Wybierając Iohannisa, rumuńska klasa średnia głosuje za stabilnością

iohannis-700x350
Klaus Iohannis w noc wyborczą (zdjęcie: YouTube)

Wyklęty lud ziemi znowu przegrał

Rozmawiała Małgorzata Kulbaczewska-Figat

O tym, dlaczego Rumuni rozumieją, że ich kraj jest w rękach zagranicznego kapitału i nic z tym nie robią, w jakich sprawach Bukareszt patrzy z zazdrością na Warszawę i czy ciężko doświadczonemu przez transformację państwu na Bałkanach grozi teraz wdrożenie nowych „oszczędności” Portal STRAJK rozmawia z Władimirem Mitewem, bułgarskim lewicowym dziennikarzem i ekspertem ds. Rumunii, koordynatorem kolektywu RO Baricada.

Continue reading “Wybierając Iohannisa, rumuńska klasa średnia głosuje za stabilnością”

By electing Iohannis, the Romanian middle class votes for stability

iohannis-700x350
Iohannis in the election night (photo: YouTube)

The wretched of the earth lost again

Interview realised by Małgorzata Kulbaczewska-Figat

The Polish site Strajk.eu interviewed the founder of the blog ”The Bridge of Friendship” Vladimir Mitev about the Romanian presidential elections. The Bulgarian journalist commented what explains the support for Klaus Iohannis, how it should be interpreted in international and internal plan, the role of France in Romania and the region and the expectations from the Romanian-Polish relations after Iohannis’ reelection as head of the state. 

What follows is the text of the interview:

Continue reading “By electing Iohannis, the Romanian middle class votes for stability”

Votându-l pe Iohannis, clasa urbană de mijloc a optat pentru stabilitate

iohannis-700x350
Klaus Iohannis în seara alegerilor (foto: YouTube)

Cei dispreţuiţi au pierdut încă o dată

Interviu de Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Site-ul polonez Strajk.eu l-a intervievat pe fondatorul blogului Podul Prieteniei Vladimir Mitev despre alegerile prezidenţiale din România. Jurnalistul bulgar a comentat cum se explice sprijinul pentru Klaus Iohannis, cum ea poate fi interpretată în plan internaţional şi intern, cât de mult se afirmă Franţa în România şi regiune şi ce trebuie aşteptat în relaţiile româno-poloneze după realegerea lui Iohannis ca şef de stat. 

Urmează textul interviului:

Continue reading “Votându-l pe Iohannis, clasa urbană de mijloc a optat pentru stabilitate”

Избирайки Йоханис, румънската средна класа гласува за стабилност

iohannis-700x350
Клаус Йоханис в изборната нощ (снимка: YouTube)

Париите загубиха отново

Интервю на Малгожата Кулбачевска-Фигат

Полската медия Strajk.eu интервюира основателя на блога “Мостът на приятелството” Владимир Митев относно румънските президентски избори. Българският журналист коментира какво обяснява подкрепата за Клаус Йоханис, как тя трябва да се тълкува в международен и вътрешен план, ролята на Франция в Румъния и региона, както и очакванията за румънско-полските отношения след преизбирането на Йоханис за държавен глава. 

Следва текстът на интервюто:

Continue reading “Избирайки Йоханис, румънската средна класа гласува за стабилност”

Rumunia nie będzie drugą Polską

serbanescu-700х350
Ilie Şerbănescu (foto: Baricada)

Jaki błąd popełnił prezydent Rumunii Klaus Iohannis? Kto naprawdę skorzysta na zmianach wprowadzanych w rumuńskim prawie, w tym na zmianach przepisów antykorupcyjnych, które wywołały w ostatnich tygodniach uliczne protesty? I dlaczego Rumunia jednak nie jest na drodze do tego, by stać się kolejną Polską czy Węgrami? Tłumaczy doświadczony analityk

Władimir Mitew

Polska wersja tego wywiadu została opublikowana 1 września 2018 r. na polskiej stronie „Strajk”. Tekst został przetłumaczony na język polski przez Wojciecha Łobodzińskiego. Wywiad został po raz pierwszy opublikowany w języku bułgarskim, rumuńskim i angielskim na blogu „Most przyjaźni” 10 lipca 2018 r.

Ilie Şerbănescu (ur. 1942), jest rumuńskim ekonomistą i analitykiem, byłym ministrem spraw wewnętrznych (między grudniem 1997 roku a kwietniem 1998), autorem ponad 600 artykułów i kilku książek. Najnowsza z nich nosi tytuł „Rumunia – kolonia na peryferiach Europy” (2016). Autor bada w niej w niej różne wymiary rumuńskiej gospodarki, dowodząc jej peryferyjnego charakteru, oraz podległości względem zagranicznych potęg. Prezentujemy tekst rozmowy, którą przeprowadził z nim lewicowy publicysta bułgarski i rumuński Władimir Mitew. 

Continue reading “Rumunia nie będzie drugą Polską”

Dla lepszego zrozumienia Iranu na Bałkanach i w Europie Środkowej

alireza-pourmohammad-photo-700
Alireza Pourmohammad (foto: Andrea Laura Kiss)

Władimir Mitew rozmawia z Alirezą Pourmohammadem, dyrektorem Ośrodka Studiów nad Iranem, Bałkanami i Europą Środkową o celach, osiągnięciach i przyszłości tej pozarządowej organizacji badawczej

Władimir Mitew

Polska wersja tego wywiadu została opublikowana 4 lipca 2018 r. na polskiej stronie „Strajk”. Tekst został przetłumaczony na język polski przez Małgorzatę Kulbaczewską-Figat. Wywiad został po raz pierwszy opublikowany w języku bułgarskim, rumuńskim i angielskim na blogu „Most przyjaźni” 22 października 2017 r.

Alireza Pourmohammad jest dyrektorem Ośrodka Studiów nad Iranem, Bałkanami i Europą Środkową (IBCE), utworzonego w 2016 r. w Sofii w celu wspierania rozwoju studiów iranistycznych w Bułgarii, na Bałkanach i w Europie Środkowej. Od 2008 r. wykłada w instytucie iranistyki Uniwersytetu im. Klemensa z Ochrydy w Sofii, prowadząc zajęcia z zakresu wprowadzenia do mistycyzmu, języka i literatury perskiej, dialektu teherańskiego, ustnego języka perskiego, wprowadzenia do mitologii i epiki perskiej. Sam ukończył studia na uniwersytecie im. Allameha Tabataiego.

Continue reading “Dla lepszego zrozumienia Iranu na Bałkanach i w Europie Środkowej”