For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?

bridge-new-europe-700x350
The Bridge ”New Europe” between Vidin and Calafat (photo: Pixabay, CC0)

Transport means economy and geopolitics. There is no place for wars – everyone wins from the development of road connections

Eng. Simeon Evtimov

This article was published on 30 January 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”Sega” (Now) and is republished here with the permission of the newspaper.

Danube Bridge” 2 is dangerous, claims eng. Ivan Yakimov, quoted recently in an article by the ”Sega” newspaper. What I read there no only surprised me, but also insulted me personally, because I was honoured to work in the entity, which constructed and managed the project and conducted it for the greatest part of its existence. Is this bridge really dangerous? It is sufficiently telling that no one has paid attention so far to the worries of eng. Yakimov (who joined the entity in 2009 without formal competition for his position). In fact, the problem does not lie in technical risks or professional disputes, but in geopolitics.

Continue reading “For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?”

Advertisements

Pentru cine este periculos Podul ”Vidin – Calafat”?

bridge-new-europe-700x350
Podul ”Noua Europa” între Calafat şi Vidin (foto: Pixabay, CC0)

Transportul este şi economie, şi geopolitică. De fapt, nu are loc pentru războaie – toţi câştigă de la dezvoltarea legăturilor rutiere

Ing. Simeon Evtimov

Acest articol a fost publicat pe 30 ianuarie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc ”Sega” şi este preluat cu acordul ziarului. 

Podul ”Vidin Calafat” este periculos, spune Ivan Iachimov, citat recent într-un articol din ziarul ”Sega”. Ceea ce am citit în acest articol nu numai că m-a uimit, ci m-a şi jignit personal (pentru că am avut cinstea să lucrez în formaţia care a construit şi a gestionat proiectul, conducându-o în cea mai mare parte din existenţă ei). Oare podul este într-adevăr periculos? Este suficient de semnicativ că nimeni deocamdată n-a acordat atenţie îngrijorării inginerului Iachimov (care s-a alăturat echipei în anul 2009 fără concurs). De fapt, este vorba nu de riscuri tehnice şi dispute profesionale, ci despre geopolitică.

Continue reading “Pentru cine este periculos Podul ”Vidin – Calafat”?”

За кого е опасен Дунав мост 2?

bridge-new-europe-700x350
Мостът “Нова Европа” при Видин – Калафат (снимка: Pixabay, CC0)

Транспортът е и икономика, и геополитика. Всъщност няма място за войни – от развитието на пътните връзки всички печелят

Инж. Симеон Евтимов

Тази статия е публикувана на 30 януари 2019 г. на сайта на вестник “Сега” и е препечатана тук със съгласието на медията.

“Дунав мост” 2 е опасен, твърди инж. Иван Якимов, цитиран неотдавна в статия на в. “Сега”. Прочетеното не само ме удиви, но и ме засегна лично, защото имах честта да работя в Звеното за изпълнение и управление на проекта и да го ръководя през по-голямата част от неговото съществуване. Дали наистина мостът е опасен? Достатъчно показателно е, че досега никой не е обърнал внимание на тревогите на инж. Якимов (който се присъедини към звеното през 2009 г. без конкурс). Всъщност става дума не за технически рискове и за професионални спорове, а за геополитика.

Continue reading “За кого е опасен Дунав мост 2?”

Portul Cetate îi salută pe oaspeții de lângă Dunare

faleza

O serie de inițiative culturale ale poetului și jurnalistului român Mircea Dinescu se desfâșoară aproape de Vidin și Calafat

Delean Todorov

Există un port la una dintre cotiturile Dunării unde odată se opreau corabii de marfă, iar astăzi sunt bine venite evenimente culturale și gastronomice de importanță internațională. Acest loc – portul cultural Cetate (la adresa această pe Facebook), este pe malul celălalt al satului bulgăresc Koșava, pe malul românesc al fluviului Dunarea (kilometru 811), între Calafat și Drobeta – Turnu Severin.

Continue reading “Portul Cetate îi salută pe oaspeții de lângă Dunare”

Пристанище „Четате“ приветства гостите си край река Дунав

faleza
Кеят при пристанище  “Четате” (снимка: Делян Тодоров)

Редица културни иницативи на румънския поет и журналист Мирча Динеску се реализират в близост до Видин и Калафат

Делян Тодоров

На един от завоите на Дунава, срещу видинското село Кошава, е разположено пристанище, където някога са спирали товарни кораби, а днес намират пристан културни и гастрономически събития от международна значимост. Това е културното пристанище “Четате“ (със следния адрес във Facebook). То се намира на румънския бряг на река Дунав (811-и речен км) между Калафат и Дробета – Турну Северин.

Continue reading “Пристанище „Четате“ приветства гостите си край река Дунав”

Rumunjsko-bugarska prekogranična nesuradnja

iztochna-promishlena-zona-ruse_800
Most prijateljstva izmedu gradova Ruse i Giurgiu (foto: Yavor Michev, Wikipedia)

Iako se dvije zemlje od kad su ušle u Europsku uniju često promatraju kao cjelina s istim problemima, vlade Rumunjske i Bugarske ne pokazuju previše inicijative za međusobnu suradnju. I dok je prekogranični protok ljudi i roba u porastu, cijenu nedostatka zajedničkih projekata plaćaju stanovnici podrazvijenih pograničnih regija.

Ovaj članak je objavljen na 31. siječnja 2017 godine na hrvatski stranice Bilten.

U nedjelju uvečer 8. siječnja ove godine Bugarska je od Rumunjske zatražila hitnu pomoć u isporuci električne energije uslijed niskih temperatura koje su iznosile između -11 i -16 Celzijevih stupnjeva. Kako je izvijestila televizija BTV, toga je dana do 19 sati potrošnja struje dosegla rekordnih 7700 megavat-sata (MWh) – razinu koja nije zabilježena u prethodnih 20 godina. Bugarska je iste večeri pokušala pokrenuti i takozvane “zamrznute rezerve” nekolicine elektrana na ugljen, koje obično nisu aktivne, ali su u svakom trenutku spremne početi proizvoditi. Nakon početnih problema u njihovom aktiviranju, proces je naposljetku bio uspješan i električni je sustav uspio zadovoljiti povećane potrebe stanovništva.

Continue reading “Rumunjsko-bugarska prekogranična nesuradnja”

Romania and Bulgaria walk in different directions on cross-border collaboration

iztochna-promishlena-zona-ruse_800
The Bridge of Friendship at Rousse-Giurgiu (photo: Yavor Michev, Wikipedia)

The energy and infrastructure relations between the two countries are marked by their general reluctance to develop them. While flows of people and cargo grow at the border crossings, the price for the lack of mutual projects is to be paid by the people of their underdeveloped border regions

Vladimir Mitev

This article was published on 31 January 2017 in the Croatian portal “Bilten” with small shortening. Here it is published in its full version. 

On the Sunday evening of 8th January 2017 Bulgaria requested urgent help with electricity deliveries from Romania „for needs of prevention” amid temperatures between -11 and -16 degrees Centigrade. According to the national private tv channel BTV as of 19:00 the same day the consumption of electricty reached the unprecedented amount for the last 20 years of 7700 MWh.

Continue reading “Romania and Bulgaria walk in different directions on cross-border collaboration”