How the Romanian government fell hours after the Bulgarian presidency of the EU was presented in Bucharest

mihai-tudose-900-2
Mihai Tudose is no longer the prime minister of Romania (photo: gov.ro)

The prime minister Mihai Tudose resigned after a scandal with the internal minister Carmen Dan – a close ally of Social Democratic Party`s leader Liviu Dragnea, while tensions grew with the Hungarian minority. Echoes of the conflicts could be felt at the press conference that presented the Bulgarian priorities for leading the EU

Vladimir Mitev

This article was published on 17 January 2018 at the site “Baricada”.

„We`ll see each other exactly after a year again here for the presentation of the Romanian presidency of the EU“, said the Romanian foreign minister Teodor Meleşcanu at the end of a press conference in the representation office of the European Commission in Bucharest. The public laughed. The 76-old veteran of Romanian diplomacy expressed his expectations for the future, attempting to play a little bit with those present, only a moment after the director of the representation office of the EC in Romania Angela Cristea had closed the event. Apparently, Meleşcanu was happy with his meeting with almost 50 diplomats and journalists from 21 media. So he allowed himself to express confidence in the future.

At this moment no one in the conference room, even Meleşcanu (as it is witnessed by the quote) didn`t expect that only 11 hours later the premier Mihai Tudose will resign. There was an ongoing media scandal between Tudose and the internal minister Carmen Dan, who is a close ally of the Social Democrat Party`s leader Liviu Dragnea. The prime minister accused the internal minister in lying on the occasion of appointment of the chief of Romanian police and said that he can no longer work with her. However Dan refused to resign. Dragnea showed that he protects his ally. So Tudose had to resign.

Continue reading “How the Romanian government fell hours after the Bulgarian presidency of the EU was presented in Bucharest”

Advertisements

Cum cabinetul român a căzut numai la câteva ore după ce a avut loc prezentarea preşedinţiei bulgare a UE în Bucureşti

mihai-tudose-900-2
Mihai Tudose nu mai e premierul României (foto: gov.ro)

Premierul Mihai Tudose a demisionat după un scandal cu ministrul de interne Carmen Dan, care este apropriată de liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea, pe fondul creşterii tensiunii cu minoritatea maghiară. Echouri din conflictele au putut fi simţite la conferinţa de presa unde Bulgaria şi-a prezentat priorităţile pentru guvernarea UE

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 18 ianuarie 2018 pe site-ul Baricada. 

”Ne vom vedea din nou aici exact peste un an pentru lansarea preşedinţiei”, a spus pe 15 ianuarie 2018 la sfârşitul unei conferinţe de presa la reprezentanţa Comisiei Europene de la Bucureşti ministrul român al afacerilor externe Teodor Meleşcanu. Publicul s-a amuzat. Veteranul diplomaţiei române în vârsta de 76 de ani a luat cuvântul spontan într-o încercare de a glumi cu cei prezenţi, doar o secundă după ce şefa reprezentanţei Comisiei Europene şi gazda evenimentului a încheiat evenimentul. Meleşcanu evident a fost mulţumit de întâlnirea cu aproape 50 de diplomaţi şi jurnalişti de la 21 de medii. Şi el şi-a permis nediplomatic să exprime siguranţă de sine şi încredere în viitor.

În acel moment nimeni din sală, inclusiv Meleşcanu (cum se înţelege din citat) nu se aştepta că numai cu 11 ore măi tărziu premierul Mihai Tudose va demisiona. Timp de o săptămână în medii se învârtea un scandal între Tudose şi ministrul de interne Carmen Dan – o politiciană apropriată de liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea. Premierul a acuzat-o că minte în legătură cu numirea unui şef al polţiei române şi a spus că nu mai poate lucra cu Carmen Dan. Ea a refuzat să demisioneze. Dragnea a arătat că ţine la nominalizarea sa pentru ministru de interne. Şi iată că Tudose s-a retras.

Continue reading “Cum cabinetul român a căzut numai la câteva ore după ce a avut loc prezentarea preşedinţiei bulgare a UE în Bucureşti”

Как кабинетът в Букурещ падна часове след представяне на българското европредседателство

mihai-tudose-900-2
Михай Тудосе вече не е премиер на Румъния (снимка: gov.ro)

Премиерът Михай Тудосе подаде оставка след скандал с вътрешната министърка Кармен Дан – приближена на лидера на Социалдемократическата партия Ливиу Драгня, и на фона на нараснало напрежение с унгарското малцинство. Ехо от конфликтите се усети на пресконференцията, на която българският посланик в Букурещ представи приоритетите на София за дневния ред на ЕС

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 17 януари 2018 г. на сайта “Барикада”. 

„Ще се видим точно след една година отново тук за представянето на румънското председателство“, каза на 15 януари 2018 г., в края на пресконференция в представителството на ЕК в Букурещ румънският външен министър Теодор Мелешкану. Публиката се разсмя. 76-годишният ветеран на румънската дипломация взе думата спонтанно в опит за закачка с присъстващите, секунда след като шефката на представителството на Европейската комисия в Букурещ и домакин на пресконференцията бе закрила събитието. Мелешкану явно бе доволен от срещата с близо 50 дипломати и журналисти от 21 медии. И си позволи недипломатично да покаже самочувствие и увереност в бъдещето.

В този момент никой в залата, дори самият Мелешкану (както се разбира от цитата), не очакваше, че само 11 часа по-късно премиерът Михай Тудосе ще подаде оставка. В медиите се въртеше от около седмица скандал между Тудосе и вътрешната министърка Кармен Дан – приближена на лидера на Социалдемократическата партия Ливиу Драгня. Премиерът обвини ръководителката на МВР в лъжа по повод назначението на шеф на румънската полиция и каза, че не може повече да работи с нея. Дан отказа да подаде оставка. Драгня показа, че държи на своята номинация за вътрешен министър. И ето че Тудосе се оттегли.

Continue reading “Как кабинетът в Букурещ падна часове след представяне на българското европредседателство”

Advertisements

Nori negri asupra Nistrului. Partea II: Demonstraţii şi ruine

moldova-flag-700
Sezonul protestelor a început, însă organizatorii lor sunt partidele (foto: Public Domain, via Wikipedia Commons)

Sezonul protestelor din Moldova a fost deschis la 17 septembrie de Maia Sandu şi Andrei Năstase, care sunt promotorii ”integrării europene adevărate”

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Acest articol a fost publicat pe 23 septembrie 2017 pe site-ul polonez Strajk. Articolul a fost preluat de către site-ul Baricada pe 27 noiembrie 2017. Prima parte a articolului poate fi citită aici.

Unul dintre sloganurile protestului a fost ”Jos tandemocraţia!”. Este clar că tandemul sunt oligarhul Vlad Plahotniuc şi preşedintele Igor Dodon. Încă la 24 septembrie a venit răspunsul susţinatorilor preşedintelui care strigau pe străzile capitalei: ”Jos oligarhia!” şi insistau că Dodon nu participă la niciun tandem.

Continue reading “Nori negri asupra Nistrului. Partea II: Demonstraţii şi ruine”

Advertisements

Черни облаци над Днестър. Част втора: Демонстрации и руини

moldova-flag-700
 Сезонът на протестите започна – организатори на демонстрациите са партии (снимка: Public Domain, via Wikipedia Commons)

Сезонът на протестите в Молдова беше открит на 17-ти септември от Майя Санду и Андрей Нъстасе, радетелите за „истинска европейска интеграция“.

Малгожата Кулбачевска-Фигат

Тази статия бе публикувана на полския сайт “Страйк” на 23 септември 2017 г. Тя бе препечатана на българския сайт “Барикада” на 19 ноември 2017 г. Първата й част бе публикувана на блога “Мостът на приятелството” на 27 ноември 2017 г. 

Един от основните лозунги на протеста бе: „Долу тандемодемокрацията“. Ясно е, че тандемът – това са олигархът Влад Плахотнюк и президентът Игор Додон. Още на 24-ти септември настъпи реванша на привържениците на президента, които скандираха по столичните улици: „Долу олигархията“, и уверяваха, че Додон не участва в никакъв тандем.

Continue reading “Черни облаци над Днестър. Част втора: Демонстрации и руини”

Advertisements

Nori negri asupra Nistrului. Partea I: Manevre

moldova-flag-700
Republica Moldova rămâne divizată între tabără proocidentală şi cea prorusă (foto: Public Domain, via Wikipedia Commons)

Una dintre cele mai mici și sărace țări din Europa, amenințată de o catastrofă demografică stă în fată unei noi crize interne

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Acest articol a fost publicat pe 16 septembrie 2017 pe site-ul polonez Strajk. Articolul a fost preluat de site-ul Baricada pe 27 noiembrie 2017. Partea a doua a articolului acesta poate fi citită aici

Preşedintele prorus al Republicii Moldova Igor Dodon şi liderul neformal al coaliţiei proeuropene Vlad Plahotniuc duc între ei un război prin cuvinte şi gesturi. Forţele opoziţionale, aşa-numitele ”terţe forţe”, dintre care o parte priveşte câtre Bruxelles, iar o altă parte – câtre Moscova, spun că acest război nu este decât un show. Dar toţi sunt de acord că este posil să aibă loc noi proteste de stradă şi să nu fie prea paşnice. Nimeni nu poate prognoza cum vor decurge aceste proteste.

Continue reading “Nori negri asupra Nistrului. Partea I: Manevre”

Advertisements

Черни облаци над Днестър. Част първа: Маневри

moldova-flag-700
Република Молдова остава до голяма степен разделена между прозападния и проруския лагер (снимка: Public Domain, via Wikipedia Commons)

Една от най-малките и най-бедните страни в Европа, заплашена от демографска катастрофа, е изправена пред поредната си вътрешна криза.

Малгожата Кулбачевска-Фигат

Тази статия бе публикувана на полския сайт “Страйк” на 16 септември 2017 г. Тя бе препечатана на българския сайт “Барикада” на 19 ноември 2017 г. Втората част на тази статия може да бъде прочетена тук.
Проруският президент на Молдова Игор Додон и неформалният лидер на проевропейската коалиция Влад Плахотнюк водят война с думи и жестове. Опозиционните, т.нар. „трети сили“, част от които гледат към Брюксел, а част – към Москва, твърдят, че това е просто шоу. Но всички са съгласни с тезата, че са възможни нови улични протести и то не съвсем мирни. И никой не може да предвиди как ще протекат.

Continue reading “Черни облаци над Днестър. Част първа: Маневри”

Advertisements