Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

The Barricade talked to Ovidiu Ţichindeleanu, the Romanian philosopher, about the importance of the late Samir Amin’s ideas, the need for Eastern Europe to follow its own path of development, the message of the Telciu Summer School, and the need for a ‘left-wing spirituality’

Vladimir Mitev

Ovidiu Ţichindeleanu is a philosopher and a theorist of culture, a co-founder of the Romanian left-wing site CriticAtac, the Romanian platform Indymedia, and the Eastern European left-wing political platform, LeftEast. He was a member of the Governing Board of the El Taller International NGO. He currently lives in Chişinău, Republic of Moldova. Ţichindeleanu is one of the driving forces behind the Idea Publishing House in Cluj Napoca and the Centre for the Study of Modernity and the Rural World in Telciu, the latter being the organiser of the Telciu Summer Conferences and the Telciu Summer School. His most recent book is Contracultură. Rudimente de filosofie critică (’Counterculture. Thoughts on Critical Philosophy’). He is the Romanian translator of books by Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, and Peter Sloterdijk.

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?”

Advertisements

Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

Un interviu cu filosoful român despre importanţa ideilor regretatului Samir Amin, despre nevoia ca Europa de Est să urmărească un drum propriu de dezvoltare, despre mesajul Şcolii de Vară de la Telciu şi nevoia unei ”spiritualităţi de stânga”

Ovidiu Ţichindeleanu este filosof şi teoretician al culturii, cofondator al site-ului românesc de stânga CriticAtac, al platformei Indymedia România şi a LeftEast. A fost membru în consiliul director al organizaţiei nonguvernamentale internaţionale El Taller Internaţional. În prezent locuieşte în Chişinău, Republica Moldova. Ţichindeleanu este una dintre forţele motrice din spatele Editurii Idea din Cluj-Napoca şi a Centrului pentru Studierea Modernităţii şi a Lumii Rurale din Telciu, ultimul fiind organizatorul Conferinţelor de la Telciu şi a Şcolii de Vară de la Telciu. Ultima carte a lui Ţichindeleanu este ”Contracultură. Rudimente de filosofie critică”. Este traducător în limba română a unor cărţi de Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, şi Peter Sloterdijk. Acest interviu a fost acordat în timpul Şcolii de Vară de la Telciu (11-19.08.2018). 

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?”

Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?

tichindeleanu-700x350
Овидиу Цикинделяну (снимка: Барикада)

Румънският философ и теоретик на културата Овидиу Цикинделяну говори за съвременните предизвикателства пред нашия регион и провокира към размисъл – защо проблемите ни се интернационализират, но не и решенията им, какви други опции имаме освен дилемата неолиберален курс под шапката на МВФ или автократска псевдоалтернатива, възможно ли е да вдъхнем на ЕС по-социална и по-демократична същност, как можем да се върнем към народен суверенитет, кой ще се вслуша в културните ни феномени и т.н.

Владимир Митев

Овидиу Цикинделяну е философ и теоретик на културата, съосновател на румънския ляв сайт CriticAtac, на платформата Indymedia România и на сайта LeftEast. Цикинделяну е бил член на съвета на директорите на международната неправителствена организация El Taller International. В момента живее в Кишинев, Република Молдова. Интелектуалецът е една от движещите сили в издателство Idea в Клуж-Напока и в Центъра за изучаване на модерността и на селския свят в Телчу. Последната формация организира през последните седем години „Конференциите в Телчу“ (научни конференции, провеждащи се във въпросното трансилванско село в окръг Бистрица-Нъсъуд) и „Лятното училище в Телчу“ (през последните три години това е съборът на румънската интелектуална левица). Последната книга на Цикинделяну е „Контракултура. Начални познания по критическа философия“. Той е превел на румънски език книги на Силвия Федеричи, Силвия Маркос, Уолтър Миньоло, Артуро Ескобар, Луис Гордън, Имануел Уолърстейн, Иван Илич, Жил Дельоз и Петер Слотердайк. Предлаганото тук интервю бе взето по време на Лятното училище в Телчу (11-19.08.2018 г.).

Continue reading “Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?”

Ilie Şerbănescu: Koveşi`s removal from DNA is not the end of the political war in Romania

serbanescu-700х350
Ilie Şerbănescu (photo: Baricada)

The veteran analyst explains what Iohannis`s mistake was, who benefits from the changes in justice an why Romania is not on the road to becoming a new Poland or Hungary

Vladimir Mitev

Ilie Şerbănescu (b. 1942) is a Romanian economist and analyst, who was minister of reform between December 1997 and April 1998. He has written more than 600 articles and several books. His most recent book is called ”Romania – a colony in Europe`s periphery“ (2016). It studies the different dimensions of the Romanian economy which prove that it is peripheral and dependent on its foreign masters.

Continue reading “Ilie Şerbănescu: Koveşi`s removal from DNA is not the end of the political war in Romania”

Илие Шербанеску: Оттеглянето на Кьовеши не е краят на политическата война в Румъния

serbanescu-700х350
Илие Шербанеску (снимка: Барикада)

Анализаторът ветеран Илие Шербанеску обяснява какво е сгрешил президентът Йоханис, кой наистина печели от промените в правосъдните закони и защо Румъния не е на път да се превърне в нова Полша или Унгария

Владимир Митев

Илие Шербанеску (р. 1942 г.) е румънски икономист и анализатор, който е бил министър на реформата между декември 1997 г. и април 1998 г. Той е написал над 600 статии и няколко книги. Последната от тях се казва „Румъния – една колония в периферията на Европа” (2016 г.) и изследва различните измерения на румънската икономика, доказващи, че тя е периферна и зависима от своите чуждестранни господари. „Барикада“ разговаря с Шербанеску за политическата ситуация в Румъния след като румънският президент Клаус Йоханис отстрани шефката на Националната дирекция „Антикорупция“. Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 10 юли 2018 г.

Continue reading “Илие Шербанеску: Оттеглянето на Кьовеши не е краят на политическата война в Румъния”

Victoria Stoiciu: Capital is socially assisted in Romania, not the poor

victoria-stoiciu-2-900-450
Victoria Stoiciu (photo: Victoria Stoiciu)

Vasile Ernu speaks with Victoria Stoiciu about the new serfdom and the guaranteed minimum income: ”In our country the fight against poverty has turned into a fight against the poor”

Vasile Ernu

This article was published on 25 June 2018 on the site ”The Barricade”. 

“On Wednesday 20 June 2018, members of the Romanian parliament approved a legislative project which liquidates the right to a guaranteed minimum income in the case where even one offer of work is rejected by an unemployed citizen. The decision was taken with 274 votes in favour, 4 against and 2 abstentions”, reports the national press agency, Agerpres. In my view, there is no one any more in the Romanian parliament who represents the interests of the poor, who make up more than 40% of the citizens of this country. They are abandoned. We fight not with poverty, which is the gravest problem of Romania, but with the poor. The fight against the poor unites the Social Democratic Party (PSD) and the Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) [the two governing parties – translator’s note], the National Liberal Party, the Democratic Union of Hungarians in Romania (UDMR), the Save Romania Union (USR) and others. They have taken an important step towards a new serfdom.

On the occasion of this parliamentary vote I talked with Victoria Stoiciu, who is very familiar with the sphere of social legislation and the problem of poverty. She is the programme director of the Friedrich Ebert Foundation Romania. She is also the national correspondent for Romania in Eurofound, the European agency conducting surveys on quality of life in the EU.

Continue reading “Victoria Stoiciu: Capital is socially assisted in Romania, not the poor”