Romania plays a special role on the issue of the European budget

iohannis-michel-700x350

The Romanian president Klaus Iohannis (left) and the president of the European Council Charles Michel before the first summit on the EU budget (photo: YouTube)

Bucharest prepares a compromise proposal together with two other countries from the group of „The Cohesion’s Friends”

Vladimir Mitev

This article was published on 9 March 2020 on the site of the Bulgarian newspaper “Word”.

Romania is going to play a more important role in the forthcoming negotiations on the European budget. The explanation probably is that it is geographically in the Eastern part of the EU, which makes it close to the countries from the Visegrad Group, it has cultural affinity with the countries in Southern Europe, excellent economic and political relations with Germany and France, and is home to major investments from the net donors of the EU such as Austria, Netherlands, Sweden and Denmark. The impeccable Romanian eu presidency could be added to these excellent cultural and economic relations, say Romanian experts who believe that the eu presidency has strengthened the image of the country as an honest broker.

Continue reading

România joacă un rol special privind bugetul UE

iohannis-michel-700x350

Preşedintele român Klaus Iohannis şi preşedintele Consiliului European Charles Michel înainte de începutul summit-ului pentru bugetul european, care nu s-a încheiat cu soluţie (foto: YouTube)

Bucureşti pregăteşte o propunere de compromis împreună cu alte două ţări din grupul ”Prietenii Coeziunii”

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 9 martie 2020 pe site-ul bulgăresc ”Cuvânt”. 

România este pe punctul de a joace un rol mai important în negocierile următoare legate de bugetul european. Explicaţia probabil rezidă în faptul că ţara geografic este în partea estică a UE, care o face rudă cu ţările din Grupul de la Vişegrad, are afinitate culturală cu ţările din Europa de Sud, relaţii excelente economice şi politice cu Germania şi Franţa, fiind şi gazda unor mari investiţii din ţările donore nete ale UE precum Austria, Olanda, Suedia şi Danemarca. La aceste legături culturale şi economice excelente trebuie adăugată şi europreşedinţia română excelentă, care în opinia experţilor români de politica externă a întărit imaginea ţării ca un broker onest.

Continue reading

Румъния има специална роля за евробюджета

iohannis-michel-700x350

Румънският президент  Клаус Йоханис и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел преди първата среща на върха в Брюксел за европейския бюджет (снимка: YouTube)

Букурещ подготвя компроисно предложение с още две държави от групата на „Приятелите на кохезията“

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 9 март 2020 г. на сайта на българския в. “Дума”.

Румъния се очертава да играе по-важна роля в предстоящите преговори около европейския бюджет. Обясненията навярно е във факта, че страната географски е в източната част на ЕС, което я сродява със страните от Вишеградската четворка, има културна близост с латинските държави от Южна Европа, отлични икономически и политически отношения с Германия и Франция, като в същото време е приел големи чуждестранни инвестиции от нетните донори в ЕС като Австрия, Холандия, Швеция и Дания. Към тези отлични културни и икономически връзки, трябва да се добави и успешното румънско европредседателство, което според румънски външнополитически експерти е затвърдило имиджа на страната като честен брокер.

Continue reading

Orban cabinet’s fall shows again how “picturesque” is Romanian politics

ludovic-orban-700x350

Ludovic Orban (photo: YouTube)

The screen writers of the TV series “Game of Thrones” have things to learn from Romanian politicians

Vladimir Mitev

This article was published on 10th February on the site of the Bulgarian daily newspaper ”Word”. 

Romanian politics has always excelled in its vitality. There is always something going on there – unions, divisions, agreements, cohabitations between political leaders and parties. That is why the fall of Ludovic Orban’s government, followed by the nomination of the same man by the president Klaus Iohannis for future prime minister, should not surprise anyone. There is even a political joke circling around Facebook. The people from the National Liberal Party (PNL) say: “We propose Orban for prime minister”. Somebody asks them why. “In order not to vote for him”, says the answer.

Continue reading

Căderea guvernului Orban demonstrează încă o dată cât de ”pitorească” este politica românească

ludovic-orban-700x350

Ludovic Orban (foto: YouTube)

Scenariștii serialului ”Urzeala Tronurilor” mai au lucruri de învățat de la politicienii români

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 10 februarie 2020 pe site-ul ziarului ”Cuvânt”.

Dintotdeauna politica românească s-a distins prin vitalitatea sa. Acolo tot timpul se întâmplă ceva – se fac uniuni, sunt divizări, înțelegeri, ”coabitări” între liderii politici şi partidele din sfera puterii. Iată de ce căderea guvernului Ludovic Orban, urmată de nominalizarea, de către președintele Klaus Iohannis, a aceluiași personaj pentru a face vechiul-noul guvern nu trebuie să mai surprindă pe nimeni. A apărut până și un banc politic. Oamenii din PNL spun: ”Îl propunem pe Orban pentru premier”. Întrebați de ce, aceștia răspund: ”Ca să nu-l votăm”.

Continue reading

Падането на кабинета Орбан отново демонстрира колорита на румънската политика

ludovic-orban-700x350

Лудовик Орбан (снимка: YouTube)

Сценаристите на „Игра на тронове“ има какво да научат в Румъния

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 10 февруари 2020 г. на сайта на вестник “Дума”.

Румънската политика винаги се е отличавала с жизнеността си. Там постоянно нещо се случва – вървят съюзи, разпади, договорки, „съжителства“ между политически лидери и партии. Затова и падането на правителството на Лудовик Орбан, последвано от номинирането на същия човек от страна на президента Клаус Йоханис за създаване на ново правителство, не трябва да учудват. Върви дори политически виц. Хората от Националнолибералната партия (НЛП) казват: „Предлагаме Орбан за премиер“. Питат ги защо. „За да не гласуваме за него“, гласи отговорът.

Continue reading

Marcel Ciolacu fights to take over the control over the Social Democratic Party

marcel-ciolacu-700

Marcel Ciolacu (foto: YouTube)

The fall of Ludovic Orban’s cabinet takes place in conditions, which are beneficial to Ciolacu and to the leader of the National Liberal Party as well

This article was published on 7 February 2020 at the site of the newspaper “Word”.

The Romanian Social Democaratic Party will have a congress this month. It is expected that Marcel Ciolacu – the temporary leader after the era of Liviu Dragnea, will fight for a lasting take over of the party. This is the context, in which the social democrats’ activities on 5th February 2020, which led to the fall of the liberal government of Ludovic Orban, should be analysed.

Continue reading

Marcel Ciolacu se luptă pentru a prelua controlul Partidului Social Democrat

marcel-ciolacu-700

Marcel Ciolacu (foto: YouTube)

Căderea guvernului lui Ludovic Orban are loc în condiţii potrivite pentru Ciolacu şi pentru liderul PNL

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 7 februarie 2020 pe site-ul ziarului Cuvânt. 

Partidul Social Democrat va avea un nou congres în februarie, pe care liderul temporar după epoca lui Liviu Dragnea – Marcel Ciolacu, va incerca sa preia controlul partidului. Anume în acest context trebuie gândite acțiunile socialdemocratilor din 5 februarie care au dus la căderea guvernului PNL a lui Ludovic Orban.

Continue reading

Марчел Чолаку се бори да овладее румънската Социалдемократическа партия

marcel-ciolacu-700

Марчел Чолаку (снимка: YouTube)

Свалянето на кабинета на Лудовик Орбан става при условия, изгодни за Чолаку и за лидера на Националнолибералната партия 

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 7 февруари 2020 г. на сайта на вестник “Дума”.

Румънската социалдемократическа партия (ПСД) ще има конгрес този месец, на който Марчел Чолаку – новият временен лидер след епохата Ливиу Драгня, ще се бори да овладее трайно партията. Именно в този контекст трябва да се гледа на действията на социалдемократите на 5 февруари, довели до падането на либералния кабинет на Лудовиг Орбан. 

Continue reading