Horse Easter 2022: a celebration of the Bulgarians of Târgoviște in Romania

The Horse Easter of the Bulgarians of Târgoviște is closely related to the religious Orthodox tradition, with its rituals bread – “koncheta”, being blessed at the local church (source: Lucia Costache)

A video report by Columna TV captures the spirit of the tradition with which the inhabitants of the Matei Voievod neighborhood celebrate the beginning of spring and bear witness to their presence in the area since the mid-nineteenth century

The Bulgarians of Targovishte in Romania celebrated their traditional spring festival, Horse Easter (Tudorița), on 12 March 2022. The community, which has lived in the Matej Vojvodo district of Targovishte since the mid-19th century, annually honours its Bulgarian traditions and the animal on which Bulgarian farmers in Romania have always relied, the horse. To this end, horse races are organised. Special bread bearing the auspicious name ‘koncheta’ is prepared and eaten by the farmers and their horses. And all this was dressed in the spirit of Orthodoxy and the religiosity of the Bulgarians of Targovishte.

Continue reading

Paștele Căilor 2022: o sărbătoare a bulgarilor din Târgoviște în România

Paștele Căilor este o tradiție a bulgrailor din Târgoviște puternic întemeiată în religiție și spiritul ortodox, pâinea rituală ”conceta” fiind sfințită la biserica locală (sursă: Lucia Costache)

Un reportaj video realizat de Columna TV surprinde spiritul tradiției cu care locuitorii din cartierul Matei Voievod sărbătoresc începutul primăverii și mărturisesc prezența lor în zonă încă de la mijlocul secolului al XIX-lea

Bulgarii din Târgoviște din România au sărbătorit sărbătoarea tradițională de primăvară, Paștele Căilor (Tudorița), pe 12 martie 2022. Comunitatea, care locuiește în cartierul Matei Voievod din Târgoviște de la mijlocul secolului al XIX-lea, își onorează anual tradițiile bulgare și animalul pe care fermierii bulgari din România s-au bazat dintotdeauna, calul. În acest scop, se organizează curse de cai. O pâine specială cu numele de bun augur “konceta” este pregătită și consumată de fermieri și de caii lor. Și toate acestea sunt îmbrăcate în spiritul ortodoxiei și al religiozității bulgarilor din Târgoviște.

Continue reading

Конски Велкиден 2022: празник на търговищките българи в Румъния

Конският Великден на търговищките българи е потопен е неразривно свързан с православната им вяра – ритуалните хлябове (кончета) се освещават в местната църква (източник: Лучия Костаке)

Видеорепортаж на Columna TV улавя духа на традицията, с която жителите на квартала “Матей Воевод” отбелязват началото на пролетта и засвидетелстват своето присъствие в района от средата на ХIХ век досега

Търговищките българи в Румъния отбелязаха традиционния си пролетен празник Конски Великден (Тудорица) на 12 март 2022 г. Общността, която живее в търговищкия квартал “Матей Воевод” от средата на ХIХ век, ежегодно почита своите български традиции и животното, на което българите земеделци в Румъния винаги са разчитали коня. За тази цел се устройват състезания с коне. Приготвя се специален хляб, носещ благозвучното име “кончета”, който се яде от стопаните и от техните коне. И всичко това е облечено в духа на православието и религиозността на търговищките българи.

Continue reading