Reni Yotova: România și Bulgaria merg împreună pe drumul francofoniei

Reni_Yotova-700
Reni Yotova (sursă: Revista Urbană)

Despre locul limbii franceze pe scena internațională, despre valorile de bază și filosofia francofoniei de astăzi – o convorbire cu Reni Yotova, director al Biroului Regional de Francofonie pentru Europa Centrală și de Est al Organizației Internaționale a Francofoniei

Interviu realizat de Elena Vladova

Acest articol a fost publicat originar de Revista Urbană la 9 iulie 2017.

Reni Yotova este năcută în Sofia. A absolvit Filologie Franceză. În 2001 a obținut doctoratul la Universitatea Paris X Nanterre. Începând cu 2008 este profesor în Universistatea din Sofia ”Sf. Climent din Ohridă”. Este traducător și autor al unor volume (4) despre literatura francofonă: Jeux de constructions: poetique de la geometrie dans la nouveau roman (L’Harmattan, 2006) – despre ”noul roman; Ecrire le voil (Non Lieu 2007) – pe tema violenței asupra femeilor din textele literare francofone contemporane, plus alte 2 monografii despre opera autoarei maghiare Agota Krystof (La Trilogie des jumeaux, Infolio 2011 și Trois pièces d’Agota Kristof, Infolio 2016).

Reni Yotova a fost în Varna la începutul lunii iulie, la o școală de vară, unde au participat profesori de limba franceză și 10 directori ai unor școli și licee din Bulgaria, Albania, Armenia, Macedonia, Moldova și România.

Continue reading “Reni Yotova: România și Bulgaria merg împreună pe drumul francofoniei”

Рени Йотова: Румъния и България вървят заедно по пътя на франкофонията

Reni_Yotova-700
Рени Йотова (източник: Градското списание)

За мястото на френския език на международната сцена, за основните ценности и философия на франкофонията днес – разговор с Рени Йотова, директор на Франкофонското регионално бюро за Централна и Източна Европа на Международната организация на франкофонията

Интервю на Елена Владова

Тази статия бе публикувана на 9 юли 2017 г. в “Градското списание”.

Рени Йотова е родена в София. Завършва френска филология, през 2001 г. защитава докторат в Университет “Париж X Нантер”. От 2008 г. е доцент в СУ “Св. Климент Охридски”. Преводач, автор на 4 литературни изследвания, посветени на франкофонските литератури: Jeux de constructions : poétique de la géométrie dans le nouveau roman (L’Harmattan 2006), посветено на “новия роман”; Ecrire le viol (Non Lieu 2007), посветено на темата за насилието над жените в съвременни литературни франкофонски текстове; на 2 монографии за творчеството на унгарската авторка Агота Кристоф (La Trilogie des jumeaux, Infolio 2011 и Trois pièces d’Agota Kristof, Infolio 2016).

Рени Йотова бе във Варна в началото на юли по повод провелия се Летен университет, в който участваха преподаватели по френски език и 10 директора на училища и гимназии от България, Албания, Армения, Македония, Молдова и Румъния.

Continue reading “Рени Йотова: Румъния и България вървят заедно по пътя на франкофонията”

Conferința de presă a președinților Rumen Radev și Klaus Iohannis în București

radev-iohannis-cotroceni-800
Președintele bulgar Rumen Radev (stânga) și omologul său român Klaus Iohannis (foto: Vladimir Mitev)

Ambii șefi de stat au demonstrat sincronizare în multe dimensiuni – precum obligațiile către NATO și UE, legăturile energetice, spațiul Schengen, lupta împotrivă corupției

Vladimir Mitev

Președinții României și a Bulgariei, Klaus Iohannis și Rumen Radev, au realizat prima lor întâlnire oficială la 28 iunie 2017 în Palatul Cotroceni din București. În discursurile sale în cadrul conferinței comune de presă, ambii politicieni au pus accente pe relațiile parteneriale în NATO și UE, pe legăturile bilaterale în sferele securității, energiei sau pe tema președinția  Consiliului UE, pe care Bulgaria o va realiza în primă jumătate anului 2018, iar România va realiza în primele șase luni anului 2019.

Continue reading “Conferința de presă a președinților Rumen Radev și Klaus Iohannis în București”

Пресконференцията на президентите Румен Радев и Клаус Йоханис в Букурещ

radev-iohannis-cotroceni-800
Българският президент Румен Радев (вляво) и румънският му колега Клаус Йоханис (снимка: Владимир Митев)

Двамата държавни глави демонстрираха синхрон по много въпроси – ангажименти към НАТО и ЕС, газова свързаност, шенгенско пространство, борбата с корупцията

Владимир Митев

Президентите на Румъния и България осъществиха своята първа официална среща на 28 юни 2017 г. в Двореца „Котрочени“ в Букурещ. В своите изложения по време на съвместната пресконференция двамата акцентираха на партньорските отношения в НАТО и ЕС, на двустранните връзки в областта на сигурността, на газовите връзки, на председателството на Съвета на ЕС, което България ще осъществи през първата половина на 2018 г., а Румъния – през първите шест месеца на 2019 г.

Continue reading “Пресконференцията на президентите Румен Радев и Клаус Йоханис в Букурещ”

Why president Radev’s visits in Bucharest and Athens mattered

radev-iohannis-cotroceni-800
The Bulgarian president Rumen Radev (left) and his Romanian conterpart Klaus Iohannis at the Cotroceni Palace in Bucharest (photo: Vladimir Mitev)

The Bulgarian head of state made a signal to his European partners that Bulgaria can give the EU added value in the two regions where “it weights” – the Western Balkans and the Black Sea

Vladimir Mitev

This article was published on 29 June 2017 at the ”Baricada” site.

The big Bulgarian TV networks put the same emphasis upon the visit of president Rumen Radev in Bucharest – that “airplanes are not sausages”. The coloured expression was one of a few strongly ironic messages of the general, directed at the rising number of his public critics in Sofia, who accuse him of exercising ill-intended influence in such a way that Bulgaria buys fighters “Gripen”, instead of F-16.

It is well understood that there is a pressure for news on the scandal, including when it comes from an international visit in Bucharest. But the mediatic covering of Radev’s visit focused too much upon the quarrel and upon the agenda as seen from Sofia. It missed a few other developments, that were not so spicy as sausages.

Continue reading “Why president Radev’s visits in Bucharest and Athens mattered”

De ce vizitele președintelui bulgar Radev în București și Atena au fost importante

radev-iohannis-cotroceni-800
Presedintele bulgar Rumen Radev (stânga) și președintele român Klaus Iohannis (foto: Vladimir Mitev)

Șeful de stat a dat semnal către partenerii europeni că Bulgaria ar putea da valoare adăugată UE în cele două regiune unde ea ”are greutate” – în Balcanii de Vest și în Marea Neagră

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 29 iunie 2017 pe site-ul ”Baricada”.

Marile televiziuni bulgărești au ales același accent, relatând vizita președinelui Rumen Radev în București – că ”avioane nu sunt cârnați”. Vorba culoară a fost una dintre câteva note ironice și acerbe ale generalului pe adresa criticii lui din Sofia, care s-au înmulțit în ultimă perioadă și l-au acuzat pe Radev că a exercitat influență sa așa că Bulgaria să cumpere avioane militare ”Gripen”, ci nu F-16.

Presiunea de a avea știri pe cazul conflictos – chiar când ea vine de la o vizită internațională în București, este de înțeles, dar relatarea mediatică a vizitei lui Radev s-a fixat pe scandalul și pe ordine de zi din Sofia. Respectiv, a pierdut câteva alte dezvoltări, care nu sunt atât de ”suculent” ca cârnați.

Continue reading “De ce vizitele președintelui bulgar Radev în București și Atena au fost importante”

Защо бяха важни визитите на президента Радев в Букурещ и Атина

radev-iohannis-cotroceni-800
Българският президент Румен Радев (вляво) и румънският му колега Клаус Йоханис в Двореца Котрочени в Букурещ (снимка: Владимир Митев)

Държавният глава сигнализира към европейските партньори, че България може да даде на ЕС добавена стойност в два региона, в които „тежи“ – на Западните Балкани и  в Черноморския

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 29 юни 2017 г. на сайта “Барикада”.

Големите български телевизии избраха един и същ акцент от визитата на президента Румен Радев в Букурещ – че „самолетите не са кренвирши“. Цветният лаф бе една от няколкото силно иронични и хапливи забележки на генерала по адрес на нароилите се в последните дни негови критици в София, които го обвиняват, че е упражнил недобросъвестно влияние – така, че България да закупи изтребители „Грипен“, а не F-16.

Натискът да има новина по казуса – дори и когато тя идва от международно посещение в Букурещ, е разбираем, но медийното отразяване на посещението на Радев прекомерно се фиксира върху скандала и върху софийския дневен ред. И съответно пропусна някои други развития, макар и не така сочни като кренвирши.

Continue reading “Защо бяха важни визитите на президента Радев в Букурещ и Атина”