Ilinca Şerban: The conflict between Iran and Israel is not between the people, but between the states

ilinca-serban-700x350
Ilinca Şerban (photo: Ilinca Şerban)

Interview with the young expert on the Middle East on the relations between Iran and Israel in the present and in the past and on the role, which Romania and Bulgaria can play in these relations

Vladimir Mitev

Ilinca Şerban has a master’s degree in Political Science at the University “Babeş-Bolyai” in Cluj Napoca. She has accumulated experience on the problems of the Middle East through research, studies, internship and voluntary service programmes – both at national and at international level.

Mrs. Şerban, you have studied the relations between Iran and Israel within your master degree thesis. What are the characteristics of these relations in the different periods of the existence of the two states?

Continue reading “Ilinca Şerban: The conflict between Iran and Israel is not between the people, but between the states”

Ilinca Şerban: Conflictul între Iran şi Israel nu este între popoarele, ci între state

ilinca-serban-700x350
Ilinca Şerban (foto: Ilinca Şerban)

Interviu cu cunoscătoarea Orientului Mijlociu despre relaţiile între Iran şi Israel actuale şi trecute, ca şi despre rolul pe care România şi Bulgaria îl pot juca în aceste relaţii

Vladimir Mitev

Ilinca Șerban este absolventă a unui masterat în domeniul Științelor Politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A acumulat experiență în cercetare, axată în special pe problematicile regiunii Orientului Mijlociu, în timpul anilor de studiu și în cadrul unor programe de internship sau voluntariat, naționale sau internaționale.

Doamna Şerban, în cadrul muncii dvs. de masterat, aţi studiat relaţiile între Iran şi Israel. Ce caracterizează aceste relaţii în diferitele perioade din existenţa acestor state?

Continue reading “Ilinca Şerban: Conflictul între Iran şi Israel nu este între popoarele, ci între state”

Илинка Шербан: Конфликтът между Иран и Израел не е между народите, а между държавите

ilinca-serban-700x350
Илинка Шербан (снимка: Илинка Шербан)

Интервю с познавачката на Близкия изток за отношенията между Иран и Израел днес и в миналото и за ролята, която Румъния и България биха могли да играят за тях

Владимир Митев

Илинка Шербан е завършила магистърска степен по политически науки в Университета „Бабеш-Бояй“ в Клуж Напока. Натрупала е опит в изследвания, свързани с проблемите на Близкия изток, по време на обучението си и в рамките на стипендии и доброволчески програми на национално и международно ниво.

Госпожо Шербан, в рамките на Вашата магистърска степен сте изучавали отношенията между Иран и Израел. Какво характеризира тези отношения в различните периоди на съществуване на двете държави?

Continue reading “Илинка Шербан: Конфликтът между Иран и Израел не е между народите, а между държавите”