Литературно парти в навечерието на епидемията от корона вирус

boevi-700x350
Диана и Христо Боеви в Русе (снимка: Владимир Митев)

Христо и Диана Боеви представиха шестима румънски автори в Русе седмица преди да бъде обявено извънредното положение в България заради епидемията

Владимир Митев

Преводачът на румънска литература Христо Боев и неговата съпруга и конферансие Диана Боева представиха на 6 март 2020 г. в регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе шестима румънски автори и осем романа: „Когато светът беше невинен“ от Йоана Първулеску (2018 г.), „770“ от Богдан Боеру (2018 г), „Мошеник ЕООД“ от К.Г.Балан (2019 г.), „Дефект“ от Флорин Иримия (2017 г.). „Жени“ и „Градът на салкъмите“ от Михаил Себастиан (2019 г.), „Една напразна смърт“ и „Йоана“ от Антон Холбан (2019 г.).

Continue reading “Литературно парти в навечерието на епидемията от корона вирус”

One of the major Bulgarian translators of Romanian interbellum and modern literature will come to Rousse

hristo-boev-700x350 (1)
Hristo Boev (with the microphone) and the Romanian writer Bogdan Boeru (photo: Hristo Boev, Facebook)

The event with the participation of Hristo Boev will take place on 6 March 2020 in the regional library

There will be a book launch on 6th March 2020 at 18 o’clock in the regional library “Lyuben Karavelov” in Rousse. The novels “The Innocents” by Ioana Parvulescu (2018), “770” by Bogdan Boeru (2018), “Crook Ltd.” by K.G.Balan (2019), ”Defect” by Florin Irimia (2017), ”Women” and ”The Town with the Acacia Trees” by Mihail Sebastian (2019), ”A Death that Proves Nothing” and ”Ioanna” by Anton Holban (2019) will be launched.

Continue reading “One of the major Bulgarian translators of Romanian interbellum and modern literature will come to Rousse”

Unul dintre marii traducători bulgari ai literaturii române contemporane va veni la Ruse

hristo-boev-700x350 (1)
Hristo Boev (cu microfon) şi scriitorul român Bogdan Boeru la Dobrici (foto: Hristo Boev, Facebook)

Evenimentul cu participarea lui Hristo Boev va avea loc pe 6 martie 2020 la Biblioteca Regională

Pe 6 martie 2020 la ora 18 la Biblioteca Regională din Ruse ”Liubev Karavelov” vor fi lansate romanele ”Inocenţii” de Ioana Pârvulescu (2018), ”770” de Bogdan Boeru (2018), ”Escroc Srl” de K.G.Bălan (2019), ”Defect” de Florin Irimia (2017)”, ”Femei” şi ”Oraşul salcâmilor” de Mihail Sebastian (2019), ”O moarte care nu dovedește nimic” şi ”Ioana” de Anton Holban (2019).

Continue reading “Unul dintre marii traducători bulgari ai literaturii române contemporane va veni la Ruse”

Един от големите български преводачи на съвременната румънска литература ще гостува в Русе

hristo-boev-700x350 (1)
Христо Боев (с микрофона) и румънският писател Богдан Боеру на среща с читатели в Добрич (снимка: Христо Боев, Фейсбук)

Събитието с участието на Христо Боев ще се проведе на 6 март 2020 г. в регионалната библиотека

На 6 март 2020 г. в 18 часа в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ Русе ще бъдат представени романите „Когато светът беше невинен“ от Йоана Първулеску (2018 г.), „770“ от Богдан Боеру (2018 г), „Мошеник ЕООД“ от К.Г.Балан (2019 г.), „Дефект“ от Флорин Иримия (2017 г.). „Жени“ и „Градът на салкъмите“ от Михаил Себастиан (2019 г.), „Една напразна смърт“ и „Йоана“ от Антон Холбан (2019 г.).

Continue reading “Един от големите български преводачи на съвременната румънска литература ще гостува в Русе”