultură. Rudimente de filosofie critică”. Este traducător în limba română a unor cărţi de Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, şi Peter Sloterdijk. Acest interviu a fost acordat în timpul Şcolii de Vară de la Telciu (11-19.08.2018). 

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?”

Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?

tichindeleanu-700x350
Овидиу Цикинделяну (снимка: Барикада)

Румънският философ и теоретик на културата Овидиу Цикинделяну говори за съвременните предизвикателства пред нашия регион и провокира към размисъл – защо проблемите ни се интернационализират, но не и решенията им, какви други опции имаме освен дилемата неолиберален курс под шапката на МВФ или автократска псевдоалтернатива, възможно ли е да вдъхнем на ЕС по-социална и по-демократична същност, как можем да се върнем към народен суверенитет, кой ще се вслуша в културните ни феномени и т.н.

Владимир Митев

Овидиу Цикинделяну е философ и теоретик на културата, съосновател на румънския ляв сайт CriticAtac, на платформата Indymedia România и на сайта LeftEast. Цикинделяну е бил член на съвета на директорите на международната неправителствена организация El Taller International. В момента живее в Кишинев, Република Молдова. Интелектуалецът е една от движещите сили в издателство Idea в Клуж-Напока и в Центъра за изучаване на модерността и на селския свят в Телчу. Последната формация организира през последните седем години „Конференциите в Телчу“ (научни конференции, провеждащи се във въпросното трансилванско село в окръг Бистрица-Нъсъуд) и „Лятното училище в Телчу“ (през последните три години това е съборът на румънската интелектуална левица). Последната книга на Цикинделяну е „Контракултура. Начални познания по критическа философия“. Той е превел на румънски език книги на Силвия Федеричи, Силвия Маркос, Уолтър Миньоло, Артуро Ескобар, Луис Гордън, Имануел Уолърстейн, Иван Илич, Жил Дельоз и Петер Слотердайк. Предлаганото тук интервю бе взето по време на Лятното училище в Телчу (11-19.08.2018 г.).

Continue reading “Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?”