A new episode: Romanians against the political system

protest-arcul-700x350

Mass non-participation of Romania’s voters in referendum to define the family in the Constitution as the union of a man and a woman

Vladimir Mitev

This article was first published on 8 October 2018 on the Romanian section of “The Barricade” website.

The Romanian referendum through which traditionalists had hoped to define the family in the Constitution as the union of a man and a woman, and not of spouses, has failed, after the turnout did not reach the 30% threshold of the overall number of people with voting rights. By the time the polling stations in Romania closed, only 20.41% of the electorate had managed to vote. Such a development was not expected even by those with liberal and social convictions, who had boycotted the referendum, attempting to invalidate it as a consequence of low turnout.

Continue reading “A new episode: Romanians against the political system”

Advertisements

Un nou episod: românii împotriva sistemului politic

protest-arcul-700x350
Protestele privind anticorupţie din 2017-2018 şi eşecul referendumlui pentru familie dezvăluiesc tendinţa marginalizării a sistemului politic din tranziţie (foto:  Mihai Petre, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia Commons)

Vecinii de la nord au absentat în masă de la referendumul care trebuia să definească constituţional familia ca o uniune de bărbat şi femeie

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 8 octombrie 2018 pe site-ul Baricada. 

Referendumul din România prin care tradiţionaliştii voiau definirea familiei în Constituţie ca o uniune dinte un bărbat şi o femeie, nu o uniune între soţi a eşuat, din pricină că nu a fost atins pragul de 30% de votanţi din numărul total al alegătorilor. Până la închiderea secţiilor de votare în România au votat abia 20,41% dintre cetăţenii cu drept de vot. Un astfel de rezultat nu a fost aşteptat nici de oamenii cu convingeri sociale şi liberale care au boicotat referendumul, în încerecarea de a îl priva de validitate din cauza prezenței scăzute.

Continue reading “Un nou episod: românii împotriva sistemului politic”

Пореден епизод: румънците срещу политическата система

protest-arcul-700x350
Протестите по повод борбата с корупцията от 2017-2018 г. и бойкотирането на референдума за семейството са част от тенденцията за маргинализация на стаия политически елит (снимка:  Mihai Petre, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia Commons)

Северните съседи масово не участваха в референдума, който трябваше да дефинира конституционно семейството като съюз на мъж и жена

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 8 октомври 2018 г. на сайта “Барикада”.

Румънският референдум, чрез който традиционалистите искаха да дефинират в Конституцията семейството като съюз на мъж и жена, а не на съпрузи, пропадна, след като не бе постигнат 30-процентния праг на гласували от общия брой хора с право на глас. До затварянето на секциите за вот в Румъния са гласували едва 20,41% от гражданите. Подобно развитие не бе очаквано дори от хората с либерални и социални убеждения, които бойкотираха референдума, в опит да го лишат от валидност заради ниска активност.

Continue reading “Пореден епизод: румънците срещу политическата система”

Influența Primăverii de la Praga din 1968 în Bulgaria

bridge-valtava-700x350
Praga (foto: Pixabay, CC0)

Eșecul Primăverii de la Praga îi convinge pe conducătorii bulgari cât de periculoase sunt reformele politice

Iskra Baeva

Acest articol a fost publicat pe 25 septembrie 2018 pe site-ul Revistei Timpul. 

Cu jumătate de secol în urmă, Europa a fost cutremurată de nemulțumiri sociale și de proteste în masă. Dar, în timp ce în Europa de Vest se revoltau studenții, în Europa de Est se realizau reforme venite de sus în jos, de la elitele comuniste către societate, provocate de problemele economice. Primăvara de la Praga din ’68 s-a născut din dorința de a căuta eficientizarea economiei cu ajutorul mecanismelor de piață, prevăzute în reformele profesorului Ota Šik. Numai că schimbările economice provoacă schimbări politice, care la rândul lor trezesc nu numai societatea cehoslovacă, ci și întregul Bloc de Est. În 1968, în mai multe dintre țările din Blocul de Est s-a conturat o confruntare între societate și putere, care s-a încheiat cu decizia țărilor componente ale Tratatului de la Varșovia (mai puțin România) ca reformele din Cehoslovacia să fie oprite printr-o intervenție militară. Această decizie va contura începutul sfârșitului Blocului de Est.

În cadrul acestui context internațional, este interesant să cunoaștem următoarele aspecte: care a fost poziția Bulgariei în cadrul acestor evenimente de cotitură și cum a influențat Primăvara de la Praga societatea bulgară? Voi încerca să răspund la aceste întrebări pe scurt.

Continue reading “Influența Primăverii de la Praga din 1968 în Bulgaria”

Влиянието на Пражката пролет от 1968 г. в България

bridge-valtava-700x350
Прага (снимка: Pixabay, CC0)

Крахът на Пражката пролет убеждава българското ръководство колко опасни са политическите реформи

Искра Баева

Тази статия бе публикувана на 25 септември на сайта на румънското списание Timpul.

Преди половин век цяла Европа е разтърсена от социално недоволство и масови протести. Но докато в Западна Европа се бунтуват студентите, в Източна се извършват реформи отгоре, предизвикани от икономически проблеми. Чехословашката Пражка пролет `68 се ражда от желанието да се потърси интензификация на икономиката с помощта на пазарни механизми, предвидени в реформите на проф. Ота Шик. Само че икономическите промени предизвикват и политически, които на свой ред събуждат не само чехословашкото общество, а и целия Източен блок. През 1968 г. в повечето страни от Източния блок се оформя сблъсък между общество и власт, който завършва с решението на Варшавския договор реформите в Чехословакия да бъдат спрени с военна интервенция. Това решение ще очертае началото на края на Източния блок.

Каква е позицията на България в тези повратни събития и как Пражката пролет въздейства върху българското общество? На тези въпроси ще се опитам да отговоря накратко.

Continue reading “Влиянието на Пражката пролет от 1968 г. в България”

Referendumul pentru familie din România și avatarurile naționalismului

family-700x350
Familia tradiţională e un produs politic care se vinde bine (foto: Pixabay, CC0)

Iniţiativa susţinută de PSD scoate în evidență feţele adevărate ale tuturor forţelor politice din România

Gelu Sabău

Acest articol a fost publicat pe 5 septembrie pe site-ul Baricada. 

După cum știm, în week-end, în timpul ședinței Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, s-a luat decizia organizării referendumului pentru susținerea familiei tradiționale, la data de 7 octombrie a. c. Liviu Dragnea a anunțat că această dată urmează să fie prezentată Parlamentului pentru aprobare. Decizia era previzibilă, întrucât social-democrații anunțaseră de multă vreme susținerea în Parlament a acestui refrendum. Cred că organizarea referendumului reprezintă o bună ocazie pentru a clarifica câteva chestiuni de ordin ideologic și doctrinar, legate de spațiul nostru public. În acest sens, voi începe cu câteva puncte de doctrină enunțate recent de premierul Ungariei Victor Orban, pe care le consider utile pentru acest demers. Iată texul său pe larg:

Continue reading “Referendumul pentru familie din România și avatarurile naționalismului”

Референдумът за семейството в Румъния и превъплъщенията на национализма

family-700x350
Традиционното семейство е политически продукт, който се продава добре (снимка: Pixabay, CC0)

Докато в България консервативните сили се възмутиха от Истанбулската конвенция, в Румъния те се сплотяват около “традиционна” дефиниция на брака

Джелу Сабъу

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 5 септември 2018 г.

През изминалия уикенд по време на заседание на Изпълнителния комитет на румънската Социалдемократическа партия бе взето решението да се организира референдум за подкрепа на традиционното семейство на 7 октомври 2018 г. (Референдумът ще поиска бракът да бъде дефиниран конституционално като отношение между мъж и жена, а не според по-гъвкавата сегашна формула, позволява теоретично той да бъде и еднополово единство – бел.прев.). Председателят на партията Ливиу Драгня обяви, че предложението ще бъде внесено в парламента за одобрение. Това решение е предопределено, доколкото социалдемократите обявяват от много време, че ще подкрепят в парламента референдума. Мисля, че неговото провеждане е добър повод да се изяснят няколко неща от идеологически и доктринарен характер за нашето политическо пространство. Ще започна с няколко точки от неотдавна обявената доктрина на унгарския премиер Виктор Орбан, които според мене са особено подходящи за темата. Ето го самият цитат:

Continue reading “Референдумът за семейството в Румъния и превъплъщенията на национализма”