Ioana Abăseacă: All that the USR did in the last three years was to approach „those who lost from transition”

abaseaca-350
Ioana Abăseacă (photo: Ioana Abăseacă)

An interview with the activist of Save Romania Union (USR) about her experiences related to Bulgaria and how USR and its presidential candidate Dan Barna position themselves with regard to transition, international relations and the role of women in politics
Vladimir Mitev
Ioana Abăseacă is 24 years old. She has graduated with a degree in Political Sciences from the University of Bucharest. She is passionate about the 20th century history. Thanks to the opportunities for student mobility she has lived and has worked for a few months in Sofia and has beautiful friendships with Bulgarians. Ioana lives and works in the Romanian capital, Bucharest, a city, which she equally loves and hates. She considers herself a great fan of coffee.

Continue reading “Ioana Abăseacă: All that the USR did in the last three years was to approach „those who lost from transition””

Advertisements

Ioana Abăseacă: Tot ce a făcut USR în ultimii 3 ani a fost să ajungă la ”pierzatorii tranziţiei”

abaseaca-350
Ioana Abăseacă (foto: Ioana Abăseacă)

Un interviu cu activista USR despre experienţele ei legate de Bulgaria şi despre poziţionarea USR şi candidatul la preşedinţie Dan Barna privind tranziţia, privind politică externă şi rolul femeilor în politică

Vladimir Mitev
Ioana Abăsească are 24 de ani. Ea este absolventă de științe politice la Univeristatea din Bucureşti. Este pasionată de istoria secolului al XX-lea. Datorită oportunităţilor pentru mobilitate studenţească a trăit şi lucrat câteva luni în Sofia şi are câteva prietenii frumoase cu bulgari. Ioana locuiește și lucrează în capitala României, București, un oraș pe care îl iubește și urăște cu egală pasiune. Se descrie ca mare băutoare de cafe

Continue reading “Ioana Abăseacă: Tot ce a făcut USR în ultimii 3 ani a fost să ajungă la ”pierzatorii tranziţiei””

Йоана Абъсяка: Всичко, което Съюзът „Спасете Румъния“ прави през последните три години е да общува със „загубилите от прехода“

abaseaca-350
Йоана Абъсяка (снимка: Йоана Абъсяка)

Интервю с активистката на Съюза „Спасете Румъния“ за преживяванията й, свързани с България и за позиционирането на партията и нейния кандидат за президент Дан Барна относно прехода, външната политика и ролята на жените в политиката

Владимир Митев
Йоана Абъсяка е на 24 години. Тя е завършила политически науки в Букурещкия университет. Има страст по историята на ХХ век. Използвайки възможностите за студентска мобилност е живяла и работила няколко месеца в София. Има красиви приятелства с българи. Йоана живее и работи в столицата на Румъния – Букурещ, град, който по равно обича и мрази. Описва се като голям почитател на кафето.

Continue reading “Йоана Абъсяка: Всичко, което Съюзът „Спасете Румъния“ прави през последните три години е да общува със „загубилите от прехода“”

Dla lepszego zrozumienia Iranu na Bałkanach i w Europie Środkowej

alireza-pourmohammad-photo-700
Alireza Pourmohammad (foto: Andrea Laura Kiss)

Władimir Mitew rozmawia z Alirezą Pourmohammadem, dyrektorem Ośrodka Studiów nad Iranem, Bałkanami i Europą Środkową o celach, osiągnięciach i przyszłości tej pozarządowej organizacji badawczej

Władimir Mitew

Polska wersja tego wywiadu została opublikowana 4 lipca 2018 r. na polskiej stronie „Strajk”. Tekst został przetłumaczony na język polski przez Małgorzatę Kulbaczewską-Figat. Wywiad został po raz pierwszy opublikowany w języku bułgarskim, rumuńskim i angielskim na blogu „Most przyjaźni” 22 października 2017 r.

Alireza Pourmohammad jest dyrektorem Ośrodka Studiów nad Iranem, Bałkanami i Europą Środkową (IBCE), utworzonego w 2016 r. w Sofii w celu wspierania rozwoju studiów iranistycznych w Bułgarii, na Bałkanach i w Europie Środkowej. Od 2008 r. wykłada w instytucie iranistyki Uniwersytetu im. Klemensa z Ochrydy w Sofii, prowadząc zajęcia z zakresu wprowadzenia do mistycyzmu, języka i literatury perskiej, dialektu teherańskiego, ustnego języka perskiego, wprowadzenia do mitologii i epiki perskiej. Sam ukończył studia na uniwersytecie im. Allameha Tabataiego.

Continue reading “Dla lepszego zrozumienia Iranu na Bałkanach i w Europie Środkowej”

Ivo Panov: Secția ”Iranistică” contribuie la legătura dintre UE şi Iran

panov-700x350
Ivo Panov (foto: Ivo Panov)

Un interviu despre relaţiile culturale între Iran şi Bulgaria şi cum Secția ”Iranistică” la Universitatea din Sofia contribuie la dezvoltarea relaţiilor irano-bulgare şi irano-europene

Vladimir Mitev

Orientalistul şi iranistul Ivo Panov este născut pe 5 octombrie 1958 la Sofia. A studiat ”Filologia Persană” (1978-1980 la Universitatea de Stat din Kabul (Afghanistan) şi ”Literatură și limbi estice” (1980-1984) la Universitatea de Stat din Azerbaijan. A primit titlul de doctor de la Universitatea din Sofia ”Sf. Kliment Ohridski” pentru cercetarea ”Noi aspecte în studiul moştenirii poetice a lui Omar Khayam”.

Ivo Panov este conducătorul sectiei”Iranistică” la Universitatea din Sofia de la infiinţarea ei în anul 1993. El este directorul programei de masterat ”Iranistică” din Universitatea Nouă Bulgară (2000-2004). Este şi preşedintele organizaţiei ”Asociaţia prietenilor limbii şi culturii persane din Republica Bulgaria” de la infiinţarea ei în anul 2008. Este şeful secţiei ”Teoria, istoria şi critica traducerii” la Uniunea Traducătorilor din Bulgaria (2010-2016) şi preşedintele Uniunii Traducătorilor din Bulgaria (2016-2019).

Continue reading “Ivo Panov: Secția ”Iranistică” contribuie la legătura dintre UE şi Iran”

Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран

panov-700x350
Иво Панов (снимка: Иво Панов)

Интервю за културните връзки между Иран и България и за приноса на специалност “Иранистика” в Софийския университет за развитието на ирано-българските и ирано-европейските отношения

Владимир Митев

Ориенналистът-иранист Иво Панов е роден на 05 октомври 1958 г. в гр.София. Получава висшето си образование в Кабулския държавен университет – Афганистан, специалност „Персийска филология“ (1978 – 1980) и в Азербайджанския държавен университет, специалност „Източни езици и литература“ (1980 – 1984). През 2001 г. защитава в СУ „Св. Климент Охридски“ докторска дисертация на тема: „Нови аспекти в изучаването на поетическото наследство на Омар Хайям“.

Иво Панов е ръководител на специалност „Иранистика“ в СУ от създаването ѝ през 1993 г. Той е директор на магистърската програма „Иранистика“ в Нов български университет (2000 – 2004). Председател е на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България“ от учредяването му през 2008 г. Ръководител е на секция „Теория, история и критика на превода“ при Съюза на преводачите в България (2010 – 2016) и е председател на Съюза на преводачите в България (2016 – 2019).

Автор e на 79 научни, литературно-критически и публицистични публикации у нас и в чужбина. Автор e и на предговор, съставител, редактор, рецензент, консултант или преводач на над 50 художествени и научни книги, четири от които издадени в ИР Иран. Иво Панов написва монографиите „Омар Хайям в България“ (2000) и „Персийска класическа литература IX – XV век“ (2018), „Енигмата Омар Хайям” (2019). Той е първият българин, превел четиристишията на Омар Хайям от персийски оригинали. За първи път в България, в съавторство с Алиреза Пурмохаммад, превежда от персийски оригинал първи том от „Шах-наме“ („Книга за царете“) на Абулгасем Фердоуси.

Continue reading “Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран”

Calea clinică pentru copii care suferă de cancer duce înafara granițelor Bulgariei

snimka-700x525
Camera pentru jocuri pentru copii la Spitalul Universitar din Heidelgberg

O poveste scurtă de călătorie cu trenul ororilor, ceea ce reprezintă sistemul bulgar pentru tratament al copiilor cu boli oncologice. În sistemul aceste nu numai medicamentele, consumabilele, specialiştii şi paturile sunt deficitare, ci uneori chiar şi sapunul

Vanya Grigorova

Acest articol a fost publicat pe 18 iulie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Departamentul aglomerat

Acum o lună mama unui copil cu o boală oncologică a publicat o factură pentru chimioterapie (medicamente pentru tratamentul cancerului), înmânată ei, lângă patul de moarte al copilului ei de 6 ani. Mimi a încetat din viaţă câteva zile mai târziu, iar uniunea copiilor cu boli oncohematologice a început protestele în faţa Ministerului Sănătăţii, cerind o soluţie trainică a problemei cu asigurarea medicamentelor la timp. Această problemă însă nu este singură cu care se confruntă parinţii copiilor bolnavi.

Continue reading “Calea clinică pentru copii care suferă de cancer duce înafara granițelor Bulgariei”