Codru Vrabie: The appointment of Kövesi to chief prosecutor of the EPPO is like a flower in a buttonhole 

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Association INK)

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on good governance, transparency, responsibility, and integrity in the public sector. He has contributed to many reform measures in justice and public administration. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, the Netherlands, Spain). He has worked for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 by the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of telegraful.net, where he works on the podcast series “Hypotheses” – a project of the Courage Ahead Association (Curaj Înainte).

Mr. Vrabie, how does the expected victory of Laura Kövesi in the competition for the head of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) influence Romanian anti-corruption?

I think that this piece of news will be forgotten in Bucharest immediately after the presidential elections, because the European prosecution EPPO will not have notable activity in the first year of its establishment. The issue might seem relevant now, during the election campaign, but no one in Romania deals with the substance of anti-corruption policies. No one dealt with that earlier either. Everyone talked, but no one did anything concrete. So there is no way Romanian anti-corruption will be influenced by her victory.

Continue reading “Codru Vrabie: The appointment of Kövesi to chief prosecutor of the EPPO is like a flower in a buttonhole “

Advertisements

Codru Vrabie: Aşeptata numire a lui Kövesi la şefia Parchetului European revigorează gâlceava politică din România

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu, Asociaţia INK)

Anticorupţia românească se află unde era şi în primavară, la răscrucea dintre două tabere puternice. Efectul victoriei lui Kövesi pentru politica românească va fi unul de scurtă durată, crede expertul de bună guvernare Codru Vrabie. În opinia lui, Parchetul European poate chiar să nu aibă rezultate semnificative în mandatul lui Kövesi. Dar, într-adevăr, consideră că asistăm la o ascensiune a procuraturii în plan global

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, unde lucrează la seria de podcasturi „Ipoteze,” un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

Domnule Vrabie, cum influenţează anticorupţia românească victoria lui Kövesi în competiţia pentru şefia Parchetului European?

La Bucureşti, eu cred că ştirea asta va fi uitată imediat după ce se încheie alegerile pentru Preşedintele României, pentru că Parchetul European nu va avea o activitate notabilă în primul an de la înfiinţare. Subiectul ăsta poate fi relevant acum, în campania electorală, dar de substanţa politicilor anticorupţie nu prea se ocupă nimeni în România. Nici înainte nu se ocupa nimeni cu adevărat. Toata lumea vorbea, dar nimeni nu facea nimic concret. Deci nu prea are ce să influenţeze.

Continue reading “Codru Vrabie: Aşeptata numire a lui Kövesi la şefia Parchetului European revigorează gâlceava politică din România”

Кодру Врабие: Назначаването на Кьовеши като шеф на европейската прокуратура временно съживява политическите разпри в Румъния

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Асоциация INK, Влад Станчу)

Румънската антикорупция се намира там, където бе и през пролетта – разпъната на кръст между два силни лагера. Ефектът от победата на Кьовеши за румънската политика ще бъде краткосрочен, смята експертът по добро управление Кодру Врабие. Според него европейската прокуратура може и да няма значителни резултати по време на мандата на Кьовеши. Но, наистина, той смята, че наблюдаваме засилване на прокуратурите в целия свят

Владимир Митев

Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по въпроси на доброто управление, прозрачността, отговорността и почтеността в публичното пространство. Той е допринесъл за множество реформи в областта на правосъдието и публичната администрация в Румъния. Има бакалавърска степен по политически и юридически науки (от Румъния, България и САЩ) и магистърска степен по административни науки и европейски въпроси (Румъния, Холандия, Испания). Кодру работи от 1998 г. за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. Кодру работи в рамките на програмата „Лидери в правосъдието“, която бе възпроизведена от 2017 г. нататък и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се присъедини към екип на telegraful.net, където работи по серията от подкасти „Хипотези“ – проект на Сдружение „Кураж напред“

Господин Врабие, как очакваната победа на Кьовеши в състезанието за ръководител на европейската прокуратура влияе на румънската антикорупция?

Мисля, че в Букурещ тази новина ще бъде забравена, веднага след като приключит изборите за президент на Румъния, защото европейската прокуратура няма да има значителна дейност в първата година от създаването си. Тази тема може да е актуална сега, в предизборната кампания, но никой в Румъния не се занимава със същността на антикорупционните политики. И преди никой не се занимаваше истински с това. Всички говореха, но никой не правеше нищо конкретно. Така че назначаването на Кьовеши за шеф на европейската прокуратура няма как да окаже влияние на антикорупцията в Румъния.

Continue reading “Кодру Врабие: Назначаването на Кьовеши като шеф на европейската прокуратура временно съживява политическите разпри в Румъния”

Stânga românească căută soluții pentru ieşirea din capcana ”muncii ieftine”

kitchen-700х350
(foto: Pixabay, CC0)

Tendinţa pentru greve, prin intremediul cărora muncitorii din țara vecină de la nord vor salarii decente, a găsit un neaşteptat sprijin-inspiraţie într-o promisiune electorală din Polonia

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 19 septembrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Pe 10 septembrie 2019 media româneşti au distribuit masiv ştirea că ”era muncii ieftine din Polonia va lua sfârşit”. O astfel de afirmaţie a făcut-o premierul polonez Mateusz Morawiecki, cel care a promis până la anul 2023 o creştere cu 78% a salariului minim, adică 4.000 zloți sau 1.000 dolari. Condiţia lui Morawiecki pentru această sporire a veniturilor a fost aceea ca alegătorii să re-plebisciteze partidul guvernamental Dreptate şi Justiţie. Media româneşti au relatat ştirea împreună cu avertizarea standard a unor economişti că o astfel de creştere a salariilor va mari veniturile pentru angajatori, ceea ce înseamnă o imixtiune (negativă) în economie.

Promisiunea lui Morawiecki are o tentă electorală clară şi reprezintă o vântoare de voturi. Dar ea a provocat un interes sporit în România. Polonia a devenit de mult timp un model pentru români – fie din cauza loialităţii sale față de Statele Unite, fie din cauza religiozităţii şi conservatorismului lor, fie pentru faptul că Polonia şi România sunt cele mai mare state din regiune. Dar mult a contat şi fraza cheie, cum că Polonia va înceta să mai fie ”ţara muncii ieftine”.

Continue reading “Stânga românească căută soluții pentru ieşirea din capcana ”muncii ieftine””

Румънските леви търсят изход от капана на евтиния труд

kitchen-700х350
(снимка: Pixabay, CC0)

Тенденцията за стачки, чрез които работниците в северната ни съседка искат достойно заплащане, срещна неочаквано вдъхновение в едно предизборно обещание от Полша

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 18 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

На 10 септември 2019 г. основните румънски медии гръмнаха с новината, че „ерата на евтиния труд в Полша приключва“. Това бил израз на самия премиер Матеуш Моравиецки, който обещал повишение със 78% на минималната заплата до 4000 злоти или 1000 долара до 2023 г. Условието на Моравиецки за вдигането на доходите е на предстоящите тази есен парламентарни избори да спечели „Право и справедливост“. Румънските медии предадоха новината заедно със стандартното предупреждение на икономисти, че подобен рязък скок на заплащането ще повиши разходите за работодателите, което „ще повлияе“ на икономиката.

Естествено, че заявката на Моравиецки е с открита предизборна насоченост и е лов на гласове. Но тя предизвика голям интерес в Румъния. Полша отдавна се е утвърдила като модел за румънците – дали заради лоялността към Щатите, дали заради религиозността и консервативността на поляците, или просто заради това, че са двете най-големи и най-населени страни в региона. Но не по-малко важно за румънците бе самото определение, че Полша ще престане да бъде страна на евтиния труд.

Continue reading “Румънските леви търсят изход от капана на евтиния труд”

Ioana Abăseacă: All that the USR did in the last three years was to approach „those who lost from transition”

abaseaca-350
Ioana Abăseacă (photo: Ioana Abăseacă)

An interview with the activist of Save Romania Union (USR) about her experiences related to Bulgaria and how USR and its presidential candidate Dan Barna position themselves with regard to transition, international relations and the role of women in politics
Vladimir Mitev
Ioana Abăseacă is 24 years old. She has graduated with a degree in Political Sciences from the University of Bucharest. She is passionate about the 20th century history. Thanks to the opportunities for student mobility she has lived and has worked for a few months in Sofia and has beautiful friendships with Bulgarians. Ioana lives and works in the Romanian capital, Bucharest, a city, which she equally loves and hates. She considers herself a great fan of coffee.

Continue reading “Ioana Abăseacă: All that the USR did in the last three years was to approach „those who lost from transition””

Ioana Abăseacă: Tot ce a făcut USR în ultimii 3 ani a fost să ajungă la ”pierzatorii tranziţiei”

abaseaca-350
Ioana Abăseacă (foto: Ioana Abăseacă)

Un interviu cu activista USR despre experienţele ei legate de Bulgaria şi despre poziţionarea USR şi candidatul la preşedinţie Dan Barna privind tranziţia, privind politică externă şi rolul femeilor în politică

Vladimir Mitev
Ioana Abăsească are 24 de ani. Ea este absolventă de științe politice la Univeristatea din Bucureşti. Este pasionată de istoria secolului al XX-lea. Datorită oportunităţilor pentru mobilitate studenţească a trăit şi lucrat câteva luni în Sofia şi are câteva prietenii frumoase cu bulgari. Ioana locuiește și lucrează în capitala României, București, un oraș pe care îl iubește și urăște cu egală pasiune. Se descrie ca mare băutoare de cafe

Continue reading “Ioana Abăseacă: Tot ce a făcut USR în ultimii 3 ani a fost să ajungă la ”pierzatorii tranziţiei””