Calea clinică pentru copii care suferă de cancer duce înafara granițelor Bulgariei

snimka-700x525
Camera pentru jocuri pentru copii la Spitalul Universitar din Heidelgberg

O poveste scurtă de călătorie cu trenul ororilor, ceea ce reprezintă sistemul bulgar pentru tratament al copiilor cu boli oncologice. În sistemul aceste nu numai medicamentele, consumabilele, specialiştii şi paturile sunt deficitare, ci uneori chiar şi sapunul

Vanya Grigorova

Acest articol a fost publicat pe 18 iulie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Departamentul aglomerat

Acum o lună mama unui copil cu o boală oncologică a publicat o factură pentru chimioterapie (medicamente pentru tratamentul cancerului), înmânată ei, lângă patul de moarte al copilului ei de 6 ani. Mimi a încetat din viaţă câteva zile mai târziu, iar uniunea copiilor cu boli oncohematologice a început protestele în faţa Ministerului Sănătăţii, cerind o soluţie trainică a problemei cu asigurarea medicamentelor la timp. Această problemă însă nu este singură cu care se confruntă parinţii copiilor bolnavi.

Continue reading “Calea clinică pentru copii care suferă de cancer duce înafara granițelor Bulgariei”

Advertisements

Клиничната пътека за децата, болни от рак, води извън България

snimka-700x525
Стая за игра на деца в университетската болница в Хайделберг

Кратък пътепис от пътуване с влакче на ужасите, каквото представлява нашата система за лечение на онкоболни деца. В нея дефицитни са не само лекарства, консумативи, специалисти и легла, но понякога дори и… сапунът

Ваня Григорова

Тази статия бе публикувана на 15 юли 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Препълненото отделение

Преди месец майката на дете с онкологично заболяване публикува фактура за химиотерапевтици, връчена й на смъртното легло на нейното 6-годишно дете. Мими си отиде дни по-късно, а сдружението на деца с онкохематологични заболявания започна протестни действия пред Министерство на здравеопазването с искане за трайно решаване на проблема с навременното осигуряване на лекарства. Той обаче съвсем не е единственият, пред който се изправят родителите на болните деца.

Continue reading “Клиничната пътека за децата, болни от рак, води извън България”

Vanina Bozhikova: Bulgaria must educate its foreign translators

vosganian-bozhikova-700x350
Varujan Vosganian and Vanina Bozhikova (photo: screenshot, BNT)

The translator from Romanian language has given this interview on the occassion of her latest translation – the novel ”The Children of War” by Varujan Vosganian. We discussed about some characeristics of the contemporary Romanian literature and about the need for greater promotion of the Bulgarian literature abroad

Vladimir Mitev

Vanina Bozhikova translates Romanian literature into Bulgarian language. She has graduated from the Sofia Univeristy ”St. Kliment Ohridski”, having studied ”Romanian philology”. She has taught at the Sofia University Romanian language and literature in between 2000 and 2017. Vanina is the author of lots of articles and publications in the Bulgarian and Romanian literary magazines on contemporary Romanian literature and on literary translations. In the recent years she has translated more than 20 Romanian classical and contemporary writers – novelists, poets and dramaturgists, among which are Varujan Vosganian, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodrovici, Octavian Soviany, Lina Maria Baros, and others.

Continue reading “Vanina Bozhikova: Bulgaria must educate its foreign translators”

Vanina Bojikova: Bulgaria trebuie să-şi formeze traducătorii de peste hotare

vosganian-bozhikova-700x350
Vaninva Bojikova şi Varujan Vosganian (foto: screenshot BNT)

Traducătoarea din limba română a acordat acest interviu cu ocazia ultimei sale traduceri – romanul ”Copiii războiului” de Varujan Vosganian. Am discutat despre unele caracteristici ale literaturii române contemporane şi despre nevoia unei promovări mai susținute a literaturii bulgare în străinatate

Vladimir Mitev

Vanina Bojikova este interpretă și traducătoare de literatură română. Absolventă a Universității din SofiaSf. Kliment Ohridski, Facultatea de limbi moderne și clasice, specialitatea “Filologie română”, unde a predat limba și literatura română în perioada 2000-2017. Este autoarea mai multor articole și studii în reviste literare bulgare și române în domeniul literaturii române contemporane și traducerii literare. În ultimii ani a tradus opere a peste 20 de scriitori români clasici și contemporani – prozatori, poeți și dramaturgi, printre care Varujan Vosganian, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Octavian Soviany, Linda Maria Baros, ș.a.

Continue reading “Vanina Bojikova: Bulgaria trebuie să-şi formeze traducătorii de peste hotare”

Ванина Божикова: България трябва да обучи преводачите си зад граница

vosganian-bozhikova-700x350
Ванина Божикова и Варужан Восганян (снимка: скрийншот БНТ)

Преводачът от румънски език даде това интервю по повод последния си превод – романа „Децата на войната“ от Варужан Восганян. Говорихме за особеностите на съвременната румънска литература и за нуждата от по-голямо насърчаване на българската литература в чужбина

Владимир Митев

Ванина Божикова е устен преводач от румънски език и преводач на румънска литература. Тя е завършила специалност „Румънска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където преподава румънски език и румънска литература в периода 2000-2017 г. Ванина Божикова е автор на много статии и изследвания в българските и румънските литературни издания в областта на съвременната румънска литература и литературния превод. През последните години е превела трудове на над 20 класически и съвременни румънски автори – белетристи, поети и драматурзи, сред които Варужан Восганян, Нора Юга, Мирча Картареску, Дан Лунгу, Лучиан Дан Теодорович, Октавиан Совиани, Линда Мария Барос и други.

Continue reading “Ванина Божикова: България трябва да обучи преводачите си зад граница”

The economic growth: impossible, unnecessary, harmful

rig-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

The world is already full and there is no place for rapid economic growth. What Bulgaria lacks is not more GDP, but a proper thinking on global issues”, affirms the economist Dimitar Sabev in his speech at the presentation of the Jubilee Report of the Club of Rome in Sofia at a conference, organized by the “Friedrich Ebert” foundation

Dimitar Sabev

This article was published on 24 February 2019 г. on the Bulgarian blog Bodil.bg and is republished here with the permission of the author.

It is a great honor to take the floor after the lecture of Professor von Weizsäcker – the honorary president of the Club of Rome and a scientist, whose works I have studied since my student years. I would now try to present the Bulgarian context of this important topic: is it possible, and if it is possible, is it rational, to have constant economic growth on a planet, whose resources are limited.

Continue reading “The economic growth: impossible, unnecessary, harmful”

Creşterea economică: imposibilă, inutilă şi dăunătoare

rig-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

Lumea este deja plină şi nu mai este loc pentru o creştere economică accelerată. Ceea ce îi lipseşte Bulgariei, nu este mai mult PIB, ci o gândire proprie în ce priveşte temele globale, afirmă în rezumat Dimitar Săbev, în timpul prezentării Raportului Aniversar al Clubului de la Roma, la conferinţa organizată de Fundaţia Freidrich Ebert la Sofia

Dimităr Săbev

Acest articol a fost publicat orginar pe 24 februarie 2019 pe blogul bulgăresc Bodil şi este preluat aici cu acordul mediei. 

Este o mare onoare să iau cuvântul după discursul profesorului von Weizsäcker, preşedintele de onoare al Clubului de la Roma şi om de ştiinţă, ale cărui lucrări le-am studiat încă ca student. Activitatea Clubului de la Roma are un statut legendar în cercurile academice din Bulgaria, precum şi în întreaga lume. Acum voi încerca să prezint contextul bulgăresc al acestui atât de important subiectul: oare este posibil – şi dacă da, oare este raţional, să fie urmărită o creştere economică neîncetată pe un pământ cu resurse limitate.

Continue reading “Creşterea economică: imposibilă, inutilă şi dăunătoare”