How do European countries and Romania view Bulgaria after the April 2021 parliamentary elections?

Sorin Ioniţă (source: The Bridge of Friendship)

Interviews of the Bulgarian National Radio with the Romanian political scientist Sorin Ioniţă and with the Bulgarian foreign policy analyst Lyubomir Kyuchukov about the changing balance between technocrats and populists in the Bulgarian politics, about the possible effect of the elections on the Bulgarian-Macedonian relations and the Russian-Ukrainian conflict

Vladimir Mitev

In its edition of 12 April 2021, the program “Something More” on the program “Horizon” on the Bulgarian National Radio sought an answer to the question of what Bulgarian politics looks like when viewed from the outside. There were two comments on the issue: of the Romanian political scientist Sorin Ioniţă (in a conversation with Vladimir Mitev) and of the Bulgarian foreign policy expert Lyubomir Kyuchukov (in a conversation with Georgi Markov).

Continue reading

Cum este văzută Bulgaria de către țările europene și de România după alegerile parlamentare din aprilie 2021?

Sorin Ioniţă (sursă: Podul Prieteniei)

Interviuri ale Radio-ului Național Bulgar cu politologul român Sorin Ioniţă și analistul bulgar de politică externă Lyubomir Kyuchukov despre schimbarea echilibrului dintre tehnocrați și populiști în politica bulgară, posibilul efect al alegerilor asupra relațiilor bulgaro-macedonene și conflictul ruso-ucrainean

Vladimir Mitev

În ediția sa din 12 aprilie 2021, programul „Ceva mai mult” din programul „Orizont” de la Radio Național Bulgar a căutat un răspuns la întrebarea cum arată politica bulgară atunci când este privită din exterior. Au existat două comentarii cu privire la această problemă: a politologului român Sorin Ioniţă (într-o conversație cu Vladimir Mitev) și a expertului bulgar în politică externă Lyubomir Kyuchukov (într-o conversație cu Gheorghi Markov).

Continue reading

Как европейските държави и Румъния гледат на България след парламентарните избори от април 2021 г.?

Сорин Йоница (снимка: Мостът на приятелството)

Интервюта на Българското национално радио с румънския политолог Сорин Йоница и с българския външнополитически анализатор Любомир Кючуков за променящия се баланс между технократи и популисти в българската политика, за възможния ефект на изборите върху българо-македонските отношения и за руско-украинския конфликт

Владимир Митев

В своето издание от 12 април 2021 г. предаването “Нещо повече” на програма “Хоризонт” на Българското национално радио потърси отговор на въпроса как изглежда българската политика, когато е погледната отвън. Коментарите по въпроса бяха два: на румънския политолог Сорин Йоница (в разговор с Владимир Митев) и на българския външнополитически експерт Любомир Кючуков (в разговор с Георги Марков). 

Continue reading

The Cooperation and Verification Mechanism can encourage Bulgarian-Romanian interaction

The poster of the podcast Rule of Law Rules (source: https://rolr.podigee.io/)

The founder of the “Bridge of Friendship” blog gave an interview to the podcast of the Konrad Adenauer Romania Foundation about the rule of law in Bulgaria and Bulgarian-Romanian relations

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev was invited as a guest on the podcast Rule of Law Rules of the Konrad Adenauer Romania Foundation. In the episode released on April 7, 2021, Vladimir spoke about the rule of law in Bulgaria, the over-personalized political system (under the aegis of Prime Minister Boyko Borissov), the prosecution, which is in question, and public sentiment about the rule of law and anti-corruption discourse. In addition, Vladimir spoke about the Cooperation and Verification Mechanism and how it could influence Bulgarian-Romanian relations by allowing the two countries to have their own initiative internationally.

Continue reading

Mecanismul de Cooperare și Verificare poate încuraja cooperarea româno-bulgară

Posterul podcastului Rule of Law Rules (sursă: https://rolr.podigee.io/)

Fondatorul blogului „Podul Prieteniei” a susținut un interviu pe podcast-ul Fundației Konrad Adenauer România despre statul de drept din Bulgaria și relațiile româno-bulgare

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev a fost invitat  la podcastul Rule of Law Rules al Fundației Konrad Adenauer România. În episodul lansat pe 7 aprilie 2021, Vladimir a vorbit despre statul de drept din Bulgaria, sistemul politic suprapersonalizat (sub egida primului ministru Boyko Borissov), procuratura, care se află sub un semn de întrebare și sentimentul public cu privire la statul de drept și discursul anticorupție. În plus, Vladimir a vorbit despre Mecanismul de Cooperare și Verificare și despre modul în care acesta poate influența relațiile româno-bulgare, permițând celor două țări să aibă propria inițiativă la nivel internațional.

Continue reading