The new Romanian government of Ludovic Orban will introduce austerity

bnr-700x350
(photo: YouTube)

It is almost sure that Klaus Iohannis will win the presidential elections, claims the editor of the blog ”The Bridge of Friendship” in an interview for the Bulgarian National Radio

On 9 November 2019 the editor of the blog ”The Bridge of Friendship” was interviewed in the emission ”Saturday 150” of the Bulgarian National Radio. The questions from the interview tried to clarify the expectations towards the new Romanian government in internal plan, its relations with the European Commission and the expectations for results of the presidential election, whose first tour will take place on 10 November 2019.

Continue reading “The new Romanian government of Ludovic Orban will introduce austerity”

Noul guvern român al lui Ludovic Orban va introduce austeritatea

bnr-700x350
(photo: YouTube)

Este aproape sigur că Klaus Iohannis va câştiga alegerile prezidenţiale, afirmă redactotrul blogului Podul Prieteniei într-un interviu acordat Radioului Naţional Bulgar

Pe 9 noiembrie 2019 în emisiunea ”Sămbătă 150” a Radioului Naţional Bulgar a fost intervievat editorul blogului ”Podul Prieteniei” Vladimir Mitev. Întrebările din interviu au încercat să clarifice care sunt aşteptările de la noul guvern român în plan intern şi în relaţiile lui cu Comisia Europeană, precum şi aşteptările de la alegerile prezidenţiale, ale căror prim tur va fi pe 10 noiembrie 2019.

Continue reading “Noul guvern român al lui Ludovic Orban va introduce austeritatea”

Новото румънско правителство на Лудовик Орбан ще въведе затягане на коланите

bnr-700x350
(снимка: YouTube)

Клаус Йоханис почти сигурно ще получи нов мандат на президентските избори, заявява редакторът на блога „Мостът на приятелството“ в интервю за Българското национално радио

На 9 ноември 2019 г. в предаването „Събота 150“ на Българското национално радио бе интерврюиран редакторът на блога „Мостът на приятелството“ Владимир Митев. Въпросите от интервюто се стремяха да изяснят очакванията от новото румънско правителство във вътрешен план, отношенията му с Европейската комисия и очакванията за резултатите от президентските избори, чийто първи тур е на 10 ноември 2019 г.

Continue reading “Новото румънско правителство на Лудовик Орбан ще въведе затягане на коланите”

Vladimir Mitev: The political elite in Romania tries to neutralise the prosecutors

Interview broadcasted in the emission on international affairs ”Saturday 150” on the Bulgarian National Radio

Georgi Markov, Bulgarian National Radio

The succesive judicial reforms in Romania have provoked protests of magistrates and common people . The indignation was provoked by legislative modifications, which, acoording to experts increase the possibilities for political intervention in the functioning of the judicial system. The changes have also stirred criticism, coming from the EU and the USA, in the sense that these modifications threaten the rule of law. After all, the governmennt in Bucharest seems to be open to concessions and has announced that some propositions of the emergency decree 7 will be abrogated. All that happens, while this week the European Parliament has proposed Laura Koveşi – a symbolic person for the Romanian anti-corruption – as chief European prosecutor. We have invited for comments on these issues in our emission our colleague Vladimir Mitev – who knows the processes in Romania, having founded the site for news on Romania and Bulgaria ”The Bridge of Friendship” and being editor of the Romanian section of the site ”The Barricade”.

Continue reading “Vladimir Mitev: The political elite in Romania tries to neutralise the prosecutors”

Vladimir Mitev: Elita politică din România încearcă să-i neutralizeze pe procurori

Interviu acordat Radioului Naţional Bulgar

Georgi Markov, Radioul Naţional Bulgar

Reformele succesive ale justiţiei din România i-au provocat pe magistraţii şi oamenii de rând să protesteze. Nemulţumirea a fost provocată de modificări legislative care, în opinia experţilor, au mărit posibilităţile pentru intervenţie politică în funcţionarea sistemului justiţiei. Modificările au provocat şi critici din partea UE şi SUA, în sensul că modificările ameninţă domnia legii. Totuşi, puterea din Bucureşti pare deschisă pentru concesii şi a anunţat că unele formulări din ordononanţa de urgenţă 7 vor fi abrogate. Toate astea se întampla în timp ce săptămâna aceasta, Parlamentul European a propus Laura Koveşi – o persoană simbol al anticorupţiei din România – pentru procuror-şef european. L-am invitat pentru a comenta în emsiunea Sămbătă 150 pe colegul Vladimir Mitev – cunoscător al proceselor din România fondatorul site-ului pentru ştiri din România şi Bulgaria ”Podul Prieteniei” şi editor la secţia românească a site-ului Baricada.

Continue reading “Vladimir Mitev: Elita politică din România încearcă să-i neutralizeze pe procurori”

Владимир Митев: Политическият елит в Румъния се опитва да неутрализира прокурорите

Интервю за предаването за международни новини и анализи „Събота 150“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио

Георги Марков, Българско национално радио

Поредната реформа в правосъдието в Румъния стана повод за напрежение сред магистратите и обикновените хора в страната. Недоволството този път беше провокирано от правителствено решение, определено от магистрати и експерти като даващо право за увеличаване на политическия натиск в работата на съдебната система.

Освен в Румъния, решението предизвика реакция и в Европейския съюз и САЩ, откъдето алармираха, че промените заплашват върховенството на Закона. Все пак стана ясно, че властта е склонна на отстъпки и предстои спорното решение да бъде преразгледано. Всичко това се случи в момент когато в Брюксел тази седмица се провеждаха изслушванията за европейски главен прокурор, приключили с номинацията за поста на знаковата за румънското правосъдие и борба с корупцията Лаура Кьовеши.

Журналистът Владимир Митев – познавач на процесите в Румъния, създател на сайта за новини от България и Румъния „Мостът на приятелството” и редактор в румънската секция на сайта „Барикада” коментира тези теми в предаването „Събота 150“ на програма „Хоризонт“.

Continue reading “Владимир Митев: Политическият елит в Румъния се опитва да неутрализира прокурорите”

Vladimir Mitev: The media “warming-up” to the Romanian europresidency shows spirit of competition, but we need more cooperation with our neighbours in the region

The founder of the blog „The Bridge of Friendship“ has given an interview to the Bulgarian National Radio on the occasion of beginning of the Romanian europresidency – about the perspectives in the following six months before the relations between Bruxelles and Bucharest, between the president Iohannis and the government of the social democrats, about the economic measures introduced in the end of 2018 and about the media reflection on the eve of the presidency

On 5th January 2019 the founder of the blog “The Bridge of Friendship” and editor of the Romanian section of the site “The Barricade” Vladimir Mitev was interviewed by Georgi Markov in the emission for international comments and analyses “Saturday 150” of the programme “Horizon” of the Bulgarian National Radio. The occasion for the interview is the start of the Romanian presidency of the Council of the EU. The beginning of the presidency was marked by a wave of negative evaluations and comments in Western European media about the government in Bucharest and the Romanian political elite. In the first days of the new year Bulgarian media have given tribune to a number of analysts, who showed scepticism towards Romania similar to the Western European one, given that literally until the middle of 2018 Romanians had beeng given constantly as an example for successful reforms in justice, economy and loyalty to the West. The media reflection towards Romania in the beginning of 2019 reminds of the one towards Greece, when it resisted the prescribed treatment of the debt crisis. Then Greeks were often described in European and Bulgarian media as irresponsible, because they resists and destabile the whole of the eurozone. But it wasn’t pointed out that the Greek debt actually rose as a result of the “treatment”. In this context Vladimir Mitev pointed out that we know vaguely our neighbours and we are tempted to compete with them who is more responsible and more European. However it is worthy if when we know our neighbours, we don’t remain limited to the satisfaction that we make one thing or another better, or to the pitifulness that we fail as people and institution in comparison to them. As a part of the EU we could need more cooperation in the European South-East. Not only competition, but cooperation is an European value.

Continue reading “Vladimir Mitev: The media “warming-up” to the Romanian europresidency shows spirit of competition, but we need more cooperation with our neighbours in the region”