The Romanian Black Sea coast is the embodiment of precarious labour

A video interview with Marin Florian – president of the Federation of Free Labour Unions in Romania on the labour conditions in Romanian tourism

This article was published on 1 August 2019 on the English section of the site ”The Barricade”. 

he site Recorder recently released a video report from the Romanian Black Sea coast, which presented the dramatic situation of the tourism industry’s labour force. The report circulated the idea that there isn’t a sufficient labour pool, which forces employers, who are otherwise well-intentioned, to bring in workers from Southeast Asia and to attract students from the professional high schools for “experience”. The report provoked indignation among many,  who commented on Recorder’s YouTube channel, but also among journalists from Romania, who noted immediately that this report was done with the support of the Employers’ Confederation “Concordia”, and mostly represents the interests of employers, while employees’ voices were barely heard.

Continue reading “The Romanian Black Sea coast is the embodiment of precarious labour”

Litoralul românesc este întruchiparea muncii precare

Un interviu video cu Marin Florian – preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din România, despre condiţiile de muncă în turismul românesc

Acest articol a fost publicat pe 24 iulie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Recent site-ul Recorder a realizat un video reportaj de la litoralul românesc care a prezentat situaţia ”dramatică” a forței de muncă din turism. Reportajul s-a axat pe ideea că nu există suficientă mână de lucru, lucru care impune patronilor altminteri bine intenţionaţi să aducă lucrătoare din Asia de Sud-Est şi să atragă elevi de la licee profesionale aflați în practică. Reportajul a provocat indignare în rândul celor care au comentat pe canalul de youtube al Recorder, dar și în rândul altor jurnaliști din România, care au notat imediat că acest material, realizat de altfel cu sprijinul Confederației Patronale Concordia, reprezintă în principal punctul de vedere al patronilor, vocile angajaților auzindu-se mai slab.

Continue reading “Litoralul românesc este întruchiparea muncii precare”

Румънското крайбрежие е олицетворение на несигурния труд

Видеоинтервю със синдикалния лидер Флорин Мариан за условията на труд в туристическия сектор на северната ни съседка

Тази статия бе публикувана на 06 август 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Наскоро румънският сайт Recorder публикува видеорепортаж от румънското Черноморие, който представя “драматичната ситуация” с работната ръка в туризма. Развита е идеята, че има недостиг на служители и това карало иначе добронамерените работодатели да внасят работници от Югоизточна Азия, както и да привличат ученици от професионалните гимназии на “практики” в туристическия бранш.

Репортажът провокира възмущението на коментиралите в канала в YouTube на Recorder, както и недоволството на други румънски журналисти. Те изтъкват, че материалът, реализиран с подкрепата на Работодателската конфедерация “Конкордия”, представя основно гледната точка на работодателите, а гласовете на работниците се чуват доста по-слабо.

Continue reading “Румънското крайбрежие е олицетворение на несигурния труд”

Imaginile și impresiile unui travel blogger din Dobrogea de Nord şi de Sud

0balchik_6410
Balcic în octombrie (foto: Drumi v dumi)

Elena Ivanova

Acest articol a fost publicat pe 26 octombrie 2018 pe site-ul pentru călătorii turistice ”Drumi v dumi” (Drumuri în cuvinte).

La mijlocul lunii octombrie, în vremea unei toamne splendide, am avut prilejul să particip la un infotur în partea estică a României şi Bulgariei (regiunea dunăreană şi a Dobrogei). Mai jos împărtăşesc câteva impresii despre locurile vizitate.

Continue reading “Imaginile și impresiile unui travel blogger din Dobrogea de Nord şi de Sud”

Снимки и впечатления на блогър за пътешествия в Северна и Южна Добруджа

0balchik_6410
Балчик през октомври (снимка: Друми в думи)

Елена Иванова

Тази статия бе публикувана на 26 октомври 2018 г. на блога за туристически пътувания “Друми в думи”. 

В средата на октомври, тъкмо в разгара на така китната есен тази година, имахме удоволствието да участваме в опознавателен тур по източното поречие на река Дунав в Румъния и България. По-долу споделям информация за местата, които посетихме.

Continue reading “Снимки и впечатления на блогър за пътешествия в Северна и Южна Добруджа”