The anti-Iranian axis cracks

cami-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

The EU, Russia and China have their own visions for the Middle East, which emphasise economic development and cooperation. A surprising step towards the peace camp was made by the UAE 

Vladimir Mitev

This article was published on 13 August 2019 on the English section of the site „The Barricade”. 

The world media reports abundantly on the escalation of tensions in the Middle East. In the hot summer of 2019 we followed the takedown of an American drone, which Iran claimed entered its aerial space. The UK captured an Iranian tanker around Gibraltar, claiming that it was about to deliver petrol to Syria, against international rules. Iranian military seized a British tanker in the Strait of Hormuz. We also learned that the USA has introduced sanctions against the Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, who played a key role in the negotiations and signing of the 2015 nuclear agreement with the group of six (USA, UK, France, Germany, Russia and China).

What has a more difficult time grabbing the attention of the international press are the efforts of a number of countries supporting peaceful development and easing of tension in the Middle East. The EU, Russia and China see possibilities for economic development, reconciliation, trade, and security partnerships in this region. Without saying so openly, these concepts are being realized, evidently counter the confrontation strategy of Iran’s adversaries.

Continue reading “The anti-Iranian axis cracks”

Advertisements

Axa antiiraniană se fisurează

cami-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

UE, Rusia şi China lansează propriile sale concepţii despre Orientul Mijlociu, care accentuează dezvoltarea economică într-o regiune, afectată puternic de conflicte. Un pas surprinzător către tabara păcii a fost făcut de EAU

Acest articol a fost publicat pe 14 august 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.
Media internaţionale relatează pe larg despre escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. În vara fierbinte a anului 2019 am asistat la doborârea unei drone americane, care în opinia Teheranului ar fi intrat în spaţiul aerian iranian. Marea Britanie a cucerit un petrolier iranian aproape de Gibraltar sub pretextul că acesta ar fi livrat neautorizat petrol în Siria, în timp ce trupele iraniene au luat controlul asupra unui petrolier britanic în strâmtoarea Hormuz. Există informații potrivit cărora SUA au introdus sancţiuni împotriva ministrului iranian de externe Mohammad Javad Zarif, care a jucat în rol cheie în semnarea acordului nuclear cu grupul celor şase forţe globale (SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Rusia şi China).
Ceea ce nu ajunge la urechile publicului larg sunt eforturile unui număr mare de ţări privind sprijinirea dezvoltarii paşnice a Orientului Mijlociu şi scăderii tensiunilor. UE, Rusia şi China văd în regiune posibilităţi pentru dezvoltare economică, reconciliere, comerţ şi infiinţarea parteneriatelor în domeniul securităţii. Fără a spune asta deschis, aceste concepte aflate în proces de implementare se află, în mod evident, în opoziție cu strategia confruntării, care se desfășoară între adversarii Iranului şi Republica Islamică.

Continue reading “Axa antiiraniană se fisurează”

Антииранската ос се пропуква

cami-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

ЕС, Русия и Китай лансират свои концепции, които акцентират на икономическото развитие в изтерзания от конфликти регион на Близкия и Средния изток. Изненадваща крачка към мира направиха ОАЕ

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 11 август 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Световните медии отразяват обилно ескалацията на напрежението в Персийския залив. През горещото лято на 2019 г. станахме свидетели на свалянето на американски дрон, за който Иран твърди, че е навлязъл в неговото въздушно пространство. Великобритания овладя ирански танкер край Гибралтар под предлог, че ще достави в нарушение нефт за Сирия, докато ирански командоси на на свой ред взеха на абордаж британски танкер в Ормузкия пролив. Научихме и че САЩ са въвели санкции срещу иранския външен министър Мохамад Джавад Зариф, който изигра ключова роля за постигането на ядреното споразумение с шесторката глобални сили (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай).

Това, което не стига до ушите на масовата публика, са усилията на редица страни да подпомогнат мирното развитие на Близкия и Средния изток и намаляването на противоречията. ЕС, Русия и Китай виждат в региона възможности за икономическо развитие, помирение, търговия и създаване на партньорства в сигурността. Без да се казва открито, тези реализиращи се концепции очевидно противостоят на стратегията за конфронтация, която тече между противниците на Иран и Ислямската република.

Continue reading “Антииранската ос се пропуква”

The Romanian Black Sea coast is the embodiment of precarious labour

A video interview with Marin Florian – president of the Federation of Free Labour Unions in Romania on the labour conditions in Romanian tourism

This article was published on 1 August 2019 on the English section of the site ”The Barricade”. 

he site Recorder recently released a video report from the Romanian Black Sea coast, which presented the dramatic situation of the tourism industry’s labour force. The report circulated the idea that there isn’t a sufficient labour pool, which forces employers, who are otherwise well-intentioned, to bring in workers from Southeast Asia and to attract students from the professional high schools for “experience”. The report provoked indignation among many,  who commented on Recorder’s YouTube channel, but also among journalists from Romania, who noted immediately that this report was done with the support of the Employers’ Confederation “Concordia”, and mostly represents the interests of employers, while employees’ voices were barely heard.

Continue reading “The Romanian Black Sea coast is the embodiment of precarious labour”

Litoralul românesc este întruchiparea muncii precare

Un interviu video cu Marin Florian – preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din România, despre condiţiile de muncă în turismul românesc

Acest articol a fost publicat pe 24 iulie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Recent site-ul Recorder a realizat un video reportaj de la litoralul românesc care a prezentat situaţia ”dramatică” a forței de muncă din turism. Reportajul s-a axat pe ideea că nu există suficientă mână de lucru, lucru care impune patronilor altminteri bine intenţionaţi să aducă lucrătoare din Asia de Sud-Est şi să atragă elevi de la licee profesionale aflați în practică. Reportajul a provocat indignare în rândul celor care au comentat pe canalul de youtube al Recorder, dar și în rândul altor jurnaliști din România, care au notat imediat că acest material, realizat de altfel cu sprijinul Confederației Patronale Concordia, reprezintă în principal punctul de vedere al patronilor, vocile angajaților auzindu-se mai slab.

Continue reading “Litoralul românesc este întruchiparea muncii precare”

Румънското крайбрежие е олицетворение на несигурния труд

Видеоинтервю със синдикалния лидер Флорин Мариан за условията на труд в туристическия сектор на северната ни съседка

Тази статия бе публикувана на 06 август 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Наскоро румънският сайт Recorder публикува видеорепортаж от румънското Черноморие, който представя “драматичната ситуация” с работната ръка в туризма. Развита е идеята, че има недостиг на служители и това карало иначе добронамерените работодатели да внасят работници от Югоизточна Азия, както и да привличат ученици от професионалните гимназии на “практики” в туристическия бранш.

Репортажът провокира възмущението на коментиралите в канала в YouTube на Recorder, както и недоволството на други румънски журналисти. Те изтъкват, че материалът, реализиран с подкрепата на Работодателската конфедерация “Конкордия”, представя основно гледната точка на работодателите, а гласовете на работниците се чуват доста по-слабо.

Continue reading “Румънското крайбрежие е олицетворение на несигурния труд”

The murder which shook Romania – a story from Caracal

hand-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

What does Alexandra Măceşanu’s tragedy show, why didn’t state institutions do their job and what dangers haunt you if you are a girl and are poor?

Maria Cernat

This article was published on 4 August 2019 on the English section of the Bulgarian site ”The Barricade”. 

Romania has been in a state of shock for more than a week, after a 15-year old girl – Alexandra Măceşanu, from the centrally-located southern city of Caracal, was killed on July 25th. Alexandra had gone to a larger city for private lessons. Due to Romania’s general lack of public transport, she was forced to hitchhike back home. The government recently eliminated free regional transport and now private transport companies aren’t obligated to service routes which don’t generate a profit. That is how she was abducted by a 57-year old automobile mechanic, Gheorghe Dincă, who operated an unlicensed taxi service. He took her to a house in Caracal. In spite of the fact that Alexandra called the emergency phone number 112 a few times, police didn’t manage to pinpoint her signal immediately, and didn’t enter the house until the following morning, because of lack of permission from the observing prosecutor. In the 19 hours between the first call until police entered the house where she was being held, Alexandra was repeatedly raped and then killed.

The case has shaken Romania not only because of the brutal abuse of the adolescent, but also because state institutions acted with inexplicable slowness, which enabled the criminal to follow his plan to completion. Alexandra phoned 112. It took the police 19 hours to intervene. Another interesting piece of information is that three months prior, another young girl from the zone- Luiza Melencu, was killed by the same man. This horrible fact was publicized, along with a 2012 human trafficking case at the Deveselu military base. The base has been used by American air defence since 2011.

Continue reading “The murder which shook Romania – a story from Caracal”