How does the economy explain the political changes in Romania?

sibiu-700x350

Sibiu is an example for the Romanian economic sucess in the recent years (photo: Pixabay, CC0)

The depletion of social democrat’s model for growth through higher income and consumption and the fears for fall in demand in Germany and the EU came together with the National Liberal Party’s taking over of power

Vladimir Mitev

This article was published on 14 February 2020 on page 23 of the issue N7 of the newspaper “The Bulgarian Army”. 

Orban fell. Long live Orban!

This is the shortest way of telling what happened in the beginning of February in Romania. Ludovic Orban lost the confidence vote on 5 February 2020, after the oppositional social democrats together with the party of the ethnic Hungarians took down the Orban government. The Romanian Orban however continues to be alive politically, not only because he still governs as caretaker prime minister. He also received from the president and party comrade Klaus Iohannis mandate for formation of a new government. Orban proposed the same minister at the same positions, copy-pasting the cabinet, with which he governed for three months.

Continue reading

Cum economia explică schimbările politice din România?

sibiu-700x350

Sibiu este o vitrină a dezvoltării economice din România în ultimii ani (foto: Pixabay, CC0)

Epuizarea modelului socialdemocraţilor de creştere economică prin venituri mai mari şi fricile produse de scăderea cerinţelor pe piețele din Germania şi UE au fost însoţite de preluarea puterii de către PNL

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 14 februarie 2020 pe pagina 23 al numărului cel de al 7-lea al ziraului ”Armata Bulgărească”.

Orban a căzut. Trăiască Orban. Cam aşa poate fi redat ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii februarie din România. Ludovic Orban a pierdut moţiunea de cenzură din 5 februarie 2020, după ce socialidemocraţii, aflaţi în opoziţie, împreună cu uniunea maghiarilor au înlăturat guvernul lui. Orban al României însă continuă să fie viu politic, nu doar pentru că mai conduce ca premier demisionat. El a primit de la preşedintele si colegul de partid Klaus Iohanns mandat pentru formarea unui nou guvern. Dar a propus aceiaşi miniştri și pe aceleaşi poziţii de pe care au condus timp de trei luni.

Continue reading

Как икономиката обяснява политическите промени в Румъния

sibiu-700x350

Сибиу е една от витрините на румънското икономическо развитие от последните години (снимка: Pixabay, CC0)

Изтощаването на модела на социалдемократите за растеж чрез по-високи доходи и потребление бяха съпроводени с овладяването на властта от Националнолибералната партия

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 14 февруари 2020 г. на 23 страница в брой 7 на вестник “Българска армия”.

Орбан падна. Да живее Орбан!

Така може да се предаде случилото се в Румъния. Лудовик Орбан загуби вота на доверие на 5-и февруари, след като социалдемократите в опозиция заедно с партията на етническите унгарци катурнаха кабинета му.

Румънският Орбан обаче продължава да е жив политически, не само защото управлява като премиер в оставка. Той получи от президента Клаус Йоханис, негов съпартиец, мандат за съставяне на ново правителство. И предложи същите министри на същите постове, с които управлява 3 месеца в мандата си.

Continue reading