Как се приема румънската литература в Южна Добруджа?

Христо Боев и Богдан Боеру (източник: Христо Боев)

Презентацията на българския преводач Христо Боев разглежда различни преведени от него румънски романи и техните промоционални събития

На 27 и 28 август 2021 г. в Окръжната библиотека в Крайова се проведе трансграничен и трансдунавски литературен фестивал, който събра интелектуалци от Румъния и България. Блогът “Мостът на приятелството” предлага стенограмата от може би единственото събитие в рамките на фестивала, което имаше българо-румънски характер. Това е презентацията на Христо Боев – преводач на румънска литература, който предложи снимки и разказ за работата си през последните години. Дискусията се провежда, докато снимките от презентацията на Боев се сменят на екрана в американския ъгъл на библиотеката.

Continue reading