Let’s go home, son!

bnr-700x350
(photo: YouTube)

The story of a child with disabilities and of the people, who take care of him in the conditions of hatred against social workers in Bulgaria

What are the social conditions, in which the social workers do their job in Bulgaria? What do they pass through in their daily acitivity? The correspondent of the Bulgarian National Radio in Rousse Asya Pencheva constructs her radio story on the basis of contradictions. On one hand, we hear the voices of the citizens, who protest against the Strategy for the Children, becuase in the protesters’ view Scandinavian NGOs want to steal Bulgarian children. On the other hand is the story of a child with disabilities, which was adopted in the USA. The radio story tells about the efforts of the social workers and doctors, who save the life of a child in need.

This story was given to the blog “The Bridge of Friendship” by Asya Pencheva.

Read in Romanian language!

Read in Bulgarian language!

Fiule, hai, să mergem acasă!

bnr-700x350
(foto: YouTube)

Povestea unui copil cu handicap şi a celor care îl îngrijesc în condiţiile urei împotriva lucrătorilor sociale

În ce condiţii publice lucrează şi ce fac lucrătorii sociali din Bulgaria? Corespondenta Radioului Naţional Bulgar din oraşul Ruse Asea Penceva construieşte această poveste pe principiul contrastelor. Pe de o parte sunt redate vocile protestatarilor împotriva Strategiei pentru Copii, care afirmă că ONG-uri scandinavene doresc să fure copii bulgari. Pe de altă parte este redată povestea unui copil cu handicapuri, care este adoptat în SUA. Povestea dezvăluie eforturile lucrătorilor sociale pentru a salva viaţa unui copil cu handicap. Audio file-ul este subtitrat în limba română de către blogul Podul prieteniei şi este acordat blogului de către autoarea.

Continue reading “Fiule, hai, să mergem acasă!”

Да си вървим вкъщи, сине!

bnr-700x350
(снимка: YouTube)

Историята на едно дете с увреждания и на хората, които се грижат за него в условията на омраза срещу социалните работници

В какви обществени условия работят и какво правят социалните работници в България? Кореспондентката на Българското национално радио в Русе Ася Пенчева изгражда своя радио разказ на базата на контрастите. От една страна са гласовете на протестиращите срещу Стратегията за децата, които твърдят, че скандинавски НПО-та искат да откраднат българските деца. От друга страна е разказана историята на дете с увреждания, което е осиновено в Щатите. Разказът разкрива усилията на социалните работници, за да спасяват живота на дете с увреждания.

Continue reading “Да си вървим вкъщи, сине!”

Ivan Kyurkchiev: I work for the close cultural relations with Romania

kyurkchiev-700x350
Ivan Kyurkchiev (photo: The Bridge of Friendship)

The director of State Opera – Rousse discusses the cross-border cultural cooperation and the events which mark the Opera’s 70th anniversary

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev has been the director of State Opera – Rousse since 2017. He comes from a family of musicians and he started playing the violin at the age of 6. He  graduated from the musical high school in Rousse, studying viola and opera singing. He fulfilled his military service in the choir of the construction troops, with whom he had his first concerts abroad. In the last year of his studies of opera singing in the Conservatory in Sofia he was selected to specialise in ”La Scala” in Milano for two years. In his second year he won the competition ”Enrico Caruso” and then he received the chance to stay and work in Italy. Kyurkchiev has sung in many Italian  cities, in South America, in Marsilia, Bordeaux, Montpelier, Budapest, Prague and other European cities. In 1996 he became the director of State Opera – Rousse for the first time. In 2000 he established his events company ”Opera Verdi”, which has organised performances for almost all Bulgarian opera theatres in Europe and the USA. At the end of 2017 Ivan Kyurkchiev became the director of State Opera – Rousse for the second time. 

This text is part of a journalistic project by Smaranda Şchiopu and Vladimir Mitev, through which they try to better understand the Bulgarian-Romanian relations in the cross-border area around the Danube. 

Continue reading “Ivan Kyurkchiev: I work for the close cultural relations with Romania”

Ivan Kyurkchiev: Lucrez pentru legături mai strânse cu România

kyurkchiev-700x350
Ivan Kyurkchiev (foto: Podul Prieteniei)

Directorul Operei de Stat din Ruse a acordat acest interviu despre colaborarea culturală transfrontalieră şi despre evenimentele prin care opera va marca cel de-al 70-lea aniversar de la înfiinţarea sa

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev este directorul Operei de Stat din Ruse din 2017. El provine dintr-o familie de muzicieni, începând să interpreteze la vioară încă de la vârsta de 6 ani. A absolvit liceul de muzică din Ruse, secția vioară şi canto clasic. în timpul stagiului militar a făcut parte din ansamblul de cor al trupelor de construcţie, cu care a participat la primele sale concerte în străinătate. În ultimul an de studii de canto clasic la Conservatorul din Sofia a fost ales să se specializeze, timp de doi ani, la ”La Scala” din Milano. În cel de-al doilea an a câştigat competiţia ”Enrico Caruso”, după care a rămas să locuiască și să lucreze în Italia. Kyurkchiev a cântat într-un număr mare de oraşe italiene, în America de Sud, în Marsilia, Bordeaux, Montpellier, Budapesta, Praga şi alte oraşe europene.  În anul 1996 devine director al Operei de Stat din Ruse pentru prima dată. În anul 2000 înfiinţează compania de impresariat ”Opera Verdi”, prin care organizează spectacole ale aproape tuturor teatrelor de operă din Bulgaria în Europa şi SUA. La sfârşitul anului 2017 Kyurkchiev a devenit directorul Operei de Stat din Ruse pentru a doua oară. 

Acest text face parte dintr-un proiect editorial al Smarandei Şchiopu şi al lui Vladimir Mitev, prin care cei doi încearcă să înţeleagă mai bine relaţiile bulgaro-române în zona transfrontalieră în jurul Dunării. 

Continue reading “Ivan Kyurkchiev: Lucrez pentru legături mai strânse cu România”

Иван Кюркчиев: Работя за тесните културни връзки с Румъния

kyurkchiev-700x350
Иван Кюркчиев (снимка: Мостът на приятелството)

Директорът на Държавна опера – Русе в интервю за трансграничното културно сътрудничество и за събитията, с които операта ще отбележи 70-годишнината от основаването си

Смаранда Шкиопу

Владимир Митев

Иван Кюркчиев е директор на Държавна опера – Русе от 2017 г. Той е от музикално семейство и започва да свири на цигулка още на 6-годишна възраст. Завършва музикалната гимназия в Русе с виола и оперно пеене. Военната си служба прекарва в хоровия ансамбъл на строителни войски, с който прави първите си концерти в чужбина. В последната година на следването си по оперно пеене в Консерваторията в София е избран да специализира в миланската “Ла Скала”. Специализацията трае две години. През втората година печели конкурса “Енрико Карузо”, след което получава възможност да остане да работи в Италия. Кюркчиев е пял в редица италиански градове, в Южна Америка, в Марсилия, Бордо, Монпелие, Будапеща, Прага и други европейски градове. През 1996 г. за първи път става директор на Държавна опера – Русе. През 2000 г. основава импресарската компания “Опера Верди”, която организира спектакли на почти всички български оперни театри в Европа и САЩ. В края на 2017 г. Иван Кюркчиев става директор на Държавна опера – Русе за втори път.

Този текст е част от журналистически проект на Смаранда Шкиопу и на Владимир Митев, чрез който те се опитват да разберат по-добре българо-румънските отношения в трансграничната зона около Дунава.

Continue reading “Иван Кюркчиев: Работя за тесните културни връзки с Румъния”

قتل ویکتوریا مارینوا بسیاری از مشکلات اجتماعی بلغارستان را نشان داد

Foto_2_Vladimir_Mitev_TEDx_Brasov
  ولادیمیر میتف

کامران برادران

به گزارش ایلنا، ششم اکتبر سال گذشته میلادی، زمانی که تمام خبرگزاری‌های جهان درگیر جزئیات قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار سعودی بودند، خبری جامعه بلغارستان را تکان داد: دادستان شهر روسه در شمال بلغارستان اعلام کرد که جسد «ویکتوریا مارینووا»، خبرنگار ۳۰ ساله در پارکی در این شهر یافت شده است. تلفن همراه او، سویچ خودرو، عینک و تکه‌ای از لباس این روزنامه‌نگار در محل حادثه مفقود شده بود. مارینوا با ضربه مهلکی به سرش به قتل رسیده و قبل از آن هم به طرز وحشیانه‌ای به او تجاوز شده است. وزارت خارجه آلمان با «وحشیانه و وحشتناک» خواندن قتل مارینوا، این اقدام را به شدت محکوم کرد. هرچند که واکنش‌ها آنچنان که باید و شاید فراگیر نبود، اما جامعه بلغارستان در شوکی عمیق فرو رفته بود. با پیدا شدن قاتل البته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال قتل این خبرنگار از سوی مقام‌هایی سیاسی دهان به دهان شد، چراکه وی پیش از کشته شدن در برنامه‌ای تلویزیونی به موضوع فساد در میان مقام‌های اتحادیه اروپا پرداخته بود. چه این گمانه‌زنی‌ها درست باشد و چه نه، قتل مارینووا نیز به فهرست دیگر کشته‌های جهان رسانه در خاک اروپا پیوست، مانند «یان کوچیاک»، خبرنگار ۲۷ ساله اهل اسلوواکی و «دیمیتری پوپکوف»، خبرنگار ۴۲ ساله روس.  این مصاحبه به سایت ایلنا در روز ۶ اکتبز چاپ شد.

Continue reading “قتل ویکتوریا مارینوا بسیاری از مشکلات اجتماعی بلغارستان را نشان داد”