Traian Băsescu has fallen victim to the forces he unleashed

Traian_Basescu_700x350
Traian Basescu (photo: Razvan Socol, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia Commons)

The former president used to be the representative of anti-communism and anti-corruption in Romanian politics. In 2016 a criminal investigation for money laundering was started against him. On 20 September 2019 the court declared him a collaborator with the communist secret service “Securitate”

Vladimir Mitev

This article was published on 24 September 2019 on the English section of the site “The Barricade”.

On 20 September the Court of Appeals in Bucharest came out with the decision that the former Romanian president Traian Băsescu was a collaborator with the communist secret service “Securitate”. Băsescu rejects this accusation and has always asserted that he didn’t have such relations. During socialism he was captain of the ship.

The Court of Appeals approved the case brought by the National Council for Investigation of Securitate’s Archives (CNSAS) that Băsescu be declared a Securitate collaborator. The claim points out that the former president reported on his colleagues and was “a person for support” to the Securitate, almost until the regime’s fall. Documents from the internal intelligence service (SRI) and Ministry of National Defense are attached to the case.

“I will not comment on the process. I have to defend myself. We have completely different views from CNSAS. A third party will resolve our dispute – the judge… Let’s see the process,” declared Băsescu in the Court of Appeals in Bucharest.

Continue reading “Traian Băsescu has fallen victim to the forces he unleashed”

Advertisements

Traian Băsescu – o victimă a forţelor create chiar de el însuși

Traian_Basescu_700x350
Traian Băsescu (foto: Răzvan Socol, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia Commons)

Fostul președinte a fost asociat cu anticomunismul şi anticorupția. În 2016, împotriva acestuia s-a declanșat o urmărire penală pentru spălare de bani, iar pe 20 septembrie 2019 Curtea de Apel București l-a declarat colaborator al Securității

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 24 septembrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Pe 20 septembrie 2019, Curtea de Apel București a ieșit cu decizia că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. Băsescu respinge decizia, declarând, ca mai totdeauna, că n-a avut asemenea relații cu Securitatea. În timpul socialismului el a fost căpitan de navă.

Curtea de Apel a confirmat cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care solicita să se stabilească că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. În cererea se arată că fostul președinte şi-a turnat colegii şi a menținut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin până spre finalul regimului comunist. Sunt atașate documente de la SRI şi MApN.

Nu îl comentez (procesul, n.r.), trebuie să mă apăr. Avem puncte de vedere total diferite, eu și CNSAS, ne va împăca un al treilea, judecătorul. (…) Hai să vedem procesul”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, la Curtea de Apel București.

Continue reading “Traian Băsescu – o victimă a forţelor create chiar de el însuși”

Траян Бъсеску пада жертва на силите, които сам отключи

Traian_Basescu_700x350
Траян Бъсеску (снимка: Ръзван Сокол, CC BY-SA 3.0)

Бившият президент бе свързван години наред с антикомунизма и антикорупцията. През 2016 г. срещу него започна наказателно производство за пране на пари, а на 20 септември съдът потвърди, че е бил доносник на Секуритате

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 23 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

На 20 септември т.г. Апелативният съд в Букурещ излезе с решение, че бившият президент Траян Бъсеску е бил сътрудник на комунистическата тайна служба „Секуритате“. Бъсеску отрича и винаги е декларирал, че не е имал подобни отношения. По времето на социализма той е бил капитан на кораб.

Апелативният съд потвърди искането на Националния съвет за изследване на архивите на „Секуртитате“ (CNSAS) Бъсеску да бъде обявен за сътрудник. В този иск се посочва, че бившият президент е доносничил за свои колеги и е поддържал връзка със „Секуритате“ като „личност за подкрепа“ почти до падането на режима. Приложени са документи, намиращи се в момента под контрола на контразузанаването SRI и на Министерството на националната отбрана.

„Не коментирам процеса. Трябва да се защитя. Имаме напълно различни гледни точки със CNSAS. Ще ни помири третата страна – съдията… Да видим процеса“, заяви самият Бъсеску в Апелативния съд в Букурещ.

Continue reading “Траян Бъсеску пада жертва на силите, които сам отключи”

Codru Vrabie: The appointment of Kövesi to chief prosecutor of the EPPO is like a flower in a buttonhole 

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Association INK)

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on good governance, transparency, responsibility, and integrity in the public sector. He has contributed to many reform measures in justice and public administration. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, the Netherlands, Spain). He has worked for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 by the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of telegraful.net, where he works on the podcast series “Hypotheses” – a project of the Courage Ahead Association (Curaj Înainte).

Mr. Vrabie, how does the expected victory of Laura Kövesi in the competition for the head of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) influence Romanian anti-corruption?

I think that this piece of news will be forgotten in Bucharest immediately after the presidential elections, because the European prosecution EPPO will not have notable activity in the first year of its establishment. The issue might seem relevant now, during the election campaign, but no one in Romania deals with the substance of anti-corruption policies. No one dealt with that earlier either. Everyone talked, but no one did anything concrete. So there is no way Romanian anti-corruption will be influenced by her victory.

Continue reading “Codru Vrabie: The appointment of Kövesi to chief prosecutor of the EPPO is like a flower in a buttonhole “

Codru Vrabie: Aşeptata numire a lui Kövesi la şefia Parchetului European revigorează gâlceava politică din România

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu, Asociaţia INK)

Anticorupţia românească se află unde era şi în primavară, la răscrucea dintre două tabere puternice. Efectul victoriei lui Kövesi pentru politica românească va fi unul de scurtă durată, crede expertul de bună guvernare Codru Vrabie. În opinia lui, Parchetul European poate chiar să nu aibă rezultate semnificative în mandatul lui Kövesi. Dar, într-adevăr, consideră că asistăm la o ascensiune a procuraturii în plan global

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, unde lucrează la seria de podcasturi „Ipoteze,” un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

Domnule Vrabie, cum influenţează anticorupţia românească victoria lui Kövesi în competiţia pentru şefia Parchetului European?

La Bucureşti, eu cred că ştirea asta va fi uitată imediat după ce se încheie alegerile pentru Preşedintele României, pentru că Parchetul European nu va avea o activitate notabilă în primul an de la înfiinţare. Subiectul ăsta poate fi relevant acum, în campania electorală, dar de substanţa politicilor anticorupţie nu prea se ocupă nimeni în România. Nici înainte nu se ocupa nimeni cu adevărat. Toata lumea vorbea, dar nimeni nu facea nimic concret. Deci nu prea are ce să influenţeze.

Continue reading “Codru Vrabie: Aşeptata numire a lui Kövesi la şefia Parchetului European revigorează gâlceava politică din România”

Кодру Врабие: Назначаването на Кьовеши като шеф на европейската прокуратура временно съживява политическите разпри в Румъния

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Асоциация INK, Влад Станчу)

Румънската антикорупция се намира там, където бе и през пролетта – разпъната на кръст между два силни лагера. Ефектът от победата на Кьовеши за румънската политика ще бъде краткосрочен, смята експертът по добро управление Кодру Врабие. Според него европейската прокуратура може и да няма значителни резултати по време на мандата на Кьовеши. Но, наистина, той смята, че наблюдаваме засилване на прокуратурите в целия свят

Владимир Митев

Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по въпроси на доброто управление, прозрачността, отговорността и почтеността в публичното пространство. Той е допринесъл за множество реформи в областта на правосъдието и публичната администрация в Румъния. Има бакалавърска степен по политически и юридически науки (от Румъния, България и САЩ) и магистърска степен по административни науки и европейски въпроси (Румъния, Холандия, Испания). Кодру работи от 1998 г. за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. Кодру работи в рамките на програмата „Лидери в правосъдието“, която бе възпроизведена от 2017 г. нататък и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се присъедини към екип на telegraful.net, където работи по серията от подкасти „Хипотези“ – проект на Сдружение „Кураж напред“

Господин Врабие, как очакваната победа на Кьовеши в състезанието за ръководител на европейската прокуратура влияе на румънската антикорупция?

Мисля, че в Букурещ тази новина ще бъде забравена, веднага след като приключит изборите за президент на Румъния, защото европейската прокуратура няма да има значителна дейност в първата година от създаването си. Тази тема може да е актуална сега, в предизборната кампания, но никой в Румъния не се занимава със същността на антикорупционните политики. И преди никой не се занимаваше истински с това. Всички говореха, но никой не правеше нищо конкретно. Така че назначаването на Кьовеши за шеф на европейската прокуратура няма как да окаже влияние на антикорупцията в Румъния.

Continue reading “Кодру Врабие: Назначаването на Кьовеши като шеф на европейската прокуратура временно съживява политическите разпри в Румъния”

The essence of post-transition: „People before profits!“

beyond-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

A view of the social forces in Bulgaria and Romania, forming within transition’s depths and hoping to correct its deviations through humanisation of politics

Vladimir Mitev

This article is going to be published in the next issue of the Bulgarian left-wing theoretical magazine “New Times” – issue 9-10 (September-October 2019), which will come out in the end of October 2019. 

Do transitions ever end? What about the end of history? Is the realisation that history has no end a sign that each phase does even in its “non-transitory” contradictions new relations, new ideas and new communities come into being?

I try to make sense of transition in Bulgaria and, to an extent, in Romania by looking at its negation – which I call “post-transition” or post-post-communism”.

Continue reading “The essence of post-transition: „People before profits!“”