Victoria Stoiciu: Poverty is not on the public agenda in Romania – the poorest country in the EU

victoria-stoiciu-2-900-450
Victoria Stoiciu (foto: Victoria Stoiciu)

An interview about the problems, related to the Romanian Fiscal Code, about the recent protests, caused by the changes in the anti-corruption fight, about the current condition of workers` rights and the crisis in labour relations

Vladimir Mitev

Victoria Stoiciu is the programme coordinator of the Friedrich Ebert Foundation in Romania. She makes a doctorate in the University „Babeş-Bolyai” in Cluj Napoca. She is also a national correspondent for Romania of Eurofound – an EU agency, which researches the labour and life conditions in the member states of the European community.

Stoiciu speaks with Baricada about the problems, caused by the new Fiscal Code, about the protests, provoked by the changes in the anti-corruption fight, about the current condition of workers` rights and the campaign „Heroes of Capitalist Labour“ of the Coalition for Labour, which is supported by the Friedrich Ebert Foundation and presents cases of labour relations abuses. 

Continue reading “Victoria Stoiciu: Poverty is not on the public agenda in Romania – the poorest country in the EU”

Advertisements

Victoria Stoiciu: În cea mai săraca ţară din UE – România, saracia nu există ca problemă în agenda publică

victoria-stoiciu-2-900-450
Victoria Stoiciu (foto: Victoria Stoiciu)

De vorba despre problemele legate de Codul Fiscal, despre protestele provocate de reformele în justiţie, despre starea actuală a drepturilor lucrătorilor şi despre criza în relaţiile de muncă

Vladimir Mitev

Victoria Stoiciu este coordonator de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România. Este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai și corespondent național Eurofound.

Baricada a stat de vorba cu ea despre problemele legate de Codul Fiscal, despre protestele provocate de reformele în justiţie, despre starea actuală a drepturilor lucratorilor şi iniţiativa ”Eroii Muncii Capitaliste” a Coaliţiei pentru Muncă, din care face parte Fundaţia Friedrich Ebert şi care prezintă cazuri de abuzuri în relaţiile de muncă. 

Continue reading “Victoria Stoiciu: În cea mai săraca ţară din UE – România, saracia nu există ca problemă în agenda publică”

Виктория Стойчу: В Румъния – най-бедната страна на ЕС, бедността не е проблем в обществения дневен ред

victoria-stoiciu-2-900-450
Виктория Стойчу (снимка: Виктория Стойчу)

Разговор за проблемите, свързани с румънския Данъчен кодекс, за протестите, предизвикани от промените в борбата с корупцията, за актуалното състояние на правата на работниците и за кризата в трудовите отношения

Владимир Митев

Виктория Стойчу е програмен координатор на фондация „Фридрих Еберт“ Румъния. Тя е докторант в Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж Напока и национален кореспондент за Румъния на Eurofound – агенция на ЕС, която изследва условията на труд и живот в страните-членки на общността.

Пред „Барикада“ тя говори за проблемите, породени от новия Данъчен кодекс, за протестите, провокирани от промените в борбата с корупцията, за актуалното състояние на правата на работниците и за инициативата „Герои на капиталистическия труд“ на Коалицията за труда, от която е част фондация „Фридрих Еберт“ и която представя случаи на нарушения в трудовите отношения.

Continue reading “Виктория Стойчу: В Румъния – най-бедната страна на ЕС, бедността не е проблем в обществения дневен ред”

După o luptă îndelungată: Parlamentul bulgar i-a ajutat pe angajaţii prejudiciaţi să-şi primească banii

maia-manolova-700
Avocatul Poporului Maia Manolova anunţă rezultatele obţinute (foto: Baricada)

Parlamentul bulgar a adoptat schimbările lung-aşteptate care au drept scop să faciliteze accesul angajaţilor prejudiciaţi la salariile pentru munca depusă de ei, pe care nu le-au primit. Există dificultăţi rezolvate şi referitor la fenomenul transferilor firmelor îndatorate care sunt înregistrate pe numele unor oameni fără adăpost, precum şi în împiedicarea participării unor angajatori necorecţi la licitaţiile publice

Nikolai Draganov

Acest articol a fost publicat pe 13 decembrie 2017 pe site-ul bulgăresc al Baricadei. El se referă la schimbările legislative, legate cu drepturile lucrătorilor, promulate de parlamentul bulgar după presiunea Avocatului Poporului Maia Manolova şi a sindicatelor după ce în anul 2017 s-a întarit problema cu neplata salariilor angajaţilor din firme îndatorate. Pentru mai multă informaţie despre cazurile neplătirii salariilor din Bulgaria şi cum angajaţii pot să-şi ceară drepturile, citiţi interviul cu Vania Grigorova – expert la sindicatul ”Sprijin” şi preşedinte Asociaţiei ”Bulgaria Solidară”. 

Continue reading “După o luptă îndelungată: Parlamentul bulgar i-a ajutat pe angajaţii prejudiciaţi să-şi primească banii”

След дълга битка: Парламентът помогна на ощетени работници да получат парите си

maia-manolova-700
Мая Манолова (в средата) обявява какво е променил парламентът (снимка: Барикада)

Народното събрание прие окончателно на второ четене дългоочаквани промени, които целят да улеснят достъпа на ощетени работници до техните изработени, но неполучени заплати. Затруднява се и прехвърлянето на закъсали фирми на клошари, както и участието на некоректни работодатели в обществени поръчки.

Николай Драганов

Тази статия бе публикувана на 13 декември 2017 г. на сайта “Барикада”. Тя се отнася до законодателните промени, свързани с правата на работниците, приети от българския парламент под натиск на омбудсмана Мая Манолова и на синдикатите, след като през 2017 г. нараснаха проблемите с неплащането на заплатите на служители от задлъжнели фирми. За повече информация за тези казуси и за процедурите, по които служителите могат да потърсят правата си, можете да прочетете интервюто с Ваня Григорова – експерт в КТ “Подкрепа” и президента на сдружение “Солидарна България”. 

Continue reading “След дълга битка: Парламентът помогна на ощетени работници да получат парите си”

Vania Grigorova: Locul sindicatului este în strada

VanyaGrigorova-700
Vania Grigorova (foto: Baricada)

Exploatarea lucratorilor, neplata salarillor şi încalcarea drepturilor muncii nu a început de ieri. Lucratorii trebuie să se unească, iar în şcoală trebuie predat sindicalism, nu antreprenoriat, pentru ca probabilitatea că elevii să devină lucratori e mai mare decât să devină patroni, spune consilierul economic al sindicatului ”Podkrepa” (Sprijin) şi preşedintele Asociaţiei ”Bulgaria Solidară”

Nikolai Draganov

Vania Grigorova s-a născut în Sofia, în 1978. A absolvit Liceul Naţional de Comerţ şi Bănci. Are masterat în marketing de la Universitatea de Economie Naţională şi Mondială din Sofia. Este consilier economic al sindicatului ”Sprijin” şi preşedintele Asociaţiei ”Bulgaria Solidară”, care este unul dintre organizatorii de bază a părţii bulgare a protestului paneuropean împotriva TTIP şi CETO. Asociaţia se ocupă cu teme sociale şi de muncă.

Acest text a fost publicat pe 12 aprilie 2017 pe site-ul bulgăresc al Baricadei, după ce a avut loc un val de cazuri de neplată a salariilor angajaţilor din Bulgaria. În decembrie 2017 parlamentul bulgar a promulgat schimbări legislative care au dat angajaţilor drepturi pentru a-şi apara interesele economice în cazurile acestea. 

Continue reading “Vania Grigorova: Locul sindicatului este în strada”

Ваня Григорова: Мястото на синдикатите е на улицата

VanyaGrigorova-700
Ваня Григорова (снимка: Барикада)

Експлоатацията на работници, неизплащането на заплати и потъпкването на трудови права не е от вчера. Работниците трябва да се обединяват, а в училище е по-важно да се изучава синдикализъм, отколкото предприемачество, заявява икономическият съветник на КТ “Подкрепа” и председател на сдружение “Солидарна България”

Николай Драганов

Ваня Григорова е родена в София през 1978 г. Завършила е Националната търговско-банкова гимназия. Магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Тя е икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и председател на сдружение „Солидарна България“, което е сред основните организатори на българската част от общоевропейския протест срещу ТПТИ и СЕТА. Сдружението се ангажира основно със социална и трудова тематика. 

Тази статия бе публикувана на 12 април 2017 г. на сайта “Барикада”, след появата на вълна от случаи, в които работници и служители на задлъжнели фирми не получаваха своите заплати. През декември 2017 г. българският парламент прие законодателни промени, които дадоха на работниците повече възможности да получат своите заработени възнаграждения.

Continue reading “Ваня Григорова: Мястото на синдикатите е на улицата”