Bulgarian justice is a litmus test for developments in society

Laura Codruţa Koveşi – the chief prosecutor of the European prosecutor’s office is lauded by the opponents of the Bulgarian chief prosecutor as his illuminated alternative (source: Wikipedia Commons)

Bulgaria’s national and international political contradictions revolve around corruption and the rule of law

Vladimir Mitev

This article was published at the English section of the Bulgarian site “The Barricade”.

Bulgarian judiciary has been at the center of political talks and clashes for more than 9 months since the protests began in the summer of 2020. They erupted after prosecutors stormed the president’s office, searching the office of an employee close to Rumen Radev. The protests had, among other things, an anti-corruption agenda and an explicit accusation against the chief prosecutor Ivan Geşev that he is acting in a corrupt way, benefiting the oligarchy, represented by the businessman from the Movement for Rights and Freedoms party Delean Peevski. Following the protests, the president demanded the resignations of Geshev and Prime Minister Boiko Borisov and initiated several talks and actions related to judicial reform. At the same time, the organization Justice for All reminded of its vision of judicial reform, which will limit the prerogatives of the chief prosecutor and strengthen the power of judges in the judiciary.

Continue reading

Justiţia bulgară este un turnesol pentru dezvoltările din societate

Laura Codruţa Koveşi este prezentată de către oponenţii lui Ivan Geşev ca fiind o alternativă iluminată a procurorului-şef bulgar (sursă: Wikipedia Commons)

Contradicţiile politice naţionale şi internaţionale din Bulgaria mereu se învârt în jurul corupţiei şi statului de drept

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe secţia românească a site-ului Baricada.

Justiţia bulgară continuă să fie în centrul discuţiilor şi confruntărilor politice timp de peste 9 luni de la începutul protestelor din vara lui 2020. Ele au izbucnit după ce procuratura a descins la oficiul preşedintelui, făcând percheziţii în cabinetul unui angajat şi apropiat al lui Rumen Radev. Protestele au avut între altele o agendă anticorupţie şi o acuzaţie explicită către procurorul-şef Ivan Geşev că acţionează într-un mod corupt, beneficiind oligarhia, reprezentată de afaceristul din partidul Mişcare pentru Dreptăți şi Libertăţi, Delean Peevski. Ca urmare a protestelor, preşedintele a cerut demisiile lui Geşev şi premierului Boiko Borisov şi a iniţiat mai multe discuţii şi acţiuni legate de reforma judiciară. În acelaşi timp, organizaţia Dreptate pentru Toţi a amintit de propunerile sale de reformă judiciară, care va limita prerogativele procurorului-șef şi va întări puterea judecătorilor din sistemul judiciar. 

Continue reading

Българското правосъдие е лакмус за случващото се в обществото

Лаура Кьовеши е превъзнасяна от опонентите на Иван Гешев като негова просветена алтернатива (източник: Wikipedia Commons)

Националните и международните политически противоречия на България се въртят около корупцията и върховенството на закона

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада”.

Българската съдебна система е в центъра на политическите разговори и сблъсъци повече от 9 месеца, откакто протестите започнаха през лятото на 2020 г. Те избухнаха, след като прокуратурата нахлу в кабинета на президента, претърсвайки кабинета на служител, близък до Румен Радев. Протестите имаха, наред с други неща, дневен ред за борба с корупцията и обвинение срещу главния прокурор Иван Гешев, че той действа по корупционен начин, облагодетелствайки олигархията, представлявана от бизнесмена от партия Движение за права и свободи Делян Пеевски. След протестите президентът поиска оставките на Гешев и премиера Бойко Борисов и инициира няколко разговора и действия, свързани със съдебната реформа. В същото време организацията „Правосъдие за всеки“ напомни за визията си за съдебна реформа, която ще ограничи прерогативите на главния прокурор и ще засили властта на съдиите в съдебната власт.

Continue reading