Актьорът като изразител на народния дух

768px-Dan_Puric_wikipedia

Дан Пурик (източник: Уикипедия)

Румънският актьор Дан Пурик по своеобразен начин изразява румънския дух. Това прави и колегата му Камен Донев с българския дух. И двамата играят една и съща главна роля в една и съща руска пиеса, наречена „Самоубиецът“ – единият в Букурещ, другият в София.

Владимир Митев

Статията бе публикувана на 20 януари от агенция БГНЕС. 

Румънският актьор Дан Пурик и българският му колега Камен Донев нямат много общо. 56-годишният Пурик по правило е по-сериозен в публичните си изяви. Говори за духовна борба, използва термини с религиозно и морално звучене като „изкушение“ или „поквара“.

Обвиняват го, че е създал култ към себе си. В същото време Донев е един от царете на нонсенса в България. Забавните клипове от сайта „Швъргало“ иронизират него самия, разсмиват, но и по свой начин поставят определени проблеми и явления от живота на мястото им. Донев няма претенции на месия. В интервютата си със силни оценки обаче той изразява отношението на един обикновен, честен и справедлив човек към деформираните обществени отношения. И използва сатирата, за да изрази посланието си.

И все пак двамата актьори неочаквано си приличат. И то не само защото играят една и съща главна роля в една и съща пиеса в националните театри на родините си – Подсекалников в „Самоубиецът“ (поставена в „Народния театър“ в София като „Животът е прекрасен“). И двамата, всеки по свой начин, изразяват характерни черти на националния дух на народа си.

Continue reading

Actorul ca reprezentant al sufetului propriului popor

768px-Dan_Puric_wikipedia

Dan Puric (sursă: Wikiepdia)

Actorul român, Dan Puric, oglindește sufletul românesc într-un mod special. Același lucru face și colegul sau Kamen Donev cu sufletul bulgăresc. Amandoi joacă același rol în aceeași piesă, care se numește ”Sinucigașul” – unul în București, celălalt – în Sofia.

Articol de Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat de agenția BGNES la 20 ianuarie 2016.

Actorul român , Dan Puric, și colegul lui, Kamen Donev, n-au multe în comun. Puric, în vărstă de 56 ani, în principiu e mai serios în discursurile sale publice. El vorbește despre lupta spituală a omului, folosește drept ”ispită” termeni cu semnificație religioasă și morală . E acuzat că a creat un cult al propriei persoane.

În același timp Donev este regele nonsensului în Bulgaria. În clipurile video amuzante de pe siteul ”Shvărgalo” se ironizează, râde, dar de asemenea ilustrează anumite probleme și evenimente sociale. Donev nu are pretenția să fie Mesia. În interviurile sale, el arată doar atitudinea unui om obișnuit și onest vizavi de relațiile sociale deformate.

In mod surprinzător cei doi actori se asemănă. Ei joacă același rol în aceeași piesă în teatrele nationale din țările lor – Podsekalnikov în ”Sinucigașul”. Fiecare dintre ei reprezintă în mod propriu trăsăturile caracteristice ale sufletului poporului său.

Continue reading