Varujan Vosganian: The Romanian society is much more controlled today than it was 30 years ago

vosganian-700x350
Varujan Vosganian, the translator Vanina Bozhikova (in the middle) and her colleague Lora Nenkovska (photo: The Bridge of Friendship)

The eminent Romanian writer and politician participated in the Book Fair in Sofia, where the blog “The Bridge of Friendship” addressed him a question

Vladimir Mitev

Varujan Vosganian was in prison in 1989 and in the times of transition he was threatened with condemnation in the fight against corruption in Romania. Maybe strong personalities stir strong opposition. But it can’t be denied that he is a very good contemporary writer. In Sofia he spoke in his characteristic style, which unveils wisdom and depth. He spoke about the meaning of uniform in social life, about the secrets of writing and about his Armenian origins. Towards the end of the event the journalist Vladimir Mitev from the blog “The Bridge of Friendship” addressed him the following question:

Continue reading “Varujan Vosganian: The Romanian society is much more controlled today than it was 30 years ago”

Varujan Vosganian: Societatea românească e mult mai controlată azi, decât a fost cu 30 de ani în urmă

vosganian-700x350
Varujan Vosganian şi traducătoarele Vanina Bojicova (în mijloc) şi Lora Nenkovska (foto: Podul Prieteniei)

Eminentul scriitor şi politician român a participat la Târgul de Carte din Sofia, unde blogul Podul Prieteniei i-a adresat o întrebare

Vladimir Mitev

Varujan Vosganian a fost în penitenciar în 1989, iar în timpul tranziţiei a fost ameninţat de condamnare în cadrul luptei împotriva corupţiei. Poate că personalităţile puternice provoacă şi inamicie dură. Nu se poate nega însă faptul că Vosganian este un scriitor contemporan foarte bun. La Târgul de Carte din Sofia el a vorbit în stilul său caracteristic, care dezvăluie înţelepciune şi profunzime. A vorbit despre semnificaţia uniformei în viaţa socială, despre secretele scrierii, despre armenitatea sa. Spre sfârşitul întâlnirii cu el, jurnalistul Vladimir Mitev din blogul Podul Prieteniei i-a adresat următoarea întrebare:

Continue reading “Varujan Vosganian: Societatea românească e mult mai controlată azi, decât a fost cu 30 de ani în urmă”

Варужан Восганян: Румънското общество е много по-контролирано днес, отколкото беше преди 30 години

vosganian-700x350
Варужан Восганян и преводачките Ванина Божикова (в средата) и Лора Ненковска (снимка: Мостът на приятелството)

Известният румънски писател и политик участва на Панаира на книгата в София, където блогът „Мостът на приятелствотво“ му зададе въпрос

Владимир Митев

Варужан Восганян бе в затвор през 1989 г., а по време на прехода бе заплашен от осъдителна присъда в рамките на борбата с корупцията. Може би силните личности провокират и голяма враждебност. Не може да се отрече обаче фактът, че Восганян е много добър съвременен писател. На Панаира на книгата в София той говори с характерния си стил, разкриващ дълбочина и мъдрост. Говори за значението на униформата в обществения живот, за тайните на писането, за своя арменски произход. Към края на срещата с него журналистът Владимир Митев от блога „Мостът на приятелството“ му зададе следния въпрос:

Continue reading “Варужан Восганян: Румънското общество е много по-контролирано днес, отколкото беше преди 30 години”

Let’s go home, son!

bnr-700x350
(photo: YouTube)

The story of a child with disabilities and of the people, who take care of him in the conditions of hatred against social workers in Bulgaria

What are the social conditions, in which the social workers do their job in Bulgaria? What do they pass through in their daily acitivity? The correspondent of the Bulgarian National Radio in Rousse Asya Pencheva constructs her radio story on the basis of contradictions. On one hand, we hear the voices of the citizens, who protest against the Strategy for the Children, becuase in the protesters’ view Scandinavian NGOs want to steal Bulgarian children. On the other hand is the story of a child with disabilities, which was adopted in the USA. The radio story tells about the efforts of the social workers and doctors, who save the life of a child in need.

This story was given to the blog “The Bridge of Friendship” by Asya Pencheva.

Read in Romanian language!

Read in Bulgarian language!

Fiule, hai, să mergem acasă!

bnr-700x350
(foto: YouTube)

Povestea unui copil cu handicap şi a celor care îl îngrijesc în condiţiile urei împotriva lucrătorilor sociale

În ce condiţii publice lucrează şi ce fac lucrătorii sociali din Bulgaria? Corespondenta Radioului Naţional Bulgar din oraşul Ruse Asea Penceva construieşte această poveste pe principiul contrastelor. Pe de o parte sunt redate vocile protestatarilor împotriva Strategiei pentru Copii, care afirmă că ONG-uri scandinavene doresc să fure copii bulgari. Pe de altă parte este redată povestea unui copil cu handicapuri, care este adoptat în SUA. Povestea dezvăluie eforturile lucrătorilor sociale pentru a salva viaţa unui copil cu handicap. Audio file-ul este subtitrat în limba română de către blogul Podul prieteniei şi este acordat blogului de către autoarea.

Continue reading “Fiule, hai, să mergem acasă!”

Да си вървим вкъщи, сине!

bnr-700x350
(снимка: YouTube)

Историята на едно дете с увреждания и на хората, които се грижат за него в условията на омраза срещу социалните работници

В какви обществени условия работят и какво правят социалните работници в България? Кореспондентката на Българското национално радио в Русе Ася Пенчева изгражда своя радио разказ на базата на контрастите. От една страна са гласовете на протестиращите срещу Стратегията за децата, които твърдят, че скандинавски НПО-та искат да откраднат българските деца. От друга страна е разказана историята на дете с увреждания, което е осиновено в Щатите. Разказът разкрива усилията на социалните работници, за да спасяват живота на дете с увреждания.

Continue reading “Да си вървим вкъщи, сине!”

Toamnă în Carpaţii

IMG_20191018_045111-700
Sfinxul românesc (foto: Reni Petrova)

Poveste de drum despre plimbarea unor turişti din Ruse până la muntele Bucegi şi împrejurile lui

Mihail Mihov

Poze: Reni Petrova

Munții României sunt foarte puţin cunoscuți şi rar vizitați de călătorii bulgari, chiar dacă sunt aproape de Bulgaria. Căutărilie unor peisaje naturale fermecătoare, a traseelor montane şi contactul cu natura salbatică ar putea fi satisfăcute nu doar în Bulgaria, ci şi la vecinii din nord. Numărul turiştilor români care vizitează Bulgaria în nicun fel nu se poate compar, fiind cu mult mai mare decât numărul şi vizitele turiştilor bulgari în România.

Oare de ce? De ce ignorăm Carpaţii, Transilvania, Delta Dunării, Cazanele Dunării şi multe alte minuni ale naturii la nord de Bulgaria? Avem o justificare să nu mergem acolo? În toamnă trecută Clubul Călătorului din cadrul Asociaţiei Turistice Prista a decis să studieze dacă există o cortină între bulgari şi români, cât de densă este şi cât de uşor se poate ridica.

Continue reading “Toamnă în Carpaţii”