The anti-Iranian axis cracks

cami-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

The EU, Russia and China have their own visions for the Middle East, which emphasise economic development and cooperation. A surprising step towards the peace camp was made by the UAE 

Vladimir Mitev

This article was published on 13 August 2019 on the English section of the site „The Barricade”. 

The world media reports abundantly on the escalation of tensions in the Middle East. In the hot summer of 2019 we followed the takedown of an American drone, which Iran claimed entered its aerial space. The UK captured an Iranian tanker around Gibraltar, claiming that it was about to deliver petrol to Syria, against international rules. Iranian military seized a British tanker in the Strait of Hormuz. We also learned that the USA has introduced sanctions against the Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, who played a key role in the negotiations and signing of the 2015 nuclear agreement with the group of six (USA, UK, France, Germany, Russia and China).

What has a more difficult time grabbing the attention of the international press are the efforts of a number of countries supporting peaceful development and easing of tension in the Middle East. The EU, Russia and China see possibilities for economic development, reconciliation, trade, and security partnerships in this region. Without saying so openly, these concepts are being realized, evidently counter the confrontation strategy of Iran’s adversaries.

Continue reading “The anti-Iranian axis cracks”

Advertisements

Axa antiiraniană se fisurează

cami-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

UE, Rusia şi China lansează propriile sale concepţii despre Orientul Mijlociu, care accentuează dezvoltarea economică într-o regiune, afectată puternic de conflicte. Un pas surprinzător către tabara păcii a fost făcut de EAU

Acest articol a fost publicat pe 14 august 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.
Media internaţionale relatează pe larg despre escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. În vara fierbinte a anului 2019 am asistat la doborârea unei drone americane, care în opinia Teheranului ar fi intrat în spaţiul aerian iranian. Marea Britanie a cucerit un petrolier iranian aproape de Gibraltar sub pretextul că acesta ar fi livrat neautorizat petrol în Siria, în timp ce trupele iraniene au luat controlul asupra unui petrolier britanic în strâmtoarea Hormuz. Există informații potrivit cărora SUA au introdus sancţiuni împotriva ministrului iranian de externe Mohammad Javad Zarif, care a jucat în rol cheie în semnarea acordului nuclear cu grupul celor şase forţe globale (SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Rusia şi China).
Ceea ce nu ajunge la urechile publicului larg sunt eforturile unui număr mare de ţări privind sprijinirea dezvoltarii paşnice a Orientului Mijlociu şi scăderii tensiunilor. UE, Rusia şi China văd în regiune posibilităţi pentru dezvoltare economică, reconciliere, comerţ şi infiinţarea parteneriatelor în domeniul securităţii. Fără a spune asta deschis, aceste concepte aflate în proces de implementare se află, în mod evident, în opoziție cu strategia confruntării, care se desfășoară între adversarii Iranului şi Republica Islamică.

Continue reading “Axa antiiraniană se fisurează”

Антииранската ос се пропуква

cami-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

ЕС, Русия и Китай лансират свои концепции, които акцентират на икономическото развитие в изтерзания от конфликти регион на Близкия и Средния изток. Изненадваща крачка към мира направиха ОАЕ

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 11 август 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Световните медии отразяват обилно ескалацията на напрежението в Персийския залив. През горещото лято на 2019 г. станахме свидетели на свалянето на американски дрон, за който Иран твърди, че е навлязъл в неговото въздушно пространство. Великобритания овладя ирански танкер край Гибралтар под предлог, че ще достави в нарушение нефт за Сирия, докато ирански командоси на на свой ред взеха на абордаж британски танкер в Ормузкия пролив. Научихме и че САЩ са въвели санкции срещу иранския външен министър Мохамад Джавад Зариф, който изигра ключова роля за постигането на ядреното споразумение с шесторката глобални сили (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай).

Това, което не стига до ушите на масовата публика, са усилията на редица страни да подпомогнат мирното развитие на Близкия и Средния изток и намаляването на противоречията. ЕС, Русия и Китай виждат в региона възможности за икономическо развитие, помирение, търговия и създаване на партньорства в сигурността. Без да се казва открито, тези реализиращи се концепции очевидно противостоят на стратегията за конфронтация, която тече между противниците на Иран и Ислямската република.

Continue reading “Антииранската ос се пропуква”

The Romanian Macron

Dacian_Ciolos-700x350
Once Cioloş was close to the European People’s Party. Now he is a macronist (photo: European People’s Party)

Dacian Cioloş has become the president of the parliamentary group of the macronists în the European parliament. In Romania he is the face of the technocratic vision for governance of the country

Vladimir Mitev

This article was published on 25 June 2019 in the newspaper ”Word”. 

Dacian Cioloş was the Romanian minister of agriculture (2007-2008), the eurocommissioner for agriculture and rural development (2010-2014) and the prime minister of Romania (2015-2017). On 19 June 2019 Cioloş climbed a new peak, as he became the presidenet of the group Renew Europe in the European Parliament, which unites the people of the French president Emmanuel Macron, the liberal-democrats of Great Britain, the Spanish pro-business party Ciudadanos and other parts from the former liberal group ALDE. The position suits very well the political profile of Cioloş, who is a francophone, married to a French woman and was considered to be ”the second French commissioner”, while he was in the European Commission. Now a new label is attached to the politician – ”the Romanian Macron”.

Continue reading “The Romanian Macron”

Macronul român

Dacian_Ciolos-700x350
O dată Cioloş a ţinut cu Partidul Popular European. Acum este macronist (foto: European People’s Party, CC BY 2.0)

Dacian Cioloș va fi președintele grupului parlamentar al macroniștilor din Parlamentul European. În România el reprezintă viziunea tehnocrată cu aspirații la conducerea țării

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 25 iunie 2019 în ziarul ”Cuvânt”.

Dacian Cioloș a fost ministrul român al agriculturii (2007-2008), euro-comisar pentru agricultură şi dezvoltarea regiunilor rurale (2010-2014) şi premierul României (2015-2017). În ziua de 19 iunie 2019, Cioloș a cucerit un nou pisc, devenind președintele grupului Renew Europe (Reînnoim Europa) din Parlamentul European, grup ce unește oamenii președintelui francez Emmanuel Macron, liberal-democrații din Marea Britanie, partidul spaniol pro-business, Ciudadanos, şi alte facțiuni din fostul grup liberal ALDE. Noua funcție coincide cu profilul politic al lui Cioloș, francofon căsătorit cu o franțuzoaică, în perioada de comisariat a fost considerat nici mai mult, nici mai puțin decât cel de al doilea euro-comisar francez”. Mai nou, i s-a pus o etichetă nouă, Macronul român”.

Continue reading “Macronul român”

Румънският Макрон

Dacian_Ciolos-700x350
Някога Чолош бе близък до Европейската народна партия. Сега е либерал (снимка: European People’s Party, CC BY 2.0)

Дачиан Чолош оглави параламентарната група на макронистите в европейския парламент. В Румъния той е лицето на технократската визия за управлението на страната

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 25 юни 2019 г. във в. “Дума”.

Дачиан Чолош е бил румънски министър на земеделието (2007-2008 г.), еврокомисар по земеделието и развитието на селските райони (2010-2014 г.) и премиер на Румъния (2015-2017 г.). На 19 юни 2019 г. Чолош изкачи нов връх, ставайки председател на групата Renew Europe в Европейския парламент, която обединява хората на френския президент Емануел Макрон, либералдемократите от Великобритания, испанската пробизнес партия „Сюдаданос“ и други части от доскоро съществувалата либерална група ALDE. Позицията пасва напълно на политическия профил на Чолош, който е франкофон, женен е за французойка и докато бе еврокомисар бе считан за „втория френски комисар“. Сега за него се налага нов етикет – „румънският Макрон“.

Continue reading “Румънският Макрон”

Mirela Petrescu: Avem nevoie de un centru cultural bulgar la Bucureşti

petrescu-radio-700x350
Mirela Petrescu (foto: Mirela Petrescu)

Interviu cu jurnalista de origine bulgară, unul dintre redactorii de bulgară de la Radio Romania – despre experienţa ei de traducător la întâlnirile bilaterale dintre politicienii români si bulgari de rang înalt, despre tendinţele existente şi interesul reciproc al romanilor vizavi de bulgari, despre starea actuală a minorităţii bulgare din Romania şi despre nevoia de legături culturale mai intense, precum şi de legături interumane mai apropiate între romani şi bulgari

Vladimir Mitev

Mirela Petrescu este jurnalist la Societatea Romană de Radiodifuziune, specializată în limba bulgară, cultura şi realităţile bulgăreşti. La jumătatea anilor ’90, este absolventă a Facultăţii de Jurnalism a Universităţii „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, iar apoi urmează o carieră de succes ca jurnalist şi traducător, de remarcat fiind faptul că în ultimii ani traduce la întalnirile bilaterale oficiale între state la cel mai înalt nivel. Ea a tradus şi declaraţiile oficiale ale premierului bulgar, Boiko Borisov, pe cele ale omologului său roman, Viorica Dăncilă, în timpul vizitei Guvernului bulgar la Bucureşti, la sfarşitul lunii martie 2019. Cu această ocazie, blogul „Podul Prieteniei” a făcut un interviu cu Mirela Petrescu.

Continue reading “Mirela Petrescu: Avem nevoie de un centru cultural bulgar la Bucureşti”