”It is lovely, when I speak to a Bulgarian in Bulgarian language, and he answers in Romanian language”

berghes-700x350

Andrei-Ionel Bergheş (photo: Andrei-Ionel Bergheş)

The organizer of tourist trips and passionate traveller Andrei-Ionel Bergheş speaks to the blog the „Bridge of Friendship” about the approximation between people, which is made possible through tourism

Vladimir Mitev

Andrei-Ionel Bergheş is from Bucharest. He has graduated from the Faculty of Geography of the University of Bucharest. His primary specializations are in topology and meteorology. He has been organising tourist trips since 2015. He has worked for 4 years as a meteorologist at the National Administration for Meteorology, time, which he considers the best in his life. Tourism has been his passion since childhood.

Continue reading

“Este frumos când mă adresez la un bulgar în limba bulgară, iar el îmi răspunde în limba română”

berghes-700x350

Andrei-Ionel Bergheş (foto: Andrei-Ionel Bergheş)

Organizatorul de excurzii şi călător pasionat Andrei-Ionel Berghes a discutat cu blogul Podul Prieteniei despre descoperirile şi apropierea între popoarele, pe care turismul le face posibile

Vladimir Mitev

Andrei-Ionel Bergheş este din București, România. A absolvit Facultatea de Geografie, Universitatea din București. Specializările lui principale sunt cartografia și meteorologia. A devenit organizator de excursii în anul 2015. A lucrat 4 ani ca meteorolog la Administrația Națională de Meteorologie, ocupaţie pe care el o consideră cea mai frumoasă experiență din viața lui. Pentru el turismul este o pasiune din copilărie.

Continue reading

“Прекрасно е когато се обърна към българин на български език, а той ми отвърне на румънски език”

berghes-700x350

Андрей-Йонел Бергеш (снимка: Андрей-Йонел Бергеш)

Организаторът на екскурзии и страстен пътешественик Андрей-Йонел Бергеш разговаря с блога „Мостът на приятелството“ как туризмът прави възможни откритията и сближаването между народите

Владимир Митев

Андрей-Йонел Бергеш е от Букурещ. Завършил е Факултета по география на Букурещкия университет. Специализирал е картография и метеорология. Организира екскурзии от 2015 г. насам. В продължение на четири години работи в румънската Националната администрация по метеорология, което счита за най-позитивното си житейско преживяване. За него туризмът е страст още от детските години.

Continue reading