Vladimir Mitev: Liviu Dragnea answers to the negative report of the European Commission by attempting to neutralise his party opponents

bnr-700x350
(photo: Bulgarian National Radio)

The founder of the the blog ”The Bridge of Friendship” gave an interview to the Bulgarian National Radio about the latest ministerial changes in the Romanian cabinet

The emission for international politics of the Bulgarian Natioanal Radio – ”Saturday 150”, interviewed the founder of the blog ”The  Bridge of Friendship” and editor of the Romanian section of the site ”The Barricade” Vladimir Mitev on the current political events and relations in Romania.

Continue reading “Vladimir Mitev: Liviu Dragnea answers to the negative report of the European Commission by attempting to neutralise his party opponents”

Advertisements

Vladimir Mitev: Liviu Dragnea răspunde raportului negativ al Comisiei Europene, încercând să îi neutralizeze pe oponenţii săi din partid

bnr-700x350
(foto: Radioul Naţional Bulgar)

Fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” a acordat un interviu Radioului Naţional Bulgar despre ultimele remanieri din guvernul român

Emisiunea despre relaţiile internaţionale a Radioului Naţional Bulgar – ”Sămbătă 150”, l-a intervievat pe fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” şi redactor al secţiunii româneşti a site-ului ”Baricada” ,Vladimir Mitev, cu ocazia ultimelor evenimente şi relaţii politice din România.

Continue reading “Vladimir Mitev: Liviu Dragnea răspunde raportului negativ al Comisiei Europene, încercând să îi neutralizeze pe oponenţii săi din partid”

Владимир Митев: Ливиу Драгня отговаря на негативния доклад на ЕК, като се опитва да неутрализира свои вътрешнопартийни опоненти

bnr-700x350
‍(снимка: БНР)

Основателят на блога „Мостът на приятелството“ даде интервю на Българското национално радио за последните кадрови промени в румънското правителство

Предаването за международни отношения на Българското национално радио – „Събота 150“, интервюира основателя на блога „Мостът на приятелството“ и редактор на румънската секция на сайта „Барикада“ Владимир Митев по повод актуалните политически събития и отношения в Румъния.

Continue reading “Владимир Митев: Ливиу Драгня отговаря на негативния доклад на ЕК, като се опитва да неутрализира свои вътрешнопартийни опоненти”

Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place

The founder of the blog “Bridge of Friendship” analyses the context in which the European Commission published its report for the progress of judicial reform in Romania in an interview for the Bulgarian National Radio

On 18 November 2017 the founder of the blog “Bridge of Friendship” Vladimir Mitev gave an interview for the emission “Saturday 150” of the Bulgarian National Radio. The interview was about  the Mechanism for Cooperation and Verification report of the European Commission on progress of Romania’s judicial reform.

Continue reading “Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place”

Vladimir Mitev: Are loc o redefinire a luptei împotriva corupției din România

Într-un interviu acordat Radioului Național Bulgar fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” analizează contextul în care Comisia Europeană și-a publicat raportul  privind progresul reformelor judiciare din România

La 18 noiembrie 2017 fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” Vladimir Mitev a dat interviu emisiunii ”Sămbătă 150” a Radioului Național Bulgar. Convorbirea a fost despre raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) al Comisiei Europene privind progresul reformei judiciare din România.

Continue reading “Vladimir Mitev: Are loc o redefinire a luptei împotriva corupției din România”

Владимир Митев: Тече предефиниране на румънската борба с корупцията

В интервю за БНР основателят на блога „Мостът на приятелството“ анализира контекста, в който Европейската комисия публикува своя доклад за напредъка на правосъдната реформа в Румъния

На 18 ноември 2017 г. основателят на блога „Мостът на приятелството“ Владимир Митев даде интервю за предаването „Събота 150“ на Българското национално радио. Разговорът бе посветен на доклада по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия относно прогреса на съдебната реформа в Румъния.

Continue reading “Владимир Митев: Тече предефиниране на румънската борба с корупцията”

Георги Василски: Атаките срещу DNA целят отслабване на външното доверие в Румъния

georgi-vasilski-700
Георги Василски (снимка: YouTube)

Бившият кореспондент на Българското национално радио в Букурещ даде интервю за предаването „Събота 150“, в което взе отношение към  развитието на румънската борба с корупцията през последните месеци

През последните години румънската борба с корупцията се превърна и в експортен ресурс за Румъния. Затова тя е оглеждана под лупа не само на север от Дунава, но и на юг от него, а и в други страни като Република Молдова. На 27 юли 2017 г. блогът „Мостът на приятелството“ публикува статията „Румънската борба с корупцията като игра на тронове“, в която се разглеждат последните събития в антикорупцията, външният и вътрешният контекст, в който тя се развива, и влиянието им върху нея. Именно към тази статия бе направено позоваване, когато на 29 юли в предаването „Събота 150“ бе предложена друга гледна точка по същата тема – на бившия кореспондент на БНР в Букурещ Георги Василски.

Continue reading “Георги Василски: Атаките срещу DNA целят отслабване на външното доверие в Румъния”