Nicolai Markov: Noi suntem parte din comunitatea culturală bulgară

miki-700
Nicolai (Miki) Markov (foto: Nicolai Markov)

Interviu cu președintele Uniunii Bulgare din Banat – România despre activitățile organizației lui, despre legăturile cu celelalte organizații bulgărești din România, despre problemele în fața comunității bulgarilor din Banat și despre viziunea organizției de viitor

Vladimir Mitev

Nicolai Marcov este președintele Uniunii Bulgare din Banat – România. Înainte de a deveni șeful organizației, el timp de mulți ani este editor în media bulgarilor din Banat ”Nașa Glas” și susține site-urile, legate cu uniunea bulgară. A participat în pregătirea unor culegeri cu poveste bulgărești din Banat și în tiparirea mai mult cărți uniunii. În acest moment Markov pregătește o carte care va povesti despre viața fostului deputat bulgar în parlamentul român Niculae Mircovici. Mircovici a încetat din viața în sfârșitul lui septembrie 2016.

Continue reading “Nicolai Markov: Noi suntem parte din comunitatea culturală bulgară”

Николай Марков: Ние сме част от българската културна общност

miki-700
Николай Марков (снимка: Николай Марков)

Интервю с председателя на Съюза на българите в Банат – Румъния за дейността на организация, за отношенията с останалите български дружества в страната, за проблемите пред общността на банатските българи и за визията му за бъдещето

Владимир Митев

Николай Марков е председател на Съюза на българите в Банат – Румъния. Преди да оглави организацията, той години наред се занимава с редакторска дейност в медията на банатските българи „Наша глас“ и поддържа сайтовете, свързани с българското банатско дружество. Участвал е в съставянето на сборници с народни приказки на павликяните и в издаването на други книги за тях. В момента Марков работи по книга, която да разкаже за живота на покойния български депутат в румънския парламент Никулае Миркович, който почина в края на септември 2016 г.

Continue reading “Николай Марков: Ние сме част от българската културна общност”

Lorand Szakacs: The group „Right to the City” fights against stigmatization of the poor people in Timișoara

lorand-szakacs-700
Lorand Szakacs (photo: Vladimir Mitev)

What needs to be done in Romania where the right to housing is an ever more important issue, while homeless people and beggars become more and more in numbers in the richest cities

Vladimir Mitev

Lorand Szakacs is a member of the group “Right to the City”, which deals with the editing and printing of the “Stradă (Street) Magazine. The organisation and the magazine deals with the right to housing and fights for human attitude towards homeless people, beggars and the poor in Timișoara and in Romania. According to the official data there are more than 1200 homeless people in Timișoara – a city of immense richness in Romania. Apparently, the poverty problem is seen as a threat to law and property. Citizens are advised in the public transport and at the road intersections not to give money to beggars and to mind their own pockets. But according to the group ”Right to the City” the poverty problem demands a more social and humane attitude of society and administration. Lorand presents his organization, its struggle and the grave situation of the people on the street in an interview that he has given Baricada. 

This interview was published on 24 October 2017 at the site ”Baricada”.

Continue reading “Lorand Szakacs: The group „Right to the City” fights against stigmatization of the poor people in Timișoara”

Lorand Szakacs: Grupul ”Dreptul la Oraș” luptă împotriva stigmatizării săracilor din Timoșoara

lorand-szakacs-700
Lorand Szakacs (foto: Vladimir Mitev)

Ce trebuie făcut într-o Românie în care dreptul la locuire decentă devine din ce în ce mai actual, iar oamenii fără adapost și cerșetatorii sunt prezenți cel mai mult exact în orașele care sunt cele mai bogate

Vladimir Mitev

Lorand Szakacs este membru grupului Dreptul la Oraș care se ocupă cu editarea și tiparirea Revistei ”Stradă”. Organizația și revista se ocupă cu drepturile de locuință și militează pentru atitudinea umană către oamenii fără adapost, cerșetatorii și saraci din Timoșara și din România. După datele oficiale în Timoșoara – un oraș de bogație imensă din România, există peste 1200 de oameni fără adapost. Aparent problema cu saracia e văzut ca amenințare pentru dreptate și proprietate și cetățenii sunt sfatuiți în autobuze și la semaforele străzii să nu dea bani cerșetorilor și să fie atenți la buzunarele lor. Dar după părerea grupului Dreptul de Oraș, problema saracilor cere implicare mai mare socială și atitudine mai umană în administrație și societate. Lorand prezintă organizația sa, luptele ei și situația gravă a oamenilor străzii într-un interviu acordat special Baricadei.

Acest interviu a fost publicat la 22 octombrie 2017 pe site-ul Baricada.

Continue reading “Lorand Szakacs: Grupul ”Dreptul la Oraș” luptă împotriva stigmatizării săracilor din Timoșoara”

Лоранд Сакач: Групата „Право на град“ се бори против стигматизирането на бедните в Тимишоара

lorand-szakacs-700
Лоранд Сакач (снимка: Владимир Митев)

Защо големият румънски град има нужда от списание за проблемите на бездомниците и правото на жилище, какви трудности срещат издателите на тази медия и къде търсят решения

Владимир Митев

Лоранд Сакач е член на общността „Право на град“, която редактира и издава вестник „Улица“. Групата и медията се занимават с правото на жилище и се борят за човешко отношение към хората без дом, към просяците и бедните в Тимишоара и в страната. Според официалните данни в Тимишоара – един изключително богат румънски град, съществуват над 1200 души без жилище. Проблемът с бедността често е считан за заплаха за реда и собствеността. Гражданите са съветвани в автобусите и по светофарите на града да не дават пари на просяците, да пазят своите пари и бижута от джебчии.  Но според групата „Право на град“ проблемът на бедните е по-скоро социален, а не криминален и има нужда от човешко отношение на администрацията и обществото към тях. Лоранд представя организацията си, нейната борба и тежката ситуация на бездомниците в интервю за „Барикада“.

Тази статия бе публикувана на 23 октомври 2017 г. на сайта “Барикада”.

Continue reading “Лоранд Сакач: Групата „Право на град“ се бори против стигматизирането на бедните в Тимишоара”