Victoria Stoiciu: Poverty is not on the public agenda in Romania – the poorest country in the EU

victoria-stoiciu-2-900-450
Victoria Stoiciu (foto: Victoria Stoiciu)

An interview about the problems, related to the Romanian Fiscal Code, about the recent protests, caused by the changes in the anti-corruption fight, about the current condition of workers` rights and the crisis in labour relations

Vladimir Mitev

Victoria Stoiciu is the programme coordinator of the Friedrich Ebert Foundation in Romania. She makes a doctorate in the University „Babeş-Bolyai” in Cluj Napoca. She is also a national correspondent for Romania of Eurofound – an EU agency, which researches the labour and life conditions in the member states of the European community.

Stoiciu speaks with Baricada about the problems, caused by the new Fiscal Code, about the protests, provoked by the changes in the anti-corruption fight, about the current condition of workers` rights and the campaign „Heroes of Capitalist Labour“ of the Coalition for Labour, which is supported by the Friedrich Ebert Foundation and presents cases of labour relations abuses. 

Continue reading “Victoria Stoiciu: Poverty is not on the public agenda in Romania – the poorest country in the EU”

Advertisements

Victoria Stoiciu: În cea mai săraca ţară din UE – România, saracia nu există ca problemă în agenda publică

victoria-stoiciu-2-900-450
Victoria Stoiciu (foto: Victoria Stoiciu)

De vorba despre problemele legate de Codul Fiscal, despre protestele provocate de reformele în justiţie, despre starea actuală a drepturilor lucrătorilor şi despre criza în relaţiile de muncă

Vladimir Mitev

Victoria Stoiciu este coordonator de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România. Este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai și corespondent național Eurofound.

Baricada a stat de vorba cu ea despre problemele legate de Codul Fiscal, despre protestele provocate de reformele în justiţie, despre starea actuală a drepturilor lucratorilor şi iniţiativa ”Eroii Muncii Capitaliste” a Coaliţiei pentru Muncă, din care face parte Fundaţia Friedrich Ebert şi care prezintă cazuri de abuzuri în relaţiile de muncă. 

Continue reading “Victoria Stoiciu: În cea mai săraca ţară din UE – România, saracia nu există ca problemă în agenda publică”

Виктория Стойчу: В Румъния – най-бедната страна на ЕС, бедността не е проблем в обществения дневен ред

victoria-stoiciu-2-900-450
Виктория Стойчу (снимка: Виктория Стойчу)

Разговор за проблемите, свързани с румънския Данъчен кодекс, за протестите, предизвикани от промените в борбата с корупцията, за актуалното състояние на правата на работниците и за кризата в трудовите отношения

Владимир Митев

Виктория Стойчу е програмен координатор на фондация „Фридрих Еберт“ Румъния. Тя е докторант в Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж Напока и национален кореспондент за Румъния на Eurofound – агенция на ЕС, която изследва условията на труд и живот в страните-членки на общността.

Пред „Барикада“ тя говори за проблемите, породени от новия Данъчен кодекс, за протестите, провокирани от промените в борбата с корупцията, за актуалното състояние на правата на работниците и за инициативата „Герои на капиталистическия труд“ на Коалицията за труда, от която е част фондация „Фридрих Еберт“ и която представя случаи на нарушения в трудовите отношения.

Continue reading “Виктория Стойчу: В Румъния – най-бедната страна на ЕС, бедността не е проблем в обществения дневен ред”

Advertisements

Anticorupția între iacobinismul de paradă și statul de drept

handcuffs-2102488_700
Spectacolul catuşelor este impresionant, însă recuperările celei ce a fost furat sunt minime (foto: Pixabay, CC0)

Deși bilanțul arestărilor și condamnărilor în dosare de corupție este unul spectaculos, nu putem spune același lucru despre recuperarea prejudiciilor

Gelu Sabău

Acest articol a fost publicat pe 3 ianuarie 2018 pe site-ul Baricada. 

Cu câteva zile în urmă, între Crăciun și Anul Nou, Alina Mungiu-Pippidi publica un articol despre situația luptei împotriva corupției în statele unde acest flagel depășește rata medie. În articol era prezentat exemplul prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, care a arestat 10 de prinți și mai mulți foști miniștri cu probleme legate de fraude financiare, punându-i să aleagă între a fi condamnați la închisoare sau a plăti despăgubiri către bugetul de stat. Cazul era prezentat ca un exemplu pozitiv, deși era evident că practica nu respecta normele unui stat de drept. Din articol reiese că, spre deosebire de situația din România, „uneori e mai ușor să construiești statul de drept după ce rezolvi pe cale neconvențională injustiții majore istorice, pe care nu le poți corecta dacă un stat sărac merge la tribunal contra unor corupți bogați care folosesc firme de avocatură din New York”. După recomandarea A. Mungiu-Pippidi, calea „despotismului luminat” poate fi o soluție în astfel de cazuri.

Desigur, asta m-a făcut să mă gândesc la situația luptei anticorupție de la noi. Având în vedere că Băsescu a avut pe alocuri alura unui „despot luminat”, fiind adulat de anumiți intelectuali tocmai din acest motiv, m-am întrebat în ce măsură poate coexista nevoia urgentă a unor reforme cu statul democratic ? Dacă e nevoie de un „despot luminat” – a se înțelege un lider autoritar – pentru a mișca lucrurile într-o societate în care corupția este generalizată, atunci nu contravine acest fapt normelor unui stat democratic, în care regulile democrației sunt respectate de toată lumea ? Sau, mai pe larg, în ce măsură sunt posibile reformele radicale într-o societate ce are democrația drept ideal ? Cum se încadrează lupta împotriva corupției de la noi în acest context ? Pentru a răspunde la aceste întrebări voi face o scurtă trecere în revistă a luptei împotriva corupției din România.

Continue reading “Anticorupția între iacobinismul de paradă și statul de drept”

Advertisements

Румънската борба с корупцията: между парадното якобинство и правовата държава

handcuffs-2102488_700
Спектакълът на белезниците не доведе до значими финансови успехи в борбата с корупцията (снимка: Pixabay, CC0)

Тази статия бе публикувана  на 4 януари 2017 г. на сайта “Барикада”.

Между Коледа и Нова година известната анализаторка Алина МунджуПипиди публикува своя статия за състоянието на борбата с корупцията в държавите, където това явление надхвърля общоприетото средно нива. В своя текст тя дава пример с престолонаследника в Саудитска Арабия – Мохамед бин Салман, който арестува десетки принцове и бивши министри с проблеми, свързани с финансови измами, и ги накара да избират – или да бъдат осъдени на затвор, или да изплатят загубите, които са нанесли на държавния бюджет. Случаят бе представен като позитивен пример, въпреки че очевидно не уважава нормите на правовата държава. От статията се разбира, че за разлика от румънската ситуация „понякога е полесно да създадеш правова държава, като разрешиш по неконвенционален път големите исторически несправедливости, които не могат да бъдат разрешени в случай, че бедна държава заведе дело срещу корумпирани богаташи, използващи адвокатски кантори в Ню Йорк”. Според препоръката на Алина МунджуПипиди пътят към „просветения деспотизъм” е възможно решение в подобни случаи.

Този текст ме накара да се замисля за състоянието на румънската борба с корупцията. Като имаме предвид, че бившият президент Траян Бъсеску имаше аурата на „просветен монарх”, беше възхваляван от определени интелектуалци именно заради ролята си в утвърждаването на румънската антикорупция, се запитах до каква степен необходимостта от реформи може да съжителства с демократичната държава? Ако има нужда от „просветен монарх”, т.е. от авторитарен лидер, за да се придвижат нещата в едно общество, в което корупцията е всеобща, това не противоречи ли на нормите на демократичната държава, където демократичните правила важат и се спазват от всички? До каква степен радикалните реформи са възможни в едно общество с демократичниидеали? Как румънската борба с корупцията се вписва в този контекст? За да отговоря на тези въпроси, ще направя един преглед на румънската антикорупция.

Continue reading “Румънската борба с корупцията: между парадното якобинство и правовата държава”

Advertisements

Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place

The founder of the blog “Bridge of Friendship” analyses the context in which the European Commission published its report for the progress of judicial reform in Romania in an interview for the Bulgarian National Radio

On 18 November 2017 the founder of the blog “Bridge of Friendship” Vladimir Mitev gave an interview for the emission “Saturday 150” of the Bulgarian National Radio. The interview was about  the Mechanism for Cooperation and Verification report of the European Commission on progress of Romania’s judicial reform.

Continue reading “Vladimir Mitev: A redefinition of Romania’s anti-corruption fight takes place”

Advertisements

Vladimir Mitev: Lua loc o redefinire a luptei împotriva corupției din România

Într-un interviu acordat Radioului Național Bulgar fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” analizează contextul în care Comisia Europeană și-a publicat raportul  privind progresul reformelor judiciare din România

La 18 noiembrie 2017 fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” Vladimir Mitev a dat interviu emisiunii ”Sămbătă 150” a Radioului Național Bulgar. Convorbirea a fost despre raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) al Comisiei Europene privind progresul reformei judiciare din România.

Continue reading “Vladimir Mitev: Lua loc o redefinire a luptei împotriva corupției din România”

Advertisements