Reading Marx in Bucharest

Karl_Marx-700
Karl Marx (photo: Wikipedia)

The book “Marxian economic theory” by Dan Chiță invites the left people to get to know their roots

Vladimir Mitev

This article was published on 18 June 2017 at the site “Baricada”.

“It’s difficult to read Marx. When I read 50 pages by him, I have the feeling that everything I have ever read in Romanian language hasn’t prepared me in any way to understand this author. His text is so dense, so sublime. Marx is something really different. He has not only been a great economist, but is also probably the only one that has given meaning to the Hegelian dialectics. Marx transforms the whole continental philosophy into arms for the understanding of reality. It is not sufficient for somebody to have studied philosophy in Cluj Napoca or Bucharest, in order to understand him. Marx is something much larger”, said Dan Chiță (Neumann) – the author of the book “Marxian economic theory”, during its presentation on 14 June 2017 in the cultural centre of the left in Bucharest “Macaz”.

The dimensions of his effort upon the volume seem unimaginable. Who reads Marx today? If somebody has ever tried to understand “The Capital”, has he gone beyond the first few pages?

Continue reading “Reading Marx in Bucharest”

Citindu-l pe Marx în București

Karl_Marx-700
Karl Marx (foto: Wikipedia)

Cartea lui Dan Chiță, “Teoria economică marxistă” îi invită pe stângiști să-și recunoască, în sfârșit, rădăcinile

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 16 iunie pe site-ul ”Baricada”.

”E greu să citești Marx. Dacă citesc 50 de pagine din Marx am impresia că tot ceea ce am citit în limba română nu m-a echipat intelectual pentru a-l înțeleg. Textul e atât de dens, atât de sublim în imaginația asta. E altceva. Pur și simplu, în afară de faptul că el a fost mare economist, el a fost, probabil, singurul care a dat sens dialecticei hegeliene. El a transformat toată filosofia continentală într-o armă de înțelegere a realității. Nu e suficient să fi studiat filosofia la Cluj sau la București pentru a-l înțelege. Marx este mai mult decât asta”, așa s-a exprimat Dan Chiță (Neumann) – autorul cărții “Teoria economică marxistă”, în timpul lansării acesteia, de pe 14 iunie 2017, la centrul cultural stângii din București Macaz.

Dimensiunea efortului lui pare inimaginabil. Cine (mai) citește Marx astăzi? Chiar dacă cineva a încercat să înțeleagă și să citească “Capitalul”, câți au trecut de primele pagini?

Continue reading “Citindu-l pe Marx în București”

Да четеш Маркс в Букурещ

Karl_Marx-700
Карл Маркс (източник: Уикипедия)

Книгата „Марксистка икономическа теория“ на Дан Кица кани левичарите да опознаят своите корени

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 19 юни 2017 г.

„Трудно е да четеш Маркс. Ако прочета 50 страници от него, имам чувството, че всичко, което съм чел на румънски език, не ме е подготвило интелектуално никак, за да разбера този автор. Неговият текст е толкова наситен, толкова възвишен. Маркс е нещо съвсем различно. Освен че е бил голям икономист, той е може би единственият, който е дал смисъл на хегелианската диалектика. Маркс трансформира цялата континентална философия в оръжие за разбирането на реалността. Не е достатъчно да си учил философия в Клуж Напока или в Букурещ, за да го разбереш. Маркс е нещо много по-голямо“, каза Дан Кица (Нойман) – авторът на книгата „Марксистката икономическа теория“, по време на представянето ѝ на 14 юни 2017 г. в културния център на левите в Букурещ „Маказ“.

Измеренията на усилието зад тома изглеждат невъобразими. Кой чете Маркс днес? Ако някой е опитал да осмисли „Капиталът“ някога, дали е отишъл отвъд първите няколко страници?

Continue reading “Да четеш Маркс в Букурещ”

Mediile bulgărești au derutat poporul despre creșterea salariului minim din România

leul_lev_ro_bg_700
Cum se trăiește mai bine – cu leul românesc sau cu levul bulgăresc? (foto: Vladimir Mitev)

Un mare număr de site-uri și televiziuni au informat despre o creșterea a salarilor românești, încă neexistantă, și au provocat nefericirea bulgarilor în rețelele sociale

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 6 ianuarie 2017 pe site-ul ”Baricada”.

Sărăcia bulgărească se transformează într-un complex vis-a-vis de vecinii români, complex care se hrănește chiar înainte de a apara argumente pentru existența lui.

”Cum le vom ajunge… pe românii?” (joc în cuvintelor cu cântecul lui Todor Kolev din începutul tranziției când el se întreba cum bulgarii le vom ajunge pe americanii – notă traducătorului) – a întrebat retoric Nova TV la 3 ianuarie 2017 cu ajutorul expertului de chestii românești Vladimir Bereanu. În timp ce specialistul a dat exempli diverse de cazuri în care românii reușesc iar bulgari facem lucrurile ”în felul al nostru”, la ecranul în spatele lui Bereanu se arătau datele despre veniturile românești. A fost anunțat că de la 1 ianuarie salariul minim brut acolo a devenit 319 de euro (1450 de lei), iar până la sfârșitul anului va crește la 800 de leva (1850 de lei).

Creșterea bulgărească a salariului minim până la 235 de euro (460 de leva) de la 1 ianuarie 2017 nu împresionează în acest context și așa nemulțumirea bulgarilor a apărut în Facebook. Știrea despre saltul veniturilor românești a fost publicată la 1 ianuarie în Offnews și la 2 ianuarie în Mediapool și BTV. Unele dintre publicațiile au citat ca sursa Radioul Național Bulgar.

Care este adevărul

Fără îndoială România are reușiri în plan economic. Problema e că toate aceste anunțuri și comentarii mediatice ale unor dintre cele mai citite și respectate medii din Bulgaria sunt bazate pe informație neadevărată. Până la sfârșitul anululi 2016 n-a fost luată nicio decizie pentru creșterea salariului minim din România. „Viitorul Guvern va avea legitimitatea necesară pentru stabilirea unei noi valori (a salariului minim – notă traducătorului) care să se aplice anul viitor”, a spus în sfârșitul 2016 purtătorul de cuvânt guvernului trecut al lui Dacian Cioloș – Liviu Iolu. De fapt, Radioul Național Bulgar a anunțat că salariul minim din România va crește în 2017 fără să stabilească exact când creșterea va lua loc.

Continue reading “Mediile bulgărești au derutat poporul despre creșterea salariului minim din România”

Българските медии подведоха за скока на минималната заплата в Румъния

leul_lev_ro_bg_700
Как се живее по-добре – с румънски леи или с български левове? (снимка: Владимир Митев)

Голям брой водещи сайтове и телевизии съобщиха за несъществуващо все още повишение на румънските доходи и дадоха нови основания за недоволство на българите в социалните мрежи

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 6 януари 2017 г. на сайта “Барикада”.

Българската оскъдица се превръща в комплекс спрямо румънските ни съседи, който се подхранва, дори преди да се появят аргументи за съществуването му.

„Как ще ги стигнем…. румънците?“ – попита реторично Nova TV на 3 януари т.г. в компанията на експерта по румънските въпроси Владимир Береану. Докато специалистът даваше разнообразни примери за сфери, в които румънците успяват, а българите правим нещата „по нашенски“, на екрана зад Береану и водещия се показваха числата за скока в румънските доходи. Беше анонсирано, че от 1 януари брутната минимална работна заплата е станала 319 евро (1450 леи), а до края на годината ще достигне 800 лева (1850 леи).

Българското повишение на минималната заплата до 235 евро (460 лева) от 1 януари 2017 г. бледнее пред тези числа и провокира нерадостни коментари във Facebook. Новината за румънския скок в доходите можеше да бъде видяна на 1 януари в Offnews и на 2 януари в Mediapool и в BTV. Някои от медийните публикации се позоваваха на БНР като източник.

Каква е истината

Няма спор, че Румъния отбелязва успехи в икономически план. В случая обаче всички тези съобщения и коментари в най-авторитетни български медии почиват на невярна информация. Решение за повишение на минималната заплата в Румъния така и не бе взето до края на 2016 г. „Бъдещото правителство ще има необходимата легитимност, за да определи новата стойност на минималната работна заплата, която ще се прилага догодина”, заяви в края на 2016 г. говорителят на управлявалия до началото на 2017 г. кабинет на Дачиан Чолош – Ливиу Йолу. Всъщност, БНР сочи, че минималната заплата ще бъде вдигната в Румъния през 2017 г., без да уточнява кога точно ще стане.

Continue reading “Българските медии подведоха за скока на минималната заплата в Румъния”