Portul Cetate îi salută pe oaspeții de lângă Dunare

faleza

O serie de inițiative culturale ale poetului și jurnalistului român Mircea Dinescu se desfâșoară aproape de Vidin și Calafat

Delean Todorov

Există un port la una dintre cotiturile Dunării unde odată se opreau corabii de marfă, iar astăzi sunt bine venite evenimente culturale și gastronomice de importanță internațională. Acest loc – portul cultural Cetate (la adresa această pe Facebook), este pe malul celălalt al satului bulgăresc Koșava, pe malul românesc al fluviului Dunarea (kilometru 811), între Calafat și Drobeta – Turnu Severin.

Continue reading “Portul Cetate îi salută pe oaspeții de lângă Dunare”

Advertisements

Пристанище „Четате“ приветства гостите си край река Дунав

faleza
Кеят при пристанище  “Четате” (снимка: Делян Тодоров)

Редица културни иницативи на румънския поет и журналист Мирча Динеску се реализират в близост до Видин и Калафат

Делян Тодоров

На един от завоите на Дунава, срещу видинското село Кошава, е разположено пристанище, където някога са спирали товарни кораби, а днес намират пристан културни и гастрономически събития от международна значимост. Това е културното пристанище “Четате“ (със следния адрес във Facebook). То се намира на румънския бряг на река Дунав (811-и речен км) между Калафат и Дробета – Турну Северин.

Continue reading “Пристанище „Четате“ приветства гостите си край река Дунав”

Rumunjsko-bugarska prekogranična nesuradnja

iztochna-promishlena-zona-ruse_800
Most prijateljstva izmedu gradova Ruse i Giurgiu (foto: Yavor Michev, Wikipedia)

Iako se dvije zemlje od kad su ušle u Europsku uniju često promatraju kao cjelina s istim problemima, vlade Rumunjske i Bugarske ne pokazuju previše inicijative za međusobnu suradnju. I dok je prekogranični protok ljudi i roba u porastu, cijenu nedostatka zajedničkih projekata plaćaju stanovnici podrazvijenih pograničnih regija.

Ovaj članak je objavljen na 31. siječnja 2017 godine na hrvatski stranice Bilten.

U nedjelju uvečer 8. siječnja ove godine Bugarska je od Rumunjske zatražila hitnu pomoć u isporuci električne energije uslijed niskih temperatura koje su iznosile između -11 i -16 Celzijevih stupnjeva. Kako je izvijestila televizija BTV, toga je dana do 19 sati potrošnja struje dosegla rekordnih 7700 megavat-sata (MWh) – razinu koja nije zabilježena u prethodnih 20 godina. Bugarska je iste večeri pokušala pokrenuti i takozvane “zamrznute rezerve” nekolicine elektrana na ugljen, koje obično nisu aktivne, ali su u svakom trenutku spremne početi proizvoditi. Nakon početnih problema u njihovom aktiviranju, proces je naposljetku bio uspješan i električni je sustav uspio zadovoljiti povećane potrebe stanovništva.

Continue reading “Rumunjsko-bugarska prekogranična nesuradnja”

Romania and Bulgaria walk in different directions on cross-border collaboration

iztochna-promishlena-zona-ruse_800
The Bridge of Friendship at Rousse-Giurgiu (photo: Yavor Michev, Wikipedia)

The energy and infrastructure relations between the two countries are marked by their general reluctance to develop them. While flows of people and cargo grow at the border crossings, the price for the lack of mutual projects is to be paid by the people of their underdeveloped border regions

Vladimir Mitev

This article was published on 31 January 2017 in the Croatian portal “Bilten” with small shortening. Here it is published in its full version. 

On the Sunday evening of 8th January 2017 Bulgaria requested urgent help with electricity deliveries from Romania „for needs of prevention” amid temperatures between -11 and -16 degrees Centigrade. According to the national private tv channel BTV as of 19:00 the same day the consumption of electricty reached the unprecedented amount for the last 20 years of 7700 MWh.

Continue reading “Romania and Bulgaria walk in different directions on cross-border collaboration”

România și Bulgaria merg în direcții diferite privind colaborarea transfrontalieră

iztochna-promishlena-zona-ruse_800
Podul Prieteniei de pe Ruse – Giurgiu (foto: Iavor Micev, Wikipedia)

Legăturile energetice şi de infrăstructură între România şi Bulgaria sunt marcate de lipsa de interes pentru dezvoltarea lor. În timp ce fluxul de persoane se adună la punctele de frontieră, preţul lipsei de proiecte comune este plătit de locuitorii regiunilor transfrontaliere subdezvoltate

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 31 ianuarie 2017 pe portalul croat ”Bilten” într-o versiune puțin scurtată. Aici articolul e publicat în întregime.

În seară de duminică, 8 ianuarie 2017, Bulgaria a cerut ajutor urgent prin furnizarea electricității pe partea României ”pentru prevenție” în timp ce temperaturile au fost între -11 și -16 grade Celsius. După canalul tv privat național BTV în ora 19 la același zi consumația electricității a ajuns la o cantiate fără precedent pentru ultimele 20 de ani – 7700 MWh.

Continue reading “România și Bulgaria merg în direcții diferite privind colaborarea transfrontalieră”

Румъния и България вървят в различни посоки по трансграничното сътрудничество

iztochna-promishlena-zona-ruse_800
Мостът на дружбата между Русе и Гюргево (снимка: Явор Мичев, Уикипедия)

Енергийните и инфраструктурните връзки между Букурещ и София са белязани от нежеланието на двете страни да ги развиват. Докато потоците от хора се стичат на граничните пунктове, цената за липсата на общи проекти се плаща от населението на изостаналите трансгранични региони

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 31 януари с някои съкращения на хърватския портал “Билтен”. Тук излиза в пълния си вид.

В неделната вечер на 8 януари 2017 г. България поиска от Румъния при температури между -11 и -16 градуса по Целзий спешна помощ под формата на доставки на електричество „за превантивни нужди“. Според националната частна телевизия BTV в 19:00 в същия ден потреблението на електричество достигна безпрецедентното количество за последните 20 години от 7700 MWh.

Continue reading “Румъния и България вървят в различни посоки по трансграничното сътрудничество”