Ето какво е положителен доклад: Румъния може да се раздели с наблюдението

romania_wikimedia

Източник: Уикимедия

България деградира от “политическа воля” за реформи до “липса на решимост” да се бори с беззаконията

Веселин Желев

148460-medium_logo-teaser300_clubz

Тази статия бе публикувана на 27 януари 2016 г. в сайта на списание ClubZ. 

Румъния се откъсва още по-напред от България в съдебните реформи и в борбата с корупцията, показва докладът на Европейската комисия за северната ни съседка. За разлика от българския в него вече се говори за евентуален край на т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП), с който ЕС наблюдава правосъдието и вътрешните работи на двете страни.

“Устойчивостта на напредъка е едно от условията да се покаже, че механизъм като МСП повече не би бил необходим”, се казва във въведението на румънския доклад.

В българския доклад още се говори за проблем с доверието между България и европейските ѝ партньори:

“Справянето с трудните дела и препятствията по пътя на реформата е определящ фактор за изграждане на доверие от страна на българските граждани и на европейските партньори”.

Румънският доклад отбелязва наличието на силна политическа и обществена воля за промяна, българският – тяхната липса.

Continue reading

Iată ce e un raport pozitiv: România poate să spune râmăs bun monitoringului

romania_wikimedia

Sursă: Wikimedia

Bulgaria cade de la ”voință politică” pentru reforme la „lipsă determinării” să se luptă cu abuzurile legilor

Veselin Jelev

148460-medium_logo-teaser300_clubz

Acest articol a fost publicat la 27 ianuarie 2015 la saitul revistei bulgare ClubZ. 

România se retrage de la Bulgaria în refomele de justiție și în lupta împotriva corupției, arată raportul Comisiei europene pentru vecină noastră de nord. El declară că e posibil să se ajunge la sfârșitul mecanizmul de cooperare și verificare (MCV), cu care Uniunea Europeana observă justiția și afacerile interne în ambele țari, ceea ce este diferit de la raportul pentru Bulgaria.

„Rezistența progresului e una dintre condițiile care va arata că MCV nu e mai necesar”, se spune în întroducerea raportului român.

În același timp în raportul bulgar se vorbește despre o problema încrederii între Bulgaria și parteneri europeani ei:”Rezolvarea afacerilor dificile și obsacolele pe drumul reformei e un factor, care determină încrederea cetațenilor bulgari și partenerilor europeni”.

Raportul român marcează prezența voința politică și societală puternică pentru schimbare, iar cel bulgar lipsa lor.

”Reforma judiciara și luptă împotriva corupției râmăn întrebări puternice în societatea română, care pot să dă viața demonstrații publici masivi”, scrie Comisia. Ea ”bine venează colaboarea constructivă, care a avut cu instituțiile române în ultimul an, ca și angajamentul politic guvernului să urmeze reformile și să se luptă cu corupția”.

Formularea pentru ”voința politică” în ultimele raporturi bulgari (de la timpul guvernul întâi al lui GERB) e schimbată cu altă: ”lipsă determinării”

Continue reading