What did Bulgarians in Romania vote for?

Un alegător bulgar în fața comisiunii electorale de secție din București (sursă: Vladimir Mitev)

Interview at the end of Election Day, Sunday, October 2, 2022

Radio Varna, 2 October 2022

On the evening of 2 October 2022, at 8.30 pm – half an hour after the end of the Bulgarian parliamentary election day – Radio Varna spoke to the National Radio of Bulgaria correspondent Vladimir Mitev, who is the editor of the newly established Romanian section at Radio Bulgaria. The interview reflected on the election day in Romania, the attitude of some of the Bulgarians interviewed towards the two countries and the people’s motivation to vote.

The interview was taken by Radio Varna presenter Valeri Velikov. The title, subtitle and introductory text belong to the Bridge of Friendship blog.

Continue reading

Pentru ce au votat bulgarii din România?

Избирател пред секционната избирателна комисия в Букурещ (източник: Владимир Митев)

Interviu la finalul zilei alegerilor, duminică, 2 octombrie 2022

Radio Varna, 2 octombrie 2022

În seara zilei de 2 octombrie 2022, la ora 20.30 – la o jumătate de oră după ce s-a încheiat ziua alegerilor parlamentare din Bulgaria – Radio Varna a stat de vorbă cu trimisul special al BNR, Vladimir Mitev, care este redactorul secției românești nou înființate la Radio Bulgaria. Interviul a urmărit ziua alegerilor din România, atitudinea unora dintre bulgarii intervievați față de cele două țări și motivația lor de a vota.

Interviul a fost luat de prezentatorul Radio Varna, Valeri Velikov. Titlul, subtitlul și textul de introduce aparțin blogului Podul Prieteniei.

Continue reading

За какво гласуват българите в Румъния?

Избирател пред секционната избирателна комисия в Букурещ (източник: Владимир Митев)

Интервю на края на изборния ден в неделя 2 октомври 2022 г. 

Радио Варна, 2 октомври 2022 г.

Във вечерта на 2 октомври 2022 г. към 20.30 – половин час след приключването на изборния ден на българските парламентарни избори радио Варна разговоря със специалния пратеник на БНР Владимир Митев, който е редактор в новосформираната румънска секция на радио България. Интервюто проследи изборния ден в Румъния, нагласите на някои от интервюираните българи за двете страни и мотивацията им да гласуват. Интервюто бе взето от водещия на радио Варна Валери Великов.

Continue reading

How do European countries and Romania view Bulgaria after the April 2021 parliamentary elections?

Sorin Ioniţă (source: The Bridge of Friendship)

Interviews of the Bulgarian National Radio with the Romanian political scientist Sorin Ioniţă and with the Bulgarian foreign policy analyst Lyubomir Kyuchukov about the changing balance between technocrats and populists in the Bulgarian politics, about the possible effect of the elections on the Bulgarian-Macedonian relations and the Russian-Ukrainian conflict

Vladimir Mitev

In its edition of 12 April 2021, the program “Something More” on the program “Horizon” on the Bulgarian National Radio sought an answer to the question of what Bulgarian politics looks like when viewed from the outside. There were two comments on the issue: of the Romanian political scientist Sorin Ioniţă (in a conversation with Vladimir Mitev) and of the Bulgarian foreign policy expert Lyubomir Kyuchukov (in a conversation with Georgi Markov).

Continue reading

Cum este văzută Bulgaria de către țările europene și de România după alegerile parlamentare din aprilie 2021?

Sorin Ioniţă (sursă: Podul Prieteniei)

Interviuri ale Radio-ului Național Bulgar cu politologul român Sorin Ioniţă și analistul bulgar de politică externă Lyubomir Kyuchukov despre schimbarea echilibrului dintre tehnocrați și populiști în politica bulgară, posibilul efect al alegerilor asupra relațiilor bulgaro-macedonene și conflictul ruso-ucrainean

Vladimir Mitev

În ediția sa din 12 aprilie 2021, programul „Ceva mai mult” din programul „Orizont” de la Radio Național Bulgar a căutat un răspuns la întrebarea cum arată politica bulgară atunci când este privită din exterior. Au existat două comentarii cu privire la această problemă: a politologului român Sorin Ioniţă (într-o conversație cu Vladimir Mitev) și a expertului bulgar în politică externă Lyubomir Kyuchukov (într-o conversație cu Gheorghi Markov).

Continue reading

Как европейските държави и Румъния гледат на България след парламентарните избори от април 2021 г.?

Сорин Йоница (снимка: Мостът на приятелството)

Интервюта на Българското национално радио с румънския политолог Сорин Йоница и с българския външнополитически анализатор Любомир Кючуков за променящия се баланс между технократи и популисти в българската политика, за възможния ефект на изборите върху българо-македонските отношения и за руско-украинския конфликт

Владимир Митев

В своето издание от 12 април 2021 г. предаването “Нещо повече” на програма “Хоризонт” на Българското национално радио потърси отговор на въпроса как изглежда българската политика, когато е погледната отвън. Коментарите по въпроса бяха два: на румънския политолог Сорин Йоница (в разговор с Владимир Митев) и на българския външнополитически експерт Любомир Кючуков (в разговор с Георги Марков). 

Continue reading