Mihai Mălaimare: Teatrul este mai vechi decât capitalismul şi poate schimba lumea în bine

Miţa Biciclistă la Ruse (sursă: Mihai Mălaimare, Facebook)

Interviu cu fondatorul teatrului Masca despre arta statuilor vivante, despre vizita teatrului în oraşul Ruse cu ocazia spectacolul ”Bucureşti, livrator”, ca şi despre faptul că teatrul este prin excelenţă o artă politică, pentru că ia atitudine

Vladimir Mitev

Mihai Mălaimare (n. 27 august 1950, Botoșani, România) este un actor de teatru și film, director al Teatrului Masca, precum şi fost deputat în Parlamentul Român (2000-2008). De 20 ani el dezvoltă în teatrul Masca arta statuilor vivante. 

Teatrul Masca a fost în oraşul Ruse, Bulgaria, pe 26-27 iunie 2021 cu spectacol care a prezentat cele mai bune statui vivante din cei 20 ani de dezvoltare a acestei arte dramatice. 

Continue reading

Михай Малаймаре: Театърът е по-стар от капитализма и може да промени света към по-добро

Мица Велосипедистката в Русе (източник: Михай Малаймаре, Facebook)

Интервю с основателя на театър “Маска” за изкуството на живите статуи, за посещението на театъра в град Русе по повод спектакъла “Букурещ, доставчик”, както и за факта, че театралното изкуство е по дефиниция политическо

Владимир Митев

Михай Малаймаре (роден на 27 август 1950 г., Ботошани, Румъния) е театрален и филмов актьор, директор на театър „Маска“, както и бивш депутат в румънския парламент (2000-2008 г.). В продължение на 20 години развива изкуството на живите статуи в театър „Маска“.

Театърът „Маска“ беше в град Русе, България, на 26-27 юни 2021 г. с представление, което представи най-добрите живи статуи от 20-те години на развитие на това изкуство в Румъния.

Continue reading

Tourists are welcome in the only campsite in Rusenski Lom Nature Park

The camping ”Koukeri” (source: Katerina Koleva)

We talk to its founder, Katerina Koleva, about tourism in Rusenski Lom Nature Park and the conditions the campsite offers

Vladimir Mitev

Mrs Koleva, in May 2021 you opened the only campsite in the Ruse region, located in the village of Koshov in the Rusenski Lom Nature Park. Why has this part of Bulgaria had no campsites until now and how will your project contribute to the development of tourism in this area?

In general, campsites in Bulgaria are not among the most numerous and popular places to stay, which is good in a way because it preserves and maintains the idea of staying and sleeping in the middle of nature itself. Of course, the Black Sea coast is known for its wonderful natural givens for campin, but recently the rest of the country has also started to offer quite good conditions for travellers with their own caravans or tents. As for our area and why it didn’t have camping before, I don’t think I could answer that question. I think this is partly because potential investors are not aware of the region and its possibilities. And it is known that camping is relatively easy to access, which probably implies a concern for the investor that their investment will have a very slow return. In our case, the issue was a bit different – I have been working in the tourism receiver business for several years and our experience has shown that there is a demand for this type of facility. So, about three years ago, we decided (as a family) to take the plunge and set up a campsite, thus trying to draw the attention of local and foreign tourists to the Rusenski Lom Nature Park area, where we are located and which, unfortunately, is still a too little known treasure.

Continue reading

Turiștii sunt bineveniți în singurul camping din Parcul Natural Rusenski Lom

Camping Kukeri (sursă: Katerina Koleva)

Discutăm cu fondatoarea campingului Kukeri, Katerina Koleva, despre turismul în Parcul Natural ”Rusenski Lom” și despre condițiile pe care le oferă campingul

Vladimir Mitev

Doamnă Koleva, în luna mai 2021 ați deschis singurul camping din regiunea Ruse, care se află în satul Koşov din Parcul Natural “Rusenski Lom”. De ce această parte a Bulgariei nu a avut până acum campinguri și cum va contribui proiectul dumneavoastră la dezvoltarea turismului în această zonă? 

În general, campingurile din Bulgaria nu se numără printre cele mai numeroase și populare locuri de cazare, ceea ce este bine într-un fel, deoarece se păstrează și se menține ideea de a sta și de a înnopta în mijlocul naturii înseși. Bineînțeles, coasta Mării Negre este cunoscută pentru resursele naturale minunate, pentru vacanțele cu cortul, dar, recent, restul țării a început să ofere condiții destul de bune pentru călătorii cu propriile rulote sau corturi. În ceea ce privește zona noastră și de ce nu a avut camping înainte, nu cred că aș putea răspunde la această întrebare. Cred că acest lucru se datorează, în parte, faptului că potențialii investitori nu cunosc regiunea și posibilitățile acesteia. Și este cunoscut faptul că campingarea este relativ ușoară de practicat, ceea ce implică probabil o îngrijorare pentru investitor că investiția sa va avea un randament foarte lent.  În cazul nostru, problema a fost un pic diferită – lucrez în domeniul turismului receptor de mai mulți ani și experiența noastră a arătat că există o cerere pentru acest tip de facilități. Așa că, în urmă cu aproximativ trei ani, am decis (ca o familie) să facem pașii și să punem la punct un camping, încercând astfel să atragem atenția turiștilor locali și străini asupra zonei Parcului Natural Rusenski Lom, unde ne aflăm și care, din păcate, este încă o bogăție prea puțin cunoscută. 

Continue reading