Hristo Boev: The contemporary Romanian writers are infallible in their portrayal and criticism of the present

hristo-boev-700x350

Hristo Boev among students at the Bucharest University (photo: Hristo Boev)

An interview with the Bulgarian translator of Romanian literature

Svidetelstva.bg

Hristo Boev was born in Plovdiv. He has graduated from the Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ with a degree in English philology. Boev is a lecturer in English, Romanian and French. He is a Ph.D. holder specialized in comparative American and English literature at the Ovidius University in Constanta. He teaches English literature at the Shoumen University “Konstantin Preslavski”. At the end of 2019 the literary network “Traduki” organized, together with the National Museum of Romanian Literature and Headsome Communication, two residences in Bucharest for translators and writers. Out of the candidates from Albania, Bosna and Herzegovina, Northern Macedonia, Slovenia, Serbia, Croatia and Montenegro the Bulgarian translator Hristo Boev and the Slovenian writer Urosh Prah were approved for the residencies.

This article was published on 27th January 2020 on the Bulgarian cultural site “Svidetelstva.bg”. It is republished here with the permission of Svidetelstva.

Continue reading

Hristo Boev: Scriitorii români contemporani critică societatea actuală

hristo-boev-700x350

Hristo Boev între studenţii din Universitatea din Bucureşti (foto: Hristo Boev)

Interviu cu traducătorul bulgar al literaturii române contemporane

Svidetelstva.bg

Hristo Boev este născut la Plovdiv. A absolvit filologia engleză la Universitatea din Plovdiv ”Paisie Hilendarski”. Este profesor de limba engleză, limba română şi limba franceză. Este doctor în literatura comparată americană şi engleză al Universitații ”Ovidius” din Constanţa. Este lector de literatură engleză la Universitatea din Şumen ”Konstantin Preslavski”.

Reţeua litearară ”Traduki” a organizat pentru prima dată două rezidenţe pentru traducători şi scriitori în Bucureşti în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Headsome Communication. Printre autori şi traducători din Albania, Bosna şi Herţegovina, Macedonia de Nord, Slovenia, Serbia, Croatia şi Muntenegru au fost invitaţi şi traducătorul bulgar Hristo Boev şi scriitorul sloven Uroş Prah.

Acest articol a fost publicat pe 27 ianuarie 2020 pe site-ul cultural bulgăresc Svidetelstva.bg. Este prealuat aici cu acordul redacţiei şi cu modificări minime.

Continue reading

Христо Боев: Съвременните румънски писатели критикуват настоящето

hristo-boev-700x350

Христо Боев със студенти от Букурещкия университет (снимка: Христо Боев)

Интервю с българския преводач на румънска съвременна литература

Свидетелства.бг

Тази статия бе пубикувана на 27 януари на българския културен сайт “Свидетелства”. Препечатана е със съгласието на редакцията и с минимални промени.

Христо Боев е роден в Пловдив, завършил е английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Преподавател по английски, румънски и френски. Доктор по сравнителна американска и английска литература от Университета „Овидиус“ – Констанца, хоноруван преподавател по английска литература в ШУ „Константин Преславски“.

В сътрудничество с Румънския музей на литературата и Headsome Communication в края на 2019 г. Литературна мрежа „Традуки“ организира за първи път два резидентски предстоя в Букурещ за преводачи и писатели. Сред автори и преводачи от Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна Гора бяха одобрени българският преводач Христо Боев и словенският писател Урош Прах.

Continue reading