The essence of post-transition: „People before profits!“

beyond-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

A view of the social forces in Bulgaria and Romania, forming within transition’s depths and hoping to correct its deviations through humanisation of politics

Vladimir Mitev

This article is going to be published in the next issue of the Bulgarian left-wing theoretical magazine “New Times” – issue 9-10 (September-October 2019), which will come out in the end of October 2019. 

Do transitions ever end? What about the end of history? Is the realisation that history has no end a sign that each phase does even in its “non-transitory” contradictions new relations, new ideas and new communities come into being?

I try to make sense of transition in Bulgaria and, to an extent, in Romania by looking at its negation – which I call “post-transition” or post-post-communism”.

Continue reading “The essence of post-transition: „People before profits!“”

Esenţa posttranziţiei: ”Oamenii înaintea profiturilor!”

beyond-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

O privire către forţele sociale din Bulgaria şi România, care sau născut în tenebrele tranziţiei şi îşi arată dorinţă de a-și corecta neajunsurile prin umanizarea politicii

Vladimir Mitev

Acest articol urmează să fie tiparit în următorul număr al revistei Timpuri Noi (număr 9-10, septembrie-octombre 2019), care va ieşi la sfârşitul lui octombrie 2019. 

Se intrevede oare un sfârșit al acestei tranziţii? Dar al istoriei? Conştientizând faptul că istoria este o poveste fără sfârşit, este oare un semn că exact din aceste”nesfârșite” contradicţii ale tranziţiei ”fără sfârşit” se nasc noi relaţii, idei şi comunităţi?

Încerc să analizez tranziţia din Bulgaria, şi în anumită măsură din România prin prisma propriei sale negații, definită de mine ca ”posttranziţie” sau ”postpostcomunism”. În opinia mea aşa-numitele noi stângi ar putea juca un rol important în acest proces.

Continue reading “Esenţa posttranziţiei: ”Oamenii înaintea profiturilor!””

Същността на постпрехода: „Хората преди печалбите!“

beyond-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

Поглед към обществените сили в България и Румъния, които се зараждат от недрата на прехода и заявяват желание да коригират неговите недъзи чрез хуманизация на политиката

Владимир Митев

Тази статия предстои да бъде отпечатана в следващото издание на списание Ново време, брой 9-10 (септември-октомври 2019 година), който ще излезе в края на октомври 2019 г.

Има ли край прехода? А историята? И дали осъзнаването, че историята няма край, не е знак, че дори в „непреходните“ противоречия на „безкрайния“ преход се раждат нови отношения, нови идеи и нови общности?

Опитвам се да осмисля прехода в България и донякъде в Румъния чрез неговото отрицание, което наричам „постпреход“ или „постпосткомунизъм“. Според мен т.нар. нови леви могат да изиграят важна роля в този процес.

Continue reading “Същността на постпрехода: „Хората преди печалбите!“”